Politika i gospodarstvo Državna matura
Za početak <ul><li>Politika i gospodarstvo je izborni predmet na državnoj maturi, i polaže se 26.5.2011. u 11.30 </li></u...
Područja ispitivanja <ul><li>Temeljni pojmovi politike </li></ul><ul><li>Politički sustav </li></ul><ul><li>Politički sus...
Udjeli područja ispitivanja PODRUČJE ISPITIVANJA Približni bodovni udio Broj zadataka Temeljni pojmovi politike 10% 8 Pol...
Ispitna literatura <ul><li>Ustav RH (pročišćena verzija) </li></ul><ul><li>Đ.Benić “Politika i gospodarstvo” </li></ul><ul...
Primjeri zadataka alternativnoga izbora <ul><li>Prvih 10 pitanja su zadaci alternativnog izbora (točno/netočno) </li></ul...
Zadaci višestrukoga izbora <ul><li>Idućih 15 zadataka su oni sa višestrukim izborom, odnosno sa ponuđena tri moguća odgovo...
Druga ispitna cjelina <ul><li>Zadaci otvorenog tipa </li></ul><ul><li>Prvih 15 pitanja druge cjeline su zadaci dopunjavan...
Tip zadataka Broj zadataka Zadaci alternativnoga izbora 10 Zadaci višestrukog izbora 15 Zadaci dopunjavanja 15 Zadaci krat...
Za kraj nešto jako važno <ul><li>Dođite smireni na ispit </li></ul><ul><li>Sve će vam biti objašnjeno prije početka ispita...
I još nešto... <ul><li>Iako do ispita nema više mnogo vremena, vjerujem da se još puno toga da napraviti </li></ul><ul><li...
Hvala Vam na pažnji Sretno!!!
of 12

Politika i gospodarstvo na državnoj maturi

Webinar održala Lena Tukulj, prof
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politika i gospodarstvo na državnoj maturi

 • 1. Politika i gospodarstvo Državna matura
 • 2. Za početak <ul><li>Politika i gospodarstvo je izborni predmet na državnoj maturi, i polaže se 26.5.2011. u 11.30 </li></ul><ul><li>Ispit traje 90 minuta </li></ul><ul><li>Ukupan broj pitanja je 60 i svi se boduju s 1 bodom, odnosno 0 bodova </li></ul><ul><li>Sastoji se od 4 tipa (vrste) pitanja koji su međusobno odvojeni </li></ul><ul><li>Prva ispitna cjelina se sastoji od zadataka zatvorenog tipa (točno/netočno; pitanja s ponuđenim odgovorima) </li></ul><ul><li>Druga ispitna cjelina se sastoji od zadataka otvorenog tipa (dopunjavanje i kratki odgovori) </li></ul>
 • 3. Područja ispitivanja <ul><li>Temeljni pojmovi politike </li></ul><ul><li>Politički sustav </li></ul><ul><li>Politički sustav RH </li></ul><ul><li>Ljudska prava i civilno društvo </li></ul><ul><li>Temeljni pojmovi gospodarstva </li></ul><ul><li>Gospodarski sustavi </li></ul><ul><li>Poduzetništvo </li></ul><ul><li>Gospodarski razvojni trendovi </li></ul><ul><li>Detaljnije na: http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/katalozi </li></ul>
 • 4. Udjeli područja ispitivanja PODRUČJE ISPITIVANJA Približni bodovni udio Broj zadataka Temeljni pojmovi politike 10% 8 Politički sustav 20% 12 Politički sustav RH 25% 15 Ljudska prava i civilno društvo 5% 3 Temeljni pojmovi gospodarstva 7% 4 Gospodarski sustavi 20% 12 Poduzetništvo 8% 5 Gospodarski razvojni trendovi 5% 3 Ukupno 100% 60
 • 5. Ispitna literatura <ul><li>Ustav RH (pročišćena verzija) </li></ul><ul><li>Đ.Benić “Politika i gospodarstvo” </li></ul><ul><li>N.Fanuko “Politika i gospodarstvo” </li></ul><ul><li>Internet: </li></ul><ul><li>www.usud.hr </li></ul><ul><li>www.vlada.hr </li></ul><ul><li>www.izbori.hr </li></ul><ul><li>Svakodnevno pratiti dnevni tisak i događanja u političkom i gospodarskom životu </li></ul>
 • 6. Primjeri zadataka alternativnoga izbora <ul><li>Prvih 10 pitanja su zadaci alternativnog izbora (točno/netočno) </li></ul><ul><li>Pažljivo pročitajte, kratko razmislite i ukoliko ne znate pređite na iduće pitanje! </li></ul><ul><li>Evo nekoliko zadataka za vježbu : </li></ul><ul><li>Stranke ne moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. T/N </li></ul><ul><li>Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje. T/N </li></ul><ul><li>Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. T/N </li></ul>
 • 7. Zadaci višestrukoga izbora <ul><li>Idućih 15 zadataka su oni sa višestrukim izborom, odnosno sa ponuđena tri moguća odgovora </li></ul><ul><li>Primjeri ovakvog tipa zadataka: </li></ul><ul><ul><li>1. Izbore za Hrvatski sabor raspisuje: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) predsjednik Hrvatskog sabora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>b) predsjednik Republike Hrvatske </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>c) ministar pravosuđa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Nacionalni identitet čini: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a) pripadnost stanovnika određenoj kulturnoj i političkoj zajednici </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>b) bezuvjetno prihvaćanje svih odluka vlasti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>c) polaganje prava na određeni teritorij </li></ul></ul></ul>
 • 8. Druga ispitna cjelina <ul><li>Zadaci otvorenog tipa </li></ul><ul><li>Prvih 15 pitanja druge cjeline su zadaci dopunjavanja </li></ul><ul><li>Na primjer: </li></ul><ul><li>1. U RH izbori se provode prema pravilima ___________ zakona. </li></ul><ul><li>2. Hrvatski sabor u svome šestom, aktualnom, sazivu ima _________ zastupnika. </li></ul><ul><li>3. U RH____________odlučuje jesu li prekršene ustavne odredbe. </li></ul><ul><li>Zadnjih 20 pitanja su zadaci kratkih odgovora </li></ul><ul><li>Na primjer: </li></ul><ul><li>1. Što je ekonomija? </li></ul><ul><li>2. Kada je donesen Ustav RH? </li></ul><ul><li>3. Što je autocenzura? </li></ul>
 • 9. Tip zadataka Broj zadataka Zadaci alternativnoga izbora 10 Zadaci višestrukog izbora 15 Zadaci dopunjavanja 15 Zadaci kratkog odgovora 20
 • 10. Za kraj nešto jako važno <ul><li>Dođite smireni na ispit </li></ul><ul><li>Sve će vam biti objašnjeno prije početka ispita </li></ul><ul><li>Smijete pisati samo sa plavom i crnom kemijskom olovkom </li></ul><ul><li>Nakon što obavite onaj formalni dio sa bar kodovima krenite rješavati test, pitanje po pitanje </li></ul><ul><li>Odvojite 60 minuta za rješavanje testa, a 30 minuta za prepisivanje na List za odgovore i kontroliranje </li></ul><ul><li>Svako pitanje dva puta pročitajte!!! </li></ul><ul><li>Ne morate se predugo zadržavati na pitanju, ukoliko ne znate rađe pređite na iduće pitanje </li></ul><ul><li>Pazite na vrijeme dok vam traje ispit!!! </li></ul><ul><li>Dok prepisujete odgovore nemojte biti brzopleti, o svakom pitanju razmislite još jednom </li></ul><ul><li>Na List za odgovore prepisujete samo prvu ispitnu cjelinu (prvih 25 pitanja) </li></ul><ul><li>Pazite kako stavljate križiće u kućice!!! Na početku testa je jasno nacrtano pravilo ispunjavanje kućica, odnosno ukoliko se zabunite kako trebate ispraviti. </li></ul>
 • 11. I još nešto... <ul><li>Iako do ispita nema više mnogo vremena, vjerujem da se još puno toga da napraviti </li></ul><ul><li>Fokusirajte se na bitne stvari, poput Ustava RH, našeg političkog sustava i gospodarskih sustava </li></ul><ul><li>Nemojte štrebati jer tako je najveća vjerojatnost da vam se sve pomješa u glavi </li></ul><ul><li>Radite pismene bilješke stalno iz početka i onda kad ste sigurni da ste zapamtili, napravite ih još jednom </li></ul><ul><li>Kada zapisujete, pa radite kratice od toga ili natuknice onoga što je bitno ili možda mentalne mape, lakše pamtite i dugotrajnije ostaje u vašoj memoriji </li></ul>
 • 12. Hvala Vam na pažnji Sretno!!!

Related Documents