Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./fa...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, te...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel....
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, te...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel....
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, t...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./f...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel....
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel....
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel....
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./fa...
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice,
tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 ...
of 18

Prezentacja SEKAP - Spodek2.0

To projekt łączący on-line 54 urzędy z terenu Sląska, pozwalając na załatwienie spraw administracyjnych [w tym opłaty i podpis elektroniczny] on-line. System będzie dostępny do stycznia 2008 r. dla ponad 3.000.000 mieszkańców.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacja SEKAP - Spodek2.0

 • 1. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 2. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu Ŝycia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie moŜemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem. Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ z okazji Światowego Szczytu ł ń Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r. Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 3. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Chronologia wydarzeń: - ń grudzień 2003 r. - utworzenie roboczego zespołu samorządowego ds. społeczeństwa informacyjnego, - czerwiec 2005 r. – powstało Studium Wykonalności, - lipiec 2005 r. – złoŜenie wniosku o dofinansowanie - ń kwiecień 2006 r. - podpisanie pomiędzy Wojewodą Śląskim a Województwem Śląskim - Liderem Projektu oraz Partnerami Projektu umowy na dofinansowanie Projektu SEKAP, - maj 2006 r. – wyłonienie w przetargu Doradcy Technologicznego, - ń sierpień 2006 r. – ogłoszenie przetargu na wykonawcę Projektu SEKAP, - ń kwiecień 2007 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Projektu SEKAP, - czerwiec 2007 r. – rozpoczęcie realizacji Projektu SEKAP, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 4. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, W Projekcie SEKAP bierze udział 54 Partnerów: Liderem Projektu SEKAP jest Województwo Śląskie. powiaty grodzkie: Bielsko–Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, powiaty ziemskie: bieruńsko–lędziński, będziński, cieszyński, gliwicki, kłobucki, wodzisławski, zawierciański, gminy: Będzin, Cieszyn, Czeladź, Godów, Gorzyce, HaŜlach, Jaworze,Kłobuck, Knurów, Krzepice, KrzyŜanowice, Kuźnia Raciborska, Lubliniec, Lubomia, Marklowice, Mszana, Nędza, Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Radlin, Rudnik, Rudziniec, Rydułtowy, Skoczów, Sławków, Świerklany, Toszek, Ustroń, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice, śywiec, ą ł Urząd Marszałkowski Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 5. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Skala trudności: 54 Partnerów rozproszonych terytorialnie, Partnerzy reprezentują środowiska wielkomiejskie i wiejskie, kaŜdy z Partnerów jest autonomiczny - samodzielnie odpowiada za rezultaty Projektu u siebie, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 6. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Projekt obejmuje: - utworzenie Centrum Przetwarzania Danych [CPD]: swoje zadania CPD będzie realizować przez moduły: weryfikacji podpisu elektronicznego, systemu płatności, formularzy elektronicznych, systemu bezpieczeństwa, centrum certyfikacji SEKAP oraz PeUP, niezwykle istotne cechy CPD to: e-dostępność, szybkość, stabilność oraz najwyŜszy stopień bezpieczeństwa, w skład CPD wchodzą serwery webowe, aplikacyjne, bazodanowe, poczty elektornicznej, help desk, obsługa backupu, urządzenia sieci teleinformatycznej, instalacje zasilania i przeciwpoŜarowe, etc. punktem styku interesanta z Projektem SEKAP jest Platforma e-Usług Publicznych [PeUP], PeUP to miejsce, gdzie stykać się będą zewnętrzne systemy zintegrowane w ramach Projektu SEKAP, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 7. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Ponadto SEKAP obejmuje dostawy: - 1181 komputerów - 133 urządzeń aktywnych sieci w tym: routery, switch’e, firewall’e - 72 serwerów - 84 skanerów, - 1120 czytników i kart z podpisem kwalifikowanym - Ŝ zostanie przeprowadzenie analiza, dostawa i wdroŜenie Systemu Obiegu Dokumentów u Partnerów - Projekt zakłada takŜe przeszkolenie ponad 3.000 urzędników: - 2794 urzędników - 146 administratorów - 550 liderów Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 8. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Projekt SEKAP daje Partnerom: - ł ń przygotowanie organizacyjne i techniczne do budowy społeczeństwa informacyjnego, - narzędzia do nieuchronnego, bo ustawowego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną – maj 2008 r., - praktyczną realizację zapisów strategii dla województwa śląskiego w zakresie priorytetów jak i celów, zgodność z kierunkiem promocji województwa śląskiego koncentrującego się wokół słowa „energia”, - ujednolicenie - Projekt SEKAP wypracuje modele organizacyjne oraz zapewni jednolitą obsługę klientów urzędu: nastąpi standaryzacja spraw, formularzy, - Projekt SEKAP utworzy standardy dla administracji publicznej województwa śląskiego. Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 9. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Ponadto Projekt SEKAP pozwoli Partnerom: - zbudować społeczeństwo informacyjnego, w którego centrum zainteresowania jest człowiek, - zwiększyć swoją atrakcyjność gospodarczą, - realizacja Projektu będzie pomagała mieszkańcom i przedsiębiorcom brać udział w innych przedsięwzięciach teleinformatycznych – to funkcja edukacyjna, - odpowiedzieć na wyzwania współczesności [mobilność, emigracja, powrót osób wykluczonych dotychczas z Ŝycia publicznego], - uniknąć wykluczenia cyfrowego, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 10. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Projekt SEKAP na tle państw europejskich: - Estonia: - ustawowo gwarantowanym prawem człowieka jest dostęp do internetu, - obywatele Estonii mogą komentować projekty praw, lecz takŜe mogą zgłaszać własne. JeŜeli pomysł poprze co najmniej 50 osób, jest on przekazywany do odpowiedniego ministerstwa, które ma miesiąc na odpowiedź, - rząd estoński przeszedł z nośnika papierowego na nośnik elektroniczny. Projekty ustaw i inne dokumenty przygotowywane są i rozprowadzane wyłącznie w wersji elektronicznej, a obrady rządu odbywają się przed monitorami komputerów. W obradach elektronicznych mogą uczestniczyć ministrowie będący poza salą obrad - w tym zagranicą, - Estonia harmonizuje z Finlandią ustawę o podpisie elektronicznym, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 11. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Z badań porównawczych zleconych przez Unię Europejską, zakończonych we wrześniu 2003 roku, wynika Ŝe w umiejętnościach szukania informacji w internecie Estonia uzyskała miejsce obok średniej 15. krajów obecnej Unii Europejskiej, wyprzedzając takie kraje jak Francję, Włochy, Hiszpanię, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 12. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Dania: -w 2004 roku 69% duńskich gospodarstw domowych dysponowało dostępem do Internetu (średnia 25 państw Unii Europejskiej to 43%). -w październiku 2004 r. 58% podstawowych usług publicznych realizowanych w Danii było dostępnych online (w UE 40%), - powszechna jest bankowość internetowa, elektroniczny handel i elektroniczne formy komunikacji w sektorze prywatnym i publicznym. -władze zakładają, Ŝe komunikacja z obywatelami dokonywać się będzie właśnie w postaci elektronicznej, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 13. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Organizacja Projektu: Koordynator i zastępca ds. technicznych, Liderzy i administratorzy, kaŜdy z Partnerów samodzielnie wdraŜa Projekt u siebie, stąd niezbędne jest silne wsparcie Koordynatora i jego zespołów przez kierownictwo urzędu, rola Koordynatora jest kluczowa w powodzeniu Projektu SEKAP. To od nich zaleŜy sukces wdroŜenia Projektu SEKAP u Partnera, sposób realizacji Projektu przez Partnera wpłynie na ocenę urzędu przez mieszkańców Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 14. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Organizacja Projektu: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego powołane jest w imieniu Lidera do zarządzania Projektem, wsparciem na kaŜdym etapie wdraŜania jest Doradca Technologiczny, strategicznie Projektem zarządza Komitet Sterujący: − Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu Województwa Śląskiego pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego z ramienia Lidera, − Piotr Absalon - przedstawiciel gmin, − Dariusz Tokarski - przedstawiciel powiatów ziemskich, − Kajetan Wojsyk - przedstawiciel powiatów grodzkich, Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 15. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Unique Selling Proposition [USP] Projektu SEKAP: przyjazny i komfortowy dla maksymalnie szerokiej grupy uŜytkowników sposób kontaktu z urzędem w celu załatwienia spraw. ą Misją Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej jest podniesienie jakości Ŝycia społecznego na Śląsku poprzez udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych obywatelom, urzędnikom i przedsiębiorcom. System zakłada takŜe wzrost konkurencyjności Śląska na arenie krajowej i międzynarodowej, jest przygotowaniem na nadejście społeczeństwa informacyjnego. ą ł Filozofią działania SEKAP jest obniŜenie kosztów funkcjonowania administracji, ochrona środowiska naturalnego, wykorzystanie kapitału społecznego, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez ułatwienia dla przedsiębiorców i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 16. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, E-dostępność strony PeUP: - tolerancja na mniej popularne przeglądarki i urządzenia przenośne [duŜe klikalne obiekty dla niesprawnych ruchowo i uŜytkowników niestandardowych urządzeń [np. palmtop, komórki]], - tolerancja na uŜytkowników z dysfunkcjami - w Polsce to około 13%, - starzenie się społeczeństw - osoby starsze [po 60 roku Ŝycia] to 15% populacji, - standardy poprawności kodu strony: - standardy wymiany informacji: - standardy dostępności: - mapy witryn - dla uŜytkowników o upośledzonych zdolnościach poznawczych i uŜytkowników starszych, - wyszukiwarki z korektą ortograficzną - dla dyslektyków i cudzoziemców Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 17. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, ś ł ą Korzyści płynące z Projektu SEKAP: Źródło: Studium wykonalności Projektu SEKAP, autor: Miasta w Internecie Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 18. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: scsi@silesia-region.pl; www.sekap.pl, Dziękuję za uwagę. Jarosław Kacprzak, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, tel.: 512 227 0826, 032 256 27 41, tel./fax.: 032 256 56 37, e-mail: jkacprzak@silesia-region.pl www.sekap.pl Projekt: „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Related Documents