NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA Međuzvezdana prašina – tamo gde je počeo život Milan Milošević Maj 2001, Niš
<ul><li>Aristotel (384 – 322. god. p.n.e)
Eratosten </li></ul>
<ul><li>Platon (427 – 347. god. p.n.e)
Ptolomej (90 – 168. god) </li></ul>
<ul><li>Nikola Kopernik (1473 – 1543. god)
Johan Kepler (1571 – 1630. god) </li></ul>
<ul><li>Galileo Galilej (1564 – 1642. god)
Isak Njutn (1642 – 1727. god) </li></ul>
Ovako je sve počelo…
Ovako je sve počelo…
Ovako je sve počelo…
Ovako je sve počelo…
Ovako je sve počelo…
Podela teorija <ul><li>najčešće prema početnim uslovima
prema odgovorima na pitanja: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Da li su Sunce i planete nastali od istog međuzvezdanog materij...
Da li su planete nastale od međuzvezdanog ili zvezdanog materijala ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>takođe podela na: </...
sudarne hipoteze
hipoteze vruće magline </li></ul></ul></ul></ul>
Opšte osobine Sunčevog sistema <ul><li>svaka planeta je relativno izolovana u prostoru
orbite planeta su skoro kružnice
orbite se nalaze u istoj ravni
smer rotacije planeta oko Sunca je isti kao smer rotacije Sunca oko svoje ose
planete rotiraju oko svoje ose u istom smeru kao i Sunce
sateliti rotiraju oko planeta u istom smeru u kojem planete rotiraju oko svoje ose
postoje velike razlike između planeta
asteroidi – stara tela, ne mogu se uvrstiti ni u unutrašnje ni spoljašnje planete, kao ni u njihove satelite
komete – prastara, ledena tela; najbrojnija u tzv. Ortovom oblaku </li></ul>
Hipoteze o nastanku planeta <ul><li>Laplasova teorija magline
Džinsova teorija
Vulfsonova teorija
Akreciona teorija
Alfvenova teorija </li></ul>
Faze u evoluciji Sunca <ul><li>gasni oblak
globula
protozvezda </li></ul>
<ul><li>Gasni oblak </li></ul><ul><li>pre 4,5 milijardi godina – prečnik 50 sv. god (40 miliona puta veći nego prečnik Su...
mala gustina – nekoliko hiljada atoma po cm 3
masa dovoljna za nastanak nekoliko zvezdanih sistema
temperatura – približna temperaturi međuzvezdanog gasa, oko 3 K
postojale dve mogućnosti – širenje ili skupljanje </li></ul>
2. Globule <ul><li>posle nekoliko hiljada godina
mesta na kojima je slučajno došlo do grav. sažimanja
temperatura – sporo povećavala
oblak nije emitovao nikakvu svetlost
od jedne od globula nastalo Sunce, prečnik nekoliko hiljada puta veći od Sunčevog sistema </li></ul>Faza Vreme (god) Temp....
3. Protozvezda <ul><li>za narednih 400.000 god. globule su se sabile na milioniti deo prvobitne zapremine, ali i dalje 4 p...
u centru počelo da se stvara jezgro
počelo da emituje energiju – protozvezdani vetar
za nekoliko hiljada god. smanjila na prečmik orbite Marsa
povećanje temperature u centru na 56.000 K
emitovana crvenkasta svetlost – posledica gravitacionog sažimanja </li></ul>
4. Sunce <ul><li>nastavilo sažimanje, rasla temeratura
počinje fuzija 1 H 2 u 2 He 3
usporeno sažimanje
teperatura sve više rasla
zvezda je rođena
oslobađa ogromna količina nuk. energije
promenljiva zvezda – varirali sjaj i akrtivnos (razvoj jezgra i konvektivne zone)
posle 30 miliona god – struktura se stabilizovala
trenutno polovina razdoblja
5 milijardi tona H pretvara u He svake sekunde </li></ul>
of 62

Nastanak Sunčevog sistema

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Nastanak Sunčevog sistema

 • 1. NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA Međuzvezdana prašina – tamo gde je počeo život Milan Milošević Maj 2001, Niš
 • 2. <ul><li>Aristotel (384 – 322. god. p.n.e)
 • 3. Eratosten </li></ul>
 • 4. <ul><li>Platon (427 – 347. god. p.n.e)
 • 5. Ptolomej (90 – 168. god) </li></ul>
 • 6. <ul><li>Nikola Kopernik (1473 – 1543. god)
 • 7. Johan Kepler (1571 – 1630. god) </li></ul>
 • 8. <ul><li>Galileo Galilej (1564 – 1642. god)
 • 9. Isak Njutn (1642 – 1727. god) </li></ul>
 • 10. Ovako je sve počelo…
 • 11. Ovako je sve počelo…
 • 12. Ovako je sve počelo…
 • 13. Ovako je sve počelo…
 • 14. Ovako je sve počelo…
 • 15. Podela teorija <ul><li>najčešće prema početnim uslovima
 • 16. prema odgovorima na pitanja: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Da li su Sunce i planete nastali od istog međuzvezdanog materijala (tj. da li su kogenerički)?
 • 17. Da li su planete nastale od međuzvezdanog ili zvezdanog materijala ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>takođe podela na: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>hipoteze hladne magline
 • 18. sudarne hipoteze
 • 19. hipoteze vruće magline </li></ul></ul></ul></ul>
 • 20. Opšte osobine Sunčevog sistema <ul><li>svaka planeta je relativno izolovana u prostoru
 • 21. orbite planeta su skoro kružnice
 • 22. orbite se nalaze u istoj ravni
 • 23. smer rotacije planeta oko Sunca je isti kao smer rotacije Sunca oko svoje ose
 • 24. planete rotiraju oko svoje ose u istom smeru kao i Sunce
 • 25. sateliti rotiraju oko planeta u istom smeru u kojem planete rotiraju oko svoje ose
 • 26. postoje velike razlike između planeta
 • 27. asteroidi – stara tela, ne mogu se uvrstiti ni u unutrašnje ni spoljašnje planete, kao ni u njihove satelite
 • 28. komete – prastara, ledena tela; najbrojnija u tzv. Ortovom oblaku </li></ul>
 • 29. Hipoteze o nastanku planeta <ul><li>Laplasova teorija magline
 • 30. Džinsova teorija
 • 31. Vulfsonova teorija
 • 32. Akreciona teorija
 • 33. Alfvenova teorija </li></ul>
 • 34. Faze u evoluciji Sunca <ul><li>gasni oblak
 • 35. globula
 • 36. protozvezda </li></ul>
 • 37. <ul><li>Gasni oblak </li></ul><ul><li>pre 4,5 milijardi godina – prečnik 50 sv. god (40 miliona puta veći nego prečnik Sunčevog sistem
 • 38. mala gustina – nekoliko hiljada atoma po cm 3
 • 39. masa dovoljna za nastanak nekoliko zvezdanih sistema
 • 40. temperatura – približna temperaturi međuzvezdanog gasa, oko 3 K
 • 41. postojale dve mogućnosti – širenje ili skupljanje </li></ul>
 • 42. 2. Globule <ul><li>posle nekoliko hiljada godina
 • 43. mesta na kojima je slučajno došlo do grav. sažimanja
 • 44. temperatura – sporo povećavala
 • 45. oblak nije emitovao nikakvu svetlost
 • 46. od jedne od globula nastalo Sunce, prečnik nekoliko hiljada puta veći od Sunčevog sistema </li></ul>Faza Vreme (god) Temp..u centru (K) Pov. temp. (K). Gustina (~est/m 3 ) Pre~nik (km) Objekat 1 2 x 10 6 10 10 10 9 10 14 me|uzvezdani gas 2 3 x 10 4 10 2 10 10 12 10 12 zvezdani oblak 3 10 5 10 4 100 10 18 10 10 globule 4 10 6 10 6 3000 10 24 10 8 protozvezda 5 10 7 5 x 10 6 4000 10 28 10 7 protozvezda 6 3 x 10 7 10 7 4500 10 31 2 x 10 6 zvezda 7 10 10 1,5 x 10 7 6000 10 32 1,5 x 10 6 stabilna zvezda
 • 47. 3. Protozvezda <ul><li>za narednih 400.000 god. globule su se sabile na milioniti deo prvobitne zapremine, ali i dalje 4 puta veće od današnjeg Sunčevog sistema
 • 48. u centru počelo da se stvara jezgro
 • 49. počelo da emituje energiju – protozvezdani vetar
 • 50. za nekoliko hiljada god. smanjila na prečmik orbite Marsa
 • 51. povećanje temperature u centru na 56.000 K
 • 52. emitovana crvenkasta svetlost – posledica gravitacionog sažimanja </li></ul>
 • 53. 4. Sunce <ul><li>nastavilo sažimanje, rasla temeratura
 • 54. počinje fuzija 1 H 2 u 2 He 3
 • 55. usporeno sažimanje
 • 56. teperatura sve više rasla
 • 57. zvezda je rođena
 • 58. oslobađa ogromna količina nuk. energije
 • 59. promenljiva zvezda – varirali sjaj i akrtivnos (razvoj jezgra i konvektivne zone)
 • 60. posle 30 miliona god – struktura se stabilizovala
 • 61. trenutno polovina razdoblja
 • 62. 5 milijardi tona H pretvara u He svake sekunde </li></ul>
 • 63. Izgledalo je to otprilike ovako…
 • 64. Izgledalo je to otprilike ovako…
 • 65. Izgledalo je to otprilike ovako…
 • 66. Izgledalo je to otprilike ovako…
 • 67. Laplasova teorija magline <ul><li>teoriju zasnovanu na solarnoj maglini prvi predložio Emanuel Svedenborg (1734)
 • 68. bolje obradio Imanuel Kant (1755) u delu “Opšta teorija prirode”
 • 69. prva naučna Pijer Laplas 1796. god.
 • 70. Sunce i planete nastali istovremeno u kolapsu međuzvezdanog gasa
 • 71. dok se ovaj oblak zgušnjava iza njega su ostajali tzv Laplasovi prstenovi
 • 72. planete su se obrazovale iz Laplasovih prstenova </li></ul>
 • 73. <ul><li>rotacija planeta oko sopstvene ose – posledica različitih linijskih brzina čestica koje su je formirale
 • 74. na isti način nastali i sateliti
 • 75. komete – “gosti” Sunčevog sistema </li></ul><ul><li>Problemi ! ! ! </li></ul><ul><ul><li>moment impulsa – kao i sve druge monističke teorije predviđa da se moment impulsa raspoređuje proporcionalno masi; u stvarnosti suprotno: Sunce sa 99,86 % mase poseduje samo 0,5 % momenta impulsa
 • 76. najveću kritiku uputio Džejms Maksvel 1875. god. – na osnovu Saturnovovih prstenova dolazi do zaključka da bi Laplasovi prstenovi morali da budu nekoliko stotina puta masivniji od planete
 • 77. Edvard Roše 1854. god. – pokušaj da se prevaziđe problem momenta impulsa – formirana zvezda zarobila planetarni materijal => Džinsova hipoteza </li></ul></ul>
 • 78. <ul><li>polazi o sudara Sunca i neke druge zvezde
 • 79. zvezda mnogo veća od Sunca
 • 80. zvezda dovela do “oticanja” materijala sa Sunca
 • 81. sve se odigralo vrlo brzo, ali ostale trajne posledice
 • 82. struja gasa obilika elipsoida (cigare)
 • 83. iz srednjeg dela sutruje nastale najveće planete
 • 84. sateliti – na isti način, uloga perturbujućeg tela = Sunce
 • 85. Nedostatci: </li></ul><ul><ul><li>redak događaj
 • 86. moment impulsa (objašnjen kao posledica spore rotacije Sunca) </li></ul></ul>Džinsova hipoteza
 • 87. Vulfsonova hipoteza dovoljno velikoj udaljenosti od Sunca da bi se do prolaska kroz perihel otrgnuti materijal zgusnuo u protoplanete koje bi izdržale jače delovanje gravitacije Sunca <ul><li>u prvim modelima pretpostavljalo da je zvezda bila u stanju vrlo sporog sažimanja
 • 88. tipovi interakcija: spore i brze </li></ul><ul><li>planete su nastale od materijala koji je Sunce otrglo sa druge zvezde
 • 89. Vulfson (1964) – pre~nik protozvezde iznosio 14,7AJ, masa 0,15 masa Sunca
 • 90. zaklju~eno: da bi nastale planete materijal zarobljabanje materijala mora da se odigra na </li></ul>
 • 91. <ul><li>spore interakcije – rastojanje u perihelu između Sunca i protozvezde bilo 3 ili više puta veće od poluprečnika protozvezde
 • 92. brze interakcije –rastojanje reda veličine prečnika protozvezde
 • 93. terminologija proizilazi iz brzine protozvezde toko približavanja perihelu </li></ul><ul><li>spori susreti </li></ul><ul><ul><li>zvezda skoro da ne reaguje na poja~anje grav. polja
 • 94. materijal napu{ta protozvezdu u blizini afela </li></ul></ul><ul><li>brzi susreti </li></ul><ul><ul><li>~e{}i u prirodi
 • 95. materijal napu{ta zvezdu blizu perihela
 • 96. rastojanje u afelu ve}e nego u slu~aju sporih susreta
 • 97. vi{e vremena da od filamenata nastanu planete </li></ul></ul><ul><li>prva hipoteza iz 1964. – sporog tipa
 • 98. protozvezda pre~nika 16,7 AJ, mase 0,25 S O i stope kolapsa 0,042 AJ/god.
 • 99. pribli`ava se Suncu po skoro paraboli~noj orbiti sa perihelom od 20,7 AJ </li></ul>
 • 100. Akreciona hipoteza <ul><li>Sunčevi “sateliti” postepeno nastajali od hladnih, čvrstih čestica koje su se sudarale i sjedinjavale
 • 101. Od mikroskopskih zrna prašine, preko slučjanih sudara, do asteroida i planeta – 250 miliona g.
 • 102. međuzvezdani materijal – metali, karbonati, hidrogenkaroboanti, silikati, NH 3 , H 2 S, HCN, CO, itd
 • 103. Sol. maglina – pre 6-7 milijardi g.
 • 104. Dinamički kolaps – gravitaciono sažimanje i “ravnanje” diska
 • 105. Hemijske r-je u gasu – nastaju složeniji molekilu
 • 106. Zrnca prašine su počela da se sudaraju </li></ul>
 • 107. <ul><li>“ zrnca” sjedinjavala i postajala veća
 • 108. Pripajali im se i neki novoformirani molekuli
 • 109. Za 250 miliona god – nastali objekti veličine 10 – 50 km – planetezimali (neke teorije 1000 km)
 • 110. Sudari – brzi i spori (i danas u “brzim” sudarima u asteroidnom pojasu nastaju meteoridi
 • 111. Potvrda – asteroidi Kastalia i Tautatis (prestao rast, možda nastali kasnije) </li></ul>
 • 112. <ul><li>Protoplanete = planetezimale veće od 250 km u prečniku
 • 113. Kruže oko pra-sunca, svojom grav. privlače sitnije planetezimale
 • 114. Veća masa => jača gravitacija
 • 115. “ gravitaciono čišćenje” – proces rasta </li></ul>
 • 116. <ul><li>priliv materije na protoplanetu bivao je sve intenzivniji
 • 117. energija oslobođena pri udarima topila površinu planete do dubine od nekoliko kilometara
 • 118. u unutrašnjosti – raspad “zarobljenih” radioaktivnih elemenata (A l26 , I 129 , Pu 244 ) – topljenje
 • 119. protoplanete bile u potpunosti otopljene => gravitaciono razdvajanje elemenata, oblik sferoida </li></ul><ul><li>manja tela – nisu bila otopljena, razli~iti oblici
 • 120. kona~na veli~ina planeta kad su privukla sva okolna manja tela, ili kad su ona zauzela stabilne orbite oko Sunca
 • 121. mala tela = asteroidi </li></ul>
 • 122. <ul><li>površina planete počela da se hladi i očvršćava
 • 123. svi sledeći sudari ostavljali trajne “ožiljke” na površini planeta Zemljinog tipa
 • 124. ovaj proces počeo pre oko 4,6 milijardi god. </li></ul>
 • 125. <ul><li>Dalje hladjenje planeta dovodilo do pucanja kore
 • 126. kroz pukotine lava izlazila napolje
 • 127. tzv. “mora” na Mesecu, drugim satelitima i Merkuru – ravnice ispunjene lavom
 • 128. bombardovanje planeta okončano pre oko 3,5 milijardi god. </li></ul>
 • 129. <ul><li>pre 4 milijarde godina: intenzitet bombardovanja meteorita se smanjio a kora očvrsnula
 • 130. pre 3 milijarde godina: lava se probila na površinu, ispunila ravnice , nastala su mora
 • 131. Mesec danas </li></ul>
 • 132. Ali, dogodilo se i ovo...
 • 133. <ul><li>tela manja od 250 km u prečniku – nije bilo gravitacionog čišćenja, ali ako su bila veća od 50 km – topljenje unutrašnjih slojeva => slojevito izdvajanje elemenata
 • 134. Sunce postajalo sve manje i toplije
 • 135. pre 5 milijardi godina veliko kao orbita Plutona, planete nisu postojale
 • 136. temperatura rasla – pritisak zračenja i solarni vetar oduvali lakše gasove (H 2 i He) ka spoljnjim delovima, zbog toga “manjak” tih elemenata kod unutrašnjih planeta
 • 137. Planete Jupiterovog tipa – daleko, zadržale ove elemente </li></ul>
 • 138. <ul><li>u spoljnjim delovima – temp. niže, ostalo mnogo više “isparljivih” elemenata (H 2 O, CO 2 ) u zaleđenom stanju, vremenom dospeli na površinu satelita velikih planeta
 • 139. Komete – nastale akrecijom u najudaljenijim oblastima, sastavljene od velike količine leda
 • 140. nalaze na dva mesta: Ortov oblak (50.000 AU), Kuiperov pojas (iza Plutona do neke daljine manje od 50.000 AU) </li></ul>
 • 141. Alfvenova teorija <ul><li>jedna od najmlađih teorija; dosta razlikuje od ostalih
 • 142. elektromagnetne sile – presudna uloga u nastanku Sunčevog sistema
 • 143. nastajanje međuzvezdanih oblaka pod dejstvom el. mag sila – pinč-efekat
 • 144. u međuzvezdanom obalku dolazi i do hemijske diferencijacije
 • 145. vlaknasta struktura međuzvezdanih oblaka
 • 146. protozvezde takođe nastaju gravitacionim kolapsom
 • 147. kod oblaka male mase (red veličine jedne solarne mase) može doći do kolapsa </li></ul>
 • 148. <ul><li>dva efekta utiču na smanjenje gustine oblaka </li></ul><ul><ul><li>efekat el. mag. sužavanja – gustina oblaka raste sve dok ne postane dovoljna da može da dođe do gravitacionog kolapsa
 • 149. javlja u oblacima gasovite plazme. Ako gas sadrži čestice dovoljno velike da na njihovo kretanje ne utiču el. mag. sile onda te čestice usled akrecije obrazuju loptastu masu dovoljno veliku da izazove gravitacioni kolaps oblaka </li></ul></ul><ul><li>kako je struja u oblaku kosmičke plazme višesmerna on se razbija na više manjih oblaka </li></ul>
 • 150. <ul><li>iz ovih oblaka kasnije nastaju protozvezde (istim mehanizmom koji deluje prilikom akrecije planetezimala u planete)
 • 151. u oblaku se javljaju centri kondenzacije – gravitacioni potencijal ima nekoliko maksimuma
 • 152. između protozvezde i ostatka oblaka nastaje praznina
 • 153. dva opšta modela za obrazovanje planeta i satelita </li></ul><ul><ul><li>magnetohidrodinamički model
 • 154. model Laplasa </li></ul></ul><ul><li>u Alfvenovoj teoriji karakterističan proces nastanka planetezimala – u tom procesu presudnu ulogu igraju kosmička plazma i el. mag. delovanja; planete nastaju akrecijom planetezimala </li></ul>
 • 155. [ta je bilo sa Zemljom i Mesecom ? <ul><li>u kratkom vremenskom intervalu Zemlja sakupila većinu materijala, bila je u potpuno otopljenom stanju
 • 156. teži elementi (Fe) tonuli ka centru, lakši (silikati i oksidi) peli ka površini – omotač jezgra, najlakši – formirali koru
 • 157. pre 4 – 4,5 milijardi god – Zemlja se hladila, velika vulkanska aktivnost; atmosfera (CO 2 , CO, N 2 , vodena para, H 2 S, H 2 )
 • 158. hlađenje planete => kondenzovanje i nastanak okeana
 • 159. pre misija “Apolo” tri hipoteze o nastanku Meseca: </li></ul>1. teorija fisije 2. teorija zarobljavanja 3. koakreciona teorija <ul><li>kasnije – teorija sudara </li></ul>
 • 160. Nastanak kometa <ul><li>1950. god, Jan Ort - hipotez e o postojanju ogromnog oblaka oko Sunca koji je sačinjen od kometa
 • 161. najveća koncentracija – 50.000 AU (tj. 0,8 sv. god ili 1/5 rastojanja do najbliže zvezde)
 • 162. Kuiperov pojas – mesto gde se nalaze kratkoperiodične komete </li></ul>
 • 163. <ul><li>velika većina kometa u ovom oblaku, nikad ne približava Suncu
 • 164. gravitacioni uticaj Susednih zvezda – neke komete napuštaju oblak, tek poneka priđe dovoljno blizu da bi bila vidljiva
 • 165. statistička procena – oko 100 milijardi kometa, ukupna masa nešto malo veća od mase jedne prosečne planete (npr. Uran) </li></ul>
 • 166. Teorije o nastanku kometa <ul><li>Raspad Featona
 • 167. Kosmogonija i komete
 • 168. Alfvenova hipoteza
 • 169. Međuzvezdano poreklo </li></ul>
 • 170. Raspad Featona <ul><li>Ort smatrao da je oblak posta raspadom hipotetičke planete Featon (sin boga Sunca Helija)
 • 171. planeta nalazila između Marsa i Jupitera
 • 172. vidljiv ostatak – asteroidni pojas
 • 173. od prvih dana mnogo protivnika, potpuno napuštena
 • 174. najveći problem – uzrok eksplozije; možda se Featon našao suviše blizu Jupiteru, usled jakog plimskog dejstva pregrejao, zatim raspao
 • 175. savremenije tumačenje – 90 puta masivniji od Zemlje; n ajveći deo u obliku asteroida, jezgra kometa ili meteorida, napustio Sunčev sistem ; deo zadržao na periferiji kao Ortov oblak ; hiljaditi deo mase ostao je na staroj putanj i
 • 176. u prilog teoriji – u asteroidnom pojasu kratkoperiodične komete </li></ul>
 • 177. Kosmogonija i komete <ul><li>najšire prihvaćena teorija – komete nastale kad i Sunčev sistem
 • 178. sastavljene od najstarijeg materijala, vrlo malo izmenjen u proteklih 4,5 milijardi godina
 • 179. mala tela – ostatci roja tela od koga su formirane planete
 • 180. asteroidi – kamenita tela unutrašnje, komete – ledena tela spoljašnje zone
 • 181. nekoliko hipoteza
 • 182. “ kometna zgušnjenja” - od njih nastale komete, asteroidi i planete – sličnost u hemijskom sastavu sa međuzvezdanim maglinama
 • 183. mehanizam nastanka isti kao i nastanak protozvezda
 • 184. tvrde da je verovatnoća nastanka velikih planeta direktnim zgušnjavanjem mnogo manja od verovatnoće njihovog nastanka u sudarima prvobitnih “kometnih zgušnjenja” </li></ul>
 • 185. <ul><li>druga vrsta hipoteza:
 • 186. nastale na rastojanju 10–1000 AU
 • 187. izbačene u sferu na 50.000 AU
 • 188. izbacivanje – grav. velikih planeta
 • 189. manji deo izbačenog materijala ostajao na periferiji
 • 190. najveći deo mase izbacio Jupiter, kometni oblak najviše Neptun i Uran
 • 191. po proceni Ortov oblak – 3 puta veća masa od Zemlje </li></ul><ul><li>nedostatak – ve}ina izba~enih tela napu{ta Sun~ev sistem, izba~eno isuvi{e mnogo materijala
 • 192. savremeno tuma~enje – komete nastale tamo gde su i sad; nastale od fragmenata solarne magline koji nisu bili uklju~eni u sa`imanje i nastanak planeta
 • 193. ne postoji razlika izme|u planetezimala i kometnih zgu{njenja </li></ul>
 • 194. Alfvenova hipoteza <ul><li>početkom 70-ih godina – prilično nestandardne hipoteze
 • 195. meteorski rojevi – materijal koji kometa gubi
 • 196. analogija pojava u plazmi i međuplanetarnom prostoru
 • 197. nova hipoteza o nastanku kometa i meteorskih potoka
 • 198. analogija između meteorskog toka u promenljivom grav. polju i snopa elektrona u promenljivom el. polju
 • 199. snop teži grupisanju, gustina u pojedinim delovima poraste za mnogo redova veličine
 • 200. komete – kondenzacije u meteorskom potoku
 • 201. više principijalni nego konkretan značaj
 • 202. deovanje ovih mehanizama sigurno postoji i imaju značajnu ulogu, ali dovoljno podataka o tome da se komete ne formiraju na ovakav način </li></ul>
 • 203. Teorije o međuzvezdanom poreklu <ul><li>prve hipoteze Keplera, Heršla i Laplasa
 • 204. savremene osnove Litlton 1948. god.
 • 205. uvođenje Ortovog oblaka – veštačka tvorevina, ne prihvataju dokaze o njegovom postojanju
 • 206. bazira na prolasku Sunca kroz homogen međuzvezdani oblak
 • 207. čestice oblaka opisuju hiperbole oko Sunca
 • 208. hiperbole se presecaju duž linije paralelne vektoru brzine Sunca
 • 209. duž te linije – akrecija koja dovodi do nastanka kometa
 • 210. usled neelastičnih sudara čestice gube deo energije, hiperboličko kretanje pretvara u paraboličko ili eliptično
 • 211. ovakva akrecija bi morala da se dogodi, ali ne zna se da li komete tako nastaju; komete gušće nego što teorija predviđa </li></ul>
 • 212. <ul><li>Poslednjih godina – zahvatanje “gotovih” kometa
 • 213. po nekim hipotezama – veliki broj kometolikih tela u međuzvezdanom prostoru
 • 214. kreću se duž galaktocentričnih orbita (slično zvezdama)
 • 215. sfera delovanja Sunca – 60.000 AU, postaju zarobljene
 • 216. po teoriji verovatnoće – najviše na velikim udaljenostima
 • 217. hiperbolične orbite – uvek daleko od Sunca; neke – eliptične orbite – mogu da postanu vidljive ako su im putanje izdužene
 • 218. jedan susret Sunca sa gasnim oblakom – privremeno zahvata 10 15 kometa, na nekoliko miliona godina
 • 219. više uzastopnih susreta – kvazi-ravnotežni oblak sa 10 11 kometa
 • 220. Ortov oblak – nije samo hipotetički, prirodna posledica </li></ul>
 • 221. Kako smo mi dospeli ovde ?
 • 222. [ta nas dalje čeka ?
 • 223. 1. Crveni džin <ul><li>za 5 milijardi g. - “treće doba”
 • 224. helijum gomila u centru
 • 225. nakon 9 milijardi god - 10% H iz jezgra biće prevedeno u helijum, fuzija će prestati
 • 226. narušavanje ravnoteže
 • 227. fuzija počinje u sloju oko jezgra
 • 228. toplotna energija – Sunce počinje da raste, površina hladi, postaje crvena
 • 229. temp. na površini 3.000 K
 • 230. širenje nastavlja nekoliko stotina miliona godina </li></ul><ul><li>proguta}e Merkur, temp. na Veneri i Zemlji – ogromne
 • 231. fuzija – ista situacija kao u jezgru, jo{ vi{e He nagomilanog u jezgru
 • 232. ve}e usijanje i pove}anje mase jezgra </li></ul>
 • 233. <ul><li>fuzija He i C u jezgru, sve veća ekspanzija
 • 234. jezgro spro predaje toplotu, postaje nestabilno
 • 235. za samo nekoliko sati – suviše vrelo, eksplodira, spoljni slojevi apsorbuju eksploziju
 • 236. inertno jezgro, fuzija u omotaču </li></ul>
 • 237. <ul><li>proces širenja i sažimanja – nekoliko puta
 • 238. svako širenje – hlađenje, usporavanje termonuklearnih r-ja
 • 239. smanjenje proizvodnje energije – zvezda se sažima
 • 240. povećanje temperature, ponovno paljenje “unutrašnje vatre”, ponovna ekspanzija </li></ul>
 • 241. LIVE from the Earth... No Comment !
 • 242. <ul><li>hiljade godina između termalnih pulseva
 • 243. pulsevi postaju suviše snažni
 • 244. spoljni slojevi odvajaju od izgorelog jezgra, odlaze
 • 245. umiruća zvezda “smrša” za ¼ do ½ svoje ukupne mase
 • 246. nastaje planetarna maglina
 • 247. narednih 50.000 godna </li></ul>
 • 248. <ul><li>hiljade godina između termalnih pulseva
 • 249. pulsevi postaju suviše snažni
 • 250. spoljni slojevi odvajaju od izgorelog jezgra, odlaze
 • 251. umiruća zvezda “smrša” za ¼ do ½ svoje ukupne mase
 • 252. nastaje planetarna maglina
 • 253. narednih 50.000 godna </li></ul>
 • 254. 2. Beli patuljak <ul><li>jezgro se sažima i hladi
 • 255. ne postoji mogućnost fuzije, o daljoj sudbini odlučuje samo gravitacija
 • 256. atomi toliko zbijeni da se elektroni otkidaju od jezgra
 • 257. jezgra “plove” u moru elektrona
 • 258. Sunce dostiže veličinu Zemlje
 • 259. pritisak elektrona će zaustaviti dalju kontrakciju
 • 260. svaka dalja kontrakcija => dva elektrona isto mesto
 • 261. ogromna gustina (1 cm 3 = 60 tona), temperatura 100.000 K
 • 262. površinski slojevi se postepeno hlade kako se telo skuplja, kada bude bilo veličine Zemlje, temp. 40.000 – 50.000 K
 • 263. plavičasto-bela svetlost </li></ul>
 • 264. 3. Crni patuljak <ul><li>posle plavičasto bele, žuta a kasnije crvena svetlost
 • 265. dostiže temperaturu okolog međuzvezdanog prostora
 • 266. bogat ugljenikom i kiseonikom
 • 267. nastaviće da kruži oko centa galaksije </li></ul>
 • 268. Da li smo stigli do kraja ... Da li kraj uopšte postoji ?
 • 269. “ Istorija Sunčevog sistema mora biti ponovo napisana na osnovu podataka sa lica mesta” Hanes Alfven

Related Documents