13. Najpoznatiji pedagozi i njihova dela
Sokrat – Platon ''Država''
–
Aristotel
(svi u svojim delima govore o vaspitanju)
...
Žan Žak Ruso
– zastupa interese sitne buržoazije, ustaje veoma oštro protiv
društvenenejednakosti, despotizma, religijskih...
Džon Djui
– istaknuti predstavnik filozofije i pedagogije pragmatizma. Pedagogiju je
saopštih društvenih ciljeva usmerio n...
of 3

Najpoznatiji pedagozi i njihova dela

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najpoznatiji pedagozi i njihova dela

  • 1. 13. Najpoznatiji pedagozi i njihova dela Sokrat – Platon ''Država'' – Aristotel (svi u svojim delima govore o vaspitanju) Kvintijan – prvi po svojim delima pravi pedagog – vodio retorske škole i razradio metodikugovorništva.U periodu humanizma sve više se govori o vasitanju. VitorinodaFeltre – učitelj novog tipa, uređuje školu koju zovu ''dom radosti''. FransoRable – u delu ''Gargantua i Pantagruel'' kritički opisuje odnos oca i sina. MišelMontenj – u ''Esejima'' kritikuje učenje napamet i bez razumevanja. Erazmo Roterdamski – ''Pohvala ludosti'', gde kritikuje feudalno vaspitanje.Na prelazu iz srednjeg u novi vek: Jan Amos Komenski – Didactica magna, u njoj su sadržani interesi celog naroda. On oštrokritikuje srednjevekovno vaspitanje, on traži opštu obaveznu školu, na maternjem jeziku,zalagao se za smišljeno vaspitanje u predškolskom periodu, bavio se pitanjem didaktike,sačinio raazredno-predmetnu-časovnu nastavu. Džon Lok – bavi se pitanjem vaspitanja dece viših staleža i porodičnim vaspitanjem.
  • 2. Žan Žak Ruso – zastupa interese sitne buržoazije, ustaje veoma oštro protiv društvenenejednakosti, despotizma, religijskih zabluda. Pestolaci – ističe se kao veliki učitelj i pedagog koji je imao veliku ljubav prema deci.Napisao ''Kako Gertruda uči svoju decu''. Herbert Spenser popularan tokom 19. veka u Engleskoj, smatrao da bi sadržajobrazovanja trebalo da čine realne nauke, bio je protivnik stvaranja državnih škola ismatrao da država ne bi trebalo da brine o školovanju radničke dece i sirotinje. Johan Fridrih Herbart – od svih pomenutih se najviše izdvaja ovaj nemački pedagog.Njegove pristalice su stvorile pokret – herbartijanstvo. Nastojao je da izgradi pedagogijukao samostalnu nauku zasnovanu na etici i psihologiji. Prvi koji je pokušao da povuče razliku između pedagogije kao teorije i kao prakse. Nije se slagao sa Rusoovim idejama, panije ni čudo što su ga fašisti hvalili. Prema Herbartu pedagogija bi trebalo da utvrdi cilj (što je izvesna novina). Po njemu je ta cilj izgrađen na osnovu moralnog religijskog shvatanja.Osnovna sredstva koja ističe za ostvarenje tog cilja su : upravljanje decom, nastava idisciplina. Po njemu nastava mora uvek biti jasna, asocijativna, sistematična i metodična –formalni stupnjevi nastave. Ušinski – veoma odlučan antiherbartovac, ruski pedagog, demokrata po ubeđenju.
  • 3. Džon Djui – istaknuti predstavnik filozofije i pedagogije pragmatizma. Pedagogiju je saopštih društvenih ciljeva usmerio na konkretne životne ciljeve. Napisao ''Pedagogija idemokratija'' Anton Semjonovič Makarenko – najpoznatiji pedagog socijalističke epohe, radio naprevaspitavanju mladih socijalnih slučajeva u vaspitno-radnim kolonijama.Najpoznatija dela''Pedagoška poema'' i ''Zastave na kulama'', spadaju u najpopularnije pedagoške knjige usvetu.U 20. veku se teško može govoriti o pedagoškim klasicima, ved više o istaknutimpojedincima.Za razvoj prosvete i školstva u Srbiji zaslužni su mnogi. Neki od njih su: Mirijevski,Vujanovski, Nestorovid i Mrazovid, koji su krajem 18. veka organizovali prvu školu pougledu na ''Opšti školski red''; Dositej Obradovid; Vuk Karadžid; Milan Milidevid; SvetozarMarkovid; Vasa Pelagid.

Related Documents