Platforma SAP jako prostředí pro
systémovou integraci
SAP World Tour 08
září 2008
Copyright © Siem...
Obsah
Systémový integrátor
ve vazbě k platformě SAP – fakta
Ve jménu eSOA, kompozitních aplikací a
procesů
Použitý příkl...
Siemens IT Solutions and Services opět mezi
TOP 10 systémových integrátorů a to není vše…
Ocenění v kategorii TOP Profes...
Modernizace ERP řešení
Cíle zavedení EKIS v ČSSZ k 1.1.2005
Úkolem Siemens je zabezpečit pro ČSSZ transformaci stávajíc...
Modernizace ERP řešení
…aneb kam sahají počátky
Copyright © Siemens IT So...
Modernizace ERP řešení
– malé připomenutí cílů a přínosů
Koncepce a cíle ERP
Centralizovat systémy nap...
Efektivní správa veřejných zdrojů
Dosažené přínosy EKIS v ČSSZ
Sjednocení metodiky ekonomických procesů (centrá...
Modernizace ERP řešení
Schéma struktury EKIS
Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s...
Modernizace ERP řešení
VYP – Subsystém pro výplatu dávek
Copyright © Siemens IT Solutions an...
Modernizace ERP řešení
Základní parametry
Kmenová data:
Počet organizací 30.000
Počet malých organizací 223.000 (v...
Modernizace ERP řešení
EKIS – použité komponenty SAP
SAP NetWeaver
– MIS: finanční a nefinanční...
Webové služby
Pohled systémového integrátora
V implementaci ERP řešení jde o dosažení dříve zmíněných přínosů.
Z po...
Zajištění procesní integrity napříč organizací
Copyright © Siemens IT Solutions and Servi...
Obsah
Systémový integrátor
ve vazbě k platformě SAP – fakta
Ve jménu eSOA, kompozitních aplikací a
procesů
Použitý příkl...
Enterprise SOA
jako filozofie zaplnění mezery mezi byznysem a IT
Inovace
• Odlišení/konkurenceschopnost
Agilita
...
eSOA
SAP NetWeaver – cesta k modernizaci ERP
SAP NetWeaver – cesta společnosti SAP k architektuře orientované na
služby ...
Enterprise SOA v podobě SAP NetWeaver
jako SW infrastruktura pro „inteligentní IS“
Copyri...
Architektura orientovaná na služby
Příklad moderní eGovernment architektury
...
Klíčové oblasti k řešení a dosažení cíle kompletně
integrovaného fungování organizace
...
Obsah
Systémový integrátor
ve vazbě k platformě SAP – fakta
Ve jménu procesů, eSOA a kompozitních
aplikací
Použitý příkl...
Ve jménu procesů
Nové trendy vedou ke změně procesů
Řízení kvality, vývoj a změny IS
Nové produkty, C...
Ve jménu změn a inovací
Změny nutné řešit komplexně – nestačí jen SOA
Strategie společnosti
Procesy a informa...
Moduly služeb Siemens IT Solutions and Services
v implementaci inovací procesů/SOA
BPM-SOA Project Life Cycle
Acq...
Chestra Hexagon of Change
– dimenze změny procesu
Organizace Umístění
Procesy
...
Základní prvky procesního modelu
– dimenze procesního kontrolingu
Pracovníci
Útv...
Měřitelnosti procesů
Typické ukazatele procesního kontrolingu
Průběžná doba procesu
Poměr doby přidané hodnoty (ča...
Obsah
Systémový integrátor
ve vazbě k platformě SAP – fakta
Ve jménu kompozitních aplikací, procesů a
eSOA
Použitý příkl...
Agilita – od podnikových služeb a jejich znovu-
použití k zachování investic až ke kompozici
Skládané/kompozitní apli...
Vize: klientsky/občansko-centrická orientace
1. Zajištění efektivního, komfortního, časově a místně nezávislého řešení
...
Univerzální funkční model
Manažerský informační sys...
Variabilita konceptu – skládáme jako kostičky lega
Pohled systémového integrátora
Systém je možné realizovat na různých p...
Komponenty řešení na bázi SAP včetně integrační
platformy pro napojení existujících agend
SAP NetWeaver – integrační plat...
Příklad – scénáře pokryté pomocí SAP
Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2...
Co říci závěrem
Pokračující globální partnerství mezi SAP a Siemens IT Solutions and
Services
Siemens IT Solutions a...
Vybrané reference z České republiky
Oblast Klie...
Děkujeme za vaši pozornost!
Ing. Miloslav Mil
Senior Konzultant
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
Evropská 33a, P...
of 36

Prezentace Sap World Tour 08 Final

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentace Sap World Tour 08 Final

 • 1. Platforma SAP jako prostředí pro systémovou integraci SAP World Tour 08 září 2008 Copyright © Siemens IT Solutions and Services,s.r.o. 2008. All rights reserved.
 • 2. Obsah Systémový integrátor ve vazbě k platformě SAP – fakta Ve jménu eSOA, kompozitních aplikací a procesů Použitý příklad z České správy sociálního zabezpečení Použitý příklad z oblasti městské samosprávy Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 2 Siemens IT Solutions and Services
 • 3. Siemens IT Solutions and Services opět mezi TOP 10 systémových integrátorů a to není vše… Ocenění v kategorii TOP Professional projekt systémové integrace desetiletí za projekt „Cestovní doklady s biometrickými prvky“ Významnější z pohledu dnešního tématu – platformy SAP – je ocenění v kategorii TOP Professional implementace ERP řešení desetiletí za projekt „Ekonomický informační systém“ (EKIS) Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 3 Siemens IT Solutions and Services
 • 4. Modernizace ERP řešení Cíle zavedení EKIS v ČSSZ k 1.1.2005 Úkolem Siemens je zabezpečit pro ČSSZ transformaci stávajícího agendově orientovaného informačního systému na moderní integrovaný informační systém bez omezení provozu jednotlivých agend. Strategický cíl ČSSZ: Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování IS v moderní, výkonný a efektivní nástroj řízení. Soustava strategických cílů projednaných s MPSV je nástrojem pro realizaci poslání ČSSZ. Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 4 Siemens IT Solutions and Services
 • 5. Modernizace ERP řešení …aneb kam sahají počátky Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 5 Siemens IT Solutions and Services
 • 6. Modernizace ERP řešení – malé připomenutí cílů a přínosů Koncepce a cíle ERP Centralizovat systémy napříč obchodem, řízením lidského kapitálu, financemi, výrobou, distribucí… Před-integrovaná sada aplikací, která sdílí společný procesní a datový model Přínosy Procesní integrita Konzistence dat Redukce nákladů na podporu/údržbu prostřednictvím konsolidace/sjednocení odborností a systémů Možnost využití nejlepší praktiky a dosáhnout shody s různými nařízeními (legislativa) Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 6 Siemens IT Solutions and Services
 • 7. Efektivní správa veřejných zdrojů Dosažené přínosy EKIS v ČSSZ Sjednocení metodiky ekonomických procesů (centrální kmenová data). Unifikace logistických procesů (objednávky) – centralizace financování. Centralizace financování – lepší využití rozpočtových zdrojů. Jednotná a transparentní evidence majetku, inventarizace pomocí čárových kódů. Integrace všech ekonomických agend do jednoho systému (rozpočet, účetnictví, majetek, mzdy, ISPROFIN, objednávky, výplaty dávek) – snadnější údržba. Přesné a okamžité informace ze všech agend (MIS). Snížení pracnosti a omezení chyb zrušením násobných zadávání stejných údajů v různých systémech. Dělba práce s jednoznačným vymezením zodpovědnosti. Zlepšení dostupnosti ekonomických informací pro vedoucí pracovníky – nezávislost validity získaných informací na individuálním zpracování pracovníky operativní úrovně. Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 7 Siemens IT Solutions and Services
 • 8. Modernizace ERP řešení Schéma struktury EKIS Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 8 Siemens IT Solutions and Services
 • 9. Modernizace ERP řešení VYP – Subsystém pro výplatu dávek Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 9 Siemens IT Solutions and Services
 • 10. Modernizace ERP řešení Základní parametry Kmenová data: Počet organizací 30.000 Počet malých organizací 223.000 (více než milion zaměstnanců) OSVČ 1.000.000 Počet pojištěnců 7.800.000 Počet pojištěnců ND 1.500.000 Počet pojištěnců ND 5.100.000 (centrální výplaty ND) Počet pojištěnců DD 2.700.000 Pohybová data pojistné a nemocenské dávky: 37.000.000 datových vět za rok 43.000.000 datových vět za rok (centrální výplaty ND) Pohybová data důchody: 80.000.000 datových vět za rok Bankovní výpis až 0,5 milionu položek !!! Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 10 Siemens IT Solutions and Services
 • 11. Modernizace ERP řešení EKIS – použité komponenty SAP SAP NetWeaver – MIS: finanční a nefinanční ukazatele činnosti ČSSZ – Výplaty nemocenských a důchodových dávek – Účetnictví pojistného a dávek – Zpracování vratek, zpracování přeplatků SAP FM – Řízení rozpočtu SAP FI – Finanční účetnictví SAP CO – Controlling SAP MM – Materiálové hospodářství SAP FI-AA – ISPROFIN SAP FI-AA – Dlouhodobý majetek SAP FI-AA – Inventarizace – čárové kódy SAP HR – Zpracování mezd Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 11 Siemens IT Solutions and Services
 • 12. Webové služby Pohled systémového integrátora V implementaci ERP řešení jde o dosažení dříve zmíněných přínosů. Z pohledu systémové integrace zasazujeme ERP do existujícího prostředí IS klienta – málokdy systém „stavíme na zelené louce“. Standardizace technické integrace/interoperability/rozhraní= webové služby. V příp. SAP „nahrazujeme“ proprietární rozhraní (RFC/BAPI/ABAP) standardizovaným. Webové služby přináší alternativní modely ke koncepci a strategii ERP –např. model software jako služba (SaaS), outsourcing atd. Cílem je zachovat investice a nakoupené služby nebo aplikace propojit v celistvý proces, tj. od začátku do konce zajistit procesní integritu Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 12 Siemens IT Solutions and Services
 • 13. Zajištění procesní integrity napříč organizací Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 13 Siemens IT Solutions and Services
 • 14. Obsah Systémový integrátor ve vazbě k platformě SAP – fakta Ve jménu eSOA, kompozitních aplikací a procesů Použitý příklad z České správy sociálního zabezpečení Použitý příklad z oblasti městské samosprávy Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 14 Siemens IT Solutions and Services
 • 15. Enterprise SOA jako filozofie zaplnění mezery mezi byznysem a IT Inovace • Odlišení/konkurenceschopnost Agilita • Přizpůsobení se v reálném čase Efektivita a zachování investic Standardizace • Opakované použití • Integrace Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 15 Siemens IT Solutions and Services
 • 16. eSOA SAP NetWeaver – cesta k modernizaci ERP SAP NetWeaver – cesta společnosti SAP k architektuře orientované na služby (SOA). Z pohledu ERP je SAP NetWeaver aktivátorem tvorby a řízení aplikací založeném na modelu SOA: Z pohledu technologie SOA je výhodnější řešení než integrace typu bod-bod. V rámci modernizace ERP však přechod pouze ke konceptu SOA není dostačující (technologicky bylo možné webové služby využívat už u SAP ERP verzí < 6). Nezbytné je dodržet již zmíněnou procesní integritu a také obsáhnout širší skupinu uživatelů u zákazníků ERP (uživatelsko- centrická orientace – např. Employee Self-Service pro HCM). Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 16 Siemens IT Solutions and Services
 • 17. Enterprise SOA v podobě SAP NetWeaver jako SW infrastruktura pro „inteligentní IS“ Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 17 Siemens IT Solutions and Services
 • 18. Architektura orientovaná na služby Příklad moderní eGovernment architektury • eMail External • Web-Services Dialog Automated partner • Messages •… Multi Channel Access Portal Smart Card eGovernment Solutions Business processes Support processes PKI / CA-Bridge Enterprise Service Bus (ESB) Front-office services Back-office services eGov Customer Integration Document Archive Service Relation Connectors Mngmt. Virt. Poststelle Human eGov Benefits Content Forms Legacy Resources Service Calculation Mngmt. Mngmt. Application Security Authentication Authorization Directory Infrastructure Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 18 Siemens IT Solutions and Services
 • 19. Klíčové oblasti k řešení a dosažení cíle kompletně integrovaného fungování organizace Organization People Process-Driven Transformation IT-Driven Transformation Enterprise Architecture Information Process Technology BPM SOA / SOI Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 19 Siemens IT Solutions and Services
 • 20. Obsah Systémový integrátor ve vazbě k platformě SAP – fakta Ve jménu procesů, eSOA a kompozitních aplikací Použitý příklad z České správy sociálního zabezpečení Použitý příklad z oblasti městské samosprávy Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 20 Siemens IT Solutions and Services
 • 21. Ve jménu procesů Nové trendy vedou ke změně procesů Řízení kvality, vývoj a změny IS Nové produkty, CRM, SCM Workflow, DMS BSC, Řízení znalostí BPM, SOA, SaaS… atd. Jak se změní procesy a role zaměstnanců Které procesy a jejich činnosti jsou řešeny v IS Jak budou procesy řízeny a měřeny Jak se změní organizační struktura Jaké informace a znalosti budou potřebné … Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 21 Siemens IT Solutions and Services
 • 22. Ve jménu změn a inovací Změny nutné řešit komplexně – nestačí jen SOA Strategie společnosti Procesy a informační technologie Zlepšování procesů a měření výkonnosti Týmová spolupráce a motivační systém Organizační struktura a role Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 22 Siemens IT Solutions and Services
 • 23. Moduly služeb Siemens IT Solutions and Services v implementaci inovací procesů/SOA BPM-SOA Project Life Cycle Acquisition Consult Design Build Operate Customer Presentation Strategy and Roadmap Business Process Analysis Application Refactoring Service Operation and Talk Tracks Discovery Workshop Enterprise Information Model Service Implementation SLA Management BPM-SOA Maturity Assessment Service Identification. Workflow Implementation SOI Operation and Modeling and Design Maintenance SOA Impact Analysis Technical Process Definition User Interface Implementation Domain Process Improvement Implement SOA-SOI- SOI-Architectural Design Infrastructure Enterprise Architectural Design System & Integration Test BPM-SOA-SOI-Architectural Mapping BPM-SOA Project Definition Deployment & Rollout SOA-SOI Proof of Concept Sales Project Management Training Change Management Quality Assurance Consulting Delivery BPM-SOA Change Management Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 23 Siemens IT Solutions and Services
 • 24. Chestra Hexagon of Change – dimenze změny procesu Organizace Umístění Procesy Data Aplikace Technologie Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 24 Siemens IT Solutions and Services
 • 25. Základní prvky procesního modelu – dimenze procesního kontrolingu Pracovníci Útvary Organizace Umístění Lokality Subjekty Události Procesy Data Produkty Druhy Aktivity Stavy objektů Třídy Aplikace Technologie objektů Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 25 Siemens IT Solutions and Services
 • 26. Měřitelnosti procesů Typické ukazatele procesního kontrolingu Průběžná doba procesu Poměr doby přidané hodnoty (často pouhých 10%) Poměr doby zpracování a doby prodlevy Výše zásob ve frontách Počet nedokončených procesů Počet slepých větví procesu Počet zpětných smyček (opakování aktivit) Počet organizačních přerušení Počet aplikačních přerušení Výkon jednotlivých prvků v rámci procesu Vyváženost výkonu prvků v rámci procesu Vytížení pracovníků Vytížení technologických prvků Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 26 Siemens IT Solutions and Services
 • 27. Obsah Systémový integrátor ve vazbě k platformě SAP – fakta Ve jménu kompozitních aplikací, procesů a eSOA Použitý příklad z České správy sociálního zabezpečení Použitý příklad z oblasti městské samosprávy Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 27 Siemens IT Solutions and Services
 • 28. Agilita – od podnikových služeb a jejich znovu- použití k zachování investic až ke kompozici Skládané/kompozitní aplikace (např. SAP xApps) Kombinace částí existujících aplikací za účelem nových/změněných obchodních postupů do praxe ideálně v reálném čase bez nutnosti začít na zelené louce. Procesní integrita je klíčem/logikou kompozice Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 28 Siemens IT Solutions and Services
 • 29. Vize: klientsky/občansko-centrická orientace 1. Zajištění efektivního, komfortního, časově a místně nezávislého řešení životních situací občanům • Životní situace nemůže být agendově závislá, musí nabízet řešení napříč agendami dle situace, ve které se občan nachází. 2. Efektivní a bezchybná práce úředníků při zpracovávání žádostí občanů • Podpora informovanosti úředníků komunikujících s občany • Automatizace činností při zpracovávání žádostí podaných občany • Kontrola chyb 3. Budování systémů navazujících na ostatní projekty eGovernmentu • Nevytvářet dílčí autonomní systémy, ale řešení, které odpovídá standardům eGovernmentu v ČR a navazuje na již vytvořené a provozované systémy. 4. Univerzální řešení pro různé varianty platforem • Systém je variabilní a modulární Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 29 Siemens IT Solutions and Services
 • 30. Univerzální funkční model Manažerský informační systém Objednávkový Document Interní systém Management System portál Přepážka Publikační E- Spisová Uložiště systém podatelna služba dokumentů Autentizace Internet Městské informační Externí systémy Integrační vrstva Kiosek Klientský systém portál Občan - klient Identity Registry Manager veřejné správy Knowledge eMail Karta Email Formuláře Access Centrum klienta base Manager Czech POINT Single SMS Sign On Callcentrum Telefon IP Call Interactive Manager SMS Voice response centrum Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 30 Siemens IT Solutions and Services
 • 31. Variabilita konceptu – skládáme jako kostičky lega Pohled systémového integrátora Systém je možné realizovat na různých platformách Podle možností a požadavků zákazníka Procesní know-how (ARIS) Systém je také možné modulárně konfigurovat podle potřebných komponent Procesní know-how (ARIS) z realizovaného systému eSMO a provozovaného statutárním městem Ostrava Přenositelnost pomocí propojení mezi ARIS a SAP Solution Manager Je připraveno řešení pro platformu SAP Za předpokladu „stavby na zelené louce“ (pohled implementace) Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 31 Siemens IT Solutions and Services
 • 32. Komponenty řešení na bázi SAP včetně integrační platformy pro napojení existujících agend SAP NetWeaver – integrační platforma: webový interní/externí portál, webové služby, spisová služba, workflow, analytické funkce SAP Tax & Revenue Management (saldokonto občanů a firem) SAP CRM + ERP Technologie SAP NetWeaver – integrační platforma SAP NetWeaver – integrační platforma Enterprise Portal Enterprise Portal call centra Úložiště Records Management Process Integration/XI Records Management Process Integration/XI ARIS – webových služeb Knowledge Management Analytics procesní model Knowledge Management Analytics SAP Tax & Agendy a SAP Tax & Agendy a Spisová SAP Interaktivní Spisová SAP Interaktivní Revenue evidence Revenue evidence Procesní služba úřadu CRM+ERP formuláře služba úřadu CRM+ERP formuláře Management … Management … model (ARIS) Technologie Technologie Call centrum Call centrum Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 32 Siemens IT Solutions and Services
 • 33. Příklad – scénáře pokryté pomocí SAP Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 33 Siemens IT Solutions and Services
 • 34. Co říci závěrem Pokračující globální partnerství mezi SAP a Siemens IT Solutions and Services Siemens IT Solutions and Services mezi 5 vybranými partnery pro aktivitu zaměřenou na projekty poskytující jednoznačný důkaz hodnoty přístupu – eSOA „proof-point project“ Intenzivní dialog k pochopení strategie Výměna zkušeností a znalostí v daných odvětvích, ve kterých Siemens působí Rozšiřování potřebných znalostí konzultantů do jednotlivých zemí ve smyslu eSOA Mezinárodní komunita zaměřená na koordinaci aktivit pro téma eSOA Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 34 Siemens IT Solutions and Services
 • 35. Vybrané reference z České republiky Oblast Klient Roční Evidenční listy důchodového Řešení IT ČSSZ pojištění Informační systém spisové služby DMS řešení ÚSZVM Systém řešení na výrobu e-pasů Systémová integrace Státní tiskárna cenin, s.p. Optimalizace logistických procesů Řešení SCM/APO Zentiva Agrární platební agentura Systémová integrace SZIF Správa a provoz IT infrastruktury Outsourcing IT EPCOS Šumperk Ekonomický informační systém SAP ERP Nemocnice Ústí n. Labem Ekonomický informační systém Řešení EKIS ČSSZ IS na zpracování a přístupu Řešení DMS ČNZP k dokumentům Implementace a outsourcing SAP R/3 Outsourcing IT Iveco Czech Republic, a.s. Copyright © Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 2008. All rights reserved. září 2008 Page 35 Siemens IT Solutions and Services
 • 36. Děkujeme za vaši pozornost! Ing. Miloslav Mil Senior Konzultant Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Evropská 33a, Praha 6 Tel.: 233 034 264 E-mail: miloslav.mil@siemens.com Copyright © Siemens IT Solutions and Services,s.r.o. 2008. All rights reserved.

Related Documents