Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014
ALAIN CARDON MCC
1
Fundamentele coaching-ului
Program deschis
Programul
  de
  formar...
Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014
Cine este
Alain Cardon MCC
Alain - omul
9 Alain)s9a)nascut)in)Algeria,)in)1949
9 In) 1952,...
Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014
Desfasurare
“Working with
Alain
has
changed my life.
I met him when
I was a manager
and now...
Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014
Certificare ACSTH din partea ICF
•Programele)“Fundamentele)Coaching9ului”)sunt)acreditate)A...
Fundamentele coaching-ului
Un Program Complet de Formare si Practicare a Tehnicilor Fundamentale in Coaching
(program acr...
PENTRU INSCRIERI:
In Romania : Metasysteme Coaching,
DETALII PROGRAM ''FUNDAMENTELE COACHING-ULUI''
(4 module a cate doua...
II ARTA DE A PUNE INTREBARI.
Un workshop de doua zile
Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de fo...
Recomandarea diagnosticului; diagnosticul in coaching
“Jocurile” contractului, modificarea contractului, finalizarea sau i...
of 8

Prezentare program alain cardon iasi

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare program alain cardon iasi

  • 1. Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014 ALAIN CARDON MCC 1 Fundamentele coaching-ului Program deschis Programul   de   formare   si   certificare   se   desfasoara   pentru   prima   data   la   Iasi   si   atrage   persoane   din   toata   Romania,   precum   si   din   tarile   vecine   din   zona   de   Nord-­‐Est.   Cui   s e   a dreseaza? Abilitatile   practice   specifice   coaching-­‐ului   sistemic   s unt   u tile   i n   g eneral   p entru: -­‐ Manageri   c u   p otential   i nalt Programele   care   s-­‐au   desfasurat   la   -­‐ Antreprenori Bucuresti   au   atras  participanti   din   Olanda,   -­‐   C onsultanti G e r m a n i a ,   S p a n i a ,   B e l g i a ,   E l v e t i a ,   -­‐   O ameni   d e   v anzari Finlanda,   I talia,   U ngaria   s i   c hiar   C anada. -­‐   A genti   a i   s chimbarii -­‐   Traineri   s i -­‐ ...tuturor   celor   interesati   sa   se   dezvolte   personal   si   sa   contribuie   la   dezvoltarea   celorlalti Acest   program   de   formare   ofera   un   proces   comprehensiv   de   invatare   atat   pentru   coach-­‐i   confirmati,   cat   si   pentru   cei   care   isi   deschid   noi   oportunitati   in   acest   d omeniu.
  • 2. Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014 Cine este Alain Cardon MCC Alain - omul 9 Alain)s9a)nascut)in)Algeria,)in)1949 9 In) 1952,)se) muta) cu) familia) in) Egipt,) unde) isi) va) petrece) copilaria) si) adolescenta,)pana)in)1967. 9 Studiaza) in) Statele) Unite) pana) in) 1973.) 9 Din) 1973) si) pana) in) prezent) este) rezident)in)Franta 9 Vorbeste)araba)egipteana,)franceza)si) engleza)americana 9 Are) doi) fii) si) este) casatorit) (cu) o) romanca) Being chairman of many companies in Eastern Europe (and not a coach), I was very skeptical about the usefulness of the course.  But the "Fundamentals of Coaching" transformed a lot my management style.  It eased it and made it more empowering for my colleagues. The funny and amazing part is that I found the principles of your coaching method very counter-intuitive in the beginning and I was surprised by its fast and impressive results, getting clients to find their solutions on their own. On a personal matter, the effect was even more important and I learnt what active listening means and    how much it can bring. Though I perceived i have excellent relationships with my friends and family, I can still say that it took t h e m t o a h i g h e r l e v e l .    Congratulations once again.  Walid Abboud, Sensiblu, A&D Pharma, Mediplus Alain - profesionistul 9 Practica) meseria) de) coach) in) mai) multe) limbi) (asistat) sau) nu) de) un) 9 Licentiat)in) Stiinte)Sociale) &)Etnologie) interpret),)pentru) companii)si) echipe) si) Psihologia) Educatiei) in) (Minnesota,) la)nivel)mondial SUA),) Alain) a) fost) formator) al) Institutului) Francez) de) Analiza) Tranzactionala) (I.F.A.T)) si) a) fost) unul) Alain - consultantul dintre) expertii) Asociatiei) pentru) 9 In) perioada) 1976) 9) 2000,) in) cadrul) Progresul)Managementului)(APM). Transformation) Consultants,) al) carei) 9 Consultant) inca) din) 1976) si) coach) proprietar) a) fost,) Alain) activeaza) in) incepand) din) 2002,) Alain) este) in) calitate) de) formator) si,) ulterior,) de) p r e z e n t) c o o r d o n a t o r u l) r e t e l e i) consultant) in) comunicare) si) in) i n t e r n a t i o n a l e) d e) c o a c h i n g) management Métasystème.) 9 A) folosit) uneori) metoda) Analizei) Tranzactionale) ca) si) instrument) 9 Activitatea)sa)in)calitate)de)coach)si)de) privilegiat,) dar) elaboreaza) in) acelasi) consultant) se) desfasoara) pe) plan) t i m p) o) a b o r d a r e) o r i g i n a l a) s i) international,)in) UE,)Orientul) Mijlociu,) performanta)in)invatare) America) de) Nord,) Africa) si) Asia).) In) 9 Din) 1985,) ) in) cadrul) Transformation) aceste) zone,) Alain) Cardon) dezvolta) Consultants) si) apoi) la) Métasystème,) ) actiuni) strategice) de) coaching,) Alain) Cardon) se) specializeaza) in) adeseori)preluate)de)parteneri)(coach9 aplicatiile) Abordarii) Sistemice) i)si)consultanti))locali)sau)din)interiorul) (Approche) Système)) in:) team) companiilor)cliente. building,) coeziune) de) echipa,) coaching) de) echipa) si) dezvoltarea) strategica)a)organizatiilor Alain - coach-ul 9 Activitatea) obisnuita) a) lui) Alain) C a r d o n) c o n s t a) i n) c o n s i l i e r e a) 9 Specialist)in)coaching9ul)de)echipa) companiilor) in) profunzime,) in) colaborare)cu)alti)coach9i)recunoscuti) 9 Coach) in) indrumarea) organizatiilor) de) International) Coach) Federation) internationale)aflate)in)tranzitie.) sau) de) Societatea) Franceza) de) Coaching. 2 Alain - formatorul de coach-i si consultanti 9 Din) 2002,) Alain) Cardon) activeaza) ca) formator) de) consultanti) si) formator) de) coach9i,) in) cadrul) programului) METACOACH)initiat)de)Métasystème. 9 Alain) Cardon) a) ghidat)in) procesul) de) coaching,) atat) debutanti,) cat) si) coach9i) confirmati) la) Transformance) si) la) Coach9Up,) doua) institute) de) formare) in) domeniul) coaching9ului,) cu)sediul)la) Paris.)In) cadrul) acestora,) A l a i n) C a r d o n) a) p a r t i c i p a t) c a) “profesor) invitat”) la) cursuri) de) coaching)individual)si)de)coaching)de) echipa. Alain - autorul 9 A l a i n) C a r d o n) e s t e) a u t o r u l) a i) coautorul) a) peste) 15$ lucrari) despre) Analiza) Tranzactionala,) Abordarea) sistemica,) formare) si) pedagogie,) comunicare) si)management,)meseria) de) coach) individual,) de) echipa) si) de) organizatie,)toate)aparute)la)Editions) d’Organisation)(Paris).) 9 Alain) a) publicat) articole) in) cotidiane) ca) LES) ECHOS) sau) in) periodice) din) Franta,)SUA,)Italia)si)Romania.
  • 3. Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014 Desfasurare “Working with Alain has changed my life. I met him when I was a manager and now I have my own coaching business. I have participated to all his workshops and each time I have discovered and learned new things about myself. I have started my way to coaching like building a house: I have a foundation, then I added the walls and now it is the time for interior design. And Alain supported me with all this construction. Thank you  very much Alain for making me aw a re o f t h e architecture of my life.” Rodica Obancea Programul) este) structurat) in) patru) sesiuni) de) formare) a) cate) doua) zile) fiecare,) pe) urmatoarele)date: 9 Posibilitatea)de) a) practica)meseria) de)coach) si) de) a) utiliza) aceste) compentente) in) activitatea)ta 9 O) intelegere) profunda) si) complexa) a) procesului)de)coaching)sistemic ! 21922)Februarie 28929)Martie ! 9 Certificare) ACSTH)(Approved)Coach) Specific) Training))din) partea)ICF)(International)Coach) Federation) 20921)Ianuarie ! Beneficiile participarii ! 28929930)Aprilie) Fiecare) sesiune) de) doua) zile) este) conceputa) ca) un) training) comportamental)si)focusat)pe)achizitia)unor) abilitati)practice)de)coaching)(know9how). Participantii) vor) gasi) un) mediu) in) care) vor) fi) provocati) sa) exerseze) activ) situatii) de) invatare) din) viata) reala,) orientate) spre) achizitionarea) abilitatilor) de)coaching)si)a)tehnicilor)de)comunicare.) Programul)include)de)asemenea)si)participarea)la: 9 Dobandirea) unor) abilitati) si) instrumente) de) comunicare) performante,) ce) pot)fi) utilizate) in)orice)alte)domenii)de)activitate 9 Un) grup)care)ofera)suport,)precum)si) oportunitati) complementare)in)training9ul)de)coaching Beneficii pentru companie: 9)Dezvoltarea)unui)stil)managerial)care)incurajeaza)si) abiliteaza)angajatii 9 Experimentarea)unor)noi)solutii 9 Reducerea) costurilor) si) sporirea) calitatii) in) companie 9)Orientarea)catre)atingerea)rezultatelor 9)Management)eficient)al)timpului 9)Dezvoltarea)resposabilitatii)in)randul)angajatilor 9)Cresterea)reactivitatii)la)variatiile)pietei 9)Cresterea)valorii)organizationale 3
  • 4. Iasi, Ianuarie - Aprilie 2014 Certificare ACSTH din partea ICF •Programele)“Fundamentele)Coaching9ului”)sunt)acreditate)ACSTH)incepand)cu)martie)2007. •Validarea)internationala)ofera)participantior)o)garantie$incontestabila$a$calitatii$si)ofera)avantaje)precise. •Mai)specific,)toti)coach9ii)care)doresc)sa)obtina)sau)sa)isi)reinnoiasca)acreditarea)ICF)vor)fi)recunoscuti)pentru)participarea) la)orice)parte)sau)la)intregul)program)oferit)de)Metasystem$Coach$Academy. •Programul) Metasystem) Coach) Academy) este) recuoscut) pentru) acreditari) ACC) (Associate) Certified) Coach),) PCC) (Proffessional) Certified)Coach))si)MCC)(Master)Certified)Coach).)Toate) programele) si)workshop9urile) sunt)considerate) de) catre)ICF)drept)“coach9specific)training)hours”,)ce)corespund)celor)mai)inalte)standarde)de)calitate.) •Programul) de) formare) se)desfasoara) in) limba) engleza,)Iasiul) fiind,)alaturi)de) Bucuresti,)singurele) orase) din) lume) in) care) Alain)Cardon)sustine)programul)in)limba)engleza. Detalii organizatorice Programul)de)formare)se)desfasoara)in)Iasi)cu)sprijinul)companiei)de)training)si)consultanta)humans Pentru)informatii)despre)taxa)de)participare,)modalitati)de)plata)si)de)inregistrare)ma)puteti)contacta)cu)incredere)la: mihai.stoica@humans.ro sau tel +40744427321$sau$+40332144930 6
  • 5. Fundamentele coaching-ului Un Program Complet de Formare si Practicare a Tehnicilor Fundamentale in Coaching (program acreditat ACSTH) Programul “Fundamentele Coaching-ului” reprezinta, practic, un instrument complet de formare si dezvoltare care se adreseaza atat incepatorilor in acest domeniu de activitate cat si coach-ilor deja atestati in diverse sisteme de formare si care resimt nevoia unor antrenamente pentru dezvoltare. Prin setul de aplicatii structurate pe probleme cheie si exercitii practice supervizate, programul se adreseaza tuturor celor care doresc sa foloseasca efectiv si eficient instrumente de comunicare performanta in activitatea lor: manageri, recruiteri, reprezentanti de vanzari, consultanti, specialisti HR, traineri, ziaristi, profesori etc. Formatul propus, alcatuit din 4 sesiuni care se desfasoara pe parcursul unui an calendaristic, este un program complet de formare si exersare a tehnicilor fundamentale in coaching. Inscrierea in intregul program inseamna si: Insusirea tehnicilor si instrumentelor fundamentale in coaching; Lucru supervizat in perechi, urmat de debriefing si fixare a instumentelor, care ajuta la exersarea efectiva a tehnicilor esentiale de coaching; Optional o zi de simulare de examen pentru cei care aleg sa se pregateasca pentru certificarea oferita de asociatii profesionale (ca, de exemplu, International Coach Federation); CUM: Fiecare sesiune dureaza doua zile si este axata pe dobandirea de deprinderi comportamentale practice. Participantii vor invata intr-un cadru in care vor aborda situatii intalnite in viata de zi cu zi, concentrandu-se pe dobandirea tehnicilor de comunicare si deprinderilor de coaching. Pentru cei care doresc sa isi obtina acreditarea se adauga o zi de simulare a examenului. UNDE: In Bucuresti (in engleza) sau Paris (in limba franceza). Locatia exacta va fi comunicata participantilor dupa intregistrare. Cele 4 module pot avea loc si “in-house”, in cadrul organizatiilor care isi formeaza grupuri de 20-30 persoane. Dates prices and registration TRAINER : Alain Cardon, MCC (Master Certified Coach- International Coach Federation). Comentariile participantilor Page 1/4 - Copyright Metasysteme http://www.metasysteme-coaching.fr/romana/fundamentele-coaching-ului/
  • 6. PENTRU INSCRIERI: In Romania : Metasysteme Coaching, DETALII PROGRAM ''FUNDAMENTELE COACHING-ULUI'' (4 module a cate doua zile + o zi de simulare a examenului de certificare) I TACEREA SI ASCULTAREA IN COACHING. Un workshop de doua zile Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de formare. Stabilirea grupelor de lucru (coach, client, observator) si prezentarea procesului de exersare. INSTRUMENTE : Introducere in coaching. Definitia coaching-ului, dialog vs. discutie, o “arta a conversatiei” ?. Introducere practica si progresiva a fiecarui instrument de lucru : Aptitudini de ascultare, tacere, punctuatii verbale. Postura, atitudinea de receptivitate, limbajul trupului Impulsionarea pasiva si activa a conversatiei Reformularea eficienta Clarificarea lingvistica Fiecare tehnica va fi intensiv practicata de fiecare participant in grupuri restrinse, in secvente de 5 - 10 minute. ALTE TEME ale workshopului : Fiecare participant isi va stabili obiectivele personale pentru a-si imbunatati activitea profesionala de-a lungul unui calendar de dezvoltare stabilit pe urmatorul an. Definirea scopului profesional. Dezvoltarea unui portofoliu de clienti (gratuit/cu plata). Definirea unor situatii manageriale sau alte imprejurari in care comunicarea este importanta si folosirea tehnicilor de coaching ar fi foarte utila si eficienta. O proiectie financiara pe 2 ani, cu preturi, programe de training etc. Temele vor fi prezentate in grupurile de lucru. ---------------------- Peer coaching. Page 2/4 - Copyright Metasysteme http://www.metasysteme-coaching.fr/romana/fundamentele-coaching-ului/
  • 7. II ARTA DE A PUNE INTREBARI. Un workshop de doua zile Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de formare. Stabilirea grupelor de lucru (coach, client, observator) si prezentarea procesului de exersare. INSTRUMENTE : Introducere in coaching. Definitia coaching-ului, dialog vs. discutie, o “arta a conversatiei” ?. Introducerea practica si progresiva a fiecarui instrument de lucru: Exprimarea si reformularea sentimentelor si intuitiilor. Intrebari: deschise, inschise, directionate, neutre si puternice. Intrebari concentrate pe solutii. Intrebari de schimbare a cadrului de referinta al clientului. Intrebari concentrate mai cu seama pe natura personalitatii clientului, pe felul sau de a gîndi decît pe continutul dialogului interior al acestuia (axate pe « Cum ? », nu pe « De ce ? ») Folosirea tehnicilor de coaching in procesul de vanzare a coaching-ului. Fiecare tehnica va fi intensiv practicata de fiecare participant in grupuri mici, in secvente de 5 - 10 minute. ALTE TEME ale workshopului : Discutii legate de « locul coaching-ului in societate si la locul de munca » si despre dezvoltarea unor noi orizonturi în coaching. ---------------------peer coaching. III “CONTRACTAREA” IN COACHING. Un workshop de doua zile Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de formare. Stabilirea grupelor de lucru (coach, client, observator) si prezentarea procesului de exersare. Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de formare. Stabilirea grupelor de lucru (coach, client, observator) si prezentarea procesului de exersare. INSTRUMENTE : Introducere in coaching. Definitia coaching-ului, dialog vs. discutie, o “arta a conversatiei” ?. Introducerea practica si progresiva a fiecarui instrument de lucru: Intrebari pentru clarificarea “necesitatilor” si “riscurilor” clientului. Clarificarea contractului: obiective, instrumentelor de masura si masurare. Negocierea contractului triunghiular. Contracte de sprijinire pentru clientii interni. Contractele scrise. Codul etic al coach-ului. Tehnici si clauze de anti-sabotare. Fiecare tehnica va fi intensiv practicata de fiecare participant in grupuri mici, in secvente de 5 - 10 minute. ALTE TEME. De asemenea, vor fi discutate urmatoarele subiecte : Page 3/4 - Copyright Metasysteme http://www.metasysteme-coaching.fr/romana/fundamentele-coaching-ului/
  • 8. Recomandarea diagnosticului; diagnosticul in coaching “Jocurile” contractului, modificarea contractului, finalizarea sau incetarea contractului Contractarea si time-managementul sesiunilor de coaching. Contractarea intrebarilor/reformularilor/exprimarii perceptiilor. Contracte pentru teme de lucru si verificarea indeplinirii lor. Etica in contractarile de coaching. ------------------------------peer coaching. IV “ABORDAREA SISTEMICA” IN COACHING. Un workshop de doua zile Prezentare: Introducerea participantilor, definirea procesului de formare. Stabilirea grupelor de lucru (coach, client, observator) si prezentarea procesului de exersare. INSTRUMENTE : Introducere in coaching. Definitia coaching-ului, dialog vs. discutie, o “arta a conversatiei” ?. Introducerea practica si progresiva a fiecarui instrument de lucru: Tehnici sistemice si proiective in coaching. Coachigul în direct sau pe situatii din trecut. Indicatorii relatiei Client – Coach si cum sa-i folosim in abordarea metaforica Relatia Client-Coach: transferuri si contra-transferuri. Alegerea strategica a pozitiei “joase” sau “inalte” in coaching Fiecare tehnica va fi intensiv practicata de fiecare participant in grupuri mici, in secvente de 5 - 10 minute. ALTE TEME. De asemenea, vor fi discutate urmatoarele subiecte : Prezentarea principiilor abordarii sistemice aplicabile in coaching. Introducere in supervizarea sistemica. Scenariul tapului ispasitor, constelatiile familiale, jocurile sistemice. Coachingul potentialului relational al clientului, Contractele pentru secventele de lucru proiective, utilizarea video-proiectorului, flip-chart-ului, desenelor etc. Managementul spatiului (Gestalt), managementul timpului (proiectari in viitor). Relatia triunghiulara Folosirea strategiilor paradoxale, a intrebarilor si afirmatiilor paradoxale. ------------------------------------------peer coaching. 1 zi: Informatii si pregatirea examenului ICF “White exams” (optional - nu este inclusa in pretul programului) Pentru a ne contacta: In România : Metasysteme Coaching, Page 4/4 - Copyright Metasysteme Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.metasysteme-coaching.fr/romana/fundamentele-coaching-ului/

Related Documents