Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi Şcoală centru de resurse în proiectul POSDRU/85/1...
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 172 ani deînvăţământ tehnic şi profesional
Imnul Colegiului Tehnic “ Gheorghe Asachi”Dor de ţară te-avântă departeZboară lin spre-nsoritele plaiuri.Dor de şcoală ave...
COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IAŞI ...
ARC PESTE TIMP1840 întemeiere 2012 reabilitare campus şcolar Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – ...
ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC A devenit o constanţă sărbătorirea în fiecare...
ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Suntem mândri, şi în acest an, de rezultatele ...
ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Sigur că un învăţământ de calitate n...
ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Ne putem mândri cu finalizarea a două proiecte ...
,,Omul nu se naşte om, ci devine om” – Aldous Huxley MISIUNEA Ş COLII Colegi...
VIZIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi" are ca ...
PARCURS ISTORIC 1840 – s-a înfiinţat la Iaşi prima Şcoala de Arte şi ...
 64 ani de învăţământ liceal – profil tehnologic si teoreticAnul 1948 Anul 2012• Tâmplar ...
RESURSE UMANEA. Cadre didactice grad I - 38 grad II - 22 doctorat - 4 definitivat ...
RESURSE MATERIALE 80 67 ...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2 Liceu zi – clasa a I X a Profil real / uman•1 clasa x 30 elevi stiinte sociale...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2Liceu zi – clasa a X I a Profil vocaţional•1 clasă x 29 elevi desenator tehnic pentr...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2Liceu zi – Ruta progresivă Clasa a XIV-a•1 clasa x 25 elevi - tehnician în construcţi...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 2-20 1 3 Liceu zi – clasa a IX a Profil real / uman•1 clasa x 30 elevi stiintele naturi...
PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 2-20 1 3SCOALA POSTLICEALA•1 clasa x 30 elevi tehnician diagnostic autoSCOALA DE MAISTRI•1 clasa ...
REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI JUDEŢENE AN ŞCOLAR 2011-2012 Numărul total de premii la ...
Ş EFUL DE PROMO Ţ IE Clasa a XII – a A Profil: Arte vizuale Specializare: Desenat...
REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI NA ŢIONALE AN ŞCOLAR 20 1 1-2012Numarul total de premii – 3, din ca...
REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI NA ŢIONALE AN ŞCOLAR 20 1 1-2012 LUCACEL MAXIMILIAN O...
COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IASI – ŞCOAL Ă EUROPEANĂ Competiţia Naţională Pentru Obţin...
PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE Activitatea Comisiei pe...
PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE Ca o încununare a activ...
PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE În cadrul Programului L...
Parteneriat International ECO-Şcoala - al cincilea an de desfăşurareEco Codul: ACTIV PRO ...
PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ...
•Grupul tinta: -1320 elevi de la cele 3 institutii de invatamant partenere in proiect (Colegiul Tehnic ...
•Parteneri: •Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, Colegiul Tehnic "D...
•Activităţi desfăsurate în semestrul I:S-au realizat materiale de învăţare – manuale de liceu clasele a IX-a, a X-a, a IX...
• Proiect POSDRU ID - 41286•,,Parteneriat transnational pentru stagii de practica maiatractive pentru elevi in domeniul co...
•Activităti desfăsurate : Desfăşurarea instruirii practice de către cei 50 de elevi implicaţ...
• Proiect POSDRU ID - 79596 perioada 2011-2013 ,, Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes ” Axa priori...
A continuat implementarea proiectuluiPOS-DRU POS DRU 79596 ,,Formarea profesionalăpentru o carieră de succes” în cadrul că...
P ROGRAMUL BILATERAL ROMÂNO-FRANCEZ PRIVIND FORMAREA DE CALIFIC Ă R I ÎN DOMENIUL AUTOCoordonatori: Cent...
Stadiul programului: stagii de pregătire pentru directorul unităţii de învăţământ (Paris) şi 3 cadre didactice implica...
Activităţi Vizita de studiu la GNFA Paris a directorilor unităţilor de învăţământ implicate în proiect.Particip...
Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” a devenitmembru al Alianţei Colegiilor Centenare la data de 18octombrie 2009. Alianţa Colegi...
CATEDRA DE LIMBA ROMÂN Ă MEMBRII CATEDREI •Prof. Gr. I Bostan Clementin •Prof. Dr. Gr. I. Dumitrescu Ioa...
BIBLIOTECAÎnfiinţată în anul 1948Fond de carte 26352 volume dintre care1.772 volume - filosofie, religie, economie,pedag...
CATEDRA DE LIMBI MODERNE MEMBRII CATEDREI •Brunello Adrian- prof. limba engleză, def •Grimberg Lia- prof. limba engleză, g...
CATEDRA DE ISTORIE, GEOGRAFIE, Ş TIIN Ţ E SOCIOUMANEMEMBRII CATEDREIIstorie: Avram Carmen, gr. I; Sofronie Rodica, gr. I;...
CATEDRA DE MATEMATIC Ă , INFORMATIC ĂMEMBRII CATEDREI Matematică: - prof. Creţu Ciprian, gr. I; prof. Rebegea Teodor, gr....
CATEDRA DE FIZIC Ă , CHIMIE, BIOLOGIEMEMBRII CATEDREI Fizică: Aruxandei Mădălina, gr. I; Caia Mariana, gr. I; Melnig Elen...
CATEDRA DE EDUCA Ţ IE FIZIC Ă , MUZICAL Ă Ş I PLASTIC ĂMEMBRII CATEDREI Comisu Sorin - prof. ed. fizică, gr. I Amarandei...
CATEDRA TEHNICĂ Construc ţ ii, Hidro-Membrii comisiei: Mediu•Amarandei Andreia Ni...
CATEDRA TEHNICĂ Construc ţ ii, Hidro-Mediu Comisia metodică tehnică Construcţii, H...
CATEDRA TEHNICĂ MecanicăComponenţa Catedrei de mecanică:•Ing. Diaconiţa Aurora – gr. I•Ing. Tănas...
CATEDRA TEHNICĂ Mecanică Preocuparea cadrelor didactice din Catedra de Mecanică pentr...
PARTENERI ÎN EDUCAŢIE AI Ş COLII Tipul ...
INSER Ţ IA SOCIO PROFESIONAL Ă A ABSOLVEN Ţ ILOR Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
REABILITARE COLEGIUL TEHNIC GH. ASACHI IASI Corp A Sala d...
REABILITARE CORP AData începerii august 2006Data terminării septembrie 2009Finanţare : Primaria Municipiului Iaşi, Banca m...
REABILITARE CAMINData inceperii 2004Data terminarii 2006Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
REABILITARE CAMPUS SCOLARData inceperii 2008Finantare : MECIIn curs de execuţie
REABILITARE CORP A Data inceperii august 2006 Data terminarii septem...
PROGRAMUL NA Ţ IONAL CAMPUS Ş COLARCoordonator: MECIObiective: Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a unui învăţământ d...
Stadiul programului:Proiectarea campusului – realizată;Licitaţii pentru lucrările de execuţie a campusului – în curs de ...
PROGRAMUL BILATERAL ROMÂNO – FRANCEZ PRIVIND FORMAREA DE CALIFIC Ă RI ÎN DOMENIUL AUTOCoordonatori:Centrul Național de D...
Stadiul programului:stagii de pregătire a 3 cadre didactice implicate în program (Craiova, Paris) – finalizateachizițion...
AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERI ÎN EDUCA Ţ IE Agent economic Domeniul Calificarea profesional...
AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERI ÎN EDUCA Ţ IE Agent economic Domeniul Calificarea profesionalăS.C. T...
AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERIInstituții de învățământ superiorUniversitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” IașiFirme din domeniul c...
Vă mulţumesc !Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi”!Date de contactAdresa: Str. S ă r ă rie, nr. 189Tel / fax: 0232/27598 0E...
Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi
of 68

Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare pl 3_colegiul tehnic gheorghe asachi iasi

 • 1. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi Şcoală centru de resurse în proiectul POSDRU/85/1.1/S/57551www.colegiulasachi.roActivitatea de peer learning Nr.3 Iaşi 11.05.2012„Viitor sigur – Sănătatea şi securitatea mea”, în cadrul activităţii IV.7.2 ”Organizarea activităţii de învăţare colegială în cadrul retelei parteneriale R 5 Construcţii instalaţii şi lucrări publice”
 • 2. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 172 ani deînvăţământ tehnic şi profesional
 • 3. Imnul Colegiului Tehnic “ Gheorghe Asachi”Dor de ţară te-avântă departeZboară lin spre-nsoritele plaiuri.Dor de şcoală avem, să ne-arateCum să trecem ale vieţii valuri.Pe înaltele culmi de vrei să ajungiSus în dealul Copoului la poartaŞcolii noastre vei bate şi atunciCu Asachi-ţi vom da o frumoasăsoartă.E Colegiul Asachi în inimă şi-n sufletÎmpreună, muncind, am construit.E Colegiul Asachi, e mândria noastrăÎn gând cu Asachi noi am reuşit.Noi avem dascăli buni,cu viziuneCe –mplinesc cu drag a lor misiune;Pe înaltele culmi de vrei să ajungiSus, în dealul Copoului să mergiE Colegiul Asachi, e mândria noastră. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 4. COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IAŞI Str. Sărărie, nr. 189 Tel/fax: 0232275980 www.colegiulasachi.ro GRĂDINABOTANICĂ UNIVERSITATEA AL.I.CUZA STATUIA INDEPENDENTEI TEATRUL “VASILE ALECSANDRI” PALATUL WORLD TRADECULTURII CENTER MĂNĂSTIREA VAMA CETĂŢUIA MĂNĂSTIREA FRUMOASA Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 5. ARC PESTE TIMP1840 întemeiere 2012 reabilitare campus şcolar Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 6. ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC A devenit o constanţă sărbătorirea în fiecare an a zilei Colegiului Tehnic„Gheorghe Asachi”. Pentru noi, cei care urmărim şi ne străduim să participăm la evoluţiaacestei şcoli este un moment important, în care facem bilanţul pentru anul care a trecut şine facem proiecte de viitor. E important ca măcar o dată pe an să lăsăm puţin la o partepreocupările personale şi să ne uităm către această bătrână şcoală, cu un istoricimpresionant care, iată, astăzi continuă tradiţia şi, în ciuda tuturor schimbărilor ce auintervenit şi în învăţământ în ultima vreme, rezistă eroic pe baricadele formării şi instruiriitinerilor. Este un moment în care ne oferim răgazul de a privi spre realizările din ultimultimp, pe care, poate, în vâltoarea vieţii de zi cu zi, nici nu le mai observăm sau, poate nu leoferim suficientă atenţie. Anul acesta zilele în care ne propunem să ne acordăm răgazul să privim mai cuatenţie către şcoala noastră coincide în mod fericit cu “Săptămâna Altfel”, în careministerul ne propune să oferim elevilor modalităţi alternative de educaţie, activităţiextraşcolare, dedicate dezvoltării personale, a cunoaşterii diferitelor posibilităţi pe careviaţa le deschide, cunoaşterea culturii şi a istoriei oraşului şi ţării noastre. Profesorii şielevii s-au implicat în diferite concursuri, pe teme diverse, au organizat vizite la muzee, auîntreprins acţiuni de ecologizare. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 7. ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Suntem mândri, şi în acest an, de rezultatele obţinute de elevii noştri, ghidaţiatât de frumos şi cu abnegaţie de cadrele didactice, la concursurile şcolare, atât îndomeniul tehnic cât şi în cel de cultură generală. Este o dovadă în plus că liceul nostruoferă condiţii dintre cele mai favorabile, pregătirii elevilor, că îi ajută să îşi găsească undrum în viaţă, că îi conduce spre împlinirea profesională şi personală. După cum ştim,şcoala nu este doar un premiu unde elevul acumulează informaţii, ci are un rol major în amodela caractere, în a oferi modele de urmat, în a contura personalitatea viitorilorprofesionişti în diferite domenii. Astfel, credem că, prin participarea la diferite concursurişi activităţi cultural-artistice, elevii îşi dezvoltă diferite abilităţi, de comunicare, de lucru înechipă, de adaptare la cerinţele vieţii moderne. Colegiul Tehnic „Gh. Asachi", cu o vechime de 172 de ani, cu un trecut plin deevenimente si de premii la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, este astăzi, înurma eforturilor cadrelor didactice, a elevilor şi a echipei manageriale, Şcoală Europeană,Eco Şcoală, unitate de învăţământ cu diplomă de excelenţă instituţională, aceastaînsemnând o mare responsabilitate şi onoare de a fi mereu la curent şi în pas cu noiledescoperiri, tehnici şi metode occidentale. Astfel, suntem în plină desfăşurare a execuţiei proiectului de Campus Şcolarcare presupune săli de clasă ultramoderne, cabinete şi laboratoare superdotate, sala desport, cămin de elevi la standarde europene, cantina cu dotare de ultimă generaţie,ateliere moderne şi echipamente noi. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 8. ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Sigur că un învăţământ de calitate nu se reduce doar la infrastructurăastfel încât, pe lângă perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice, pe lângă căutareade metode cât mai atractive de predare, foarte importante sunt şi proiectele în careşcoala noastră este implicată: un parteneriat pentru educaţie international cu ColegiulTehnic de Transporturi din Chişinău, cu Grupul Şcolar „George Bibescu" din Craiova, cuColegiul Tehnic „Ion Mincu" din acelaşi oraş , cu Grupul şcolar de arte şi meserii dinDeva şi cu Grupul Şcolar “Constantin Brancuşi” din Tg-Mureş. Una dintre cele mai mari provocări ale învăţământului rămâne însă aceea de aoferi elevilor un viitor, de a forma specialişti în domenii căutate pe piaţa muncii, astfelîntreţinându-se mult dorita motivaţie pentru învăţare. Şi din acest punct de vederecolegiul nostru este la înălţime căci oferă meserii care sunt mereu de actualitate:desenator tehnic pentru arhitectură şi design, tehnician designer mobilă şi amenajăriinterioare, tehnician ecolog şi protectia calităţii mediului, tehnician hidrometeorolog,tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, tehnician electrician electronist auto,tehnician proiectant CAD, tehnician în construcţii şi lucrări publice, tehniciantransporturi, tehnician diagnostic auto, tehnician proiectant urbanism şi amenajareateritoriului, zidar – pietrar – tencuitor, instalator tehnico-sanitare şi gaze, dulgher –tâmplar – parchetar, zugrav – vopsitor – ipsosar – tapetar, mecanic auto, tinichigiu –vopsitor auto. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 9. ÎNCĂ UN AN DE REUŞITE,172 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC Ne putem mândri cu finalizarea a două proiecte POS DRU în perioada 2009-2011,,Elaborare de CDL-uri şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” (ID33487) în care aplicant principal este Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iaşi şi Proiect POSDRUperioada 2009-2011 ,,Parteneriat transnational pentru stagii de practic ă mai atractive pentruelevi în domeniul construcţiilor” (ID 41286) în care Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” are rol departener alături de aplicantul principal OJP Iaşi, şi cu implementarea în perioada 2011-2013 aîncă două proiecte POSDRU: ,,Formare profesională pentru o cariera de succes” POSDRU /108/2.3/G/79596 şi POSDRU/85/1.1/S/57551 ,,Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formăriiprofesionale prin reţele parteneriale”. În plus, pentru ca informaţiile şi cunoştinţele obţinute să nu rămână la nivel teoreticne-am interesat permanent de parteneriate cu agenţi economici pentru realizarea practicii şichiar pentru viitoare angajări. Aşa se face că instituţii ca Universitatea Tehnică „Gh. Asachi"-Facultatea de Construcţii, S.C. Conest S.A., S.C. Iasicon S.A., S.C. Euroconstruct S.R.L. SCImpex Romcatel S.A, S.C. Brass S.R.L., S.C. Socom, S.C. Trado Motors S.R.L., S.C. TradoMotors Comat Service, S.C. Moldotrans Auto, S.C. Medchim Service, S.C. Alarm Center S.R.L.,S.C. Turom Impex, S.C.M. Service Auto sunt interesaţi direct de absolvenţii noştri. Urez succes în continuare tuturor celor care, în ciuda greutăţilor pe care leîntâmpinăm în aceste vremuri de schimbări, reuşesc să găsească resurse să se dedice acestemeserii nobile, de dascăl, şi elevilor care cred în viitorul lor, pe care îl construiesc astăzi. Director: Dr. Ing. Anda T ă nas ă Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 10. ,,Omul nu se naşte om, ci devine om” – Aldous Huxley MISIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” răspunde cerinţelor de dezvoltare din zonamunicipiului şi a judeţului Iaşi, Regiunea Nord-Est şi Republica Moldova, oferind oformare profesională de calitate, răspunzând astfel cerinţelor agenţilor economici de aoferi forţă de muncă calificată, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporireacalităţii vieţii şi prosperitatea economică, promovând norme şi idealuri ce vizeazăcultivarea respectului faţă de valori precum democraţia, libertatea, adevărul şi respectulfaţă de instituţii şi semeni. Elemente de cultură organizaţională Simboluri • Sigla Valori educaţionale •Imnul scolii •Steagul scolii • Învăţământ de calitate • Pagina web a şcolii • Profesionalism • Cartea de onoare • Comunicare Modele • Creativitate şi inovaţie • Muzeul şcolii • Lucrul în echipă • Panourile cu şefii de promoţii, directori, • Eficienţă • Personalităţile şcolii • Receptivitate la nevoile • Sala de festivităţii educaţionale ale comunităţii Zilele şcolii • Dezvoltarea profesională continuă • Festivităţi şi serbări • Cursuri festive • Premierea olimpicilor şi a elevilor cu rezultate deosebite Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 11. VIZIUNEA Ş COLII Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi" are ca obiectiv principal dezvoltarea individuală a fiecărui elev. Este importantă cultivarea dorinţei pentru studiu, formarea capacităţilor şi a motivaţiei pentru învăţarea continuă. Şcoala noastră urmăreşte să dea un sens aspiraţiilor elevilor atât pe plan personal cât si pe plan profesional. Colegiul îşi doreşte să realizeze un învâţământ cu o vocaţie internaţională care să constea în formarea competenţelor şi atitudinilor adecvate în scopul stimulării şi participării elevilor h implicarea în acţiunile majore ale momentului. Ne propunem cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii elevilor în scopulîmplinirii personale spre a promova o viată socială de calitate. Trebuie să li se deapărinţilor asigurarea că fiii şi fiicele lor trăiesc şi muncesc într-un cadru în care dominăsiguranţa şi în care aceştia învaţă să coopereze cu alţii, se pregătesc să participe laschimbările societăţii, la dezvoltarea carierei, sunt capabili să reflecteze asupra lumii săformuleze şi să rezolve, datorită multiplelor cunoştinţe din diferite domenii, oriceproblemă. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 12. PARCURS ISTORIC 1840 – s-a înfiinţat la Iaşi prima Şcoala de Arte şi Meşteşuguri din iniţiativa lui Gheorghe Asachi, eveniment la care asistă Mihail Grigore Sturdza, domnitor al Moldovei Iniţial şcoala a funcţionat cu 6 ateliere172 ani de învăţământ profesionalAnul 1840 Anul 2012 •Lăcătuşărie •Zidar pietrar tencuitor •Rotărie •Mecanic auto •Fierărie •Zugrav vopsitor ipsosar tapetar •Săidăcărie •Dulgher tâmplar parchetar •Stolerie •Strungărie Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 13.  64 ani de învăţământ liceal – profil tehnologic si teoreticAnul 1948 Anul 2012• Tâmplar • Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii• Sculptor • Tehnician operator tehnică de calcul• Ajustor • Tehnician proiectant CAD• Electrician • Tehnician în construcţii şi lucrări publice• Turnător • Tehnician transporturi• Cazangiu • Tehnician electrician electronist auto• Mecanic auto • Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare• Tinichigiu • Profil real - stiintele naturii• Lăcătuş • Profil uman - filologie• Fierar • Profil uman - stiinte sociale1993- 2012– 19 ani de învăţământ liceal profil resurse•Tehnician hidrometeorolog•Tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului2002-2012 – 10 ani de învăţământ liceal profilVocaţional•Desenator tehnic pentru arhitectură şi design Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 14. RESURSE UMANEA. Cadre didactice grad I - 38 grad II - 22 doctorat - 4 definitivat - 14 Personal Resurse umane debutanţi - 4 nedidactic 37- raportul profesor / elev: 82 / 1398B. Didactic auxiliar Administrator financiar / administrator- 3 Personal Personal Administrator financiar / contabil sef - 2 didactic didactic Bibliotecar -1 auxiliar 82 Inginer sistem - 1 17 Operator date - 1 Laborant - 2 Pedagog - 2 Secretar - 3 Supraveghetor noapte -2C. Nedidactic Arhivar - 1 Muncitor calificat - 13 Casier -0 Ingrijtor -17 Paznic - 5 Magaziner -1 Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 15. RESURSE MATERIALE 80 67 70 Corpuri de clădire = 11 60-3 corpuri (A,B,D) - săli de clasă, cabinete 50 40şi laboratoare 30 14 17 20- un cămin cu 280 de premii 10 1 1 1 1 1 1- o cantină cu 400 de premii pe serie 0-o sală de maşini pentru prelucrarea in ca re a t a ti al or in e as m ie ita ar telemnului ic nt sp Ca el cl ed io to iv Ca At st bl de de ra tm Bi- 2 corpuri ateliere fe bo la li ne Sa de Sa la bi- un corp spălătorie la si Ca Sa te ne- o sală de sport bi Ca-un corp cabinet medical 14 cabinete şi laboratoare: construcţii, desen tehnic, electro, instalaţii,mecanică, materiale, informatică, matematică, limba româna, limbi moderne, fizică,chimie, protecţia mediului, protecţia muncii, multi-media, biologie, psihopedagogie. 17 ateliere: 6 ateliere construcţii, 2 ateliere mecanică, 2 ateliere prelucrarealemnului, 2 ateliere instalaţii Biblioteca: suprafaţa 120mp, carte - 90mp, sala de lectură, depozit carte 30mp,volume 27000 Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 16. PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2 Liceu zi – clasa a I X a Profil real / uman•1 clasa x 30 elevi stiinte sociale•1 clasa x 31 elevi filologie•1 clasa x 30 elevi matematica - informatica Profil vocaţional•1 clasă x 32 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi design Profil tehnic•1 clasa x 30 elevi - tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului•1 clasa x 25 elevi - tehnician hidrometeorolog•1 clasa x 27 elevi - tehnician designer mobilă şi amenajări interioare•2 clasa x 30 elevi - tehnician proiectant CAD•6 clase x 30 elevi - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţiiLiceu zi – clasa a X a Profil real / uman•1 clasa x 22 elevi matematica - informatica Profil vocaţional•1 clasă x 32 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi design Profil tehnic•1 clasa x 21 elevi - tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului•1 clasa x 23 elevi - lucrător în mecanică de motoare•4 clasa x 19 elevi - lucrător în structuri pentru construcţii•2 clase x 21 elevi - lucrător finisor pentru construcţii•1 clasa x 22 elevi - tehnician electrician electronist auto Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 17. PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2Liceu zi – clasa a X I a Profil vocaţional•1 clasă x 29 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi design Profil tehnic•2 clasa x 23 elevi - tehnician proiectant CAD•1 clasa x 24 elevi - tehnician electrician electronist auto•7 clase x 20 elevi - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţiiLiceu zi – clasa a X II a Profil vocaţional•1 clasă x 25 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi design Profil tehnic•1 clasa x 27 elevi - tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului•1 clasa x 23 elevi - tehnician electrician electronist auto•1 clasa x 23 elevi - tehnician operator tehnica de calcul•3 clase x 20 elevi - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Liceu zi – Ruta progresivă Clasa a XII-a•1 clasa x 20 elevi - tehnician în construcţii şi lucrări publice•1 clasa x 17 elevi - tehnician transporturi Clasa a XIII-a•1 clasa x 15 elevi - tehnician transporturi•3 clase x 17 elevi - tehnician în construcţii şi lucrări publice Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 18. PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 1-20 1 2Liceu zi – Ruta progresivă Clasa a XIV-a•1 clasa x 25 elevi - tehnician în construcţii şi lucrări publice Şcoala postliceală şi de maiştri•1 clasa x 34 elevi - anul I - maistri constructii civile industriale si aglicole•1 clasa x 19 elevi - anul II - postliceala Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 19. PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 2-20 1 3 Liceu zi – clasa a IX a Profil real / uman•1 clasa x 30 elevi stiintele naturii•1 clasa x 30 elevi filologie Profil vocaţional•1 clasă x 30 elevi desenator tehnic pentru arhitectură şi design Profil tehnic•1 clasa x 30 elevi - tehnician ecolog si protecţia calităţii mediului•1 clasa x 30 elevi - tehnician hidrometeorolog•1 clasa x 30 elevi - tehnician designer mobilă şi amenajări interioare•1 clasa x 30 elevi - tehnician proiectant CAD•6 clase x 30 elevi - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii•1 clase x 30 elevi - tehnician operator tehnică de calcul•1 clasa x 30 elevi - tehnician electrician electronist auto Scoală profesională – clasa a X-a•1 clasa x 30 elevi: • 1/2 clasa x 15 elevi - zidar-pietrar-tencuitor • 1/2 clasa x 15 elevi - dulgher - tamplar - parchetar•1 clasa x 30 elevi - zugrav - vopsitor - ipsosar - tapetar•1 clasa x 30 elevi - mecanic auto Stagii de practic ă – clasa a XI-a•1 clasa x 30 elevi - zidar - pietrar - tencuitor Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 20. PLAN DE SCOLARIZARE 20 1 2-20 1 3SCOALA POSTLICEALA•1 clasa x 30 elevi tehnician diagnostic autoSCOALA DE MAISTRI•1 clasa x 30 elevi maistru construcţii civile industriale şi agricoleCURSURI DE CALIFICARE / RECALIFICARE ADULTI•Dulgher, Tâmplar, Parchetar•Zidar, Pietrar, Tencuitor•Fierar Betonist•Confecționer Tâmplărie din Aluminiu şi Mase Plastice•Montator Pereți şi Plafoane Ghips Carton•Instalator Tehnico – Sanitar şi De Gaze•Mecanic AutoŞCOALA DE ŞOFERI CATEGORIILE „B” SI „C” Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 21. REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI JUDEŢENE AN ŞCOLAR 2011-2012 Numărul total de premii la olimpiadele şi concursurile judeţene – 83, din care:28 premii I, 14 premii II, 8 premii III, 27 menţiuni şi 6 premii speciale: Olimpiada Tehnică interdisciplinară: 2 premii I, 3 premii II; Simpozion Internaţional cu tema ,,Tinerii si provocările lumii contemporane” Petroşani: 1 premiu II Concursul de Fizică ,,Ştefan Procopiu”: 5 premii I, 3 premiu II, 2 premii III şi 2 menţiuni Concursul de Istorie ,,A.D. Xenopol”: 4 premii I, 1 premiu II, 3 premii III şi 2 menţiuni; Concursul de Matematică aplicată ,,Adolf Haimovici”: 2 premii I şi 4 menţiuni; Concursul de limba franceză ,,N.I.Popa”: 1 premiu I şi 2 menţiuni Concursul ,,Muncă şi creaţie”: 1 premiu II Memorialul ,,Daniel Anton”: locul II Olimpiada naţională a Sportului şcolar Fotbal fete licee urban: locul IV Olimpiada naţională a Sportului şcolar Tenis de masa: locurile III, IV, V Concurs de arte plastice judeţene: 1 premiu I, 3 premii II şi 13 menţiuni Concursul de creaţie plastică ,,Eminesciana”: 2 premii I, 2 premii II, 1 premiu III, 1 mentiune şi 4 premii speciale Concursul de icoane: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III şi 2 premii speciale Concurs „Mărţişor 2012”: 8 premii I Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 22. Ş EFUL DE PROMO Ţ IE Clasa a XII – a A Profil: Arte vizuale Specializare: Desenator tehnic pentru arhitectură şi design Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 23. REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI NA ŢIONALE AN ŞCOLAR 20 1 1-2012Numarul total de premii – 3, din care: 1 premii II şi 2 menţiuni. OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ARTE VIZUALE, TAUTUL GHENADII ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTEI Clasa a XII-a A MENTIUNE Prof. îndrumători: arh. Ioan Angela, prof. Raileanu Carmen Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 24. REZULTATE LA OLIMPIADE Ş I CONCURSURI NA ŢIONALE AN ŞCOLAR 20 1 1-2012 LUCACEL MAXIMILIAN OLIMPIADA TEHNICA – PROFIL MECANICA Clasa a XI-a B PREMIUL II Prof. Îndrumător: ing. Biniuc Carmen, ing. Chiru Livia, ing. Diaconita Aurora, COLIMPIADA TEHNICA – PROFIL CONSTRUCTII DITAN ANA MENTIUNE Clasa a XI-a EProf. Îndrumător: ing. Amarandei Andreia, ing. Botez Carmening. Bucur Cornelia, ing. Pavel Cristinel, dr. ing. Tanasa Anda Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 25. COLEGIUL TEHNIC ,,GH. ASACHI” IASI – ŞCOAL Ă EUROPEANĂ Competiţia Naţională Pentru Obţinerea Certificatului "şcoală Europeană“ 2011-CRITERII DE EVALUARE 20141. Politica generală a instituţieiRelevanţa caracteristicilor şcolii pentru dimensiuneaeuropeană în educaţieValorile europene dezvoltate în şcoalaContribuţia programelor comunitare ia îndeplinirea misiuniişcolii şi la dezvoltarea2.Programele comunitare în care a rost implicată şcoalaîn perioada 2008-2012- Risky Business - Proiect Multilateral Comenius- STONHE (Teritoriu Protejat în Mediu Natural şi istoric) - Proiect Multilateral Comenius - Programbilateral româno-francez de dezvoltare de calificări în domeniul auto- Proiect POSDRU 22./2.1/G/ID33487 ,,Elaborare de CDL-uri si materiale de invatare pentrusiguranta si sanatatea elevilor”- Proiect POSDRU ID - 41286 perioada 2009-2011,,Parteneriat transnational pentru stagii depractica mai atractive pentru elevi in domeniul constructiilor”- Proiect POSDRU ID - 79596 perioada 2011-2013 ,,Formare şi evaluare profesională pentru ocarieră de succes”- Eco Şcoala - Proiect internaţional- Concurs internaţional Mondialogo- Insula Europae - Program Socrates prin Acţiunea Comenius 2.1.- Spryng Day for Europe- LeAF - Proiect internaţional- Concurs european Europa la liceuMINISTERUL EDUCAŢIEI. CERCETĂRII SI TINERETULUI EDIŢIA 20 11 FESTIVITATEA DEPREMIERE Bucureşti Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 26. PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE Activitatea Comisiei pentru programe de cooperare internaţională s-a concentrat înprimul semestru al anului şcolar 2011-2012 atât în găsirea unor noi oportunităţi de colaborareexternă în care să fie implicată şcoala, c ât şi în continuarea proiectelor aflate în derulare. Colegiul nostru a fost pe 21 septembrie 2011 gazda campaniei Europa, casa noastră,în cadrul căreia elevii au dezbătut subiecte europene şi au fost informaţi despre voluntariat,studii in UE, proiecte europene în care se pot implica. La consfatuirea din semestrul I a profesorilor responsabili cu proiectele de cooperareeuropeana din scolile judetului Iasi, d-na prof. Carmen Avram a prezentat experien ţa Euroscolaşi impresiile elevilor şi profesorilor care au participat la lucr ările Parlamentului European de laStrasbourg. Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” este partener al asocia ţiei EuroDEMOS în ProiectulMultilateral de Transfer de Inovatie Leonardo da Vinci, ROSE- Rom ânia Self Evaluation. Şcoala continuă programele pe care le desfaşoară de câţiva ani, cu rezultate pozitiveasupra elevilor şi profesorilor implicaţi. Programul Spring Day in Europe vizează deschiderea spre comunicare, toleran ţă,cunoaştere reciprocă, schimb de valori interculturale, folosirea limbilor de circulaţie europen ăşi nu numai. Proiectul International ECO-Şcoala, coordonat de d-na prof. Mihaela Moldovanpromovează educaţia pentru un mediu curat şi o viaţă sănătoasă. Proiectul îşi propune săimplice activ atât elevii cât şi cadrele didactice in imbunăţirea calităţii mediului in şcoală şi inimprejurimile acesteia, să crească gradul de informare a elevilor cu privire la problematicaeuropeană din perspectiva protecţiei mediului, să crească responsabilitatea faţă de calitateamediului, a vieţii şi de dezvoltarea durabilă a societăţii. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 27. PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE Ca o încununare a activităţilor desfăşurate de către elevii şi profesorii şcolii, in urmaevaluării realizate de către Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” a obţinut steagul verde. Programul mondial de educaţie pentru mediul inconjurător LeAF- Să invăţăm desprepădure, coordonat de d-na prof. Liliana Zahariuc are ca scop conştientizarea elevilor despreindatoririle pe care le au faţă de societate, mobilizează dascălii să desfăşoare lecţii in pădureşi inţelegand pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure,ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul in viitor. D-na Aurora Diaconţa va participa in perioada 17-27 aprilie 2012 la AtelierulGrundtvig “The Spectators”, desfăşurat la Marsilia, Franta. Acţiunea permite adultilor saparticipe la ateliere, seminarii şi activităţi educa ţionale care au loc într-o ţară europeană,pentru a experimenta modalităţi inovative şi multinaţionale de invăţare, care să contribuie ladezvoltarea lor personală, potrivit nevoilor acestora. Atelierul “The Spectators”, parte al unuiproiect cultural mai vast, denumit “Borders, inside-outside”, propune grupului de participanţirealizarea unor scurt metraje bazate pe imagini de arhivă, furnizate de Institutul Naţional alAudiovizualului. In vederea iniţierii şi dezvoltării de proiecte de cooperare internatională s-au făcutmultiple demersuri pentu găsirea de parteneri europeni având aceleaşi preocupări şi priorităţica şi colegiul nostru şi care se confruntă cu aceleaşi probleme, demersuri finalizate printrimiterea aplicaţiilor pentru proiect. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 28. PROIECTE Ş I PROGRAME INTERNATIONALE PROIECTE EUROPENE În cadrul Programului Leonardo da Vinci, la acţiunea Mobilităţi pentru persoaneaflate în formare profesională iniţială IVT, a fost depus proiectul Formare profesional ă decalitate prin plasament transnaţional in Germania, in parteneriat cu Autohaus Meyer GmbH şicu organizaţia SALO Neue Zeiten AG, Hamburg, Germania. Acesta propune efectuarea unuistagiu de instruire practică in calificarea mecanică de motoare. Proiectul “Guide to Heritage Enhancement through Plasterwork Restoration fromOriginal Composition” este un proiect de transfer de inova ţie prin care partenerii îşiîmpărtăşesc experienţa şi bunele practici in utilizarea ipsosului in lucr ările de restaurare.Alicaţia, depusă la Bruxelles in cadrul măsurii Leonardo da Vinci, reune şte parteneri dinSpania, Anglia, Grecia, Turcia, Italia, Ungaria, Bulgaria, organiza ţii specializate in restaurare,organizaţii profesionale şi instituţii de cultură. Proiectul de parteneriat multilateral Comenius, Lets Connect Through our Bests!, cuparteneri din Turcia, Italia, Germania, Portugalia, vizeaz ă inovarea tehnologiei didactice pentrucreşterea motivatiei elevilor prin efectuarea c ât mai multor activităţi curriculare în afaraspaţiului clasei. Parteneriatul Multilateral Leonardo da Vinci Networking for Computer Network,doreşte realizarea unui schimb de metode şi mijloace didactice necesare uneia dintre cele maisolicitate specilalizări la nivel european, Tehnician operator tehnic ă de calcul. Partenerii dinTurcia, Germania, Polonia, Italia, Grecia, sunt at ât şcoli, cât şi firme care activează in domeniultransmisiei de date. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 29. Parteneriat International ECO-Şcoala - al cincilea an de desfăşurareEco Codul: ACTIV PRO NATURASCOPUL PROIECTULUI• Formarea de competente şi atitudini pentru participareaactivă la soluţionarea problemelor legate de protectia mediuluiinconjurător;• Stimularea creativităţii şi simţului practic al elevilor;• Dezvoltarea spiritul civic şi a responsabilităţii elevilor;ACTIVITATI•21 septembrie 2011 – Sesiune de informare despre Programul “Eco-Scoala” la clasele aIX-a (resp. prof. M. Moldovan)•15 octombrie 2011 – ProEnergia – activitate de colectare a bateriilor utilizate(participare: clasele a X-a; resp. prof. T. Slatineanu)•10 noiembrie 2011 – Lectie de informare: “Ziua Mondiala a Zonelor Urbane” (cl. a XI-a D,resp. prof. M. Moldovan)•15 noiembrie 2011 – Participarea in cadrul proiectului “Harta Scolilor verzi” lansat deHenkel Romania in colaborare cu CCE Galati si MECI, cu tema “Gestionarea deseurilor”(resp. prof. M. Moldovan)•17 noiembrie 2011 – “O zi fara fum” – Prezentare Power Point (efectele fumului asupramediului inconjurator si a sanatatii oamenilor) cl. a XI-a G, resp. P. Negru•30 noiembrie 2011 – “Viitorul e in mainile noastre” - Prezentari Power Point, resp. P.Negru, cl.a XI-a D•decembrie 2011– Expozitie de lucrari plastice din materiale reciclabile (clasele a IX-a si aX-a; resp. prof. I. Calin, C. Raileanu, M. Mujdei) Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 30. PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 A xa prioritara 2 - Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de interventie 2.1 - "Tranzitia de la scoala la  Proiect POSDRU 22./2.1/G/ID33487viata activa" ,,Elaborare de CDL-uri si materiale de invatare pentru siguranta si sanatatea elevilor” – Proiect finalizat Aplicant principal Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi”Iasi; A continuat implementarea proiectului "Elaborare CDL si materiale de invatare pentru siguranta si sanatatea elevilor" (ID 33487), cu o finantare din Fondul Social European (1.545.660 lei), in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU / 22 / 2.1 / G / 33487), avand: •Durata • de 2 ani (1 septembrie 2009-31 august 2011) •Obiectiv general: • promovarea implementarii si respectarii normelor de sanatate si securitate in munca, in randul institutiilor de invatamant preuniversitar din judetul Iasi. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 31. •Grupul tinta: -1320 elevi de la cele 3 institutii de invatamant partenere in proiect (Colegiul Tehnic "Gh. Asachi", Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Grup Scolar "Mihail Sturdza") -198 de cadre didactice, reprezentanti ai 99 de scoli din judetul Iasi -150 de cadre didactice din regiunea Nord-Est, care vor participa la conferinta regionala organizata la finalul perioadei de implementare a proiectului. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 32. •Parteneri: •Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi, Grup Scolar "Mihail Sturdza" Iasi, SC Tipoflex SRL Iasi•Solicitant: •Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Iasi•Activităţi desfăsurate în semestrul I:Reactualizarea site-ului proiectului www.proiect-asachi.roA apărut numarul 1 si 2 al newsletter-ului Proiectului "Elaborare CDL şi materiale deînvăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor“. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 33. •Activităţi desfăsurate în semestrul I:S-au realizat materiale de învăţare – manuale de liceu clasele a IX-a, a X-a, a IX-a I.P., a X-a I.P.S-au realizat fişe de lucru, teste, fişe de evaluare, studii de cazS-au desfăşurat Workshop-uri de informare a elevilor din şcolile din judeţul Iaşi.S-au distribuit materiale de învăţare la grupul ţintă.S-au desfăşurat Workshop-uri de promovare pentru profesori a materiei de învăţare încele 4 centre astfel:  Colegiul Tehnic “Gh. Asachi" Iasi – 6 Workshop-uri  Inspectoratul Scolar Judetean Iasi – 5 Workshop-uri  Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi – 5 Workshop-uri  Grup Scolar "Mihail Sturdza" Iasi – 5 Workshop-uri Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 34. • Proiect POSDRU ID - 41286•,,Parteneriat transnational pentru stagii de practica maiatractive pentru elevi in domeniul constructiilor” – Proiect finalizat Aplicant principal OJP Iasi, Partener Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iasi; A continuat implementarea proiectuluiParteneriat transnational pentru stagii depractica mai atractive pentru elevi in domeniulconstructiilor având:•Durata • de 2 ani (1 noiembrie 2009 - 31 octombrie 2011)•Parteneri: • OPJ Iasi, BDU din orasul Magdeburg, EBG din Halle, IABS din•Grupul tinta:Stassfurt, SC AEP Automatizari SRL Iasi si SC Impex Romcatel SA. -100 de elevi cu specializarile zidar pietrat tencuitor, dulgher tamplar parchetar, instalator tehnico sanitar si de gaze, care pe perioada implementarii proiectului vor efectua 60% din orele de practica in institutiile partenere din Germania si 40% in institutiile partenere din Romania . Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 35. •Activităti desfăsurate : Desfăşurarea instruirii practice de către cei 50 de elevi implicaţi în proiect la agentii economici parteneri in cadrul proiectului, in următoarele perioade: noiembrie 2009 – ianuarie 2010 şi noiembrie 2010 - decembrie 2010 Desfăşurarea instruirii practice la agentii economici parteneri din Germania in perioada 1 – 30 mai 2010.Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 36. • Proiect POSDRU ID - 79596 perioada 2011-2013 ,, Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes ” Axa prioritara 2: ,,Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.3. ,,Acces si particpare la formarea profesionala continuă” – Proiect în derulare Aplicant principal Colegiul Tehnic ,,GH. Asachi” Iasi, Partener Asociaţia Consensual•Durata - de 2 ani (1 iunie 2011- 31 mai2013)•Grupul tinta: •400 persoane angajate, care vor urma cursuri de calificare sau recalificare: - Zidar, pietrar, tencuitor; - Mecanic auto - Dulgher, tâmplar, parchetar; - Montator pereţi si plafoane rigips - Confecţioner tâmplărie şi mase plastice - Fierar betonist Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 37. A continuat implementarea proiectuluiPOS-DRU POS DRU 79596 ,,Formarea profesionalăpentru o carieră de succes” în cadrul căruia sedesfăşoară 6 cursuri de formare profesională pecalificări din domeniile construcţii şi lucrăripublice şi mecanic, în care se califică / recalificăun număr de 150 persoane angajate din judeţul Iaşi •Activităţi desfăşurate: • Cursuri de calificare pentru 6 calificări – perioada de desfăşurare 1 septembrie 2011-29 februarie 2012: Zidar, pietrar, tencuitor, Mecanic auto, Dulgher – tâmplar – parchetar, Montator pereţi si plafoane rigips, Confecţioner tâmplărie şi mase plastice, Fierar betonist. Cursurile sunt finalizate şi 105 absolventi certificaţi. • Cursuri de calificare autorizate pentru următoarele specializări: asfaltator, pavator, constructor drumuri, zugrav – vopsitor – ipsosar - tapetar, electrician - electronist auto si cursuri de calificare /recalificare pentru cursurile menţionate • Organizarea unui Centru Evaluare a Competentelor în domeniul Construcţiilor •Cursuri de calificare în derulare pentru următoarele calificări: Tinichigiu - vopsitor auto – 1clasă, constructor drumuri - poduri – 2 clase, pavator – 1 clasă, zugrav – vopsitor – ipsosar –tapetar – 1 clasă, zidar – pietrar - tencuitor – 1 clasă, electrician - electronist auto – 1 clasă. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 38. P ROGRAMUL BILATERAL ROMÂNO-FRANCEZ PRIVIND FORMAREA DE CALIFIC Ă R I ÎN DOMENIUL AUTOCoordonatori: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnicdin cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării și Groupement National Pour laFormation Automobile, Franţa (GNFA)Obiective: • dezvoltarea de calificări în domeniul de activitate auto în 4 unităţi reprezentative de învăţământ din ţară, printre care şi Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” • dotarea completă a 4 ateliere (mecanică auto, tinichigerie auto, electrician auto şi diagnostic auto) • desfăşurarea activităţilor practice din domeniul auto la standarde europene • formarea continuă a cadrelor didactice din Regiunea N-E prin cursuri de perfecţionare în domeniul auto Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 39. Stadiul programului: stagii de pregătire pentru directorul unităţii de învăţământ (Paris) şi 3 cadre didactice implicate în program (Craiova, Paris) – finalizate achiziţionarea de echipamente auto pentru dotarea laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor în valoare de 670.000 RON - etapa I finalizată; achiziţionarea unui autoturism şi a unui autocamion cu remorcă – în valoare de 300.000 RON - finalizată Urmează etapa a doua – dotarea atelierului mecanic – în curs de desfăşurare.Cadrele didactice de specialitate care fac parte din acest program:  ing. Aurora Diaconiţa – motoare  ing. Svetlana Livia Chiru – legătura la sol  ing. Balaban Florin – electricitateFinalităţi: crearea în atelierele-şcoală a unui climat de microîntreprindere încare elevii să-şi formeze competenţe în domeniul auto obţinerea cadrului în care elevii anului de completare să poatădobândi abilităţi şi deprinderi necesare obţinerii permisului deconducere categoriile B+C+E furnizarea pe piaţa muncii de absolvenţi capabili să utilizezeultimele tehnologii din domeniul auto încadrarea absolvenţilor la unităţile de profil existente în regiuneaN-E - SC Bras SRL, Tester Grup - Casa Auto, Sandra Automobile, SCMoldotrans, Auto SA, SC Service SCM, SC Sermecom, SC Romcatel. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 40. Activităţi Vizita de studiu la GNFA Paris a directorilor unităţilor de învăţământ implicate în proiect.Participarea la Expoziţia Auto de la Paris a trei elevi din anul de completare, specializarea mecanicăauto. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 41. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” a devenitmembru al Alianţei Colegiilor Centenare la data de 18octombrie 2009. Alianţa Colegiilor Centenare (ACC) esteo organizaţie neguvernamentală şi apolitică înfiinţată înanul 2007 şi cuprinde peste 50 de licee de prestigiu dinRomânia. ACC, condusă de domnul profesor GeorgeCazacu, directorul Colegiului ,,Sf. Sava” din Bucureşti,îşi propune printre altele, promovarea calităţii înînvăţământul românesc, astfel încât acesta să revină lamenirea sa, anume aceea de promotor al adevăratelorierarhii valorice. Trei sunt condiţiile de bază pentru a accede înAlianţă: prima - colegiul are, la data depunerii cererii deaderare, cel puţin 100 de ani, a doua – existăpersonalităţi recunoscute la nivel naţional şiinternaţional printre profesori şi absolvenţii colegiului,a treia – la concursurile şi examenele naţionale elevii şiabsolvenţii colegiului au obţinut rezultate foarte bune;condiţii pe care colegiul ,,Gh. Asachi” le-a îndeplinit.Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 42. CATEDRA DE LIMBA ROMÂN Ă MEMBRII CATEDREI •Prof. Gr. I Bostan Clementin •Prof. Dr. Gr. I. Dumitrescu Ioana •Prof . Gr. II Avădănii Ana Maria •Prof. Def Vişan Mihaela •Prof Gr. I Moşu Cristina •Prof. Gr. I Moldovan Mihaela Versavia •Prof. Def. Istrate Ilie – limba latină Importanţa disciplinei, atât la nivelul activităţii didactice propriu-zise, cât şi îndomeniul formării personalităţii şi al dezvoltării percepţiei estetice, impune standardede profesionalism stricte şi asumarea unei responsabilităţi majore. Stimularea interesului faţă de lectură, formarea deprinderilor de exprimarecorectă şi dezvoltarea abilităţilor analitice şi interpretative se realizează atât în cadrulorelor de curs, flexibile şi orientate spre manifestarea originalităţii, cât şi princolaborarea permanentă cu biblioteca şcolii, prin atragerea elevilor spre cercul deinterpretare dramatică sau stimularea dorinţei de a participa la manifesări carevalorifică disponibilităţile creative (concursuri de creaţie şi interpretare, publicare dearticole în revista şcolii şi activitate redacţională). Membrii Catedrei participă activ, în calitate de coordonatori sau membri, laproiectele locale, naţionale şi europene derulate la nivelul şcolii, în Comisia deAsigurare a Calităţii şi colaborează cu Inspectoratul Şcolar şi cu Universitatea „Al I.Cuza”. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 43. BIBLIOTECAÎnfiinţată în anul 1948Fond de carte 26352 volume dintre care1.772 volume - filosofie, religie, economie,pedagogie; 4.293 volume - matematică,informatică, fizica, chimie, biologie; 2.202volume - tehnică (construcţii,electrotehnică, instalaţii, mecanică);16.484 volume literatură; 1.601 volume -alte discipline (artă, muzică, istorie,geografie).Biblioteca deserveşte 1100 cititori.Oferă cititorilor servicii de împrumut - la domiciliu sau în sala de lectură.Pune la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice, prin grija doamnei bibliotecar ElenaPohodnicaru, cataloage, liste bibliografice, programe şi regulamente şcolare, curriculumşcolar, oferte educaţionale, teste şi subiecte pentru olimpiade, concursuri şcolare şibacalaureat.Distribuie manualele şcolare gratuite pentru clasele a IX-a şi a X-a liceu şi SAM; -manualele şcolare pentru clasele a XI-a şi a XII-a.Organizează: - activităţi cultural – educative cu elevii; - activităţi metodice cu bibliotecarii şcolari din municipiul şi judeţul Iaşi în cadrul Asociaţiei bibliotecarilor din învăţământ - România (ABIR); - activităţi de prezentarea bibliotecii şi a fondului carte; - expoziţie şi prezentare de carte. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 44. CATEDRA DE LIMBI MODERNE MEMBRII CATEDREI •Brunello Adrian- prof. limba engleză, def •Grimberg Lia- prof. limba engleză, gr. I •Pîrîială Silviu Nicolae- prof. limba engleză, def •Creţu Ariadna prof. limba engleză, gr. II •Brî nză Irina - prof. limba engleză, def •Vintilă Julieta - prof. limba franceză, gr. I •Serban Elena Mihaela- prof. limba franceză, deb •Mărgărint Cătălina– prof. limba franceză, def •Ţăran Nicoleta - prof. limba franceză, def •Istrate Petru prof. limba rusă, gr. I Membrii catedrei s-au implicat activ in diferite actiuni umanitare alături de colegii de altediscipline, precum si de elevi: coordonare campanie de strangere de fonduri ,,Daruri din suflet de copil,ISJ Iasi in parteneriat cu Organizatia Salvati Copiii Iasi – noiembrie 2011; coordonare activitate ,,Unzambet pentru la Centrul Rezidential pentru Mame si Copiii aflati in dificultate Iasi – decembrie 2011;coordonare activitate ,,Suflete alaturi de suflete”, organizat la Maternitatea Elena Doamna Iasi,decembrie 2011; participare concurs National interdisciplinar ,,Nasterea Domnului, prilej de bucuriepentru crestini” decembrie 2011. Profesorii din catedra de limbi moderne(engleză, franceză, germenă, rusă) fac eforturiconstante de a trezi şi a menţine interesul elevilor in studierea unei limbi moderne de circulatieinternaţională. In acest scop, elevii sunt incurajat la concursuri si olimpiade scolare, precum Olimpiadade limba engleza (faza pe şcoală – 7 elevi, faza locală – 2 elevi), concursul Spoken English, concursulnational de eseuri organizat de “Shakespeare School”, Bucureşti, concursul de limba francez “N. I.Popa”. De asemenea, unii membri ai catedrei fac parte din comisiile metodice din scoală: comisiapentru curriculum (Irina Brinză), comisia pentru combaterea absenteismului (prof. Vintilă Julieta, prof.Serban Mihaela, prof. Adrian Brunello prof. Nicoleta Ţăran, prof. Cătălina Mărgărint). Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 45. CATEDRA DE ISTORIE, GEOGRAFIE, Ş TIIN Ţ E SOCIOUMANEMEMBRII CATEDREIIstorie: Avram Carmen, gr. I; Sofronie Rodica, gr. I; Dinca Florentina, deb.Socio-umane: Cristea Irina, def.; Poinar Alexandru, gr. I, Hodorogra Aurel def.,Trofimov Elena Monica def., Arnautu Mihaela def.Geografie: Gheorghiu Eugenia, gr. I; Negru Paula, gr. I,Religie: Ionescu Nicoleta, def; Mujdei Mariana, gr. II.OBIECTIVE: Atragerea elevilor spre “HISTORIA MAGISTRA VITAE”;OBIECTIVEStimularea interesului pentru participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare de profil;Iniţierea de activităţi extracurriculare în cadrul Cercului de istorie ClioACTIVITĂŢI- Cercul de istorie “Clio” - sesiune de prezentări ale elevilor dedicată zilei de 1 DecembrieClubul “Arhitectonicus” - activităţi:- “Let`s Do It, Romania, obiectiv - campanie de curăţenie în toată ţara într-o singură zi 24 septembrie2011- Plantarea de seminţe pentru a ceea răsaduri – amenajarea sălilor de clasă cu flori – 29 octombrie 2011- Coordonarea activităţii ,,Vis de copil” din cadrul proiectului ,,Daruri din suflet de copil, ISJ Iasi inparteneriat cu Organizatia Salvati Copiii Iasi – noiembrie 2011- Coordonarea activităţii ,,Un zambet pentru la Centrul Rezidential pentru Mame si Copiii aflati indificultate Iasi – decembrie 2011- Coordonarea activităţii ,,Suflete alaturi de suflete”, organizat la Maternitatea Elena Doamna Iaşi,decembrie 2011- Organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii, septembrie 2011- Organizarea concursului naţional interdisciplinar ,,Naşterea Domnului, prilej de bucurie pentru creştini”decembrie 2011- Organizarea cercurilor metodice la disciplinele geografie şi religie Membrii Catedrei sunt interesaţi şi preocupaţi permanent în ceea ce priveşte perfecţionareapedagogică şi de specialitate şi participă activ la proiectele locale, naţionale şi europene derulate lanivelul şcolii. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 46. CATEDRA DE MATEMATIC Ă , INFORMATIC ĂMEMBRII CATEDREI Matematică: - prof. Creţu Ciprian, gr. I; prof. Rebegea Teodor, gr. I; prof. Cristian Pravăţ, gr. I; prof. Gheorghiu Alina, gr. II; prof. Blăjuţi Simona, gr. II; prof. Lămătic Lidia gr. IInformatică:- prof. Floroaia Florin, def; prof. Pavel Marius, gr. I; prof. Tansanu Florin, gr. II Activitatea comisiei metodice matematică-informatică a avut ca obiective procesului instructiv-educativ si a membrilor catedrei. Imbunătăţirea pregătirii metodico-ştiinţifice Activităţi metodico – ştiinţifice la solicitarea ISJ Iaşi:-profesorii catedrei au elaborat subiecte pentru simulare BAC şi pentru teste iniţiale, au corectat lateste initiale si simulare BAC, au participat la sedinta pe sem I a Consiliului consultativ al profesorilorde matematica, ISJ Iasi, au participat la Consfătuirea anuală a profesorilor de matematică – cuparticiparea membrilor Consiliului consultativ, responsabililor de cerc metodic, şefilor de catedră simetodistilor.- prof. Cristian Pravăţ şi prof. Alina Gheorghiu fost selectati si au participat la cursurile de formareaformatorilor in cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S 63671 ,,Formarea continuă a profesorilor dematematică în societatea cunoaşterii” iniţiat de ISJ Iasi- prof. Florin Tansanu si prof. Alina Gheorghiu au sustinut activitati de formare cu acreditare CNFP încadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62150,,La un click de educaţia modernă şi eficientă” initiat de ISJIasi Activităţi la nivelul unităţii şcolare:- profesorii din cadrul comisiei metodice matematică-informatică desfăşoară ore de pregătiresuplimentară pentru BAC, administrează pagina web a şcolii, fac parte din comisia de orar, suntresponsabili cu formarea continuă pe şcoală şi fac parte din comisia de analiză dosare burse şcolare. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 47. CATEDRA DE FIZIC Ă , CHIMIE, BIOLOGIEMEMBRII CATEDREI Fizică: Aruxandei Mădălina, gr. I; Caia Mariana, gr. I; Melnig Elena, gr. I Amancei Victoria, gr. I; Balan Angela, def Chimie: SlătineanuTamara, gr. I, Curelariu Liliana, gr. I, Condrea Corina gr. II; Biologie: Bologa Ana, gr. I, Rojezuc Cristina Florentina, def.OBIECTIVE GENERALE Pregătirea elevilor în domeniile fizicii, chimiei şi biologiei vizate de programa şcolară Aprofundarea cunoaşterii prin aplicaţii practice, utilizând metode şi mijloace didactice moderneRealizarea unei schimbări in optica celor din jur (elevi, părinţi, colegi) privind disciplinele deinvăţămant - ca fiind ştiinţe care stau la baza progresului uman şi a confortului cotidian.ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂStimularea capacităţii creatoare a elevilor, prin motivarea acestora în vederea participării la Concursulde Fizică ”Ştefan Procopiu” şi la sesiunile de referate şi comunicări ştiinţificeSusţinerea de lucrări de specialitate în cadrul cercurilor pedagogice şi al Facultăţii de Fizică de laUniversitatea „Al. I. Cuza.”, IaşiImplicarea elevilor în proiectele şi programele naţionale şi internaţionale cu caracter interdisciplinarPreocuparea permanentă pentru cunoaşterea celor mai noi informaţii în domeniul cercetării ştiinţificeşi metodico-diodactice sau psihopedagogiceParticiparea elevilor la concursuri de chimie sau interdisciplinare, obţinând premii şi menţiuni la fazejudeţene sau naţionaleParticiparea la seminarii, conferinţe, simpozioane la nivel premiual, naţional şi internaţional;Implicarea în activităţi extraşcolare cu caracter ecologic prin organizarea de excursii, concursuri şiexpoziţii la nivel premiual, naţional şi internaţionalREZULTATELE ELEVILORPremii şi menţiuni la etapa judeţeană a Concursului de fizică “Ştefan Procopiu”, premii laconcursul ,,Muncă şi creaţie” - Suceava, rezultate la participarea la simpozionul Internaţional ,,Tinerii şiprovocările lumii contemporane” Petroşani. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 48. CATEDRA DE EDUCA Ţ IE FIZIC Ă , MUZICAL Ă Ş I PLASTIC ĂMEMBRII CATEDREI Comisu Sorin - prof. ed. fizică, gr. I Amarandei Constantin - prof. ed. fizică, gr. I Cosarca Liliana Lenuta - prof. ed. muzicală, deb Călin Marcela - prof. ed. plastică, gr. II Răileanu Carmen - prof. ed. plastică, gr II Ioan Angela – arhitect, gr. IIStrut Stefanovici Roxana Elena –arhitect, debRESURSE MATERIALESală de sportTeren de sportCabinete de desenOPORTUNITĂŢI  Cadre didactice entuziaste cu o pregătire temeinică de specialitate  Posibilitatea de a vă dezvolta aptitudinile sportive şi artistice  Prilejul de a organiza şi de a susţine spectacole artistice şi expoziţii  Echipe de fotbal, tenis de masă, baschet care participă la competiţii de prestigiu  Ansamblul coral Blue SpiritREZULTATELE ELEVILOR* S-au înregistrat performanţe la următoarele competiţii sportive: - Memorialul ,,Daniel Anton”, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar în secţiunile:fotbal fete, tenis de masă, şah * Alte performanţe au fost înregistrate la disciplina educaţie artistică:-Junir designer, Concursul Internaţional de creaţie plastică,, Eminesciana”,-Festivalul Internaţional A.R.T.E. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 49. CATEDRA TEHNICĂ Construc ţ ii, Hidro-Membrii comisiei: Mediu•Amarandei Andreia Nicoleta - Gr. II Construcţii•Andreescu Magda Cornelia - Gr. I Construcţii Hidro•Botez Carmen - Doctor Instalaţii•Bucur Cornelia – Gr.I Imbunătăţiri funciare•Chiriac Cătălin Marian – Gr. I Construcţii•Chiril Maria – Gr. II Construcţii•Constantin Maria – Gr.I Imbunătăţiri funciare•Dumitru Rodica – Gr.I Imbunătăţiri funciare•Filip Paul – Gr. I Maistru construcţii•Grigoraş Maria - Definitivat Construcţii•Lupu Valeriu – Gr. I Maistru construcţii•Manta Dan – Gr. II Construcţii•Maxim Virgiliu Grigore - Gr. I Construcţii•Năvodaru Laurenţiu - Gr. I Construcţii•Pavel Constantin Cristinel - Definitivat Construcţii•Pavel Angela – Gr. I Construcţii•Săndulache Laurenţiu Ciprian - Gr. I Construcţii Hidro•Seghedin Gheorghe - Gr. I Maistru construcţii•Simiuc Lorenzina Elena - Gr. I Construcţii•Şutic Aristotel - Gr. II Maistru construcţii•Tănasă Anda - Doctor Construcţii•Zahariuc Elena Liliana - Gr. I Construcţii Drumuri•Zîmbreanu Mihai - Gr. II Maistru instalaţii Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 50. CATEDRA TEHNICĂ Construc ţ ii, Hidro-Mediu Comisia metodică tehnică Construcţii, Hidro-Mediu este formată din ingineri şimaiştri instructori care acoperă specializările: desenator tehnic pentru arhitectură şidesign, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician desenator pentruconstrucţii şi instalaţii, tehnician in construcţii şi lucrări publice, tamplărie, instalaţiipentru construcţii, zidar-pietrar-tencuitor, dulgher-tămplar-parchetar, instalator tehnico-sanitar şi de gaze, zugrav-vopsitoripsosar-tapetar. Şcoala noastră colaboreazăcu firme interesate în a angaja specialişti instruiţi şi calificaţi corespunzător: S.C.EUROCONSTRUCT GROUP S.R.L., S.C. IMPEX ROMCATEL, FACULTATEA DECONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII Continuarea apariţiei revistei Tehnicus de profil este incă o dovadă a faptului căliceul nostru este receptiv la noutate, tratează teme de maxim interes, atât pentruprofesorii şi elevii colegiului, cât şi pentru publicul interesat de domeniul nostru deactivitate. Munca de cercetare este unul dintre aspectele activităţii didactice care implicătoate nivelele şi presupune curiozitate, studiu, descoperire, sistematizare. Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” se mandreşte cu 172 de ani de existenţă, timp incare multe premii, medalii, diplome şi reviste s-au adunat in palmares. Ca o incununare a cunostinţelor dobandite de elevii şcolii noastre, an de an, seinregistrează performanţe deosebite ale acestora la olimpiade şi concursuri despecialitate. Astfel, anul acesta şcolar, elevii noştri au obţinut la olimpiadainterdisciplinară tehnică faza judeţeană urmatoarele premii: Butnaru Mihaela, Clasa a XI-apremiul II, Diţan Ana Clasa a XII-a Premiul I, la specializarea Tehnician desenator pentruconstrucţii şi instalaţii. La clasa a XII -a specializarea Tehnician desenator pentruconstrucţii şi instalaţii eleva Panainte Roxana a obţinut premiul II la olimpiada tehnicăinterdisciplinară, eleva DiţanAna clasa a XII s-a calificat pentru etapa naţională. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 51. CATEDRA TEHNICĂ MecanicăComponenţa Catedrei de mecanică:•Ing. Diaconiţa Aurora – gr. I•Ing. Tănasă Claudia- Dr.•Ing. Chiru Livia Svetlana – gr. I•Ing. Biniuc Carmen – gr. I•Ing. Sorea Magda – gr. I•Ing. Opăriuc Liliana – gr. II•Ing. Balaban Florin – def.•Ms. Dupu Viorel – gr. I•Ms. Burgheaua Vasile – gr.II•Ms. Malageac Viorel – gr. II La nivelul catedrei s-au elaborat Curriculumurile în dezvoltare locală pentrustagiile de pregatire practică la clasele a IX-a şi a X-a, în colaborare cu agenţii economici dindomeniul mecanic, cu care şcoala are încheiate parteneriate. Modulul ,, Tehnologie aplicată”vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire de bază: Mecanică –clasa a IX-a, iar modulul ,,Motoare cu ardere inernă” face parte din cultura de specialitateaferentă domeniului de pregătire generală Mecanică de motoare clasa a X-a. O preocupare importanta a Catedrei de mecanică a fost selectarea, stimularea şipregătirea elevilor capabili de performanţă, iar în vederea participarii la concursurile şcolares-a întocmit programul de pregătire suplimentară a elevilor. La faza judeţeană a olimipiadeiinterdisciplinare tehnice, profil mecanică, clasa a XI-a s-au obţinut următoarele rezultate :Premiul I - Lucacel MaximilianPremiul II - Cretu Victor Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 52. CATEDRA TEHNICĂ Mecanică Preocuparea cadrelor didactice din Catedra de Mecanică pentru propriaformare şi dezvoltare profesională este reflectată de diversitatea formelor deperfecţionare şi specializare în care au fost implicate. Toţi membrii catedrei au urmat cursul „Instruirea diferenţiată a elevilor”,finanţat în cadrul Proiectului POSDRU 87/1.3/S/62631, care a urmărit creştereacapacităţii cadrelor didactice de a furniza educaţie şi formare de calitate şi formareacompetenţelor de dezvoltare a situaţiilor de invăţare bazate pe instruirea diferenţiată aelevilor, folosind metode interactive de predare-învăţare. La cursul de formare continua "Educaţia centrată pe elev" organizat de prinproiectul POSDRU 19/1.3/G/33739 au participat ing. Aurora Diaconiţa, ing. Livia Chiru,ing. Carmen Biniuc, ing. Magda Sorea şi ing. Florin Balaban. Cursul „Practica in licee” sunt inscrisi ing. Carmen Biniuc, ing. Magda Soreaşi ing. Florin Balaban. Cursul, finantat din Fonduri Europene prezinta o metodadidactica germana consacrata, cu o componenta teoretica si una practica, realizate laUniversitatea Tehnica Cluj, respectiv in Germania. D-l ing ing. Florin Balaban a urmat cursurile proiectului CONCORD, modululPromanagement, organizat de Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 53. PARTENERI ÎN EDUCAŢIE AI Ş COLII Tipul Perioada departeneriatulu Denumirea parteneriatului Parteneri desfăşurare i Colegiul de Transporturi din Chişinau, Rep. 2011-International Parteneriat pentru educatie Moldova 2013 „De la izvoare la vărsare – Traditie, 2011- National actualitate şi inovaţie pe malurile Colegiul Tehnic „Gh. Asachi’’ Iaşi 2012 Oltului’’National „Start me’’ Colegiul Tehnic „Gh. Asachi’’ Iaşi 2011-2012 ISJ Iaşi, Şcoala Generală „C. Săvoiu’’ TarguNational „Sănătatea inseamnă fericire’’ Jiu, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătran’’ 2011-2012 Ramnicu Valcea, Liceul Teortic „Traian Jinga’’ Tinca Bihor Inter „Unitate in diversitate’’ Colegiul Tehnic „Gh. Asachi’’ Iaşi 2011-2012 judeţean Judeţean „O şcoală fără violenţă Colegiul Tehnic „Gh. Asachi’’ Iaşi 2011-2012 Judeţean „Punţi intre licee’’ Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani 2011-2012Interşcolar „Dansează cu mine’’ Şcoala Specială „C. Păunescu’’ Iaşi 2011-2012 Local „Dreptul la o viaţă armonioasă” Asociatia „Primul Pas’’ Iasi 2011-2012 Local „Stil de viaţă sănătos’’ Colegiul Decathlon Iaşi Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de2011-2012 existenţă
 • 54. INSER Ţ IA SOCIO PROFESIONAL Ă A ABSOLVEN Ţ ILOR Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 55. REABILITARE COLEGIUL TEHNIC GH. ASACHI IASI Corp A Sala de sport CorpPoartaadministrativ Corp B Ateliere Ateliere Cantina Camin Corp D Spalatorie Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 56. REABILITARE CORP AData începerii august 2006Data terminării septembrie 2009Finanţare : Primaria Municipiului Iaşi, Banca mondială, MECI
 • 57. REABILITARE CAMINData inceperii 2004Data terminarii 2006Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
 • 58. REABILITARE CAMPUS SCOLARData inceperii 2008Finantare : MECIIn curs de execuţie
 • 59. REABILITARE CORP A Data inceperii august 2006 Data terminarii septembrie 2009 Finantare : Primaria Municipilui , Banca mondiala, MECIREABILITARE CAMPUS SCOLAR REABILITARE CAMINData inceperii 2008 Data inceperii 2004Finantare : MECI Data terminarii 2006-in executie Finantare : Primaria Municipilui Iasi,
 • 60. PROGRAMUL NA Ţ IONAL CAMPUS Ş COLARCoordonator: MECIObiective: Asigurarea condiţiilor de desfăşurarea a unui învăţământ de calitate Refacerea infrastructurii unui număr de 8 clădiri (corp B, corp D, corpadministrativ, 2 corpuri de ateliere, sala de sport, cantina, cabina poarta); Şcolarizarea în noi meserii cerute pe piaţa muncii;Dotarea cu mobilier şcolar şi echipamente de ultimă generaţie alaboratoarelor , cabinetelor şi atelierelor din domeniul mecanic, construcţii,instalaţii şi prelucrarea lemnului;Dotarea cantinei cu echipamente moderne;Construirea şi dotarea unei săli de sport P+1E conform standardeloreuropene Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 61. Stadiul programului:Proiectarea campusului – realizată;Licitaţii pentru lucrările de execuţie a campusului – în curs de realizareFinalităţi:creşterea interesului viitorilor absolvenţide gimnaziu pentru a urma cursurile şcoliinoastre;circa 2000 de elevi vor beneficia decondiţii optime pentru desfăşurarea unuiînvăţământ de calitate; crearea unui cadru educaţional în care viitorii absolvenţi îşi pot forma abilităţi şicompetenţe care să le faciliteze integrarea pe piaţa muncii;creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor cu minim 20%;formarea continuă a personalului şcolii;extinderea parteneriatelor cu agenţii economici. Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 62. PROGRAMUL BILATERAL ROMÂNO – FRANCEZ PRIVIND FORMAREA DE CALIFIC Ă RI ÎN DOMENIUL AUTOCoordonatori:Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic dincadrul MECIGroupement National Pour la Formation Automobile FranțaObiective:dezvoltarea de calificări în domeniul de activitate auto în 4 unitățireprezentative din țară, printre care și Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşidotarea completă a 4 ateliere (mecanică auto, tinichigerie auto, electrician autoşi diagnostic auto)desfăşurarea activităţilor practice din domeniul auto la standarde europeneformarea continuă a cadrelor didactice din regiunea nord - est prin cursuri deperfecţionare în domeniul auto Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 63. Stadiul programului:stagii de pregătire a 3 cadre didactice implicate în program (Craiova, Paris) – finalizateachiziționarea de echipamente auto pentru dotarea laboratoarelor , cabinetelor șiatelierelor – în valoare de 670.000 RON – etapa I finalizată; etapa a II-a s-a desfășurat înianuarie – martie 2008achiziționarea unui autoturism și a unui autocamion cu remorcă – în valoare de300.000 RON - finalizatăFinalități:crearea în atelierele școală a unui climat de microîntreprindere în care elevii să-șiformeze competențe în domeniul autoobținerea cadrului în care elevii anului de completare să poată dobândi abilități șideprinderi necesare obținerii permisului de conducere categoriile B+C+Efurnizarea pe piața muncii de absolvenți capabili să utilizeze ultimele tehnologii dindomeniul autoîncadrarea absolvenților la unitățile de profil existente în regiunea N-E – SC Bras SRL,Tester Grup – Casa Auto, Sandra Automobile, SC Moldotrans, Auto SA, SC Ruedas SRL,SC Service SCM, SC Exact SRL, SC Sermecom Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 64. AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERI ÎN EDUCA Ţ IE Agent economic Domeniul Calificarea profesionalăS.C. EUROCONSTRUCT Construcţii - lucrător în structuri pentru construcţii; - lucrător finisor pentru construcţii.S.C IMPEX ROMCATEL S.A. Construcţii - lucrător în structuri pentru construcţii; - lucrător finisor pentru construcţii.Facultatea de Construcţii şi Construcţii -technician desenator pentru construcţiiInstalaţii şi instalaţii; -technician în construcţii şi lucrări publice.S.C. CONEST S.A. Construcţii - lucrător în structuri pentru construcţii; - lucrător finisor pentru construcţii.S.C. IASICON S.A. Construcţii - lucrător în structuri pentru construcţii; - lucrător finisor pentru construcţii.S.C. SOCOM Mecanica - tinichigiu electrician electronist auto; - mechanic de motoare; - technician transporturi.S.C. BRASS S.R.L. Mecanica - tinichigiu electrician electronist auto; - mecanic de motoare; Colegiul Tehnic - technician transporturi. ani de existenţă ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de
 • 65. AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERI ÎN EDUCA Ţ IE Agent economic Domeniul Calificarea profesionalăS.C. TRADO MOTORS Mecanica - tinichigiu electrician electronistS.R.L. auto; - technician transporturi.S.C. TRADO MOTORS Mecanica - tinichigiu electrician electronistCOMAT SERVICE auto; - mecanic de motoare; - technician transporturi.S.C. MOLDOTRANS AUTO Mecanica - tinichigiu electrician electronist auto; - mecanic de motoare; - technician transporturi.S.C. MEDCHIM SERVICE Mecanica - mecanic de motoareS.C. ALARM CENTER Mecanica - electrician electronist autoS.R.L.S.C. TUROM IMPEX Mecanica - tehnician transporturi; - tinichigiu vopsitor autoS.C.M. SERVICE AUTO Mecanica - tinichigiu vopsitor auto - tehnician transporturi Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 66. AGEN Ţ I ECONOMICI PARTENERIInstituții de învățământ superiorUniversitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” IașiFirme din domeniul construcțiiSC IMPEX ROMCATEL S.ASC EUROCONSTRUCTSC CONESTSC IASICONFirme din domeniul autoS.C. BRASS S.R.L.S.C. SOCOMS.C. TRADO MOTORS S.R.L.S.C. TRADO MOTORS COMATSERVICES.C. MOLDOTRANS AUTOS.C. MEDCHIM SERVICES.C. ALARM CENTER S.R.L.S.C. TUROM IMPEXS.C.M. SERVICE AUTO Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iaşi – 172 de ani de existenţă
 • 67. Vă mulţumesc !Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi”!Date de contactAdresa: Str. S ă r ă rie, nr. 189Tel / fax: 0232/27598 0E-mail: secretariat_asachi@yahoo.comWeb: www.colegiulasachi.ro

Related Documents