cbçegH
Ponašanje potrošača pri izboru
robe široke potrošnje
Mentor: Student:
Prof. dr Radmila Janičić Miloš Skokić 12...
WËPNP
Sadržaj
Ponašanje potrošača - osnovni pojmovi
Faze procesa odlučivanja
Psihologija supermarketa
Istraživanja bi...
Ponašanje potrošača
U centru marketinške strategije bilo kog poslovnog sistema je zadovoljavanje potreba
potrošača na nač...
@QH
Definicija ponašanja potrošača
„Ponašanje koje potrošači pokazuju u traženju, kupovini, korišćenju, procenjivanju ...
@QH
KUPAC / KORISNIK / POTROŠAČ
(obavlja kupovinu) (ne mora biti i kupac) (zadovoljava lične potrebe)
Potencijalni
ku...
l" 71 T " lp. nit
. lŽ`*+/ l.?3iiĆ. .?Ë. . PJ .4 . Ci. (Stimulus/ Organism/ Response)
Stimulansi iz*: Potroša
(proš...
4 osnovna tipa potrošača
Ekonomski čovek Pasivan čovek
Krajnje racionalan POd Uľicaiem
lma sve informacije Lični interes...
03m
Psihološki faktori
Psihološka objašnjenje ponašanja potrošača, uz sociološka, koje razmatra uticaj grupe,
stavlja ...
@ga
Motivaciona istraživanja
Pored svesnih i racionalnih odluka, procesom kupovine u velikoj meri upravlja i podsvest.
...
CDOH
Faze procesa odlučivanja
Svesnost potrebe
Stimulansi H
Traženje informacija
Procena alternativ
Kupovina
Ocem; ...
0@H
Faktori koji utiču na kupovinu
Fizičko okruženje Društveno okruženje Vreme
Svetlost Povod Pritisak
Zvukovi Porodica R...
on
Psihologija supermarketa
1. „Eye level" marketing
2. Optimalan red rafova
3. Grupisanje proizvoda
4. Mirisi hrane
...
0@H
Eksperiment 1: Kako broj
alternativa utiče na ponašanje
Sve je više dokaza koji ukazuju na to da u
situacijama obav...
“g” Eksperiment 2: Cena
besplatnih stvari
Zaključak: Sam pomen „besplatnog" izaziva određenu emotivnu reakciju kupaca. ...
@HCase Study: Kupovina FMCG u
digitalnom dobu
Cilj: Postati lider na tržištu ali bez povećavanja broja prodajnih mes...
Zaključak
Potrošači treba da budu u centru marketing istraživanja.
Modernog potrošača odlikuju:
° cenovna osetljivost...
,n
. .o-n dana
i
*, j.. r“
Fakultet organizacionih nauka
Beograd, 2014.
of 17

Ponašanje potrošača pri izboru robe široke potrošnje - Miloš Skokić

Rad na temu Ponašanja potrošača pri kupovini robe široke potrošnje. Rad sadrži objašnjenje osnovnih teorijskih pojmova ove oblasti, kao i neke interesantne primere iz prakse.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Ponašanje potrošača pri izboru robe široke potrošnje - Miloš Skokić

 • 1. cbçegH Ponašanje potrošača pri izboru robe široke potrošnje Mentor: Student: Prof. dr Radmila Janičić Miloš Skokić 127/09 / M Fakultet organizacionih nauka Beograd, 2014.
 • 2. WËPNP Sadržaj Ponašanje potrošača - osnovni pojmovi Faze procesa odlučivanja Psihologija supermarketa Istraživanja bihejvioralnih ekonomista Kupovina robe široke potrošnje u digitalnom dobu
 • 3. Ponašanje potrošača U centru marketinške strategije bilo kog poslovnog sistema je zadovoljavanje potreba potrošača na način koji je proiitabilan. V@ 9 O Demografski aspekt istraživanja: Motivacioni aspekt: ' K0 Su kupci? ° Zašto potrošači kupuju ili ne kupuju - Kakva je njihova starosna određene proizvode? struktura? - Šta im se dopada kod njih a šta ne? ° Koliko su obrazovani? - Sta ih motiviše da donesu ' Gde Žive? odgovarajuću odluku?
 • 4. @QH Definicija ponašanja potrošača „Ponašanje koje potrošači pokazuju u traženju, kupovini, korišćenju, procenjivanju i raspolaganju proizvodima i uslugama za koje očekuju da će zadovoljiti njihove potrebe. " Svaki potrošač je u isto vreme individua, član porodice, pripadnik određene nacije, društvenog sloja. On poseduje sredstva i potrebu za određenim dobrima. Potrošačem se može smatrati i neka institucija ili preduzeće.
 • 5. @QH KUPAC / KORISNIK / POTROŠAČ (obavlja kupovinu) (ne mora biti i kupac) (zadovoljava lične potrebe) Potencijalni kupac
 • 6. l" 71 T " lp. nit . lŽ`*+/ l.?3iiĆ. .?Ë. . PJ .4 . Ci. (Stimulus/ Organism/ Response) Stimulansi iz*: Potroša (prošli, sadašnji i budući) ° Kultura ° Referentne i društvene grupe ° Faktori situacije - Marketing stimulansi ° Drugi faktori O V Mentalno stanje (percepcija, stavovi, motivi) Karakteristike (demografske, stil života, ličnost, ostale) c v": Reakcija Kupovina Nameravana kupovina Izbor marke ili proizvoda (preferencija) Korišćenje proizvoda
 • 7. 4 osnovna tipa potrošača Ekonomski čovek Pasivan čovek Krajnje racionalan POd Uľicaiem lma sve informacije Lični interes Optimalne odluke ishiľľen Emotivan čovek Vezan za brendove Neracionalan Uživa u kupovini Kognitivan čovek Rešava problem Istraživač Smartslzopper
 • 8. 03m Psihološki faktori Psihološka objašnjenje ponašanja potrošača, uz sociološka, koje razmatra uticaj grupe, stavlja težište na individualno ponašanje. kupovine Psihološki profil potrošača sagledavanje nnka
 • 9. @ga Motivaciona istraživanja Pored svesnih i racionalnih odluka, procesom kupovine u velikoj meri upravlja i podsvest. Motivaciona istraživanja pokušavaju da razjasne uticaj podsvesti na odluke potrošača, oslanjajući se u velikoj meri na Frojdov psihoanalitički model. Proizvod Stvarno korisnost Podsvesna korisnost Kese za hranu Zaštita hrane Briga za porodicu Alat Kućne popravke Dokaz veštine Sladoled Ukus/ nutritivna vrednosti Ljubav Šešir Zaštita/ toplota Izgled Odstranjuje neprijatne , Dezodorans _ _ samopouzdanje mirise
 • 10. CDOH Faze procesa odlučivanja Svesnost potrebe Stimulansi H Traženje informacija Procena alternativ Kupovina Ocem; posle kupovine
 • 11. 0@H Faktori koji utiču na kupovinu Fizičko okruženje Društveno okruženje Vreme Svetlost Povod Pritisak Zvukovi Porodica Rizik Uređenost Pokloni „Brza rešenja Zadatak (kupovina) lznenadna situacija Motiv lmpulsivnost Angažovanost Uzbuđenje informacije Neplanirano
 • 12. on Psihologija supermarketa 1. „Eye level" marketing 2. Optimalan red rafova 3. Grupisanje proizvoda 4. Mirisi hrane 5. Veštački mirisi 6. Pozicija osnovnih namirnica 7. Privlačenjc dece 8. lracionalna cena 9. Redosled cena 10. POS izlozi 11. Menjanje rasporeda (Shuffle) 12. Upravljanje vremenom
 • 13. 0@H Eksperiment 1: Kako broj alternativa utiče na ponašanje Sve je više dokaza koji ukazuju na to da u situacijama obavljanja kupovine, prisustvo 1-0 velikog broja alternativa može biti P l ľOCIIII kontraproduktivno. 'a studenata .6 Zaključak: Subjekti su izjavili da je wwkupnp„ prijatnije kupovati iz velikog seta opcija, ali podaci su pokazivali da je obavljeno „, „,„, „„ .2 mnogo više kupovina u situaciji sa manjim izborom i zadovoljstvo nakon obavljene kupovine je bilo na višem nivou. 0 24 68101214161820 Broj vrsta u izboru
 • 14. “g” Eksperiment 2: Cena besplatnih stvari Zaključak: Sam pomen „besplatnog" izaziva određenu emotivnu reakciju kupaca. Ova reakcija se može opisati kao uzbuđenje. Ovo početno uzbuđenje dovodi do pogrešnih ekonomskih odluka jer kupac u slučaju kada je izložen ponudi nečega što je besplatno, ne analizira troškove koji nastaju tim izborom. I
 • 15. @HCase Study: Kupovina FMCG u digitalnom dobu Cilj: Postati lider na tržištu ali bez povećavanja broja prodajnih mesta. Izazov: Korejanci su drugi narod na svetu po tome koliko vremena provode na poslu. Rešenje: Osmislili su sistem koji imitira pravu kupovinu, ali je u osnovi prilagođen novim mobilnim tendencijama - virtuelni supermarketi koji koriste QR kodove.
 • 16. Zaključak Potrošači treba da budu u centru marketing istraživanja. Modernog potrošača odlikuju: ° cenovna osetljivost ° informisanost - umreženost i povezanost sa drugim potrošačima ° nelojalnost brendovima ° rast očekivanja od kompanija U dobu društvenih mreža i pametnih telefona, dostupnosti informacija, pomame za organskom hranom i „zelenim" rešenjima, sve je teže identiiikovati ključne faktore koji utiču na kupovne odluke relevantnih ciljnih grupa. Online kupovina dodatno komplikuje posao prodavcima, ali im omogućava praćenje ponašanja potrošača sa velikom preciznošću. Količina podataka o kupcima raste iz godine u godinu.
 • 17. ,n . .o-n dana i *, j.. r“ Fakultet organizacionih nauka Beograd, 2014.

Related Documents