Nationalisme en Nation-building
Wat is nation-building?
Welke ruimtelijke gevolgen zie je?
Nation-building
“Proces waarbij de staat probeert nationale
eenheid te creëren”
Hoe nation-building stimuleren?

Sterk nationaal gezag
(centralisatie)

Nationalisme (bijv. door creëren
gemeenschappeli...
Nader bekeken: centralisatie

Centralisatie = gezag samenbrengen op 1
(centraal) punt voor de hele staat

Tegenovergeste...
Ruimtelijke gevolgen

Versterkte tegenstelling centrum-
periferie

Infrastructuur gefocust op
hoofdstad

Migratie naar ...
Wereldsteden
Voorbeelden

Dichtbij huis: nationaliseren spoorwegen,
rekenen met Amsterdamse tijd

Iets verder weg: Frankrijk -> alle
...
Spoorwegen Frankrijk vs
Nederland
of 8

Nationbuilding

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nationbuilding

  • 1. Nationalisme en Nation-building Wat is nation-building? Welke ruimtelijke gevolgen zie je?
  • 2. Nation-building “Proces waarbij de staat probeert nationale eenheid te creëren”
  • 3. Hoe nation-building stimuleren?  Sterk nationaal gezag (centralisatie)  Nationalisme (bijv. door creëren gemeenschappelijke vijand)  Infrastructuur (verkleinen relatieve afstand)  Gemeenschappelijke taal  Tegengaan nomadisme (rondtrekkende boeren)
  • 4. Nader bekeken: centralisatie  Centralisatie = gezag samenbrengen op 1 (centraal) punt voor de hele staat  Tegenovergestelde: decentralisatie (macht bij lokale/regionale overheden)
  • 5. Ruimtelijke gevolgen  Versterkte tegenstelling centrum- periferie  Infrastructuur gefocust op hoofdstad  Migratie naar centrum van de macht  Gevolg: landen met een enkele megastad, en verder alleen kleine steden en dorpjes.
  • 6. Wereldsteden
  • 7. Voorbeelden  Dichtbij huis: nationaliseren spoorwegen, rekenen met Amsterdamse tijd  Iets verder weg: Frankrijk -> alle (spoor)wegen leiden naar Parijs  Nog verder weg: veel ontwikkelingslanden, met name Afrika (stammenverleden + koloniale tijd)
  • 8. Spoorwegen Frankrijk vs Nederland

Related Documents