Leukociti
Milica Kostic,I-4
Leukociti,ili bela krvna
zrnca jesu vrsta celija
krvi ciji je broj kod
odraslih zdravih
osoba ...
Podela leukocita prema izgledu
protoplazme
 Granulociti
 Agranulociti
Granulociti
Najbrojniji leukociti u ljudskom
organizmu(50-70% od ukupnog
broja leukocita).Sastoje se iz
granula.
Prema nac...
Agranulociti
 Агранулоцити
 лимфоцити и
 моноцити.
су:
Limfociti
 Limfociti za razliku od granulocita koji
vode poreklo iz kostane srzi,stvaraju se u
limfnim
zlezdama,slezini,...
Monociti
Monociti su velike celije,precnika 16-22 μm.
Za razliku od limfocita,jedro monocita
zauzima znatno manji deo volu...
Podela leukocita prema izgledu jedra
 Polimonofonuklearne
 Nesegmentirane
(segmentirane i nesegmentirane leukocite)
Znacaj i uloga leukocita
Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne
celije. Njihova uloga je imunološka, tj. u
odbrani od bol...
of 8

Prezentacija leukociti

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija leukociti

  • 1. Leukociti Milica Kostic,I-4 Leukociti,ili bela krvna zrnca jesu vrsta celija krvi ciji je broj kod odraslih zdravih osoba izmedju 58x10^9/l. Postoji vise podela leukocita :prema izgledu protoplazme i
  • 2. Podela leukocita prema izgledu protoplazme  Granulociti  Agranulociti
  • 3. Granulociti Najbrojniji leukociti u ljudskom organizmu(50-70% od ukupnog broja leukocita).Sastoje se iz granula. Prema nacinu bojenja dele se na: Neutrofilne,Eozinofilne i Bazofilne.
  • 4. Agranulociti  Агранулоцити  лимфоцити и  моноцити. су:
  • 5. Limfociti  Limfociti za razliku od granulocita koji vode poreklo iz kostane srzi,stvaraju se u limfnim zlezdama,slezini,timusu,tonzilama,pajerovi m limfnim plocama,tankom crevu  Velicine su 8-9 μm.
  • 6. Monociti Monociti su velike celije,precnika 16-22 μm. Za razliku od limfocita,jedro monocita zauzima znatno manji deo volumena celije i smesteno je periferno,ekscentricno. Stvaraju se u kostanoj srzi, a putem krvi dospevaju u sve delove organizma , gde napustaju krvotok, odlaze i transformisu se u makrofage.
  • 7. Podela leukocita prema izgledu jedra  Polimonofonuklearne  Nesegmentirane (segmentirane i nesegmentirane leukocite)
  • 8. Znacaj i uloga leukocita Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne celije. Njihova uloga je imunološka, tj. u odbrani od bolesti. U jednom litru krvi, zdrave odrasle osobe, nalazi se između 411 milijardi belih krvnih zrnaca.

Related Documents