Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredzebei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerăētiskaj...
Riga, Ozolciema iela 46/3
Tehnisko iespēju un enerăētisko ieguvumu demonstrācija Vienība Pirms Pē...
Pilotprojekta ietaupījumi salīdzinājumā ar referencesēkām laikā no 2002. līdz 2011. gadam ...
Izmaksu ietaupījums / Enerăijas ietaupījums Kosteneinsparung Energieeinsparu...
Ekonomiskuma aprēėins 20 gadiemPamats 2011. gada enerăijas cenas un enerăijasietaupījums Enerăijas cena ...
Ikmēneša apgrūtinājums Dzīvojamā platība 3.955,9 m² 72 dzī...
20 gadi K te und E pa os n ins rung [Ls ²a ...
Ekonomiskais skatījumsPamats 2011. gada enerăijas cena un enerăijasietaupījums Enerăijas cena 2011 ...
Ikmēneša apgrūtinājums Renovācijas izmaksas Var.01 Var.02 vienība Var.01 Var...
K s n u d E s a n [L /(m )] o te n in p ru g s ²a ...
Kopējais ietaupījums Ozolciema 46/3 Ozolciema 56/4 Einsparung, kumuliert 1.800.000 Ls 1.600...
Paldies!Knut Höller IWO e.V.Теl.: +49 30 20679802Fax: +49 30 20679804hoeller@iwoev.orgwww.iwoev.org ...
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (2)
of 15

Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (2)

2012.gada 8.novembra seminārā "Aktualitātes mājokļu renovācijā Vācijā, Polijā un Latvijā" Knuts Hellers (IWO, Mājas draugs) informēja par aktuālo situāciju un pieredzi ēku enerģētiskajā renovācijā Vācijā
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (2)

 • 1. Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredzebei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerăētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut Höller, IWO e.V. Riga, November 2012
 • 2. Riga, Ozolciema iela 46/3
 • 3. Tehnisko iespēju un enerăētisko ieguvumu demonstrācija Vienība Pirms Pēc Ietaupījums• Siltumenerăijas patēriĦš /(m² x a) kWh 150 70 80• Siltumenerăijas patēriĦš /dzīvoklis kWh 7,840 3,360 4,480• Primārās enerăijas patēriĦš /dzīvoklis kWh 11,200 4,800 6,400• CO2-emisija /dzīvoklis kg 2,442 1,046 1,395 4
 • 4. Pilotprojekta ietaupījumi salīdzinājumā ar referencesēkām laikā no 2002. līdz 2011. gadam Enerăijas Izmaksu ietaupījums ietaupījums Gads [Ls] [MWh] Gadā Pavisam Gadā Pavisam 2002 4.506,60 4.506,60 282,90 282,90 2003 4.898,03 9.404,63 298,72 581,62 2004 5.041,49 14.446,12 292,43 874,05 2005 4.600,03 19.046,15 260,27 1.134,32 2006 4.667,66 23.713,81 236,05 1.370,37 2007 6.148,10 29.861,91 252,85 1.623,22 2008 9.305,47 39.167,39 238,12 1.861,34 2009 11.168,09 50.335,48 268,60 2.129,94 2010 11.528,58 61.864,06 310,24 2.440,18 2011 10.430,67 72.294,72 292,36 2.732,54 Kopā 72.294,72 2.732,54 5
 • 5. Izmaksu ietaupījums / Enerăijas ietaupījums Kosteneinsparung Energieeinsparung 14.000 350 12.000 300 10.000 250 8.000 200 [MWh] [Ls] 6.000 150 4.000 100 2.000 50 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6
 • 6. Ekonomiskuma aprēėins 20 gadiemPamats 2011. gada enerăijas cenas un enerăijasietaupījums Enerăijas cena 2011 52,37 €/MWh 37,41 Ls/MWh 0,0524 €/kWh 0,0374 Ls/kWh Enerăijas patēriĦš Nerenovēts 110,78 kWh/(m²a) Izmaksas uz m² Gadā 5,80 €/(m²a) 4,14 Ls/(m²a) Mēnesī 0,48 €/(m²Mēnesī) 0,35 Ls/(m²Mēnesī) Izmaksas uz dzīvokli gadā 318,79 €/(WE x a) 227,71 Ls/(WE x a) Mēnesī 26,57 €/(WE x Mēnesī) 18,98 Ls/(WE x Mēnesī) Enerăijas patēriĦš renovēts 45,42 kWh/(m²a) Ietaupījums 65,37 kWh/(m²a) Enerăijas cenas pieaugums 5% gadā Laika posms 20 gadi 7
 • 7. Ikmēneša apgrūtinājums Dzīvojamā platība 3.955,9 m² 72 dzīvokĜi Renovācijas izmaksas Var.01 Var.02 Vienība Var.01 Var.02 Vienība Kopā 200 €/m² 142,86 Ls/m² Subsīdija 70 0 €/m² 50,00 0,00 Ls/m² Kredīts (kopējā subsīdija) 130 200 €/m² 92,86 142,86 Ls/m² Procentu likme 6% 3% Gadā 6% 3% Gadā Ilgums 20 20 gadi 20 20 gadi Gada koeficients 0,0872 0,0672 0,0872 0,0672 Apgrūtinājums uz m² gadā 17,44 13,44 €/(m²a) 12,45 9,60 Ls/(m²a) mēnesī 1,45 1,12 €/(m²mēnesī) 1,04 0,80 Ls/(m²Mēnesī) Apgrūtinājums uz dzīvokli gadā 958,04 738,61 €/(WE x a) 684,31 527,58 Ls/(WE x a) mēnesī 79,84 61,55 €/(WE x Monat) 57,03 43,96 Ls/(WE x Monat) 8
 • 8. 20 gadi K te und E pa os n ins rung [Ls ²a /(m )] 0 5 10 15 20 25 0 Ja r . h 1 Ja r . h 2 Ja r . h 3 Ja r . h 4 Ja r . h 5 Ja r . h 6 Ja r . h Finanzierung Variante 02 Energiekosteneinsparung 7 Ja r . h Gesamtbelastung Variante 01 8 Ja r . h 9 Ja r . h 1 . Ja r 0 h 1 . Ja r 1 h 1 . Ja r 2 h 1 . Ja r 3 h 1 . Ja r 4 h 1 . Ja r 5 h 1 . Ja r 6 h 1 . Ja r 7 h Finanzierung Variante 01 1 . Ja r 8 h Gesamtbelastung unsaniert Gesamtbelastung Variante 02 1 . Ja r 9 h 2 . Ja r 0 h9
 • 9. Ekonomiskais skatījumsPamats 2011. gada enerăijas cena un enerăijasietaupījums Enerăijas cena 2011 52,37 €/MWh 37,41 Ls/MWh 0,0524 €/kWh 0,0374 Ls/kWh Enerăijas patēķiĦš nerenovēts 110,78 kWh/(m²a) Kosten je m² gadā 5,80 €/(m²a) 4,14 Ls/(m²a) mēnesī 0,48 €/(m²Mēnesī) 0,35 Ls/(m²Mēnesī) Izmaksas uz dzīvokli gadā 318,79 €/(WE x a) 227,71 Ls/(WE x a) mēnesī 26,57 €/(WE x Mēnesī) 18,98 Ls/(WE x Mēnesī) Enerăijas patērīĦš renovēts 45,42 kWh/(m²a) Ietaupījums 65,37 kWh/(m²a) Enerăijas cenas pieaugums 5% gadā Laiks 30 gadi 10
 • 10. Ikmēneša apgrūtinājums Renovācijas izmaksas Var.01 Var.02 vienība Var.01 Var.02 vienība Kopā 200 €/m² 142,86 Ls/m² Subsīdija 70 0 €/m² 50,00 0,00 Ls/m² Kredīts (kopējā subsīdija) 130 200 €/m² 92,86 142,86 Ls/m² Procentu likme 6% 3% gadā. 6% 3% gadā. Ilgums 30 30 Gadi 30 30 Gadi Gada koeficients 0,0726 0,0510 0,0726 0,0510 Apgrūtinājums uz m² gadā 14,53 10,20 €/(m²a) 10,38 7,29 Ls/(m²a) mēnesī 1,21 0,85 €/(m²Mēnesī) 0,86 0,61 Ls/(m²Mēnesī) Apgrūtinājums uz dzīvokli gadā 798,31 560,63 €/(WE x a) 570,22 400,45 Ls/(WE x a) mēnesī 66,53 46,72 €/(WE x Monat) 47,52 33,37 Ls/(WE x Mēnesī) 11
 • 11. K s n u d E s a n [L /(m )] o te n in p ru g s ²a 30 gadi 0 5 10 15 20 25 30 0 Ja r . h 2 Ja r . h 4 Ja r . h 6 Ja r . h 8 Ja r . h Finanzierung Variante 02 Energiekosteneinsparung 1 . Ja r 0 h Gesamtbelastung Variante 01 1 . Ja r 2 h 1 . Ja r 4 h 1 . Ja r 6 h 1 . Ja r 8 h 2 . Ja r 0 h 2 . Ja r 2 h 2 . Ja r 4 h 2 . Ja r 6 h Finanzierung Variante 01 Gesamtbelastung unsaniert 2 . Ja r 8 h Gesamtbelastung Variante 02 3 . Ja r 0 h12
 • 12. Kopējais ietaupījums Ozolciema 46/3 Ozolciema 56/4 Einsparung, kumuliert 1.800.000 Ls 1.600.000 Ls 1.400.000 Ls 1.200.000 Ls 1.000.000 Ls 800.000 Ls 600.000 Ls 400.000 Ls 200.000 Ls 0 Ls nach 10 nach 20 nach 30 nach 40 Jahren Jahren Jahren Jahren 13
 • 13. Paldies!Knut Höller IWO e.V.Теl.: +49 30 20679802Fax: +49 30 20679804hoeller@iwoev.orgwww.iwoev.org 14

Related Documents