Shume, shume kohe me pare ekzistonte njeShume, shume kohe me pare ekzistonte njeishull, ku jetonin te gjitha ndjenjat eish...
Nje dite ndjenjat moren lajmin e keq, seNje dite ndjenjat moren lajmin e keq, seishulli do te permbytej. Keshtu qe teishul...
Pasuria po kalonte me nje anije luksozePasuria po kalonte me nje anije luksozeperpara Dashurise. Ajo e pyeti:perpara Dashu...
Atehere Dashuria pyeti krenarine, e cila poAtehere Dashuria pyeti krenarine, e cila pokalonte me nje anije te mrekullueshm...
Atehere Dashuria pyeti Merzitjen, e cilaAtehere Dashuria pyeti Merzitjen, e cilapo kalonte para saj:po kalonte para saj:””...
Edhe Humori i mire po kalonte paraEdhe Humori i mire po kalonte paraDashurise, por qe aq i kenaqur, sa nukDashurise, por q...
Papritur u degjua nje ze:Papritur u degjua nje ze:””Eja Dashuri, te marr une me vete“Eja Dashuri, te marr une me vete“Isht...
Dashuria e vuri re se i ishte shumeDashuria e vuri re se i ishte shumeborxhli, prandaj pyeti Diturine:borxhli, prandaj pye...
““Koha ?”, pyeti Dashuria, “Perse meKoha ?”, pyeti Dashuria, “Perse mendihmoi Koha ?”ndihmoi Koha ?”Dhe Dituria u pergjigj...
Dergoje kete mesazh tek miqte e Tu, edheDergoje kete mesazh tek miqte e Tu, edhenese e dergon tek personi qe ta ka derguar...
of 10

Na ishte njehere...

Nje perralle e shkurter, me personazhe ndjenjat njerezore.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Na ishte njehere...

  • 1. Shume, shume kohe me pare ekzistonte njeShume, shume kohe me pare ekzistonte njeishull, ku jetonin te gjitha ndjenjat eishull, ku jetonin te gjitha ndjenjat enjerezve:njerezve:Humori i mire, Merzitja, Dituria … dheHumori i mire, Merzitja, Dituria … dheashtu si gjithe ndjenjat e tjera,ashtu si gjithe ndjenjat e tjera,edhe Dashuria.edhe Dashuria.
  • 2. Nje dite ndjenjat moren lajmin e keq, seNje dite ndjenjat moren lajmin e keq, seishulli do te permbytej. Keshtu qe teishulli do te permbytej. Keshtu qe tegjithe pergatiten anijet dhe po egjithe pergatiten anijet dhe po ebraktisnin ishullin.braktisnin ishullin.Vetem Dashuria deshironte te pristeVetem Dashuria deshironte te pristederi ne momentin e fundit.deri ne momentin e fundit.Para se ishulli te fundosej, DashuriaPara se ishulli te fundosej, Dashuriakerkoi ndihme.kerkoi ndihme.
  • 3. Pasuria po kalonte me nje anije luksozePasuria po kalonte me nje anije luksozeperpara Dashurise. Ajo e pyeti:perpara Dashurise. Ajo e pyeti:””Pasuri, a mund te me marresh me vete?“Pasuri, a mund te me marresh me vete?“””Jo, nuk mundem. Ne anijen time une kamJo, nuk mundem. Ne anijen time une kamshume ar dhe argjend. Nuk ka me vend pershume ar dhe argjend. Nuk ka me vend perty."ty."
  • 4. Atehere Dashuria pyeti krenarine, e cila poAtehere Dashuria pyeti krenarine, e cila pokalonte me nje anije te mrekullueshme parakalonte me nje anije te mrekullueshme parasaj:saj:”” Krenari, te lutem, a mund te me marreshKrenari, te lutem, a mund te me marreshme vete?",me vete?",””Dashuri, nuk mund te te marr me vete ..."Dashuri, nuk mund te te marr me vete ..."u pergjigj krenaria, ”ketu cdo gje eshteu pergjigj krenaria, ”ketu cdo gje eshteperfekte. Ti mund ta prishesh anijen time".perfekte. Ti mund ta prishesh anijen time".
  • 5. Atehere Dashuria pyeti Merzitjen, e cilaAtehere Dashuria pyeti Merzitjen, e cilapo kalonte para saj:po kalonte para saj:””Merzitje, te lutem, me merr me vete",Merzitje, te lutem, me merr me vete",““Ah Dashuri" tha Merzitja, ”jam aq eAh Dashuri" tha Merzitja, ”jam aq emerzitur, sa me duhet te rri vetem. ".merzitur, sa me duhet te rri vetem. ".
  • 6. Edhe Humori i mire po kalonte paraEdhe Humori i mire po kalonte paraDashurise, por qe aq i kenaqur, sa nukDashurise, por qe aq i kenaqur, sa nuke degjoi qe Dashuria po e therriste.e degjoi qe Dashuria po e therriste.
  • 7. Papritur u degjua nje ze:Papritur u degjua nje ze:””Eja Dashuri, te marr une me vete“Eja Dashuri, te marr une me vete“Ishte nje ze i moshuar, ai qe foli.Ishte nje ze i moshuar, ai qe foli.Dashuria ishte aq mirenjohese dhe eDashuria ishte aq mirenjohese dhe elumtur, sa qe harroi ta pyeste telumtur, sa qe harroi ta pyeste temoshuarin per emrin. Kur mberriten nemoshuarin per emrin. Kur mberriten netoke ai iku.toke ai iku.
  • 8. Dashuria e vuri re se i ishte shumeDashuria e vuri re se i ishte shumeborxhli, prandaj pyeti Diturine:borxhli, prandaj pyeti Diturine:””Dituri, a mund te me thuash se kush meDituri, a mund te me thuash se kush mendihmoi?“ndihmoi?“””Ishte koha” u pergjigj Dituria.Ishte koha” u pergjigj Dituria.
  • 9. ““Koha ?”, pyeti Dashuria, “Perse meKoha ?”, pyeti Dashuria, “Perse mendihmoi Koha ?”ndihmoi Koha ?”Dhe Dituria u pergjigj:Dhe Dituria u pergjigj:““Sepse vetem Koha e kupton, se sa eSepse vetem Koha e kupton, se sa erendesishme eshte ne jete Dashuria.”rendesishme eshte ne jete Dashuria.”
  • 10. Dergoje kete mesazh tek miqte e Tu, edheDergoje kete mesazh tek miqte e Tu, edhenese e dergon tek personi qe ta ka derguar.nese e dergon tek personi qe ta ka derguar.Nese ky mesazh te rikthehet, atehere doNese ky mesazh te rikthehet, atehere dokuptosh se rrethi Yt i miqve perbehet ngakuptosh se rrethi Yt i miqve perbehet ngamiq te vertete.miq te vertete.Dergoje kete mesazh tek miqte e Tu, qe ata taDergoje kete mesazh tek miqte e Tu, qe ata tamarrin vesh, sa rendesi kane ata per TY.marrin vesh, sa rendesi kane ata per TY.

Related Documents