Проект Закону України Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
Принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>Визнання забезпечення молоді житлом пріоритетом діяльності...
Пріоритети державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>розроблення, затвердження та виконання Загальнодержа...
Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>надання пільгових довгострокових кредитів на будівництв...
Критерії щодо надання державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Вимоги до молоді </li></ul><ul><li>Громадян...
Основні органи уповноважені на надання підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Верховна Рада України </li></ul><u...
Формування складу Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>Громад...
Завдання Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>підготовка проп...
Подальший розвиток нормативно-правового забезпечення державної підтримки молоді у житловій сфері <ul><li>Затвердження Ка...
Прогнозовані наслідки прийняття проекту Закону України “ Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом“ <...
Дякуємо за увагу!
of 11

Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"

Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Презентація законопроекту "Про особливості підтримки забезпечення молоді житлом"

 • 1. Проект Закону України Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом
 • 2. Принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>Визнання забезпечення молоді житлом пріоритетом діяльності держави </li></ul><ul><li>Доступність інформації та прозорість механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Етапність задоволення житлової проблеми молодих громадян відповідно до Загальнодержавної та регіональних програм </li></ul><ul><li>Цільове, адресне та разове використання державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Диференційний підхід до визначення можливості та способів поліпшення житлових умов молоді в залежності від майнового стану молодих сімей та наявності дітей </li></ul>
 • 3. Пріоритети державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та аналогічних регіональних програм </li></ul><ul><li>створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молоді </li></ul><ul><li>запровадження механізму участі молоді, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді </li></ul><ul><li>розвиток системи молодіжних житлово-будівельних кооперативів </li></ul><ul><li>створення необхідних умов для спорудження житла молодими сім'ями </li></ul><ul><li>передбачення різних форм участі молоді в організації будівництва житла </li></ul><ul><li>забезпечення масового будівництва якісного та недорогого житла, зокрема через розвиток малоповерхового будівництва </li></ul><ul><li>здійснення будівництва житла із застосуванням новітніх технологій на основі типових проектів із використанням місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва </li></ul>
 • 4. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом <ul><li>надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів </li></ul><ul><li>іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних та залучених коштів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву </li></ul><ul><li>сприяння створенню молодіжних житлово-будівельних кооперативів </li></ul><ul><li>надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла </li></ul><ul><li>надання державної підтримки для будівництва або придбання житла </li></ul><ul><li>надання житла в оренду без права його викупу </li></ul><ul><li>податкові пільги для суб’єктів господарювання , які здійснюють будівництво житла для молоді </li></ul>
 • 5. Критерії щодо надання державної підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Вимоги до молоді </li></ul><ul><li>Громадянство України </li></ul><ul><li>Вік від 18 до 35 років включно </li></ul><ul><li>* наявність дітей збільшує обсяг деяких видів державної підтримки у забезпеченні житлом </li></ul><ul><li>Нормативи житла </li></ul><ul><li>Максимальна площа житла , на яку надається державна підтримка - 21 м 2 загально ї площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 м 2 на сім'ю </li></ul><ul><li>Для розрахунку обсягу державної підтримки, вартість 1 м 2 загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості будівництва 1 м 2 житла, щорічно встановленої Кабінетом Міністрів України для кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя окремо </li></ul>
 • 6. Основні органи уповноважені на надання підтримки молоді у забезпеченні житлом <ul><li>Верховна Рада України </li></ul><ul><li>Кабінет Міністрів України </li></ul><ul><li>Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України </li></ul><ul><li>Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» </li></ul><ul><li>Органи місцевого самоврядування </li></ul>Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом – особливий орган громадського контролю за реалізацією законодавства щодо забезпечення молоді житлом
 • 7. Формування складу Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>Громадська рада формується за принципом рівного представництва від вказаних у схемі органів </li></ul>Спільний представницький орган профспілок та профспілкових об’єднань Громадські організації, діяльність яких спрямована на забезпечення молоді житлом Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Місцеві органи влади Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом Спільний представницький орган роботодавців на національному рівні
 • 8. Завдання Громадської ради з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом <ul><li>підготовка пропозиції по формуванню та проведенню державної політики з питань забезпечення молоді житлом, визначення способів, форм та етапів її реалізації </li></ul><ul><li>підготовка пропозицій по визначенню основних напрямків вдосконалення законодавства України в сфері забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>здійснення громадського контролю за врахуванням у державному бюджеті на відповідний рік коштів на фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>громадський контроль за формуванням та здійсненням публічного рейтингового відбору молодих громадян – кандидатів на отримання державної підтримки для забезпечення молоді житлом </li></ul>
 • 9. Подальший розвиток нормативно-правового забезпечення державної підтримки молоді у житловій сфері <ul><li>Затвердження Кабінетом Міністрів України Державної програми забезпечення молоді житлом на 2012-2015 роки </li></ul><ul><li>Прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму забезпечення молоді житлом на 2015-2020 роки » </li></ul><ul><li>Прийняття регіональних програм забезпечення молоді житлом </li></ul><ul><li>Врахування у Законах України про бюджет на відповідні роки, норм щодо виділення коштів на заходи з реалізації механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом </li></ul>
 • 10. Прогнозовані наслідки прийняття проекту Закону України “ Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом“ <ul><li>покращення житлових умов молоді та загальне поліпшення життєвого рівня молодих громадян </li></ul><ul><li>зростання обсягів будівництва та економічне зростання пов’язаних з будівництвом галузей виробництва, збільшення податкових надходжень </li></ul><ul><li>підвищення зайнятості населення та його платоспроможності </li></ul><ul><li>залучення позабюджетних коштів до фінансування житлового будівництва </li></ul><ul><li>зміцнення соціальної стабільності в суспільстві, </li></ul><ul><li>збільшення народжуваності дітей та поліпшення демографічної ситуації </li></ul>
 • 11. Дякуємо за увагу!

Related Documents