PELUANG
PERNIAGAAN
TELEKOMUNIKASI
BY:
DYSD1484: MOHD ANIF BIN BASIR
013 – 6611 825
Siapa kami?
One XOX SdnBhd
• SyarikatBumiputera ditubuhkan pada 2014
• Anaksyarikat XOX Berhad (MVNO):
• Ditubuhkan pada 2...
Model perniagaan:
• Tidakmengamalkan pengiklanansecara tradisional/terbuka
• Menawarkanalternatifpenjimatan kepada penggun...
Alamat Pejabat Urusan:
29-3 Block B,
Jaya One,
72A, JalanUniversiti,
46200 PetalingJaya,
SELANGOR.
www.onexox.my
Pelan& Perkhidmatan ONEXOX:
• Panggilan suara
• SMS
• Internetmudah alihberkelajuantinggi
• Kadar runtuh10 Family &Friends...
Ciri-ciriPerkhidmatan:
• Pelan fleksi
• Tempoh sah yang berpanjangan
• Internet:
• Tiadacaj ‘Pay-As-You-Use’
• Tiada‘cappe...
Pelan Fleksi:
KADAR RUNTUH untuk 10 Family& Friends:
Pakej Internet Mudah Alih:
KESIMPULANNYA..
Dengan hanya RM10:
• Pelangganberpeluang menikmatipenjimatanyang
ditawarkan
• Pelangganberpeluang menjanap...
Pakej ‘MINI TELCO’
~bermula sebagai SUB-DEALER:
• AKSES PENGEDAR TELCO SEPENUHNYA:
• Daftar sendiri:
• SIM kad bernombor
•...
• ‘Trailingincentive’ tiada had masa:
• 10% ‘royalty’ keatasnilaitop up yang dibuat (melalui pusat-pusat
jualanyang diikti...
Laluan kerjaya sebagai pengedar
ONEXOX:
2. DEALER
• Syarat SD -> DEALER:
• telahmembuat20 kalipendaftaranpelanggandan jumlah
top up RM200 telahberlaku dikalanganp...
• Manfaat:
• Boleh melantikSD baru untukmengembangkan
perniagaan
• RM30 insentifuntuksetiap lantikanSD
• Over riding ‘roya...
3. AREA DISTRIBUTOR (AD)
• Syarat DEALER -> AD:
• Mempunyai 25 DEALER aktifpada Tier 1
• Lulus temuduga
• Manfaat tambahan...
4. MAIN DISTRIBUTOR (MD)
• Syarat AD -> MD:
• Mempunyai 10 AD aktif pada Tier 1
• Lulus temuduga
• Manfaat tambahan:
• Kos...
Berapabesarpotensiperniagaan/industri
telekomunikasidi Malaysia?
KEUNTUNGAN SYARIKAT
TELCO DIMALAYSIA
1.58 bilion
2.4 bilion
FAKTA HARI INI:
• Petrol naik
• Tolnaik
• Belanjadapur naik
• Apinaik
• Rokok naik
• Belanjaharianpunnaik
Hampir semua orang sedang mengeluhdan
mencari alternatif untukberjimat.
ONEXOX ada alternatif penjimatan!
Pengedar-pengedarONEXOX berpeluang memasarkan sebuah
produk kegunaanharian yang:
• sangat berpatutan& menjimatkan
• mempun...
Sertai kami hari ini!
Mulaberniagadengan 5 langkah mudah:
1. Mendaftarsebagaipelanggan ONEXOX
2. Memohon sebagaiSD
3. Permohonanlulus& terima st...
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
Preview onexox business
of 32

Preview onexox business

Bagaimana bermula untuk menjadi seorang pengedar Onexox...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Preview onexox business

 • 1. PELUANG PERNIAGAAN TELEKOMUNIKASI BY: DYSD1484: MOHD ANIF BIN BASIR 013 – 6611 825
 • 2. Siapa kami? One XOX SdnBhd • SyarikatBumiputera ditubuhkan pada 2014 • Anaksyarikat XOX Berhad (MVNO): • Ditubuhkan pada 2005 • Disenaraikandidalam Bursa Saham KL pada pertengahan 2011 • Memasarkanpelan & perkhidmatan mudah alih‘ONEXOX’ • Mensasarkanpelanggan-pelangganperkhidmatan mudah alihyang banyakmembuat panggilandidalam negeri
 • 3. Model perniagaan: • Tidakmengamalkan pengiklanansecara tradisional/terbuka • Menawarkanalternatifpenjimatan kepada pengguna telefon • Sedaya upaya memenuhi tuntutan syariah: • kadar yang sangatberpatutan • perkhidmatan yang telus & tiadapromosi/‘gimmick’ yang mengelirukan • tiada caj-cajtersembunyi • Menawarkanplatform perniagaan ‘MINI TELCO’ mampu milikdengan skim perkongsian keuntungan syarikat
 • 4. Alamat Pejabat Urusan: 29-3 Block B, Jaya One, 72A, JalanUniversiti, 46200 PetalingJaya, SELANGOR. www.onexox.my
 • 5. Pelan& Perkhidmatan ONEXOX: • Panggilan suara • SMS • Internetmudah alihberkelajuantinggi • Kadar runtuh10 Family &Friends • IDD & Perayauan antarabangsa • Panggilanvideo • Pindahan kredit • Petisimpanan suara • Portal‘Self Care’ • Menguruskan akaun prabayar: • Belitop up secara perbankan online • Semakan bilterperinci • Melangganpakej internet • Mendaftarsehingga 10 talian tambahan
 • 6. Ciri-ciriPerkhidmatan: • Pelan fleksi • Tempoh sah yang berpanjangan • Internet: • Tiadacaj ‘Pay-As-You-Use’ • Tiada‘capped speed’ Ganjaran: • 1,800 SMS PERCUMA (150 x12 bulan) • MNP: PERCUMA lanjutantempoh sahsehingga 28 bulan • Platform User-Get-User (UGU): Insentif 5% keatas topup yang dibuat oleh kenalan: • Tiadayuran tambahan & tiada komitmen
 • 7. Pelan Fleksi: KADAR RUNTUH untuk 10 Family& Friends:
 • 8. Pakej Internet Mudah Alih:
 • 9. KESIMPULANNYA.. Dengan hanya RM10: • Pelangganberpeluang menikmatipenjimatanyang ditawarkan • Pelangganberpeluang menjanapendapatan sampinganmelaluiplatform‘UGU’
 • 10. Pakej ‘MINI TELCO’ ~bermula sebagai SUB-DEALER: • AKSES PENGEDAR TELCO SEPENUHNYA: • Daftar sendiri: • SIM kad bernombor • Mobile Number Portability (MNP) • Semak sendiri statuspermohonan MNP • Jual recharge (top up) • ‘On-jobguide/training’ • Bantuanonline/offline • Untung runcit keatasjualanSIM kad(22%) dan top up (5%)
 • 11. • ‘Trailingincentive’ tiada had masa: • 10% ‘royalty’ keatasnilaitop up yang dibuat (melalui pusat-pusat jualanyang diiktiraf)oleh pelanggan-pelanggan (di Tier 1) yang pernah didaftarkan. • Stok permulaan: • 10 keping starter pack: • 5 keping bernombor • 5 keping MNP • Stok top up RM100 • Kos stok semula: • Starter pack: RM7.80/kpg • Top up: Rebat 5% (minima RM400)
 • 12. Laluan kerjaya sebagai pengedar ONEXOX:
 • 13. 2. DEALER • Syarat SD -> DEALER: • telahmembuat20 kalipendaftaranpelanggandan jumlah top up RM200 telahberlaku dikalanganpelanggan- pelangganitu(Tier 1).
 • 14. • Manfaat: • Boleh melantikSD baru untukmengembangkan perniagaan • RM30 insentifuntuksetiap lantikanSD • Over riding ‘royalty’ keatasnilaitop up yang dibuat oleh pelanggan: • Tier2: 2% • Tier3: 2% • Tier4: 1%
 • 15. 3. AREA DISTRIBUTOR (AD) • Syarat DEALER -> AD: • Mempunyai 25 DEALER aktifpada Tier 1 • Lulus temuduga • Manfaat tambahan: • Kos SIMkad& top up yanglebih murah • Over riding ‘royalty’keatas nilaitop up yangdibuatoleh pelanggan: • Tier 5: 1% • Tier 6: 1% • Tier 7: 1% • Tier 8: 1%
 • 16. 4. MAIN DISTRIBUTOR (MD) • Syarat AD -> MD: • Mempunyai 10 AD aktif pada Tier 1 • Lulus temuduga • Manfaat tambahan: • Kos SIM kad & top up yang lebih murah • Over riding ‘royalty’ keatas nilai top up yang dibuat oleh pelanggan: • Tier 9: 1% • Tier 10: 1%
 • 17. Berapabesarpotensiperniagaan/industri telekomunikasidi Malaysia?
 • 18. KEUNTUNGAN SYARIKAT TELCO DIMALAYSIA 1.58 bilion 2.4 bilion
 • 19. FAKTA HARI INI: • Petrol naik • Tolnaik • Belanjadapur naik • Apinaik • Rokok naik • Belanjaharianpunnaik
 • 20. Hampir semua orang sedang mengeluhdan mencari alternatif untukberjimat. ONEXOX ada alternatif penjimatan!
 • 21. Pengedar-pengedarONEXOX berpeluang memasarkan sebuah produk kegunaanharian yang: • sangat berpatutan& menjimatkan • mempunyaipasaran tersedia • mempunyaipermintaantinggi • mempunyaipotensi kesetiaanpelangganyang berpanjangan & ‘repeat sales’ yang tinggi • menawarkansumber pendapatanyang luarbiasa melalui skimperkongsian keuntungan syarikat
 • 22. Sertai kami hari ini!
 • 23. Mulaberniagadengan 5 langkah mudah: 1. Mendaftarsebagaipelanggan ONEXOX 2. Memohon sebagaiSD 3. Permohonanlulus& terima stok permulaan 4. Terima akses/katalaluanpengedar 5. Mulakanjualan!

Related Documents