Banská Bystrica – severný obchvat 4. úsek rýchlostnej cesty R1-PR1IBINA
Obstarávateľ stavbyMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvojaPrvý PPP projekt takéhoto rozsahu na území Slovens...
Zhotoviteľ stavbyGranvia Construction s.r.o, ako subdodávateľ Granvia a.s.,zabezpečila projektovanie a výstavbuspoločnosť ...
Banská Bystrica – severný obchvat v číslachDĺžka obchvatu 5 671,40 mMimoúrovňové križovatky...
Odhadované celkové náklady R1 PR1BINAMVDRR SR doteraz uhradilo na platbách za dostupnosť 12,5mil €Základná ročná platba je...
Banská Bystrica – severný obchvat Hlavná dopravná tepna severného obchvatu jeVizuál R...
of 6

R1 PR1BINA Banská Bystrica - severný obchvat

Rýchlostná cesta R1 PR1BINA, 4 úsek Banská Bystrica - severný obchvat.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - R1 PR1BINA Banská Bystrica - severný obchvat

  • 1. Banská Bystrica – severný obchvat 4. úsek rýchlostnej cesty R1-PR1IBINA
  • 2. Obstarávateľ stavbyMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvojaPrvý PPP projekt takéhoto rozsahu na území Slovenskej republikyProjekt realizovaný na základe Koncesnej zmluvy so spoločnosťou Granvia a.s.,august 2009 - začiatok výstavby 4. úseku Banská Bystrica – severný obchvat
  • 3. Zhotoviteľ stavbyGranvia Construction s.r.o, ako subdodávateľ Granvia a.s.,zabezpečila projektovanie a výstavbuspoločnosť postavila obchvat za 36 mesiacov4. úsek Banská Bystrica - severný obchvat odovzdaný 27.07.2012Granvia Operation, a.s.,vykonáva štádium prevádzky a údržby do roku 2041
  • 4. Banská Bystrica – severný obchvat v číslachDĺžka obchvatu 5 671,40 mMimoúrovňové križovatky 4ks, dĺžka 5698,51mCelková dĺžka miestnych komunikácii 5193,20 mPočet mostných objektov 24ksPočet oporných a zárubných múrov 20ksProtihlukové steny 14ksRekonštrukcia tunela ŽSR/úprava vodných 350m/1008mtokov
  • 5. Odhadované celkové náklady R1 PR1BINAMVDRR SR doteraz uhradilo na platbách za dostupnosť 12,5mil €Základná ročná platba je cca 125mil.€ (suma bude ovplyvňovaná cenovým vývojom indexu reálnychmiezd, indexu cien stavebných materiálov a jadrovej inflácie)Celkové náklady predstavujú zhruba 3,92 mld. €
  • 6. Banská Bystrica – severný obchvat Hlavná dopravná tepna severného obchvatu jeVizuál R1 Banská Bystrica - severný trojúrovňová križovatka Kostiviarskaobchvat

Related Documents