Mogućnosti plasmana crnogorskih proizvoda koristeći NATOsistem kodifikaciječetvrtak, 09 decembar 2010 16:50 ...
NATO komitet za kodifikaciju je prihvatio aplikaciju Crne Gore i primio je u NATO kodifikacionisistem na tzv. prvi nivo sp...
of 2

NATO sistem kodifikacije PK

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - NATO sistem kodifikacije PK

  • 1. Mogućnosti plasmana crnogorskih proizvoda koristeći NATOsistem kodifikaciječetvrtak, 09 decembar 2010 16:50 U Privrednoj komori je, u saradnji sa Ministarstvom Odbrane Crne Gore, 9.12. 2010. godine održana prezentacija o prednostima korišćenja NATO kodifikacionog sistema. Želimo da zainteresujemo privredna društva da se uključe u NATO kodifikacioni sistem, jer bi na taj način naša privreda mogla da na e mjesto u sistemu snabdijevanja NATO trupa, odnosno dobije šansu za plasman svojih proizvoda, rekao je Stevan Karadaglić, rukovodilac Sektora za privredni razvoj PK CG.Dragoslav Vuksanović, savjetnik načelnika Generalštaba Vojske CG za pitanja resursa i logistike,kazao da je NATO kodifikacioni sistem koji se uvodi u naš odbrambeni sistem značajan ne samo zasistem odbrane, već za cjelokupnu privredu.Ministarstvo odbrane intenzivno nastoji da razvije operativne sposobnosti u skladu sa NATOstandardima, a u okviru toga ukaže privrednicima na potrebu nomenklaturnog označavanja proizvodatj. NATO kodifikaciju kako bi ostvarili benefite. Naša je obaveza da napravimo nacionalnu listuproizvoda i usluga koje ćemo kodifikovati i tako biti u mogućnosti da ih ponudimo NATO misijama,humanitarnim i drugim, koje su u tranzitu, ili borave u Crnoj Gori, kazao je Vuksanović.O karakteristikama i prednostima NATO kodifikacionog sistema govorio je dr Marinko Aleksić,major, šef Odsjeka za standardizaciju i kodifikaciju u Ministarstvu odbrane apostrofirajući benefitekoje bi privredne kompanije mogle da dobiju kodifikacijom svojih proizvoda.NATO kodifikacija je jedinstven sistem identifikacije, klasifikacije i označavanja materijalnihsredstava u oružanim snagama kako država članica NATO, tako u još preko 30 država koje nijesučlanice, sa zadatkom da se oprema i komponente oružanih sistema jedinstveno klasifikuju, opišu ioznače, a time omogući logističku komunikaciju i izmjenu podataka izme u država u cilju ostvarivanjašto većeg stepena zajedničkog djelovanja, rekao je Aleksić.Crna Gora je izabrala NATO sistem kodifikacije kao jedan od svojih partnerskih zadataka, s ciljem daosigura neprekidnost, sigurnost i brzinu u snabdijevanju vojnom opremom i rezervnim djelovima, bezobzira gdje su smještene njene jedinice.NATO kodifikacioni sistem donosi korisnicima mnoge prednosti , jer globalno primjenjuje i razvijatransparentnu bazu podataka, unapre uje se uključivanjem podataka o sredstvima odnosnoproizvodima iz zemalja koje nijesu u NATO, prilago ava podatke koji su neophodni potrebama UN,koristi najsavremenije medije za distribuciju i izmjenu podataka me u korisnicima sistema i dr.
  • 2. NATO komitet za kodifikaciju je prihvatio aplikaciju Crne Gore i primio je u NATO kodifikacionisistem na tzv. prvi nivo sponzorstva Tier1. Ovim činom Crna Gora dobija svoj nacionalni brojčani kod77 i slovni kod VH, a Ministarstvo odbrane se autorizuje kao Nacionalni kodifikacioni biro.Proizvo ači iz Crne Gore će biti prepoznati po oznaci A***W.Firme koje žele da plasiraju svoje proizvode u ovom sistemu moraju da posjeduju svoj kodifikacionibroj, registrovan u kodifikacionom birou.Već je četrnaest kompanija iz Crne Gore dobilo proizvo ački kod – NCAGE, rečeno ovom prilikom , aprednosti kodifikovanih proizvo ača su da proizvode prodaju Ministarstvu odbrane, zemljama NATO iEU.O iskustvima firme „TARA Aerospace and Defense“, bivše preduzeće „4. novembar“ iz Mojkovcagovorio je Dejan Marković, izvršni direktor, ističući da je njihov proizvodni program iz oblastinamjenske proizvodnje, fabrika je u završnoj fazi privatizacije i uspješno je povezana sa svjetskimtržištem. U posljednje dvije i po godine posjetilo nas je 40 stranih delegacija iz cijelog svijeta i savećinom inopartnera potpisali smo vrijedne ugovore, kazao je Marković. On je dalje istakao da imajupreko 100 proizvoda, a u ovoj godini su sa jednom firmom američkog ratnog vazduhoplovstva sklopiliugovor vrijednosti 110 hiljada eura što im je omogućilo izlazak na tržišta SAD, NATO i drugihzemalja. Ova kompanija će pomoći Ministarstvu odbrane u nabavci softvera za pomenuti sistemkodifikacije, istakao je Marković.Inače, NATO kodifikacionim sistemom obuhvaćene su sljedeće grupe proizvoda i usluga: naoružanje,municija, projektili, vazduhoplovi, brodska i mornarička oprema, željeznička oprema, motorna vozila,prikolice i motocikli, motori, turbine i sklopovi motora, ležajevi, mašine i oprema za obradu drveta,mašine za obradu metala, oprema za pružanje usluga i trgovinu, poljoprivredne mašine i oprema,sredstva integralnog transporta, užad, kablovi, lanci i priključci, rashladni ure aji. protivpožarna,pumpe i kompresori, oprema za vodoinstalacije, grijanje i odlaganje smeća, oprema za prečišćavanjevode i oprema za kanalizaciju, ventili, radionička oprema i oprema za održavanje i popravke, ručni alatii pribor, mjerni alati i ure aji, drvena gra a, prerada drveta, šperploča i furnir, materijali zakonstruisanje i izgradnju, česme, cijevi, crijeva i priključci, komunikaciona oprema, električna ielektronska oprema i sklopovi, električni provodnici i oprema za prenos i distribuciju energije,rasvjetna tijela i lampe, lijekovi, medicinska, stomatološka i veterinarska oprema i sredstva, instrumentii laboratorijska oprema, fotografska oprema, hemikalije i hemijski proizvodi, namještaj, oprema zaautomatsku obradu podataka (uključujući upravljački softver), softver, oprema za pripremu iservisiranje hrane, kancelarijska sredstva, ure aji i oprema, knjige, mape i ostale publikacije, muzičkiinstrumenti, sportska oprema, kontejneri, ambalaža, tekstil, koža, krzno, odjeća i obuća, toaletniproizvodi, gnojiva, sjemena, životinje, hrana, meso, voće, povrće, pića, duvanski proizvodi, pekarskiproizvodi, žitarice, kafa, goriva, maziva, ulja, masti, boje, zaptivači, ljepila, materijali izra eni odnemetala, rude, minerali...

Related Documents