Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Trener: Miodrag Kostić
www.miodragkostic.com
Prezentiranje proizvoda i kreiranje
ţel...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
4 koraka
1. Attention (Pažnja) Otvaranje kanala komunikacije
2. Interest (Interesova...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
D - ( Desire ) pobudi ţelju ( Ž )
Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Želja – (povezivanje sa ţeljom ili potrebom)
•Da li ste im prezentovali baš ono što ...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
???
Šta je vaš proizvod?
Opišite nam šta to vi prodajete?
“Kvalitetan odnos između l...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Šta su osobine, prednosti, koristi?
• OSOBINE (features)
Vidljive fizičke osobine us...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
FEATURES TELL – BENEFITS SELL!
KO JE KUPAC DIJAMANTSKOG NAKITA?
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
VEŢBA
• Opišite vaš proizvod?
Osobine Koje su fizičke
osobine vašeg
proizvoda?
Predn...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Kako pokazati koristi proizvoda?
Pokaži, reci, pitaj (show, tell,ask - questions)
1....
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Šta stvarno prodajete?
“Kada sam večerala sa gospodinom
Vajldom osećala sam kao da j...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Kako prezentirati proizvod?
• Kako započeti prezentaciju i upravljati
emocijama pris...
Osnove prodaje
www.poslovnaznanja.com
Hvala na pažnji … ;)
www.poslovnaznanja.com
of 12

Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca

Kako prezentirati proizvod kupcima u prodajnom razgovoru?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca

 • 1. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Trener: Miodrag Kostić www.miodragkostic.com Prezentiranje proizvoda i kreiranje ţelje za proizvodom kod kupca?
 • 2. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com 4 koraka 1. Attention (Pažnja) Otvaranje kanala komunikacije 2. Interest (Interesovanje) Otkrivanje ţelja i potreba 3. Desire (Želja) Povezivanje potreba sa proizvodom 4. Action ( Akcija ) Poziv na akciju Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?
 • 3. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com D - ( Desire ) pobudi ţelju ( Ž ) Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?
 • 4. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Želja – (povezivanje sa ţeljom ili potrebom) •Da li ste im prezentovali baš ono što ih interesuje? •Da li ste pokazali prednosti (features tell, benefits sell)? •Kako ćete povezati njihove ţelje sa prednostima proizvoda? Pritisnite emocionalne okidače! ŢELJA
 • 5. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com ??? Šta je vaš proizvod? Opišite nam šta to vi prodajete? “Kvalitetan odnos između ljudi je baš kao ajkula, mora stalno da se kreće napred ili umire!” -- Woody Allen
 • 6. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Šta su osobine, prednosti, koristi? • OSOBINE (features) Vidljive fizičke osobine usluge • PREDNOSTI (advantages) Šta osobina čini, šta kupac dobija osobinom • KORISTI (benefits) Krajnja vrednost koju pruţa kupcu FEATURES tell BENEFITS sell
 • 7. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com FEATURES TELL – BENEFITS SELL! KO JE KUPAC DIJAMANTSKOG NAKITA?
 • 8. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com VEŢBA • Opišite vaš proizvod? Osobine Koje su fizičke osobine vašeg proizvoda? Prednosti Šta te osobine čine vašem kupcu (šta mu donose)? Koristi Koje krajnje koristi on dobija vašim proizvodom?
 • 9. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Kako pokazati koristi proizvoda? Pokaži, reci, pitaj (show, tell,ask - questions) 1.Pokaži (pokaţi mu činjenice i osobine) 2.Reci (reci mu koristi koje će imati od tih osobina) 3.Pitaj (pitaj ga da ti kaţe šta mu znače te koristi)
 • 10. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Šta stvarno prodajete? “Kada sam večerala sa gospodinom Vajldom osećala sam kao da je on najpametniji čovek u Engleskoj. Kada sam večerala sa gospodinom Dizraelijem osećala sam kao da sam ja najpametnija ţena u Engleskoj.” Sara Bernar
 • 11. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Kako prezentirati proizvod? • Kako započeti prezentaciju i upravljati emocijama prisutnih? • Kako koristiti emocije prisutnih i kako kontrolisati tremu? • Kako odrţavati kontakt očima i kontrolisati stav tela tokom prezentacije?
 • 12. Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Hvala na pažnji … ;) www.poslovnaznanja.com

Related Documents