„ Viitor sigur –securitatea şi sanatatea mea ” Prezentare Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj ...
Ora de “Mediul Inconjurator si constructiile”• Securitatea şi sănătatea în muncă:• Generator al calităţii vieţii• Di...
VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ...
Scurt istoric Din momentul în care omul a început să muncească, datează şi primele preocup...
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA FOLOSIREA CURENTULUI ELECTRIC ...
Pericole – riscuri – factori de risc Riscuri specifice locurilor de muncăCele mai multe dintre...
Zece sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de securitate• ...
Zece sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de securitate Folosiţi echipamentul indi...
• Va multumim !
Prezentare pl3 cluj
of 10

Prezentare pl3 cluj

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare pl3 cluj

  • 1. „ Viitor sigur –securitatea şi sanatatea mea ” Prezentare Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj 11 mai 2012Autor: prof. ing.Tantau Mariana Camelia prof.ing. Farcas Valeria
  • 2. Ora de “Mediul Inconjurator si constructiile”• Securitatea şi sănătatea în muncă:• Generator al calităţii vieţii• Disciplină autonomă• Generator al “stării de bine la locul de munc㔕 Factor de performanţă economică• Obiectivul securităţii şi sănătăţii în muncă:• înlăturarea tuturor perturbaţiilor ce apar în procesul muncii susceptibile să provoace accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale• Motto:• “Nimic nu valorează cât o viaţă”
  • 3. VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ• Situaţia actuală din ţările UE datorată efectelor accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale:• - Anual, un număr mare de lucrători nu se mai întorc în mijlocul familiilor lor. - Cheltuieli şi pierderi anuale totalizând 2-4% din produsul intern brut - Tinerii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată ca urmare a lipsei de experienţă şi a efectuării unor activităţi riscante.• CE ESTE DE FACUT ?• - Schimbarea mentalităţii; - Proces educativ început încă din şcoală; - Cunoaşterea prevederi- lor legale; - Cunoştientizarea riscuri- lor; - Însuşirea unor deprind- eri corecte; - Formare continuă.
  • 4. Scurt istoric Din momentul în care omul a început să muncească, datează şi primele preocupări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. - existenţa unor medici pe şantierele faraonice; - măşti din băşici de peşte pentru şlefuitorii de minium; - măsuri pentru combaterea intoxicaţiei cu mercur şi plumb în Grecia, la Roma şi Alexandria• Arnaud de Villeneuve (1235-1313), medic francez, descrie rolul factorilor de ambianţă (căldură,umiditate,pulberi toxice) în apariţia îmbolnăvirilor profesionale Leonardo de Vinci (1452-1519) s-a preocupat de normarea timpi- lor de muncă; - Galileo Galilei (1546-1642) com- pară fenomenele fizice cu semne- le de oboseală musculară Spre finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea iau naştere ca ştiinţe distincte: fiziologia muncii, psihologia muncii, sociologia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă. - Cercetările românului N. Vaschide (la Paris) aduc contribuţii importante asupra investigării reacţiei organismului uman la efort fizic şi psihic. - În România, Legea minelor din 1895 prevedea garantarea siguranţei lucrătorilor.- Legea privind accidentele de muncă, prevenirea lor în prescripţii, din anul 1934, reprezintă actul de naştere al securităţii şi sănătăţii în muncă din ţara noastră.
  • 5. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ LA FOLOSIREA CURENTULUI ELECTRIC ( NOŢIUNI DE ELECTROSECURITATE )• Curentul electric prezintă următoarele pericole:• - Electrocutările, ca urmare a atingerii de către om (sau oricare altă fiinţă) a unor obiecte aflate în mod normal sau accidental sub tensiune. Electrocutarea constă în trecerea curentului electric prin corpul omului. În cazul curentului alternativ, frecvenţa acestuia poate deregla ritmul cardiac, fenomen numit fibrilaţie şi poate avea efect mortal.• Arsurile electrice şi metalizarea pielii datorită arcului electric. Privirea arcului electric cu ochiul liber poate duce la orbire.• Incendiile, datorită supraîncălzirii circuitelor electrice, sau datorită arcului electric.• Exploziile, datorită supraîncălzirii unor echipamente electrice, sau datorită arcului electric în medii explozive. In Laboratorul de fizica
  • 6. Pericole – riscuri – factori de risc Riscuri specifice locurilor de muncăCele mai multe dintre accidente se înregistrează fie ca urmare a unei evaluări necorespunzătoare a riscurilor, fie din cauza incapacităţii de a ţine sub control riscurile. – Printre activităţile ce comportă riscuri specifice locurile de muncă, se includ: – Manipularea substanţelor chimice – Ridicarea de greutăţi – Lucrul în faţa ecranului de vizualizare pe durata întregii zile – Poziţionarea necorespunzătoare a cablurilor – Hărţuirea din partea şefilor sau a colegilor de muncă Fiecare angajator are obligaţia să realizeze evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă Aceasta presupune identificarea pericolelor pentru securitatea şi sănătatea la locul de muncă, evaluarea riscurilor de accidentare, rănire sau îmbolnăvire şi persoanele care pot fi afectate de acestea
  • 7. Zece sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de securitate• Nu realizaţi nici o sarcină de muncă decât după ce aţi fost instruiţi în mod corespunzător.• Dacă simţiţi că aţi primit prea multe informaţii într-un timp scurt, solicitaţi îndrumătorului vostru să încetinească ritmul şi să repete instrucţiunile.• Nu părăsiţi zona de lucru decât dacă vi s-a spus să faceţi astfel. Alte zone pot prezenta pericole specifice pe care nu le cunoaşteţi cum ar fi linii electrice aeriene de înaltă tensiune, pardoseli alunecoase sau substanţe chimice toxice.• Dacă sunteţi nesigur cu privire la un anume lucru, întrebaţi pe cineva mai întâi. Un îndrumător sau un coleg de muncă vă pot ajuta să preveniţi producerea unui accident.• Nu ezitaţi să solicitaţi o instruire suplimentară.
  • 8. Zece sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de securitate Folosiţi echipamentul individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă respective cum sunt, de exemplu, încălţămintea de protecţie, casca sau mănuşile. Asiguraţi-vă că ştiţi când trebuie să purtaţi costumul de protecţie, unde se găseşte acesta, cum să îl utilizaţi si cum sa aveti grija de acesta. Aflaţi cum trebuie să acţionaţi în situaţii de urgenţă, fie că este vorba de o alarmă în caz de incendiu, o cădere de tensiune sau alte situaţii Semnalaţi imediat îndrumătorului vostru orice accident. De asemenea raportaţi accidentele reprezentantului
  • 9. • Va multumim !

Related Documents