Narkotyki-zagrożenia we współczesnym świecie<br />Maria Stefanów, kl. 2g<br />
Co to jest narkotyk?<br />Narkotyk -to środek wywołujący uzależnienie.Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zar...
Co to jest zespół uzależnienia?<br />Na zespół uzależnienia składają się takie zjawiska fizjologiczne, behawioralne (dotyc...
Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki?<br /><ul><li>Ciekawość.
Presja kolegów i koleżanek.
Aspirowanie do dorosłości.
Niezadowolenie z siebie i swojego życia.
Konflikty i napięcia wewnętrzne.
Problemy w szkole lub w domu.
Robienie na przekór dorosłym.
Brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.</li></li></ul><li>Jak zapobiegać?<br />okazywać dziecku ciepło i czuło...
Sterydy<br />Głównym powodem zażywania sterydów jest chęć zwiększenia siły, kondycji i poprawienia wyglądu poprzez przyros...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Długotrwałe przyjmowanie sterydów anabolicznych może prowadzić do:<br />cię...
Amfetamina<br />Amfetamiana i metamfetamina mimo iż różnią się nieco strukturą chemiczną - dają podobny efekt, nie różniąc...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Anhedonia - utrata zdolności odczuwania przyjemności przy czynnościach i pr...
Ecstasy<br />Działaniu ecstasy, podobnie jak w przypadku innych środków z grupy amfetamin towarzyszy uczucie silnej eufori...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Na skutek przedawkowania środka lub szczególnej nadwrażliwości na jego dzia...
Grzyby halucynogenne<br />Spośród 5.000 odmian grzybów znanych przez człowieka - około 80 odmian posiada właściwości psych...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Mimo że zawarte w opisywanych grzybach substancje nie niosą niebezpieczeńst...
Środki wziewne<br />Zwyczaj wdychania rozpuszczalników organicznych stosowanych do rozpuszczania kauczuku, farb, lakierów,...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Przewlekłe stosowanie wziewnych substancji odurzających, w zależności od ro...
Kokaina<br />Kokaina podana ogólnie charakteryzuje się silnym działaniem pobudzającym - wprowadzającym układ nerwowy w sta...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Silne wyniszczenie organizmu - spowodowane brakiem łaknienia, snu.<br />Psy...
LSD<br />Najpoważniejsze próby medycznego stosowania LSD dotyczyły psychiatrii, a dokładnie leczenia schizofreników<br />P...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Mimo, że zazwyczaj osoba odurzona LSD zdaje sobie sprawę z tego, że jest po...
Opiaty<br />Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (np. "kompot" uzyskiwany domowym s...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Przedawkowanie<br />depresja oddechowa<br />sinica (najpierw sinienie ust i...
Marihuana<br />Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (Cannabissativa L.), rosnących w południowo-wschodniej...
Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Zespół amotywacyjny - stan związany z regularnym i długotrwałym przyjmowani...
Narkotyki w Polsce<br />   Staliśmy się krajem konsumentów narkotyków. Dotąd i tak nie było najgorzej z konsumpcją, ale Po...
Legalizacja narkotyków<br />Żadnego z krajów nie stać na pełną legalizację jakichkolwiek narkotyków, w tym marihuany. Tam ...
of 35

Narkotyki - zagrożenia we współczesnym świecie

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narkotyki - zagrożenia we współczesnym świecie

 • 1. Narkotyki-zagrożenia we współczesnym świecie<br />Maria Stefanów, kl. 2g<br />
 • 2. Co to jest narkotyk?<br />Narkotyk -to środek wywołujący uzależnienie.Należy przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniająceo działaniu pobudzającym, np. środki psychostymulujące (amfetamina, kokaina) jaki o działaniu silnie hamującym (np. barbiturany, benzodiazepiny, alkohole, w tym alkohol etylowy)a także środki psychodysleptyczne (halucynogenne, np. LSD-25, meskalina, psylocybina).<br />
 • 3. Co to jest zespół uzależnienia?<br />Na zespół uzależnienia składają się takie zjawiska fizjologiczne, behawioralne (dotyczące zachowania) i poznawcze, kiedy zachowania związane z używaniem substancji uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.<br />
 • 4. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki?<br /><ul><li>Ciekawość.
 • 5. Presja kolegów i koleżanek.
 • 6. Aspirowanie do dorosłości.
 • 7. Niezadowolenie z siebie i swojego życia.
 • 8. Konflikty i napięcia wewnętrzne.
 • 9. Problemy w szkole lub w domu.
 • 10. Robienie na przekór dorosłym.
 • 11. Brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.</li></li></ul><li>Jak zapobiegać?<br />okazywać dziecku ciepło i czułość,<br />rozmawiać, nie unikać trudnych tematów,<br />słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów,<br />służyć radą i być, kiedy Cię potrzebuje,<br />nie oceniać i nie porównywać z innymi,<br />nie wyśmiewać, nie krytykować,<br />nie stawiać zbyt wysokich wymagań i pomagać uwierzyć w siebie,<br />doceniać starania i chwalić postępy,<br />być przykładem i autorytetem,<br />uczyć podstawowych wartości, pamiętając, że ważniejsze jest co robisz,a nie co mówisz,<br />poznawać przyjaciół swojego dziecka,<br />zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko,<br />wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków.<br />
 • 12. Sterydy<br />Głównym powodem zażywania sterydów jest chęć zwiększenia siły, kondycji i poprawienia wyglądu poprzez przyrost masy mięśniowej.Zewnętrzne oznaki używania<br />poprawa nastroju<br />przypływ energii<br />poczucie siły i kondycji<br />nerwowość, impulsywność, agresywność<br />zmiany skórne (plamy, zaczerwienienia)<br />obrzęk twarzy, przerost żuchwy<br />zaburzenia równowagi hormonalnej<br />
 • 13. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Długotrwałe przyjmowanie sterydów anabolicznych może prowadzić do:<br />ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych (wątroby, nerek, serca)<br />osłabienia popędu płciowego<br />uszkodzenia chromosomów<br />Sterydy powodują także zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu: rozdrażnienie, nerwowość, agresję, lęk, panikę, urojenia prześladowcze, depresję z myślami samobójczymi.<br />
 • 14. Amfetamina<br />Amfetamiana i metamfetamina mimo iż różnią się nieco strukturą chemiczną - dają podobny efekt, nie różniący się wieloma szczegółami. Jest to ogromny przypływ energii i bardzo wyraźne podwyższenie nastroju aż do euforii. Osoby, będące pod wpływem tych środków przeżywają wykazują wzmożoną aktywność, której towarzyszybezsenność. Osoby takie wydają się bardziej przedsiębiorcze z równoczesnym brakiem krytycyzmu własnego postępowania.<br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />zwiększenie wydolności psychomotorycznej<br />polepszona koncentracja i możliwość maksymalnego skupienia uwagi (np. w czasie nauki)<br />przypływ energii i gotowości do działania<br />poczucie pewności i intensywne (subiektywne) poczucie mocy,<br />euforia<br />odsunięcie poczucia lęku<br />Negatywne efekty działania<br />drażliwość i agresywność<br />formikacje (wrażenie obecności insektów na skórze)<br />
 • 15.
 • 16. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Anhedonia - utrata zdolności odczuwania przyjemności przy czynnościach i przeżyciach zwykle jej dostarczających.<br />Psychoza amfetaminowa o charakterze majaczeniowo-urojeniowym (omamy słuchowei urojenia prześladowcze) - długotrwałe stosowanie amfetaminy i metamfetaminy często prowadzi do stanów przypominających objawy schizofrenii.<br />Wywołana przez narkotyk głęboka i ostra depresja może prowadzić do myślii prób samobójczych nawet przez długi czas od momentu zaprzestania jego przyjmowania.<br />Zmniejszenie potencji z równoczesnym wzrostem pożądania. Przy dużym pobudzaniu seksualnym ejakulacja i orgazm są trudne i niemożliwe do osiągnięcia.<br />Silne pobudzenie oraz zanik samokontroli prowadzi często do niespodziewanych, bardzo gwałtownych zachowań.<br />Skrajne wyczerpanie spowodowane długim okresem intensywnego przyjmowania narkotyku. Z reguły już po kilkudniowym "ciągu" osoba używająca amfetaminy zapadaw przedłużony, niespokojny sen trwający nawet do 48 godzin.<br />Przedawkowanie przejawia się w postaci tachykardii, bólów w klatce piersiowej, nadciśnienia tętniczego i zagrażającej życiu zapaści sercowo-naczyniowej. W wyniku przedawkowania narkotyku może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie drobnych naczyń mózgowych prowadzące do udarów mózgu.<br />
 • 17. Ecstasy<br />Działaniu ecstasy, podobnie jak w przypadku innych środków z grupy amfetamin towarzyszy uczucie silnej euforii. Doznania te decydują o uzależniających właściwościach tego środka. <br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />euforia<br />uczucie przypływu energii<br />pobudzenie seksualne<br />uczucie silnej więzi z otoczeniem<br />uczucie empatii w stosunku do innych<br />intensyfikacja przeżyć emocjonalnych<br />zaostrzenie percepcji otoczenia<br />Negatywne efekty działania <br />napięcie emocjonalne<br />depersonalizacja<br />niepokój mogący przerodzić się w panikę<br />nadwrażliwość na bodźce z zewnątrz<br />poczucie utraty kontroli<br />nieprzyjemne halucynacje i depresja<br />
 • 18. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Na skutek przedawkowania środka lub szczególnej nadwrażliwości na jego działanie może pojawić się tzw. "złośliwy zespół neuroleptyczny" (spadek ciśnienia krwi, gwałtowny wzrost temperatury ciała, drgawki i śpiączka) prowadzący do śmierci.<br />Szczególnie niebezpieczne jest przyjmowanie MDMA przez osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Środek ten powoduje migotanie komór serca nawet u osób zdrowych.<br />Na skutek spowodowanego przez MDMA szczękościsku i zgrzytania zębami może dojść do kruszenia zębów.<br />Podobnie jak w przypadku stosowania innych środków z grupy amfetamin może dochodzić ciężkich stanów depresyjnych, urojeń i psychoz, które środek ten może ujawnić i wzmocnić, lub będą one bezpośrednim następstwem jego stosowania.<br />Podniecenie seksualne połączone jednocześnie z odrzuceniem zahamowańw sferze seksualnej może prowadzić do negatywnych konsekwencji.<br />Nie wiele wiadomo o efektach długotrwałego używania ecstasy, ale istnieją przesłanki co do tego, że może powodować zmiany degeneracyjne niektórych neuronów wmózgu.<br />UWAGA: Wiele osób zażywa ecstasy na imprezach rave. Środek ten powoduje wzrost temperatury ciała, co połączone nadmiernym wysiłkiem (taniec) może prowadzić do odwodnienia organizmu.<br />
 • 19. Grzyby halucynogenne<br />Spośród 5.000 odmian grzybów znanych przez człowieka - około 80 odmian posiada właściwości psychoaktywne. Są one spotykane, oprócz dalekiej północy, na każdej szerokości geograficznej.<br />Objawy użycia<br />halucynacje<br />zwiększenie wrażliwości wzrokowej i słuchowej<br />brak kontaktu z otoczeniem<br />uczucie opuszczenia ciała<br />bierność i obojętność na sygnały zewnętrzne<br />gadatliwość i wesoły nastrój<br />silne halucynacje<br />prowadzenie rozmów z wyimaginowanymi osobami<br />wyostrzenie zmysłów wzroku i słuchu<br />
 • 20. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Mimo że zawarte w opisywanych grzybach substancje nie niosą niebezpieczeństwa powstania uzależnienia fizycznego i niemożliwy jest rozwój tolerancji - istnieje jednak, podobnie jak w przypadku innych halucynogenów, pewne niebezpieczeństwo uzależnienia psychicznego.<br />"Eksperymentów" z grzybami nie powinny na pewno podejmować osoby o niestabilnej psychice i skłonne do reakcji psychotycznych. W takich przypadkach szok spowodowany uwolnieniem ukrytych psychoz może doprowadzić do długotrwałego urazu psychicznego.<br />Używanie tych środków jest ryzykownym balansem na krawędzi zdrowia psychicznego stanowczo odradzanym zwłaszcza osobom niedojrzałym psychicznie iemocjonalnie, osobom o skłonnościach do depresji bądź paranoi.<br />Osobnym problemem jest regularne odurzanie się grzybami, czasami jeszcze przyjmując i inne narkotyki. Tego typu zachowania muszą zakończyć się tragicznie; w najlepszym przypadku - załamaniem psychicznym.<br />Zagrożeniem w przypadku muchomora czerwonego jest także możliwość pomyłki prowadzącej do zjedzenia innego muchomora, co może spowodować śmierć.<br />Z uwagi na dużą toksyczność istnieje szczególne zagrożenie dla takich organów jak nerki i wątroba.<br />
 • 21. Środki wziewne<br />Zwyczaj wdychania rozpuszczalników organicznych stosowanych do rozpuszczania kauczuku, farb, lakierów, klejów, tworzyw sztucznych, itp. rozpowszechnił się pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, głównie wśród dzieci i młodzieży z raczej biednych środowisk miejskich. W Polsce, tak jak i w innych krajach, po ten rodzaj narkotyków najczęściej sięgają dzieci i młodzież.<br />Objawy użycia:<br />Euforia z tendencjami do fantazowania<br />omamy i halucynacje<br />Zamglone widzenie<br />dzwonienie w uszach i nadwrażliwość na światło<br />bóle głowy<br />niezborność ruchowa i spowolnienie<br />zamazanie mowy<br />
 • 22. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Przewlekłe stosowanie wziewnych substancji odurzających, w zależności od rodzaju związku chemicznego, intensywności wąchania, częstości i czasu inhalacji doprowadzić może do wielu schorzeń.<br />Długotrwałe odurzanie się środkami inhalacyjnymi prowadzi do poważnych uszkodzeń wątroby i nerek.<br />Niektóre z tych środków uszkadzając szpik kostny zaburzają wytwarzanie komórek krwi co prowadzi do anemii, nierzadko nieodwracalnej.<br />Szczególnie narażonym, przy długotrwałym używaniu substancji lotnych, narządem jest mózg. Często w takich przypadkach dochodzi do tzw. zespołu organicznego, charakteryzującego się zaburzeniami pamięci i intelektu. Nierzadko osoby stale używające tych środków mają zaburzenia koordynacji ruchowej, których widocznym efektem jest charakterystyczny chód.<br />Stosowanie wielu lotnych substancji odurzających bez wątpienia może prowadzić do zgonu.<br />Butan - gaz do zapalniczek - powodując silne opuchnięcie gardła niesie niebezpieczeństwo uduszenia. Tak dochodzi do ponad połowy zgonów wywołanych używaniem lotnych substancji odurzających.<br />Zaburzenia rytmu pracy serca aż do całkowitego zatrzymania to ryzyko stosowania aerozoli i nie tylko, gdyż dużo lotnych substancji odurzających powodujeniemiarowość i zmniejsza wydolność pracy serca.<br />Do śmierci może również dojść na skutek urazów będących następstwem niebezpiecznych zachowań. Znane są przypadki spalenia (w związku z równoczesnym paleniem papierosów), uduszenia (gdy dochodzi do utraty przytomności podczas wdychania z torebki nałożonej na twarz) czy wreszcie wypadków w ruchu ulicznym (w wyniku nie dających się przewidzieć zmian w zachowaniu).<br />
 • 23. Kokaina<br />Kokaina podana ogólnie charakteryzuje się silnym działaniem pobudzającym - wprowadzającym układ nerwowy w stan nadaktywności. Podana miejscowo wykazuje właściwości znieczulające. I tu znalazła zastosowanie w opiece medycznej.<br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />silna euforia<br />intensywne poczucie mocy wewnętrznej (siły fizycznej i umysłowej)<br />pobudzenie ruchowe i podniecenie seksualne<br />poczucie wyższości i odsunięcie poczucia lęku<br />czas reakcji psychicznej ulega skróceniu - przyspieszeniu ulegają procesy myślowe<br />zanik zdolności odczuwania przykrych wrażeń<br />Negatywne efekty działania<br />brak krytycyzmu co do własnych możliwości i zachowań<br />niepokój i napięcie<br />bezsenność<br />załamanie nerwowe<br />urojenia o nieprzyjemnej treści<br />
 • 24.
 • 25. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Silne wyniszczenie organizmu - spowodowane brakiem łaknienia, snu.<br />Psychoza pokokainowa - postępowanie może stać się z czasem irracjonalne i dziwaczne; poczucie prześladowania i inwigilowania będzie wykazywać bardzo wiele cech charakterystycznych dla psychozy.<br />Zaburzenia i zmiany w osobowości, w tym zanik uczuć wyższych, przygnębienie z możliwością prób samobójczych.<br />Przedawkowanie - objawy ostrego zatrucia występują w ciągu kilkudziesięciu minut od przyjęcia zbyt dużej dawki kokainy. Charakteryzują się one silnym lękiempołączonym z urojeniami i zaburzeniami świadomości oraz wybitnie nasilonym pobudzeniem ruchowym (od miotania się do konwulsji). Towarzyszy temu wysokieciśnienie krwi i płytki, przyspieszony oddech.<br />
 • 26. LSD<br />Najpoważniejsze próby medycznego stosowania LSD dotyczyły psychiatrii, a dokładnie leczenia schizofreników<br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />zmianę poczucia kształtów i barw<br />niewyraźne widzenie całości i ostrzejsze widzenie kontrastów<br />wyostrzenie słuchu<br />poczucie obcości własnego ciała<br />omamy, złudzenia i urojenia wzrokowe<br />zmiany nastroju i euforię<br />subiektywne poczucie wolniejszego upływu czasu<br />gonitwę myśli i zmniejszenie zdolności krytycznego osądu.<br />Negatywne efekty działania<br />problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem<br />zła ocena odległości oraz własnych umiejętności<br />niespójność wypowiedzi<br />zimne dłonie i stopy<br />wymioty<br />uczucie nacisku na klatkę piersiową ("ciasny sweterek")<br />uczucie oszołomienia, osamotnienia<br />depersonalizacja<br />bezsenność<br />panika, lęk, płacz, śmiech<br />"złe podróże" (bad trip) - stany charakteryzujące się m.in. poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała<br />
 • 27.
 • 28. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Mimo, że zazwyczaj osoba odurzona LSD zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod wpływem halucynacji - niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia może wynikać znieracjonalnego zachowania się: błędnej oceny odległości, czasu i własnych możliwości.<br />Ciągłe zażywanie LSD powoduje uszkodzenia mózgu oraz zmiany chromosomalne.<br />Szczególnie przy stosowaniu zbyt dużych dawek mogą pojawić się poważne urojenia, które wpływając na zachowanie zagrożą bezpieczeństwu odurzonej osoby.<br />W przypadku używania LSD, u niektórych osób może mieć to wpływ na wyzwalanie się stanów psychotycznych (indukcja schorzeń psychiatrycznych) a także na występowanie tendencji samobójczych.<br />Flashback - możliwość ponownego, chwilowego wystąpienia wrażeń i halucynacji doznanych podczas odurzenia mająca miejsce <br />w pewnym odstępie czasowym od momentu odurzenia (nawet po kilku tygodniach czy miesiącach).<br />Przedawkowanie ze śmiertelnym skutkiem nie jest możliwe - nie występuje zagrożenie życia bezpośrednio ze strony samej substancji chemicznej.<br />
 • 29. Opiaty<br />Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (np. "kompot" uzyskiwany domowym sposobem ze słomy makowej) jak i również syntetyczne środki przeciwbólowe, działające na receptor opiatowy. Należą do nich: opium, morfina i heroina.<br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />euforia (błogostan) i uczucie odprężenia<br />poczucie wewnętrznego zadowolenia i spokoju<br />Negatywne efekty działania<br />zmniejszenie uczucia głodu, bólu i potrzeb seksualnych<br />niepokój ruchowy lub spowolnienie psychoruchowe i senność<br />subiektywne odczuwanie ciepła przy niewielkim obniżeniu temperatury ciała<br />zmniejszenie czynników motywacyjnych<br />apatia i wypalenie emocjonalne<br />postawa obronna i wycofująca<br />
 • 30. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Przedawkowanie<br />depresja oddechowa<br />sinica (najpierw sinienie ust i opuszków palców)<br />krańcowa senność<br />wiotczenie mięśni szkieletowych - nienaturalne rozluźnienie<br />zimna, wilgotna i lepka skóra<br />zwolniona akcja serca i niskie ciśnienie krwi<br />śpiączka i zgon - powodem śmierci jest ostra niewydolność oddechowa<br />W przypadku przedawkowania najważniejsze jest podtrzymanie oddechu (sztuczne oddychanie) oraz wezwanie karetki pogotowia.<br />Ryzyko transmisji chorób zakaźnych (szczególnie HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby) w związku z iniekcyjną drogą przyjmowania.<br />Intesywność uzależnienia, szczególnie w przypadku heroiny, bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek innego narkotyku prowadzi do całkowitego podporządkowaniażycia nałogowi i jego podtrzymania. Skutki takiego stanu odczuwane są wyraźnie w każdej dziedzinie życia osoby uzależnionej.<br />Opiaty obniżając napięcie emocjonalne sprawiają, że osoby przyjmujce je nie czują dyskomfortu swojej, pogarszającej się sytuacji.<br />
 • 31. Marihuana<br />Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (Cannabissativa L.), rosnących w południowo-wschodniej Azji, w rejonie Morza Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i Południowej. Można je również hodować w klimacie umiarkowanym.<br />Pozornie "pozytywne" efekty działania<br />obniżenie się progu percepcji (szczególnie słuchowej) - wzrost wrażliwości zmysłów<br />odprężenie i poczucie spokoju<br />zmiana poczucia mijającego czasu: jest on określany jako rozciągnięty i mijający wolniej<br />zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych<br />optymizm i podniesiona samoocena<br />poczucie absurdu<br />Negatywne efekty działania<br />skłonność do ulegania sugestiom<br />zagubienie<br />nieracjonalne myśli<br />zwiększone napięcie i niepokój<br />pogorszenie pamięci<br />przyspieszone tętno<br />zawroty głowy<br />apatia<br />lęki i urojenia<br />niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie<br />
 • 32.
 • 33. Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwo<br />Zespół amotywacyjny - stan związany z regularnym i długotrwałym przyjmowaniem konopi charakteryzujący się zmniejszoną energią, zmniejszoną dążnością do osiągnięć, apatią, skróconym czasem skupienia uwagi, nieadekwatną oceną sytuacji, a przede wszystkim z upośledzoną zdolnością do komunikowania się z innymi.<br />Zwiększona możliwość współuzależnienia od tytoniu, który stanowi częsty dodatek podczas palenia marihuany.<br />Eskalacja używania innych (nielegalnych) środków odurzających, co może mieć także związek z otwarciem dostępu do innych, bardziej wyniszczających narkotyków(np. w ramach "oferty" dealera sprzedającego marihuanę).<br />U niektórych osób może dojść po dłuższym czasie systematycznego używania THC do indukcji schorzeń psychiatrycznych.<br />Podczas palenia preparatów konopi jego aktywne składniki docierają łatwo i szybko przez drogi ddechowe do krwiobiegu, a następnie z krwią do mózgu.<br />Dym działa szkodliwie na cały układ oddechowy.<br />W wyniku nadużywania konopi moe dojść do osłabienia zdolności przyswajania nowych informacji. Osłabienie pamięci związane z przyjmowaniem narkotyku, z całą pewnością odbija się negatywnie na wynikach w nauce.<br />Śmiertelne przedawkowanie THC jest praktycznie niemożliwe.<br />
 • 34. Narkotyki w Polsce<br />   Staliśmy się krajem konsumentów narkotyków. Dotąd i tak nie było najgorzej z konsumpcją, ale Polska słynęła głównie jako producent amfetaminy. Tymczasem w ciągu ostatnich czterech lat, popyt na niektóre nielegalne środki odurzające wzrósł ponad dziesięciokrotnie.     Badania przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wskazują, że około 23% uczniów stołecznych szkół ponadpodstawowych miało kontakt z amfetaminą, a ponad 8% z heroiną. Do tego dochodzi blisko 40% młodocianych mających za sobą doświadczenia z marihuaną. Wiemy, że niektórzy nie zechcą przywiązywać wagi do ostatniej liczby twierdząc, że "marihuana jest relatywnie niegroźna". Niemniej, jest ona nadal środkiem nielegalnym, a wspomniane 40% jest wskaźnikiem pewnej ogólnej tendencji, mówiącej, że w środowiskach młodzieżowych rozpowszechniło się i ciągle rośnie przyzwolenie na używanie nielegalnych narkotyków.<br />
 • 35. Legalizacja narkotyków<br />Żadnego z krajów nie stać na pełną legalizację jakichkolwiek narkotyków, w tym marihuany. Tam gdzie jedynie częściowo to zrobiono (Holandia), rosną wskaźniki społecznego nieprzystosowania, nieumiejętności pełnienia ról społecznych np. ról rodzicielskich. Chociaż eksperyment holenderski uważamy na obecnym etapie za niezdrowy, to dla krajów realizujących ideę otwartego społeczeństwa jest on niezwykle istotny. Jest to papierek lakmusowy, doświadczenie w wypracowaniu właściwej strategii wobec narkotyków.     Zapalenie trawy przez amsterdamskiego mieszczucha to jedynie chwilowe odejście od zasad, od uregulowanego i pracowitego trybu życia. Więc nie tylko o "samą w sobie" marihuanę tu chodzi, ale o postawę wobec zdrowia, kulturę, na którą nakłada się palenie. Zdrowy styl życia występuje w środowiskach ludzi zamożnych i wyedukowanych, natomiast prawie nie występuje tam, gdzie brakuje perspektyw dla ludzi młodych, brakuje bazy materialnej (stąd Holendrzy są zdrowsi od Polaków, Polacy zaś zdrowsi od Kenijczyków).<br />
 • 36. Narkotyki, a prawo<br />Przepisy ogólne<br />1. środków farmaceutycznych, które są środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi,w zakresie nie uregulowanym w przepisach o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym,<br />2. trucizn i środków szkodliwych, które są prekursorami, w zakresie nie uregulowanym w przepisacho substancjach trujących.<br />
 • 37. Produkcja<br />1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza mleczko makowe lub smołę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br />2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.<br />
 • 38. Wprowadzanie do obrotu<br />1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. <br />3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10<br />
 • 39. Częstowanie<br />1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br />2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5<br />
 • 40. Posiadanie<br />1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br />Uprawa<br />1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak,z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.<br />
 • 41. KONIEC <br />

Related Documents