IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES NICOLAU COPÈRNIC Departament d’informàtica
Índex de la sessió <ul><li>Qui som, on som </li></ul><ul><li>Per què varem implantar la semipresencial </li></ul><ul><li>...
Qui som, on som <ul><li>L’IES Nicolau Copèrnic és un centre de secundària amb ESO, Batxillerat i C.F. de grau Mitjà i Sup...
Per què implantem la formació semipresencial al nostre centre? <ul><li>El perfil del nostre alumnat de tarda és majoritàri...
<ul><li>Regula la modalitat semipresencial per als cursos 2007/08 i 2008/09 </li></ul><ul><li>La resolució EDU/1434/2009, ...
Objectius de la resolució <ul><li>Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives...
Característiques de la modalitat semipresencial <ul><li>Cal assistir presencialment al menys a la meitat de les hores prev...
Respecte al centre <ul><li>Els centres per a l’aplicació de la modalitat semipresencial, han de disposar de la pauta metod...
Respecte al professorat <ul><li>El professorat dels crèdits amb alumnat en règim semipresencial tutoritzarà les activitats...
Com es demana, com s’avalúa? <ul><li>Com es demana? </li></ul><ul><ul><li>El centre docent tramet a la Direcció General d'...
On ho apliquem al Copèrnic? <ul><li>l'IES Nicolau Copèrnic oferta semipresencial a: </li></ul><ul><ul><li>CF de Grau Mitjà...
Com ho fem al Copèrnic <ul><li>Totes les aules estan equipades amb ordinadors, canó, pantalla i pissarra velleda i connexi...
Plataforma Moodle <ul><li>Disposem d’un portal Moodle accessible des de fora per a tots els alumnes </li></ul>
Característiques del Moodle <ul><li>Proporciona totes les eines necessàries per complir amb els requisits de la resolució ...
Materials <ul><li>Els materials dels crèdits són al Moodle accessibles per als alumnes des de l’aula i des de casa. </li><...
Claus d’implantació del Moodle <ul><li>Ja disposàvem d’una plataforma Moodle funcional des de feia gairebé 2 anys en el...
Altres plataformes que usem <ul><li>Mediawiki </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com/mediawiki </li></ul><ul><li>Es ...
Algunes estadístiques <ul><li>Estadístiques (Maig 2009) </li></ul><ul><li>657 usuaris i més de 160 cursos </li></ul><ul><l...
Les nostres xifres d’alumnes (Horari tarda) Són alumnes molt fidels !
Evolució de la preinscripció
On tenim els servidors? <ul><li>Solució 1. Al centre </li></ul><ul><li>Per què sigui usable Moodle la velocitat d'accés és...
Consens departamental <ul><li>L’adequació dels horaris per la semipre-sencialitat necessita la plena col·laboració del pro...
<ul><li>S’han adaptat de manera que compleixen la normativa (50% assistència presencial) i són raonables per als alumnes. ...
Els horaris
Els horaris
Els avantatges <ul><li>Hem recuperat alumnes que no estudiaven per problemes d’horari i que són fidels </li></ul><ul><li>H...
Els inconvenients <ul><li>La infraestructura demana un manteniment molt elevat. </li></ul><ul><ul><ul><li>Servidors (Moodl...
Conclusions <ul><li>Infraestructura informàtica </li></ul><ul><li>Moodle (gratuït) </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><...
Gràcies per la vostra atenció <ul><li>Equip de l’IES Nicolau Copèrnic </li></ul>Preguntes?
of 29

Ponencia Semipresencial FP

Ponència presentada al CAR de Sant Cugat per explicar la modalitat semipresencial d'assistència a classes de F.P. d'informàtica a l'IES Nicolau Copèrnic
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Ponencia Semipresencial FP

 • 1. IMPLANTACIÓ DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL A L’IES NICOLAU COPÈRNIC Departament d’informàtica
 • 2. Índex de la sessió <ul><li>Qui som, on som </li></ul><ul><li>Per què varem implantar la semipresencial </li></ul><ul><li>Què diu la resolució EDU/2901/2007 </li></ul><ul><li>On ho apliquem al Copèrnic? </li></ul><ul><li>Com ho fem al Copèrnic? </li></ul><ul><li>Les eines </li></ul><ul><li>Algunes estadístiques </li></ul><ul><li>Avantatges i inconvenients </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 • 3. Qui som, on som <ul><li>L’IES Nicolau Copèrnic és un centre de secundària amb ESO, Batxillerat i C.F. de grau Mitjà i Superior d’Informàtica. </li></ul><ul><li>Situats a Terrassa, al Vallès Occidental </li></ul><ul><li>Horaris de matí i tarda. Cobrim de 8h a 22h. </li></ul><ul><li>600 alumnes aprox. i 62 professors (19 d’informàtica) </li></ul><ul><li>Som centre PIFP, de referència i d’innovació tecnològica </li></ul>
 • 4. Per què implantem la formació semipresencial al nostre centre? <ul><li>El perfil del nostre alumnat de tarda és majoritàriament treballador. </li></ul><ul><li>Volem apropar-nos a la realitat de l’entorn </li></ul><ul><li>Tenim alguna plaça lliure al torn de tarda </li></ul><ul><li>Podem recuperar ex-alumnes que ja no estudien perquè no poden assistir a classe </li></ul><ul><li>Ens ho ofereix el Departament com a prova pilot. </li></ul><ul><li>Ens permetrà augmentar la matrícula de tarda </li></ul>
 • 5. <ul><li>Regula la modalitat semipresencial per als cursos 2007/08 i 2008/09 </li></ul><ul><li>La resolució EDU/1434/2009, de 13 de maig prorroga la modalitat per al curs 2009/10 </li></ul><ul><li>Adreçat a persones que acreditin documental-ment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb: </li></ul><ul><ul><li>El treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir cura d’altres persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualsevol altra circumstància que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives . </li></ul></ul>Què diu la resolució EDU/2901/2007 de 25 de setembre
 • 6. Objectius de la resolució <ul><li>Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals de l’alumnat </li></ul><ul><li>Facilitar el seguiment dels estudis a aquelles persones en les que concorre alguna circumstància, com ara, el treball, tenir cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional. </li></ul>
 • 7. Característiques de la modalitat semipresencial <ul><li>Cal assistir presencialment al menys a la meitat de les hores previstes al crèdit. </li></ul><ul><li>Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit. </li></ul><ul><li>Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial </li></ul>50% d’assistència i la mateixa feina que la resta d’alumnes RESUMINT
 • 8. Respecte al centre <ul><li>Els centres per a l’aplicació de la modalitat semipresencial, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir: </li></ul><ul><ul><li>El nom i cognoms del professorat que intervé </li></ul></ul><ul><ul><li>La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>La distribució prevista de l’horari presencial </li></ul></ul>
 • 9. Respecte al professorat <ul><li>El professorat dels crèdits amb alumnat en règim semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat </li></ul><ul><li>S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial. </li></ul><ul><li>Els critèris d’avaluació són els mateixos per a tot l’alumnat </li></ul>
 • 10. Com es demana, com s’avalúa? <ul><li>Com es demana? </li></ul><ul><ul><li>El centre docent tramet a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats la sol·licitud d’autorització del règim semipresencial </li></ul></ul><ul><li>Seguiment i avaluació de l'experiència </li></ul><ul><ul><li>Les propostes de millora per a la futura regulació de la modalitat semipresencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats globals obtinguts per l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’organització de la modalitat semipresencial en els centres educatius. </li></ul></ul>
 • 11. On ho apliquem al Copèrnic? <ul><li>l'IES Nicolau Copèrnic oferta semipresencial a: </li></ul><ul><ul><li>CF de Grau Mitjà d'Informàtica (SMIX) </li></ul></ul><ul><ul><li>CF de Grau Superior d'informàtica (3x2): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1er any comú D'ASI i DAI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ns anys d'ASI o DAI </li></ul></ul></ul><ul><li>Només s'ofereix en horari de tarda (19:15h a 22h) </li></ul><ul><ul><li>SMIX: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (nou cicle) </li></ul></ul><ul><ul><li>DAI: Desenvolupament d‘Aplicacions Informàtiques </li></ul></ul><ul><ul><li>ASI: Administració de Sistemes Informàtics </li></ul></ul>
 • 12. Com ho fem al Copèrnic <ul><li>Totes les aules estan equipades amb ordinadors, canó, pantalla i pissarra velleda i connexió a Internet (i WiFi) </li></ul>
 • 13. Plataforma Moodle <ul><li>Disposem d’un portal Moodle accessible des de fora per a tots els alumnes </li></ul>
 • 14. Característiques del Moodle <ul><li>Proporciona totes les eines necessàries per complir amb els requisits de la resolució </li></ul><ul><li>Representa una eina d'innovació TIC i TAC per al centre </li></ul><ul><li>Els alumnes des de casa seva poden accedir als continguts dels diferents crèdits que cursen tenint al seu abast apunts, exercicis, correccions, e-mails, xats... </li></ul><ul><li>És un mitjà perfecte per guardar les evidències de les activitats d'ensenyament-aprenentatge generades per l'alumnat en el desenvolupament de la modalitat semi presencial. </li></ul>
 • 15. Materials <ul><li>Els materials dels crèdits són al Moodle accessibles per als alumnes des de l’aula i des de casa. </li></ul><ul><li>Els exercicis, els exàmens, etc. també </li></ul>
 • 16. Claus d’implantació del Moodle <ul><li>Ja disposàvem d’una plataforma Moodle funcional des de feia gairebé 2 anys en el moment de la implantació </li></ul><ul><li>Materials docents i ús de la plataforma : l’adaptació ha estat força senzilla gràcies a que ja disposàvem de material docent i de professors que utilitzaven l’eina </li></ul><ul><li>Molts del professors són autors del materials de l’IOC </li></ul><ul><li>Disposàvem dels recursos humans necessaris per gestionar el servidor i la infraestructura de xarxa ( moltes hores de feina!) </li></ul><ul><li>S’han realitzat cursos de formació específica en Moodle per a tot el professorat del centre </li></ul><ul><li>La plataforma és accessible des de fora del centre </li></ul>www.iescopernic.com/moodle
 • 17. Altres plataformes que usem <ul><li>Mediawiki </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com/mediawiki </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar com a Dossier Virtual o portafoli dels alumnes. </li></ul><ul><li>Les seves possibilitats són infinites... Vegeu si no la wikipedia (mateix programari) </li></ul><ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>http://www.iescopernic.com </li></ul><ul><li>És l'eina amb la que està creat el portal del centre </li></ul><ul><li>Facilita la comunicació amb tota la comunitat del centre (notícies, informació institucional, etc.) </li></ul>
 • 18. Algunes estadístiques <ul><li>Estadístiques (Maig 2009) </li></ul><ul><li>657 usuaris i més de 160 cursos </li></ul><ul><li>343 MB de base de dades i uns 96GB en continguts </li></ul><ul><li>Materials en altres plataformes. La wiki acumula més de 600.000 visites, 128.639 edicions, 25.100 pàgines, 18.125 fitxers carregats, 2.5G de dades... </li></ul><ul><li>El conjunt de webs del centre han estat visitades durant el que duem d'any més de 4.200.000 cops i s'han descarregat un total de més de 150 GB </li></ul><ul><li>Tots són sistemes força utilitzats, tot i que encara es pot potenciar més l’ús. </li></ul>
 • 19. Les nostres xifres d’alumnes (Horari tarda) Són alumnes molt fidels !
 • 20. Evolució de la preinscripció
 • 21. On tenim els servidors? <ul><li>Solució 1. Al centre </li></ul><ul><li>Per què sigui usable Moodle la velocitat d'accés és molt important. Treball en xarxa LAN </li></ul><ul><li>Tot i que oferim semipresencialitat la realitat és que el tan per cent més elevat de feina és fa des del centre </li></ul><ul><li>El treball des del centre és a ràfegues. (Hi ha molts alumnes accedint a l’hora) </li></ul><ul><li>El treball des de fora del centre és puntual. (Hi ha pocs alumnes accedint a l’hora) </li></ul><ul><li>Més control i flexibilitat de la plataforma </li></ul><ul><li>Solució 2. Extern al centre </li></ul><ul><li>Amb les limitacions de les línies de connexió externes (ADSL) és inviable treballar a l'escola amb un Moodle extern. </li></ul>
 • 22. Consens departamental <ul><li>L’adequació dels horaris per la semipre-sencialitat necessita la plena col·laboració del professorat. </li></ul><ul><li>Cal ajustar els horaris per complir amb el 50% de presencialitat </li></ul><ul><li>FOL és molt afectat. (Queda a la franja del mig) </li></ul><ul><li>Anglès és molt afectat. (Queda a la franja del mig) </li></ul>
 • 23. <ul><li>S’han adaptat de manera que compleixen la normativa (50% assistència presencial) i són raonables per als alumnes. (19:15h fins les 22:00h) </li></ul>Els horaris
 • 24. Els horaris
 • 25. Els horaris
 • 26. Els avantatges <ul><li>Hem recuperat alumnes que no estudiaven per problemes d’horari i que són fidels </li></ul><ul><li>Hem augmentat la matrícula de GS </li></ul><ul><li>El centre millora l’oferta educativa </li></ul><ul><li>Disposem d’una infraestructura potent </li></ul><ul><li>Rendibilitzem les infraestructures </li></ul><ul><li>Materials ubicats en un sol lloc i compartits </li></ul><ul><li>Hàbits de treball comuns </li></ul><ul><li>Millora de la imatge del centre </li></ul><ul><li>Continuïtat de grups i plantilla </li></ul>
 • 27. Els inconvenients <ul><li>La infraestructura demana un manteniment molt elevat. </li></ul><ul><ul><ul><li>Servidors (Moodle, joomla ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tallafocs (atacs de l’exterior) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proxy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Routers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Switchs </li></ul></ul></ul><ul><li>I personal qualificat i responsabilitzat en fer-ho </li></ul><ul><li>Les línies ADSL són un coll d’ampolla </li></ul><ul><li>L’accés des de l’exterior és limitat </li></ul><ul><li>El professorat té sobrecàrrega de feina a curt termini </li></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de materials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atenció personalitzada als alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manteniment dels materials al Moodle </li></ul></ul></ul>
 • 28. Conclusions <ul><li>Infraestructura informàtica </li></ul><ul><li>Moodle (gratuït) </li></ul><ul><li>Servidors </li></ul><ul><li>Mòdem ADSL </li></ul><ul><li>Internet </li></ul>Implicació del professorat
 • 29. Gràcies per la vostra atenció <ul><li>Equip de l’IES Nicolau Copèrnic </li></ul>Preguntes?

Related Documents