Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Polecana miejscowość CieszynPolecana miejscowość Cieszyn
• Wartości kulturowe C...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Żródło: http://gdziewyjechac.pl/wp-content/uploads/2013/08/Ciesyzn-panorama.jpg
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Jak dojechać do Cieszyna?
Najlepszym wyborem
dojazdu z Dąbrowy
Górniczej do Cie...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Ciekawe obiekty, zabytki,
imprezy w Cieszynie
• Wzgórze zamkowe; Rotunda Romańs...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Prognoza pogody dla
Cieszyna i okolic.
Internetowa mapa
Cieszyna
Nieoficjalny s...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Cieszyn położenie miasa oraz historia
Miasto położone na granicy Polski i Czech...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Cieszyn po 1945 roku
Duże zmiany nastąpiły w zabudowie obu części Cieszyna po 1...
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Gdzie znajduje się Cieszyn?!
• Pod Warszawą
• Nad morzem
• Na Śląsku
Cieszyńskim
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Żródła użyte w prezentacji
3. Slajd zdjęcie Cieszyna Żródło: http://gdziewyjech...
of 10

Prezentacja elearningowa Słowiena Michał

Prezentacja dla WSB TI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Services      


Transcripts - Prezentacja elearningowa Słowiena Michał

  • 1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • 2. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Polecana miejscowość CieszynPolecana miejscowość Cieszyn • Wartości kulturowe Cieszyna sytuują miasto wśród najbardziej atrakcyjnych pod tym względem obszarów w Polsce. Świadectwem wielu wieków rozwoju Cieszyna są liczne zabytki nieruchome począwszy od romańskich aż do secesyjnych. Pośród nich 841 jest chronionych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 99 poprzez wpis do rejestru zabytków. • Według danych na 1 stycznia 2013 r. polski Cieszyn liczy 36 119 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi natomiast 28,61 km² • Cieszyn znajduje się w południowej części Polski, pomiędzy 18º 35' 50 długości geograficznej wschodniej i 49º 43' 08 szerokości geograficznej północnej. Pod względem administracyjnym leży w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
  • 3. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Żródło: http://gdziewyjechac.pl/wp-content/uploads/2013/08/Ciesyzn-panorama.jpg
  • 4. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Jak dojechać do Cieszyna? Najlepszym wyborem dojazdu z Dąbrowy Górniczej do Cieszyna aktualnie jest przejazd samochodem ponad 97km trasami S1 co powinno potrwać 1g 19min.
  • 5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ciekawe obiekty, zabytki, imprezy w Cieszynie • Wzgórze zamkowe; Rotunda Romańska, Wieża Piastowska, Pałac Myśliwski, Wieża Ostatecznej Obrony zw. Starą, • Dom Narodowy, Rynek, Studnia Trzech Braci, Cieszyński Browar Zamkowy, Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie • Święto Trzech Braci w Cieszynie impreza muzykalna w Cieszynie. Raz do roku, w czerwcu, Cieszyn i Czeski Cieszyn, zwykle podzielone graniczną Olzą, stają się jednym miastem. Ulice przemierzają barwne korowody, a mieszkańcy i licznie przybyli turyści spotykają się na Moście Przyjaźni przy tradycyjnym cieszyńskim strudlu. Włodarze miast symbolicznie przekazują na trzy dni klucze do połączonego wspólnym świętem miasta ludziom kultury.
  • 6. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Prognoza pogody dla Cieszyna i okolic. Internetowa mapa Cieszyna Nieoficjalny serwis internetowy o Cieszynie
  • 7. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Cieszyn położenie miasa oraz historia Miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r. przez trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał w X w. jako gród broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego wokół podgrodzia rozwinęło się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa regionu – Śląska Cieszyńskiego. Od czasów reformacji jest miastem zróżnicowanym pod względem religijnym, o mieszanym składzie narodowościowym. Poza ludnością polską mieszkali tu Niemcy, Czesi, także Żydzi, a na przełomie XIX i XX w. nieliczna, ale widoczna kolonia Węgrów. Spór o przynależność terytorialną Śląska Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na lewym brzegu Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tego momentu jednolity dotąd organizm rozwija się jako dwa graniczne miasta przedzielone rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn.
  • 8. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Cieszyn po 1945 roku Duże zmiany nastąpiły w zabudowie obu części Cieszyna po 1945 r. Cieszyn powiększył swój obszar przez administracyjne włączenie kilku sąsiednich wsi, podobnie jak Czeski Cieszyn. Na przedmieściach wybudowano kilka dużych fabryk, na obrzeżach powstało kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Komunistyczne władze, forsując z przyczyn ideologicznych ciężki przemysł nie bardzo liczyły się z zastaną architekturą, niektóre budynki wyburzono dla potrzeb ruchu samochodowego. Większe zmiany dokonały się w Czeskim Cieszynie. Na miejscu fabryki mebli Kohnów urządzono dworzec autobusowy. W centrum miasta zabudowano wolne jeszcze miejsca, m. in. na Rynku, nie zawsze dbając o dopasowanie stylem do sąsiednich domów. Wybudowano w 1961 r. nowy dom kultury wraz z teatrem. Większość wznoszonych w tym czasie obiektów budowano najpierw w stylu socrealizmu. Po obu stronach granicy stopniowo rosło znaczenie przejść granicznych, które rozbudowywano, by w końcu wybudować nowe, duże przejście graniczne w Boguszowicach pod Cieszynem. W ostatniej dekadzie XX w. władze obu miast poświęciły wiele uwagi i środków przywróceniu reprezentacyjnego wyglądu Cieszyna. Wiele starych obiektów odrestaurowano, stawiając je częściowo z nowych, trwalszych materiałów, m.in. kamienicę Bludowskich (dawna mennica), do której dobudowaną nową część, przeznaczoną dla Książnicy Cieszyńskiej.
  • 9. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gdzie znajduje się Cieszyn?! • Pod Warszawą • Nad morzem • Na Śląsku Cieszyńskim
  • 10. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Żródła użyte w prezentacji 3. Slajd zdjęcie Cieszyna Żródło: http://gdziewyjechac.pl/wp-content/uploads/2013/08/Ciesyzn- panorama.jpg 4. Użycie grafiki z freepik.com 6. Grafika Ox.pl http://forum.ox.pl/media/img/ox.pl.png Grafika pogody termometru wzięta z freepik.com Grafika mapa Cieszyn w polsce http://www.poland24h.pl/files/Klienci/atr/cieszyn/pol_cieszyn %20mapa.jpg Niektóre treści zapożyczone z mojej prezentacji dot. Cieszyna historii i jego zabytków.

Related Documents