Historie TOM Řež v kontextu s historií skautingu a Junáka a některých jiných oddílů TOM
(podle internetových pramenů a vzp...
Ř E Ž S K É J A R O 1 9 6 8 ?
VÁNOČNÍ BESÍDKA V CHATĚ NA ČERVENÉ SKÁLE 1970
NOVOROČNÍ PROCHÁZKY
MIRKOVY 50-TÉ NAROZENINY 1974
MIRKOVY 60-TINY NA CHALUPĚ V KNÍNICI 1984
P Ě Š Í V Ý L E T Y
C Y K L I S T I C K É V Ý L E T Y
N A B Ě Ž K Á C H – S T O P A J I Z E R S K É P A D E S Á T K Y
Z I M N Í R A D O V Á N K Y N A C H A L U P Ě V K N Í N I C I
V K R U Š N Ý C H H O R Á C H P Ř I C H Á Z Í J A R O
V O D Á C K É P U Ť Á K Y A T Á B O R Y
D Á L K O V É P O C H O D Y
NA SNĚŽCE A NA LABSKÉ BOUDĚ
VÝLET DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ ZA TRILOBITY S DR. KNOBLOCHEM
L E T N Í T Á B O R Y N A O R L Í K U
T U R I S T I C K É S R A Z Y
T U R I S T I C K É Z Á V O D Y A J I N É S O U T Ě Ž E
BRANNĚ TURISTICKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE – MISTŘI REPUBLIKY
http://uloz.to/xyfvWu13/prezentace-tom-pdf
Prezentaci ve formátu pdf si můžete stáhnout
na webové stránce:
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
Prezentace TOM m
of 147

Prezentace TOM m

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace TOM m

 • 1. Historie TOM Řež v kontextu s historií skautingu a Junáka a některých jiných oddílů TOM (podle internetových pramenů a vzpomínek pamětníků) - při obnově činnosti Junáka po II. sv. válce v letech 1945 - 1950 byl Vladimír Hodan (Mirek) místonáčelníkem junáckého oddílu Řež - Klecany – náčelník byl architekt Fr. Novotný; - po ukončení činnosti Junáka v r. 1948 a jeho plném zákazu r. 1950 obnovil Mirek činnost oddílu mládeže už v r. 1963 pod hlavičkou TOM v rámci TJ Sokol Řež (ČSTV) s náplní činnosti turistika, tábornictví a šetrný vztah k přírodě a morálními zásadami vycházejícími ze skautského hnutí, pomocným vedoucím byl Oldřich Krhovský; - jiné junácké oddíly se probudily k životu většinou až v rámci „pražského jara“, kdy byl Junák v březnu 1968 povolen, aby byl po 2 letech v září 1970 v rámci „normalizace“ znovu zakázán; - celou tuto dobu setrval řežský TOM s Mirkem Hodanem jako vedoucím a jeho manželkou Jarmilou (pomocný vedoucí 1968 - 1970 Ing. Jaroslav Bednář) pod hlavičkou TJ Sokol a bylo tomu tak i po nástupu tuhé normalizace. Jiné oddíly TOM hledaly úkryt v dalších organizacích, jako byl Pionýr, Svazarm nebo dokonce i u požárníků; - na vedoucího TOM Řež byl vyvíjen největší nátlak na začlenění do Pionýra, k tomu však nikdy nedošlo. V roce 1970 k Mirkovi přibyli jako pomocní vedoucí Míla Tejnecký a Miloš Beran st.
 • 2. Ř E Ž S K É J A R O 1 9 6 8 ?
 • 3. VÁNOČNÍ BESÍDKA V CHATĚ NA ČERVENÉ SKÁLE 1970
 • 4. NOVOROČNÍ PROCHÁZKY
 • 5. MIRKOVY 50-TÉ NAROZENINY 1974
 • 6. MIRKOVY 60-TINY NA CHALUPĚ V KNÍNICI 1984
 • 7. P Ě Š Í V Ý L E T Y
 • 8. C Y K L I S T I C K É V Ý L E T Y
 • 9. N A B Ě Ž K Á C H – S T O P A J I Z E R S K É P A D E S Á T K Y
 • 10. Z I M N Í R A D O V Á N K Y N A C H A L U P Ě V K N Í N I C I
 • 11. V K R U Š N Ý C H H O R Á C H P Ř I C H Á Z Í J A R O
 • 12. V O D Á C K É P U Ť Á K Y A T Á B O R Y
 • 13. D Á L K O V É P O C H O D Y
 • 14. NA SNĚŽCE A NA LABSKÉ BOUDĚ
 • 15. VÝLET DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ ZA TRILOBITY S DR. KNOBLOCHEM
 • 16. L E T N Í T Á B O R Y N A O R L Í K U
 • 17. T U R I S T I C K É S R A Z Y
 • 18. T U R I S T I C K É Z Á V O D Y A J I N É S O U T Ě Ž E
 • 19. BRANNĚ TURISTICKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE – MISTŘI REPUBLIKY
 • 20. http://uloz.to/xyfvWu13/prezentace-tom-pdf Prezentaci ve formátu pdf si můžete stáhnout na webové stránce:

Related Documents