UNIVERSITETI I TIRANËSFAKULTETI EKONOMISËDEGA : FINANCËLËNDA: INVESTIMEGRUPI: F-204DETYRË KURSITEMA 1NASDAQ: Veprimtaria d...
Bursa NASDAQ Stock Exchange, e njohur edhe thjesht NASDAQ është një bursëamerikane, shkurtim i “National Association of Se...
ListimiPër t’u listuar ne NASDAQ, një kompani duhet të ketë lëshuar të paktën 1.25 milionaksione me vlerë 70 milion $ dhe ...
Nasdaq OnlineShërbim i projektuar për ekzekutivët e lartë të kompanive të listuara në Nasdak,Nasdaq Online është një nga m...
Tani supozojmë sikur ka 4 persona që duan të blejnë aksione të MICRONTechnology. Urdhrat e tyre paraqiten si më poshtë:Kli...
of 5

Nasdaq, veprimtaria dhe llojet e letrave me vlerë të tregtuara në të.

Detyre Kursi NASDAQ, Veprimtaria dhe llojet e letrave me vlerë të tregtuara në të.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Nasdaq, veprimtaria dhe llojet e letrave me vlerë të tregtuara në të.

  • 1. UNIVERSITETI I TIRANËSFAKULTETI EKONOMISËDEGA : FINANCËLËNDA: INVESTIMEGRUPI: F-204DETYRË KURSITEMA 1NASDAQ: Veprimtaria dhe llojet eletrave me vlerë të tregtuara në të.Punoi:Mirjan RadaTiranë, Maj 2013
  • 2. Bursa NASDAQ Stock Exchange, e njohur edhe thjesht NASDAQ është një bursëamerikane, shkurtim i “National Association of Securities Dealers AutomatedQuotations”, që në shqip përkthehet “Shoqata Kombëtare e Kuotimit të Automatizuartë Letrave me Vlerë”. Eshtë tregu i dytë më i madh i bursës në botë pas bursës NYSE-s, New York Stock Exchange.HistoriaNASDAQ u krijua më 8 shkurt 1971 nga Shoqata Kombëtare e Shitjeve të Letrave meVlerë (NASD). Tani zotërohet dhe drejtohet nga NASDAQ OMX Group, investimet etë cilit u listuan në bursë në 2 korrik 2002 nën shkurtimin NDAQ. Ajo rregullohet ngaAutoritetet e Industrisë së Rregullimit Financiar (FINRA), pasuesi i NASD.Kur NASDAQ filloi tregtimin në shkurt të 1971, ishte bursa e parë elektronike nëbotë. Fillimisht ajo ishte thjesht një tabelë kompjuterike dhe në të vërtetë nuk lidhteshitësit me blerësit. NASDAQ ndihmoi në zvogëlimin e diferencave midis çmimevebid edhe ask, por në mënyrë paradoksale ajo nuk ishte e njohur midis agjentëve tëkëmbimit sepse ata fitonin një shumë te mirë të parave falë këtyre diferencave. Mekalimin e viteve NASDAQ u bë më shumë sesa një bursë e thjeshtë duke shtuarbiznesin, madhësinë e raportimit dhe sistemet e tregtimit të automatizuar. Njihetgjithashtu si bursa e parë në SHBA që filloi tregtimin online.Nasdak ishte pasardhësja e tregut mbi banak (over the counter, OTC). Nasdak ishtegjithashtu tregu i parë i aksioneve në SHBA që filloi tregtimin online. Asnjë para tyrenuk e kishte bërë këtë, duke u theksuar kompanitë e Nasdak (zakonisht në teknologji)dhe duke e përmbyllur me deklaratën se NASDAQ është “Bursa e 100 viteve tëardhshme”. Indeksi i saj kryesor, krahas indekseve të tjera, është Nasdaq Composite, icili është publikuar që në fillimet e saja.SotNASDAQ OMX Group është shpikësi i shkëmbimit elektronik. Sot zotëron dheoperon 24 tregje, 3 vende shkëmbimi çeqesh dhe 5 qendra të depozitave të letrave mevlerë në mbarë botën duke lidhur kështu 6 kontinente dhe duke u bërë kompania më emadhe e shkëmbimeve në botë. Tetëmbëdhjetë nga 24 qendrat tregtojnë kapital.Gjashtë të tjerat tregtojnë aksione, derivate, të ardhura fikse, dhe mallra.Afërsisht 2700 kompani nga 50 shtete janë të listuara në këmbimet e tyre, me njëvlerë totale tregu më shumë se $5.05 bilion. Nasdak është kompania më e madhe ekëmbimit për teknologjinë, bioteknologjinë, industritë e prodhimit të letrës, si dhemburret për një përfshirje të rëndësishme në gjirin e saj në markat industriale,financiare, konsumit si dhe kujdesit shëndetsor. Kompanitë e klasit botëror siStarbucks, Google, Jetblue, Apple dhe Costoco janë disa nga emrat e njohur qëtregtojnë në Nasdak çdo ditë.VendodhjaVendodhja e një burse nuk i referohet edhe aq adresës së rrugës por “vendit” kukryhen transaksionet e saj. Psh në bursën e New York-ut gjithë transaksionet ndodhinnë një vend fizik, në tregun e NYSE-s. Në krahun tjetër, Nasdaq nuk ndodhet në njëvend, por në një rrjet telekomunikacioni. Njerëzit nuk ndodhen në dyshemenë ebursës duke egzekutuar urdhrat e shitjes apo blerjes në varësi të investitorëve. Nëvend të kesaj biznesi kryhet drejtpërdrejt midis përfaqësuesve të investitorëve, të cilëtjanë krijuesit e tregut, përmes nje sistemi të ndërlikuar kompanish që jane të lidhuranë mënyrë elektronike me njeri-tjetrin.
  • 3. ListimiPër t’u listuar ne NASDAQ, një kompani duhet të ketë lëshuar të paktën 1.25 milionaksione me vlerë 70 milion $ dhe të ketë fituar më shumë se 11 milion $ gjatë treviteve të fundit. Cdo kompani e listuar në NASDAQ ka emrin e plotë si dhe njëshkurtesë përkrah; zakonisht e përbërë prej 4, 5 ose 6 shkronjave. Nëse kompaniaështë e transferuar nga NYSE atëherë shkurtesa shpesh konsiston me 3 shkronja.Dealer vs. AnkandNdryshimi themelor midis NYSE-s dhe NASDAQ qëndron në mënyrën sesi kryhettransaksioni mes shitësit dhe blerësit. NYSE është një treg ankand, bursa Nasdakështë një bursë e Dealer-ave, ku pjesëmarrësit në të nuk blejnë dhe shesin me njëri-tjetrin por blejnë dhe shesin nga një Dealer, të cilët, në rastin e bursës NASDAQ,quhen “krijuesit e tregut”.Kontrolli i trafikutCdo bursë kërkon njerëz që janë në atë “pikëtakimin” ku blerësit e shitësit “takohen”ose japin urdhrat e tyre. Në NASDAQ këta njerëz njihen si krijuesit e tregut, të cilët ipërmendëm me lart, dhe bashkëpunojnë me shitësit dhe blerësit në mënyrë që tëruajnë vijimësinë e tregut. Krijuesi i tregut “krijon një treg” për një letër me vlerë dhemundëson transaksione të qeta e të rregullta për klientët. Nëse mblidhen shumëurdhra, krijuesit e tregut të burses, pra tregtarët do të punojnë për të përshtatur ofruesitme kërkuesit për të siguruar egzekutimin e sa më shumë urdhërave që të jetë emundur. Në qoftë se asnjëri nuk do të blejë apo të shesë, krijuesit e tregut të Nasdaqdo të përpiqen e do shohin nëse mund të gjejnë blerës dhe shitës dhe madje edhe t’iblejnë apo t’i shesin për llogari të tyre.Ndërtesa Tregtare e NasdaqNë mënyrë që të rrisë praninë e saj fizike, Nasdaq ka prezantuar gjithashtu ndërtesën elartë tregtare Nasdaq të ndodhur në zemrën e sheshit “Times Square” në New York.Ajo ngrihet shtatë kate lartësi dhe ka videoekranin më të madh në botë. CNBC,CNNfn, Bloomberg, CBS, këto dhe media të tjera lajmesh financiare transmetojnëlive përgjatë gjithë ditës nga Studioja Tregtare e Transmetimit duke vendosurkompanitë e listuara në Nasdaq përpara dhe në qendër të miliona investitorëve.Shërbim i pakrahasueshëmKompanitë mund të presin shërbim të pakrahasueshëm kur listohen në Nasdak. Cdokompani e Nasdak ka një pikë të vetme kontakti; Menaxherin e tyre të bursës, i cilishërben si urë lidhëse me një portofol të gjerë shërbimesh që ofron bursa. Menaxherëtmundësojnë asistencë të përditshme dhe mund të ofrojnë ndihmë të vlefshme nëmarrdhëniet e investitorëve, në cështjet e industrisë dhe tregut.Programet egzekutiveEkzekutivët e kompanive të listuara në Nasdak janë të ftuar të marrin pjesë nëprograme të ndryshme të projektuara për të prezantuar menaxherët kryesore meinformacion të kohës si dhe me mundësi lidhëse. Programet e Nasdak përfshijnë njëgamë të gjerë temash si; seminare specifike të sektorit të industrisë dhe forume tëmarrdhënieve të investitorëve që i siguron kompanive ato mjete që ato kanë nevojë tëjenë publike.
  • 4. Nasdaq OnlineShërbim i projektuar për ekzekutivët e lartë të kompanive të listuara në Nasdak,Nasdaq Online është një nga mënyrat e vetme të llojit të saj për planifikiminstrategjik. Ajo siguron të dhëna të tregut për të gjitha kompanitë tregtare në SHBAdhe kuotat në kohë reale për aksionet e saj. Për më tepër këtu gjendet informacionikyc per pronësinë institucionale, mbulimet kërkimore, treguesit e performancës edheakoma më shumë. Nasdaq Online ofrohet falas për kompanitë e listuara.Vizioni GlobalNasdak është duke ndërtuar tregun e parë dixhital dhe me akses në internet, i hapurpër cdo njeri kudo në botë, 24 orë në ditë. Sapo ka thyer terren në Japoni, Europë,Hong Kong, dhe Kanada, me plane shtesë për Azinë, Amerikën Latine si dhe Lindjene Mesme. Duke u shtrirë kudo përreth globit, Nasdak po krijon lidhje të reja përkapital shtesë edhe madje për një mori të gjerë investitorësh.Si funksionon tregu i bursës në të vërtetë?Kryerja e një shkëmbimi tregtar kërkon krahas të tjerave, të paktën plotësimin e 3komponentëve në rastin tonë:Vendi ku Dealer-at dhe klientët kanë akses në sistem.Motori i koordinimit, që lidh blerësin me shitësin kur cmimet e tyre përkojnë.Publikimi i informacionit të kuotave të shitblerjes.Cmimet e letrave me vlerë janë të luhatshme në çdo sekondë të ditës. Njerëzit përrethbotës duan t’i shohin në kohë reale; Dealer-at duan t’i sigurojnë kuotat për klientët etyre, dhe organizatat e lajmeve i duan kuotat për t’i afishuar në shfaqjet e tyre. Për t’ipërmbushur këto nevoja, NASDAQ siguron kuotimet e çmimeve minutë për minutëme anë të kompjuterave të tij, të cilët mund të shohin së cfarë ndodh në motorat ekoordinimit dhe pastaj e dërgojnë informacionin në pjesën tjetër të botës.Blerësit dhe shitësit fusin në mënyrë elektronike tregtimet e tyre me anë të Dealer-avedhe pastaj këto shkojnë direkt në sistemin NASDAQ përmes qindra kompjuterave(nga një për secilin Dealer). Pastaj urdhrat bëjnë rrugën e tyre drejt motorit tëkoordinimit, i cili, në NASDAQ, është një kompjuter i vetëm, i sigurt dhe ibesueshëm. Pikërisht këtu merr jetë tregtimi i letrave me vlerë.Ja një mënyrë e thjeshtë për të kuptuar mënyrën e funksionimit të bursës. Le tëmarrim një kompani të listuar në bursën tonë, MICRON Technology. Brenda motorittë koordinimit ndodhet një vend i caktuar i cili ruan të gjitha tregtimet në pritje, tëkompanisë MICRON. Supozojmë se 3 persona duan të shesin aksionet e tyre në këtëkompani. Ata vendosin urdhrat e tyre si më poshtë:Pronari 1 Shet 50 aksione për $15.40Pronari 2 Shet 200 aksione për $15.25Pronari 3 Shet 100 aksione për $15.20
  • 5. Tani supozojmë sikur ka 4 persona që duan të blejnë aksione të MICRONTechnology. Urdhrat e tyre paraqiten si më poshtë:Klienti A Blen 100 aksione për $15.15Klienti B Blen 200 aksione për $15.10Klienti C Blen 150 aksione për $15.00Klienti D Beln 75 aksione për $14.95Për momentin nuk kemi asnjë përputhje. Cmimi më i ulet i shitjes është $15.20 ndërsacmimi më i lartë i blerjes është $15.15. Diferenca midis cmimit më të ulët të shitjesdhe cmimit më të lartë të blerjes quhet shpërhapje. Në një treg të gjerë, zakonishtështë 1 ose 2 penny (qindarka të valutës USD), në një treg të ngushtë, shpërhapjamund të rritet akoma më shumë. Pikërisht në shembullin më lart këto urdhra shitblerjedo të duhet të presin për një përputhje cmimesh në mënyrë që të egzekutohen.Tani të imagjinojmë sikur Klienti A lëshon një urdhër të ri blerjeje. Ai kërkon të blejë50 aksione për $15.25. Në vend të kësaj ai do t’i marrë aksionet për $15.20 ngaPronari 3, sepse ky është cmimi më i ulët në listën e urdhrave të shitjes. 100 aksionete disponueshme për $15.20 do të ndahen: 50 do qëndrojne në listë, ndërkohë që 50aksionet e tjera do kryejnë transaksionin. Pronari 3 është i lumtur sepse mori çmiminqë dëshironte, Klienti A është i lumtur sepse përfitoi një diskonto të vogël.Motori i koordinimit bën këtë gjë për mijëra letra me vlerë të listuara, dhe milionakombinime transaksionesh trajtohen nga motori i koordinimit çdo ditë. Në momentinqë bëhet përputhja e çmimeve bid dhe ask, informacioni për transaksionin e kryerrrjedh nga motori i koordinimit dhe shkon drejt e tek Dealer-i i shitësit dhe atij tëblerësit. Informacioni shkon gjithashtu tek server-at e kuotimit në mënyrë që kushdoqë është i interesuar ta dijë se cfarë ndodhi.Ky ështe një shpjegim i thjeshtuar, sigurisht në realitet, për shkak të numrit tënjerëzve që tregtojnë, sistemi merr mijëra kompjutera dhe Dealer për tu zbatuar, dheprocesi bëhet shumë i komplikuar shumë shpejt.Referencat:http://www.nasdaq.com/http://www.nasdaqomx.com/http://www.facebook.com/NASDAQhttp://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQhttp://www.scribd.com/

Related Documents