CONSIL- P Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” BAIA MARE ...
PROCEDURADE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII REŢELEI DENUMIREA REŢELEI CENTRUL DE RESURSE: EDIŢI...
 4. Responsabilităţi :4.1. Procedura va fi aplicată de către toţi membri reţelei 05 Construcţii, instalaţii şi lucrări...
5. Conţinutul procedurii :5.1. La începutul fiecărei etape de activitate Comitetul de coordonare va întocmi: Analiza SW...
6. Monitorizarea procedurii. Se face de către membrii Comitetului de coordonare a proiectului, de către monitorul intern...
of 5

Prezentare Sinaia - Cati

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare Sinaia - Cati

  • 1. CONSIL- P Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” BAIA MARE Colegiul Tehnic „Gh Asachi” IASI Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” CLUJ Colegiul „Ion Mincu” DEVA Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” GALATI Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” BUCURESTINume si prenume: ILCA ECATERINAȘcoala: COLEGIUL “ION MINCU” DEVA
  • 2. PROCEDURADE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII REŢELEI DENUMIREA REŢELEI CENTRUL DE RESURSE: EDIŢIA I CONSIL-P REVIZIA 0 EXEMPLAR I Construcţii, instalaţii şi COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY lucrări publice ” BAIA MARE Reţeaua 05 COD: 02 PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII REŢELEI ELABORAT: Teodor Mihaela , Ilca Ecaterina DATA: COLEGIUL ION MINCU DEVA 17.09.2011 1. Titlu: PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII REŢELEI 2. Scopul procedurii : 2.1 Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii şi modalităţi de autoevaluare prin implicarea şi responsabilizarea membrilor reţelei. 2.2 Prin prezenta procedură se stabilesc metodologia şi responsabilităţile celor implicaţi în procesul de autoevaluare. 3. Aria de cuprindere : Prezenta procedură se aplică tuturor membrilor reţelei 05 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
  • 3.  4. Responsabilităţi :4.1. Procedura va fi aplicată de către toţi membri reţelei 05 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.Membrii Comitetului de coordonare răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri4.2. Reprezentantul C.E.A.C.din şcoală este responsabil pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ membră a reţelei parteneriale.4.3. Asigurarea condiţiilor de păstrare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a procedurii (minutetele activităţilor, chestionare de evaluare a activităţilor, sugestiile participanţilor la activităţi etc.) revine monitorului intern.4.4. Toţi membri reţelei poartă responsabilitatea completării chestionarelor de feed-back şi de evaluare a activităţilor.
  • 4. 5. Conţinutul procedurii :5.1. La începutul fiecărei etape de activitate Comitetul de coordonare va întocmi: Analiza SWOT pentru activitatea precedentă. Plan de măsuri de ameliorare/îmbunătăţire a punctelor slabe identificate în analiza SWOT.5.2. Monitorizarea activităţilor reţelei se face conform ,,Procedurii de monitorizare internă” a activităţii reţelei.5.3. La sfârşitul fiecărei activităţii se vor aplica chestionare de feed- back şi de evaluare de către monitorul intern.5.4. În urma fiecărei activităţi, organizatorii întocmesc un raport al activităţii pe care îl postează pe platforma virtuală de colaboare şi înmânează un exemplar printat coordonatorului reţelei.Obs. Model de raport de autoevaluare se găseşte în anexe.5.5. Coordonatorul de reţea, pe baza rapoartelor de activitate ale membrilor reţelei şi a altor documente rezultate pe parcursul desfăşurării proiectului, întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii reţelei pe care îl postează pe platforma virtuală de colaboare şi îl transmite echipei de management a proiectului.
  • 5. 6. Monitorizarea procedurii. Se face de către membrii Comitetului de coordonare a proiectului, de către monitorul intern şi de către monitorul extern.7. Documente.  Regulamentul intern;  Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;  Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;  Procedura de monitorizare internă.

Related Documents