signaleringkindermishandelingMichiel Tebbesspoedeisendehulp arts knmg
• definitie• vormen• incidentie• letsels• verslaglegging
UN convention on the rights of the child• the child shall grow up (...) in an atmosphereof affection and of moral and mate...
definitie• elke vorm van geweldpleging ofverwaarlozing op fysiek, psychisch ofseksueel gebied door toedoen of nalaten vanp...
standpunt KNMG• KNMG meldcode 2008: ‘Spreektenzij’ ipv ‘Zwijg tenzij’.• artsen hebben door hundeskundigheid, ervaring enmo...
• Meldrecht AMK: recht om zonder toestemming eenmelding te doen bij het AMK• (53.3 van de Wet op de Jeugdzorg)
incidentie
incidentie• Zelfrapportage 1800 leerlingen (12-16jaar)• 37 % ooit slachtoffer geweest• 20 % afgelopen jaar slachtoffer gew...
incidentie•3 % van alle kinderen = 107.200 !!• lifetime prevalentie onder scholieren 33%• verwaarlozing komt het meest voo...
• geschat wordt dat 10%van alle verwondingen bijkinderen jonger dan 5jaar die worden gezienop de SEH wordtveroorzaakt door...
gevolgen
• kinderen die in hun jeugd mishandeld zijn,hebben een verhoogd risico om eenpsychische stoornis te ontwikkelen
• het maakt daarbij niet uit om welk typekindermishandeling het gaat
• verwaarlozing is minstens zobeschadigend als lichamelijk mishandelingen seksueel misbruik
• gezinnen met kindermishandeling: vaakmeerdere problemen zoals echtscheiding,uithuisplaatsing, psychische problemenvan éé...
• kinderen van ouder(s) metpsychopathologie: 3 keer meer kans opkindermishandeling
• kindermishandeling kan leiden tot drugs-en alcoholmisbruik, risicovol seksueelgedrag, zwaarlijvigheid en crimineelgedrag
• 80% van de gevangenen in TBS kliniekzijn slachtoffer van kindermishandeling
vormen• lichamelijke verwaarlozing (51%)• emotionele verwaarlozing (23%)• psychische mishandeling (12%)• lichamelijke mish...
lichamelijkeverwaarlozing•onvoldoende (gezonde) voeding• onvoldoende (lichamelijke) verzorging• onthouding van noodzakelij...
psycho-emotioneel•bedreiging• vernedering• negeren• ontbreken liefde, warmte en bescherming• leven in onzekerheid
seksuele mishandeling•kind jonger dan 12 jaar strafbaar (12jr / € 67000)• kind 12 tot 16 jaar (8 jr / € 67000)• bij afhank...
lichamelijke mishandeling
lichamelijke mishandeling
• slachtoffers van fatale kindermishandelingzijn vaak vooraf in een ziekenhuis gezien,waarbij de signalen vankindermishand...
letsels• neurotrauma• fracturen• brandwonden• huidlaesies
neurotrauma• Shaken Baby of ‘Inflicted Traumatic BrainInjury’ (ITBI)• vaak geen uitwendig letsel zichtbaar!• combinatie va...
neurotrauma•schudden -> subdurale en subarachnoidalebloedingen.•direct trauma -> epidurale bloeding (icm #)•symptomen: wis...
fracturen• vooral verdacht naarmate kind jonger en mindermobiel
zeer verdacht• metafysaire hoekfracturen• ## processus spinosus vertebrae• posterior gelokaliseerde ribfracturen• scapulaf...
metafysaire hoekfracturen
metafysaire hoekfracturen
posterior gelokaliseerde ribfracturen
posterior gelokaliseerde ribfracturen
brandwonden• anamnese:• past letsel bij duur en temperatuur?
brandwonden•scherp begrensd (‘sok’ of ‘handschoen’)• afdruk voorwerp (sigaret)• geen ‘spatlaesies’• specifieke plaatsen:ha...
handschoenverbranding
huid• 90% van alle mishandelde kinderenheeft• huidafwijkingen
verslaglegging
verslaglegging•anamnese•“golden window”• lichamelijk onderzoek (top->teen)• beschrijf, typeer, interpreteer
verslaglegging•zorgvuldig en objectief aantekeningen van (aanwijzingenvoor) kindermishandeling, de onderzoeken en de uitko...
bewaarplicht• tot kind 34 jaar is of zoveel langer als in verbandmet goed hulpverlenerschap noodzakelijk is• (meldcode kin...
vernietiging• vernietiging van gegevens over (vermoedens van)kindermishandeling uit het dossier van het kindvindt uitsluit...
vernietiging• verzoek ouder om vernietiging van gegevens uitdiens eigen dossier, kan worden geweigerdvanwege het belang va...
inzagerecht• goed hulpverlenerschap kan meebrengen dat de artsouders inzage in en/of afschrift van gegevens overkindermish...
take home•denk aan de mogelijkheid van kindermishandeling• plicht om aanwijzingen op te pakken, niet om dedader op te spor...
bedankt voor uw aandacht!
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
Kindermishandeling
of 77

Kindermishandeling

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Kindermishandeling

 • 1. signaleringkindermishandelingMichiel Tebbesspoedeisendehulp arts knmg
 • 2. • definitie• vormen• incidentie• letsels• verslaglegging
 • 3. UN convention on the rights of the child• the child shall grow up (...) in an atmosphereof affection and of moral and material security• the child shall be protected against all formsof neglect, cruelty and exploitation• Bron:G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR• Supp. (No. 16) at 19 U.N. Doc. A
 • 4. definitie• elke vorm van geweldpleging ofverwaarlozing op fysiek, psychisch ofseksueel gebied door toedoen of nalaten vanpersonen met wie het kind in eenafhankelijkheidsrelatie staat, waardoorschade voor het kind ontstaat of in detoekomst zou kunnen ontstaan
 • 5. standpunt KNMG• KNMG meldcode 2008: ‘Spreektenzij’ ipv ‘Zwijg tenzij’.• artsen hebben door hundeskundigheid, ervaring enmogelijkheden een groteverantwoordelijkheid alshet gaat om hetsignaleren, diagnosticerenen aanpakken vankindermishandeling
 • 6. • Meldrecht AMK: recht om zonder toestemming eenmelding te doen bij het AMK• (53.3 van de Wet op de Jeugdzorg)
 • 7. incidentie
 • 8. incidentie• Zelfrapportage 1800 leerlingen (12-16jaar)• 37 % ooit slachtoffer geweest• 20 % afgelopen jaar slachtoffer geweest
 • 9. incidentie•3 % van alle kinderen = 107.200 !!• lifetime prevalentie onder scholieren 33%• verwaarlozing komt het meest voor• overlijden: 40-50/jaar
 • 10. • geschat wordt dat 10%van alle verwondingen bijkinderen jonger dan 5jaar die worden gezienop de SEH wordtveroorzaakt doorkindermishandeling• vooralsnog wordtaangenomen dat SEH enHuisartsenpost in dezevergelijkbaar zijn
 • 11. gevolgen
 • 12. • kinderen die in hun jeugd mishandeld zijn,hebben een verhoogd risico om eenpsychische stoornis te ontwikkelen
 • 13. • het maakt daarbij niet uit om welk typekindermishandeling het gaat
 • 14. • verwaarlozing is minstens zobeschadigend als lichamelijk mishandelingen seksueel misbruik
 • 15. • gezinnen met kindermishandeling: vaakmeerdere problemen zoals echtscheiding,uithuisplaatsing, psychische problemenvan één van de ouders
 • 16. • kinderen van ouder(s) metpsychopathologie: 3 keer meer kans opkindermishandeling
 • 17. • kindermishandeling kan leiden tot drugs-en alcoholmisbruik, risicovol seksueelgedrag, zwaarlijvigheid en crimineelgedrag
 • 18. • 80% van de gevangenen in TBS kliniekzijn slachtoffer van kindermishandeling
 • 19. vormen• lichamelijke verwaarlozing (51%)• emotionele verwaarlozing (23%)• psychische mishandeling (12%)• lichamelijke mishandeling (7%)• seksueel misbruik (7%)• Bron: Verdurmen e.a., 2007; Van IJzendoorn e.a., 2007; Lamers-Winkelman e.a.,2007
 • 20. lichamelijkeverwaarlozing•onvoldoende (gezonde) voeding• onvoldoende (lichamelijke) verzorging• onthouding van noodzakelijke medicatie• onveilige thuissituatie
 • 21. psycho-emotioneel•bedreiging• vernedering• negeren• ontbreken liefde, warmte en bescherming• leven in onzekerheid
 • 22. seksuele mishandeling•kind jonger dan 12 jaar strafbaar (12jr / € 67000)• kind 12 tot 16 jaar (8 jr / € 67000)• bij afhankelijkheid & kind <18 jaar strafbaar(6jr / € 16750)•WSr244/245/249
 • 23. lichamelijke mishandeling
 • 24. lichamelijke mishandeling
 • 25. • slachtoffers van fatale kindermishandelingzijn vaak vooraf in een ziekenhuis gezien,waarbij de signalen vankindermishandeling zijn gemist
 • 26. letsels• neurotrauma• fracturen• brandwonden• huidlaesies
 • 27. neurotrauma• Shaken Baby of ‘Inflicted Traumatic BrainInjury’ (ITBI)• vaak geen uitwendig letsel zichtbaar!• combinatie van intracraniele bloedingen,retinabloedingen en hersenletsel, vaak in combinatiemet skeletafwijkingen
 • 28. neurotrauma•schudden -> subdurale en subarachnoidalebloedingen.•direct trauma -> epidurale bloeding (icm #)•symptomen: wisselend in ernst•incidentie: 17/100.000 (< 2 jr)
 • 29. fracturen• vooral verdacht naarmate kind jonger en mindermobiel
 • 30. zeer verdacht• metafysaire hoekfracturen• ## processus spinosus vertebrae• posterior gelokaliseerde ribfracturen• scapulafracturen• sternumfracturen• femurschacht ##
 • 31. metafysaire hoekfracturen
 • 32. metafysaire hoekfracturen
 • 33. posterior gelokaliseerde ribfracturen
 • 34. posterior gelokaliseerde ribfracturen
 • 35. brandwonden• anamnese:• past letsel bij duur en temperatuur?
 • 36. brandwonden•scherp begrensd (‘sok’ of ‘handschoen’)• afdruk voorwerp (sigaret)• geen ‘spatlaesies’• specifieke plaatsen:handpalmen, voetzolen,genitalia, perineum, billen, rug
 • 37. handschoenverbranding
 • 38. huid• 90% van alle mishandelde kinderenheeft• huidafwijkingen
 • 39. verslaglegging
 • 40. verslaglegging•anamnese•“golden window”• lichamelijk onderzoek (top->teen)• beschrijf, typeer, interpreteer
 • 41. verslaglegging•zorgvuldig en objectief aantekeningen van (aanwijzingenvoor) kindermishandeling, de onderzoeken en de uitkomstendaarvan, blijkt een vermoeden uiteindelijk onterecht, danvermeldt de arts ook dat uitdrukkelijk in het dossier• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 • 42. bewaarplicht• tot kind 34 jaar is of zoveel langer als in verbandmet goed hulpverlenerschap noodzakelijk is• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 • 43. vernietiging• vernietiging van gegevens over (vermoedens van)kindermishandeling uit het dossier van het kindvindt uitsluitend plaats op verzoek van het kind• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 • 44. vernietiging• verzoek ouder om vernietiging van gegevens uitdiens eigen dossier, kan worden geweigerdvanwege het belang van kind bij bewaring van diegegevens• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 • 45. inzagerecht• goed hulpverlenerschap kan meebrengen dat de artsouders inzage in en/of afschrift van gegevens overkindermishandeling weigert• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 • 46. take home•denk aan de mogelijkheid van kindermishandeling• plicht om aanwijzingen op te pakken, niet om dedader op te sporen• zorg voor het kind = zorg voor het gezin.• documenteer!
 • 47. bedankt voor uw aandacht!

Related Documents