ZAKLJUČAK SA PREZENTACIJE PREDNOSTI KORIŠĆENJA NATO KODIFIKACIONOG SISTEMA: Kodifikaci...
omogućava da i crnogorska preduzeća na u svoje mjesto u sistemu snabdijevanja NATO trupa uprolazu kroz Crno Gori i tokom b...
registriovana u NATO kodifikacionom sistemu.On je rekao da Ministarstvo odbrane troši do 35 odsto svog novca za materijaln...
of 3

NATO kodifikacioni sistem PK

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - NATO kodifikacioni sistem PK

  • 1. ZAKLJUČAK SA PREZENTACIJE PREDNOSTI KORIŠĆENJA NATO KODIFIKACIONOG SISTEMA: Kodifikacijom do šireg tržišta Jasna Bukilić 09/12/2010 15:14 Podgorica – Registracijom u NATO kodifikacionom sistemu crnogorske kompanije mogu imati višestruke benefite jer će njihove usluge i proizvodi biti dostupni i prihvatljivi širem tržištu, poručeno je sa današnje prezentacije tog sistema u Privrednoj komori. Iz Ministarstva odbrane objasnili su da se NATO kodifikacioni sistem uvodi i ucrnogorski sistem odbrane i da je planirano da taj posao bude završen do 2012. godine.Savjetnik načelnika Generalštaba za materijalne resurse Dragoslav Vuksanović rekao je da uodbrambenom sistemu žele da i crnogorski privrednici ostvare benefite razvojem NATOkodifikacionog sistema, a uslov je da se registruju.»Naša je obaveza da napravimo nacionalnu listu proizvoda i usluga koja će predstavljati kapaciteteCrne Gore, koje ćemo ponuditi NATO članicama i zemljama Partnerstva za mir, u slučaju prolaskakroz našu zemlju, boravka u njoj, kao i u slučaju pomoći misijama koje naša Vojska i odbrana imaju«,rekao je on.Vuksanović je naveo primjer me unarodne vojno-sanitetske vježbe, realizovane u septembru u kasarniu Danilovgradu, tokom koje su evropska komanada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Briselu iamerička ambasada u Podgorici uložili oko milion EUR, za razne usluge.Vježba u Danilovgradu, kako je rekao Vuksanović, bila je prilika za crnogorske privrednike da ponudesvoje usluge i proizvode, jer se ne radi samo o vojnom odnosno odbrambenom sistemu.Stevan Karadaglić iz Privredne komore ocijenio je da je kodifikacija korisna jer u budućem periodu
  • 2. omogućava da i crnogorska preduzeća na u svoje mjesto u sistemu snabdijevanja NATO trupa uprolazu kroz Crno Gori i tokom boravka u toj zemlji, ili u regionu.»Da nam se ne desi ono što se desilo tokom vježbe u Danilovgradu – da je za potrebe NATO jedinicavoda uvožena iz Bugarske, jer naša nije imala kodifikacioni broj«, kazao je on.Tokom prezentacije saopšteno je da već 14 crnogorskih kompanija ima kodifikaciju odnosnoregistrovane su u NATO kodifikacionom sistemu jer su se obratile NATO agenciji za tu oblast.U NATO kodifikacionom sistemu registrovano je oko 120 kompanija iz Slovenije, Hrvatske 222,Bosne i Hercegovine 63, Srbije 72, Makedonije 90.Marinko Aleksić iz Odsjeka za standardizaciju Ministarstva odbrane ukazao je na potencijalnebenefite crnogorskih kompanija ukoliko bi koristile NATO kodifikacioni sistem, navodeći da su uVojsci i vojnoj privredi to jasno definisali.»Cilj je da budemo interoperabilni sa svojim partnerima, sa ciljem da upravljamo lancemsnabdijevanja, a NATO kodifikacioni sistem propisuje pravila i procedure po kojima se to radi«, rekaoje on.Aleksić je objasnio da je Crna Gora već dobila svoju oznaku – broj 77, koji će biti sastavni dioukupnog kodifikacionog broja u sistemu.Prema njegovim riječima u tom sistemu kodifikuje se naoružanje, municija, vojna oprema, ali i civilnasredstava koja ministarstva odbrane i vojske nabavljaju.»Tu su brodska oprema, vazduhoplovi, motorna vozila, poljoprivredne mašine, vodoinstalacije, opremaza prečišćavanje vode, drvena gra a, cijevi, električni sistemi i oprema, fotografska oprema,prehrambeni proizvodi«, naveo je Aleksić.On je rekao da bi naredne godine Crna Gora trebalo da nabavi softver, što bi omogućilo da se ti brojnipodaci vežu, kako bi bili dostupni odnosno postali dio ukupnog NATO kodifikacionog sistema.Aleksić je kazao da sedam zemlja van NATO-a koriste taj sistem, dodajući da tu razmjenu podatakakoriste sve zemlje NATO-a, kao i da njih 35 koje ne pripadaju Alijansi žele da budu u tom sistemuzbog ekonomske koristi.Kada crnogorski privrednici, kako je rekao, kodifikuju svoje proizvode, Ministarstvo odbrane imamogućnost da ih predstavi NATO zajednici.On je naveo da u ovom trenutku ima oko 17 miliona kodifikacionih stavki odnosno 31 milionreferentnih brojeva u sistemu. U bazi podataka registrovano je oko 1,4 milion proizvo ača.»Ako vas neko prona e u toj bazi odnosno u sistemu crnogorskog Ministarstva odbrane, možete bitipozvani kao dobavljač i prijaviti se na razne tendere«, kazao je Aleksić.Objašnjavajući da nije samo vojna privreda važna, Aleksić je naveo primjer pekare iz Srbije koja je
  • 3. registriovana u NATO kodifikacionom sistemu.On je rekao da Ministarstvo odbrane troši do 35 odsto svog novca za materijalne rashode, opremanje imaterijalizaciju i da bi najbolje bilo da to potroši u Crnoj Gori.»U budućim tenderima moraćete dati i podatke potrebne za kodifikaciju«, kazao je Aleksić, navodećida to nije biznis barijera.On je objasnio da će kompanije imati mogućnost da prodaju robu crnogorskom Ministarstvu odbrane,ali i ministarstvima odbrane zemalja NATO-a i Evropske unije.»Kao kodifikovani proizvo ači bićete kvalifikovani i oni će vas radije prihvatiti. Već su NATO snage utranzitu kroz Crnu Goru ili okruženje, dolaze brodovi u naše luke i troše značajna sredstva i rado će sesnabdijevati ako su proizvodi i firme kodifikovani«, kazao je Aleksić.Direktor mojkovačke kompanije Tara Aerospace and Defense Product, bivše fabrike »4. novembar«,Dejan Marković, ukazao je na koristi koje ta kompanija ima jer je u NATO kodifikacionom sistemu.»Tokom protekle dvije i po godine posjetilo nas je više od 40 stranih delegacija iz svijeta i sa 98 odstonjih sklapali smo ugovore vrijedne od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona EUR«, kazao je on.Fabrika pripada grani namjenske industrije, koja je povezanana i sa Ministarstvom0 odbrane, a kako jerekao Marković, imaju specifične prozvode.»Čak imamo neke proizvode koje osim nas u svijetu jedino proizvode Rusi. U posljednje dvije godinerazvili smo 25 novih proizvoda«, rekao je on, dodajući da im je cilj da 100 njihovih proizvoda dobijekodifikacioni broj.Prema njegovim riječima, članstvo u kodifikacionom sistemu stvara uslove za nova tržišta,napominjući da je mojkovačka kompanija ostvarila konekciju i sa amaričkim tržištem.Izvor: mnnews.net

Related Documents