STRUCTURA REŢELEI Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare C...
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAŞI ŞCOALA MEMBRĂ A REŢELEI PARTENERIALE 05 Şcoala: COLEGIUL...
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 17 2 ani de existenţăîn învăţământul tehnic şi profesional
COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IAŞI Str. Sărărie, nr. 189, Tel/fax: 0232275980 ...
ARC PESTE TIMP1840 întemeiere 2011 reabilitare campus şcolar
Dor de ţară te-avântă departe Zboară lin spre-nsoritele plaiuri.Imnul Colegiului Tehni...
,,Omul nu se naşte om, ci devine om” – Aldous Huxley MISIUNEA Ş COLII Colegiu...
VIZIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi" are ca ...
PARCURS ISTORIC 1840 – s-a înfiinţat la Iaşi prima Şcoala de Arte şi Meş...
Anul 1948 Anul 2012 • Tâmplar • Tehnician desenator pentru construcţii şi ...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12Liceu zi – clasa a IX aProfil real / uman •1 clasa x30 elevi stiintele naturii •1 cl...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12Liceu – ruta progresiva - ziProfil tehnic• 1 clasa x 30 elevi - tehnician transporturi• 1 ...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12SCOALA POSTLICEALA •1 clasa x 28 elevi tehnician diagnostic auto-SCOALA DE MAISTRI •1 ...
REABILITARE COLEGIUL TEHNIC GH. ASACHI IASI
REABILITARE CORP AData inceperii august 2006Data terminarii septembrie 2009Finantare : Primaria Municipilui Iasi, Banca mo...
REABILITARE CAMINData inceperii 2004Data terminarii 2006Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
REABILITARE CAMPUS SCOLARData inceperii 2008Finantare : MECTS - In curs de executie
REABILITARE CORP A Data inceperii august 2006 Data terminarii septem...
PROIECTE DIN FONDURI Proiect POSDRUSTRUCTURALE 22./2.1/G/ID33487 perioada ...
PROIECTE COMENIUS PROGRAMUL MULTILATERAL COMENIUS,,STONHE” ce are ca scop conştientizareaelevilor cu privire la ...
Numărul total de premii la olimpiadeleşi concursurile judeţene in anul scolar 2010-2011– 67, din care:16 premii I, 14 prem...
Colegiul Tehnic Gheorghe AsachiAdresa: Iasi, Str. Sararie, nr. 189Tel / fax: 0232/275980E-mail: secretariat_asachi@yahoo.c...
Prezentare tanasa anda2
Prezentare tanasa anda2
of 24

Prezentare tanasa anda2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare tanasa anda2

 • 1. STRUCTURA REŢELEI Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iaşi Colegiul Tehnic Anghel Saligny Cluj NapocaColegiul Ion Mincu Deva Colegiul Tehnic Anghel Saligny Galaţi Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucureşti
 • 2. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAŞI ŞCOALA MEMBRĂ A REŢELEI PARTENERIALE 05 Şcoala: COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAŞI Localitatea: IAŞI Reţeaua: 05 CONSIL-P
 • 3. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 17 2 ani de existenţăîn învăţământul tehnic şi profesional
 • 4. COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IAŞI Str. Sărărie, nr. 189, Tel/fax: 0232275980 www.colegiulasachi.ro GRĂDINABOTANICĂ UNIVERSITATEA AL.I.CUZA STATUIA INDEPENDENTEI TEATRUL “VASILE ALECSANDRI” PALATUL WORLD TRADECULTURII CENTER MĂNĂSTIREA VAMA CETĂŢUIA MĂNĂSTIREA FRUMOASA
 • 5. ARC PESTE TIMP1840 întemeiere 2011 reabilitare campus şcolar
 • 6. Dor de ţară te-avântă departe Zboară lin spre-nsoritele plaiuri.Imnul Colegiului Tehnic “ Gheorghe Dor de şcoală avem, să ne-arateAsachi” Cum să trecem ale vieţii valuri. Pe înaltele culmi de vrei să ajungi Sus în dealul Copoului la poarta Şcolii noastre vei bate şi atunci Cu Asachi-ţi vom da o frumoasă soartă. E Colegiul Asachi în inimă şi-n suflet Împreună, muncind, am construit. E Colegiul Asachi, e mândria noastră În gând cu Asachi noi am reuşit. Noi avem dascăli buni,cu viziune Ce –mplinesc cu drag a lor misiune; Pe înaltele culmi de vrei să ajungi Sus, în dealul Copoului să mergi E Colegiul Asachi, e mândria noastră.
 • 7. ,,Omul nu se naşte om, ci devine om” – Aldous Huxley MISIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” răspunde cerinţelor de dezvoltare din zonamunicipiului şi a judeţului Iaşi, Regiunea Nord-Est şi Republica Moldova, oferind oformare profesională de calitate, răspunzând astfel cerinţelor agenţilor economici de aoferi forţă de muncă calificată, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporireacalităţii vieţii şi prosperitatea economică, promovând norme şi idealuri ce vizeazăcultivarea respectului faţă de valori precum democraţia, libertatea, adevărul şi respectulfaţă de instituţii şi semeni. Elemente de cultură organizaţională Simboluri • Sigla Valori educaţionale •Imnul scolii •Steagul scolii • Învăţământ de calitate • Pagina web a şcolii • Profesionalism • Cartea de onoare • Comunicare Modele • Creativitate şi inovaţie • Muzeul şcolii • Lucrul în echipă • Panourile cu şefii de promoţii, directori, • Eficienţă • Personalităţile şcolii • Receptivitate la nevoile • Sala de festivităţii educaţionale ale comunităţii Zilele şcolii • Dezvoltarea profesională continuă • Festivităţi şi serbări • Cursuri festive • Premierea olimpicilor şi a elevilor cu rezultate deosebite
 • 8. VIZIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi" are ca obiectiv principal dezvoltarea individuală a fiecărui elev. Este importantă cultivarea dorinţei pentru studiu, formarea capacităţilor şi a motivaţiei pentru învăţarea continuă. Şcoala noastră urmăreşte să dea un sens aspiraţiilor elevilor atât pe plan personal cât si pe plan profesional. Colegiul îşi doreşte să realizeze un învâţământ cu o vocaţie internaţională care să constea în formarea competenţelor şi atitudinilor adecvate în scopul stimulării şi participării elevilor h implicarea în acţiunile majore ale momentului. Ne propunem cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii elevilor în scopulîmplinirii personale spre a promova o viată socială de calitate. Trebuie să li se deapărinţilor asigurarea că fiii şi fiicele lor trăiesc şi muncesc într-un cadru în care dominăsiguranţa şi în care aceştia învaţă să coopereze cu alţii, se pregătesc să participe laschimbările societăţii, la dezvoltarea carierei, sunt capabili să reflecteze asupra lumii săformuleze şi să rezolve, datorită multiplelor cunoştinţe din diferite domenii, oriceproblemă.
 • 9. PARCURS ISTORIC 1840 – s-a înfiinţat la Iaşi prima Şcoala de Arte şi Meşteşuguri din iniţiativa lui Gheorghe Asachi, eveniment la care asistă Mihail Grigore Sturdza, domnitor al Moldovei Iniţial şcoala a funcţionat cu 6 ateliere172 ani de învăţământ profesionalAnul 1840 Anul 2012 •Lăcătuşărie •Dulgher tamplar parchetar •Rotărie •Zidar pietrar tencuitor •Fierărie •Mecanic auto •Săidăcărie •Zugrav vopsitor ipsosar tapetar •Stolerie •Strungărie
 • 10. Anul 1948 Anul 2012 • Tâmplar • Tehnician desenator pentru construcţii şi • Sculptor instalaţii • Ajustor • Tehnician operator tehnică de calcul • Electrician • Tehnician proiectant CAD • Turnător • Tehnician în construcţii şi lucrări publice • Cazangiu • Tehnician transporturi • Mecanic auto • Tehnician electrician electronist auto • Tinichigiu •Profil real – mate-info • Lăcătuş •Profil real –stiinte • Fierar •Profil uman- filologie •Profil uman- stiinte sociale1993- 2012– 19 ani de învăţământ liceal profil resurse•Tehnician hidrometeorolog•Tehnician ecolog si protecţia calitatii mediului•Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare2002-2012 – 10 ani de învăţământ liceal profilVocaţional•Desenator tehnic pentru arhitectură şi design
 • 11. PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12Liceu zi – clasa a IX aProfil real / uman •1 clasa x30 elevi stiintele naturii •1 clasa x30 elevi filologie •1 clasa x30 elevi stiinte socialeProfil vocaţional •1 clasă x 30 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi designProfil tehnic •1 clasa x 30 elevi - tehnician ecolog si protectia calitatii mediului •1clasa x 30 elevi –tehnician hidrometeorolog •1 clasa x 30 elevi - tehnician designer mobila si amenajari interioare •2 clasa x 30 elevi - tehnician proiectant CAD •4 clase x 30 elevi - tehnician desenator pentru constructii si instalatii •2 clase x 30 elevi - tehnician in constructii si lucrari publice
 • 12. PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12Liceu – ruta progresiva - ziProfil tehnic• 1 clasa x 30 elevi - tehnician transporturi• 1 clase x 30 elevi - tehnician in constructii si lucraripubliceLiceu – ruta progresiva - seral• 1 clasa x 30 elevi - tehnician in constructii si lucraripubliceSTAGII DE PRACTICA – NIVEL 2 DE CALIFICARE• 1 clasa x 30 elevi - zidar-pietrar-tencuitor• 1 clasa x 30 elevi - zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar• 1 clasa x 30 elevi - 1 mecanic auto
 • 13. PLAN DE SCOLARIZARE 20 11 -20 12SCOALA POSTLICEALA •1 clasa x 28 elevi tehnician diagnostic auto-SCOALA DE MAISTRI •1 clasa x 28 elevi maistru construcţii civile ind. şi agricoleCURSURI DE CALIFICARE / RECALIFICARE ADULTI •Dulgher, Tâmplar, Parchetar •Zidar, Pietrar, Tencuitor •Fierar Betonist •Confecționer Tâmplărie din Aluminiu şi Mase Plastice •Montator Pereți şi Plafoane Ghips Carton •Instalator Tehnico – Sanitar şi De Gaze •Mecanic AutoŞCOALA DE ŞOFERI CATEGORIILE „B” SI „C”
 • 14. REABILITARE COLEGIUL TEHNIC GH. ASACHI IASI
 • 15. REABILITARE CORP AData inceperii august 2006Data terminarii septembrie 2009Finantare : Primaria Municipilui Iasi, Banca mondiala, MECTS
 • 16. REABILITARE CAMINData inceperii 2004Data terminarii 2006Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
 • 17. REABILITARE CAMPUS SCOLARData inceperii 2008Finantare : MECTS - In curs de executie
 • 18. REABILITARE CORP A Data inceperii august 2006 Data terminarii septembrie 2009 Finantare : Primaria Municipilui , Banca mondiala, MECTS MECTSREABILITARE CAMPUS SCOLAR REABILITARE CAMINData inceperii 2008 Data inceperii 2004Finantare : MECTS MECTS Data terminarii 2006-in executie Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
 • 19. PROIECTE DIN FONDURI Proiect POSDRUSTRUCTURALE 22./2.1/G/ID33487 perioada 2009-2011 ,,Elaborare de CDL-uri si materiale de invatare pentru siguranta si sanatatea elevilor” - aplicant principal Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iasi; Proiect POSDRU ID - 41286 perioada 2009-2011 ,,Parteneriat transnational pentru stagii de practica mai atractive pentru elevi in domeniul constructiilor” - aplicant principal OJP Iasi, partener Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iasi; Proiect POSDRU ID - 79596 perioada 2011-2013 ,,Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes” Axa prioritara 2: ,,Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.3. ,,Acces si particpare la formarea profesionala continuă” Aplicant principal Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iasi, Partener Asociaţia Consensual
 • 20. PROIECTE COMENIUS PROGRAMUL MULTILATERAL COMENIUS,,STONHE” ce are ca scop conştientizareaelevilor cu privire la problemele de mediu,prin activităţi desfăşurate în şcoală şi înafara ei. PROGRAMUL MULTILATERAL COMENIUS ,,RISKY BUSINESS” cu scopul de încurajarea tinerilor din diverse culturi să împărtăşească Idei pozitive cu privire la înfruntarea unui conflict şi să înveţe strategii de soluţionare a acestuia
 • 21. Numărul total de premii la olimpiadeleşi concursurile judeţene in anul scolar 2010-2011– 67, din care:16 premii I, 14 premii II, 11 premii III şi 23menţiuni 3 premii speciale. Numarul total de premii naţionale inanul scolar 2010-2011– 4, din care: 1 premiu I,2 premii II, 1 premiu III şi o menţiune. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” adevenit membru al Alianţei ColegiilorCentenare la data de 18 octombrie 2009.Alianţa Colegiilor Centenare (ACC).
 • 22. Colegiul Tehnic Gheorghe AsachiAdresa: Iasi, Str. Sararie, nr. 189Tel / fax: 0232/275980E-mail: secretariat_asachi@yahoo.comWeb: www.colegiulasachi.ro

Related Documents