Přístupnost informací na webechPrezentace na seminář Parádní web 201319.2.2013Michal Rada, MVČR
Proč přístupnost?Zajištění rovného přístupu k informacím provšechny, včetně osob se zdravotnímpostižením.Články 4, 9 a 21,...
Přístupnost nejen pro webové stránky• Přístupnost webových stránek• Přístupnost digitálních dokumentů• ...
Kvalifikovaný odhad četnosti zdrojů informacíČetnost užitných informací podle formy20% 10% ...
Příklad 11. Chci podat žádost2. Na webu si najdu informace3. Vyplním a zašlu formulář4. Probíhá řízení5. Obdržím...
Příklad 21. Chci podat žádost2. Kontakt buď znám, nebo jej najdu na webu3. Zavolám, nebo zajdu k úředníkovi4. S úř...
Kde a jak se získají informace?• Na webových stránkách formou textových a netextových informací• V dokumentech (na webu, ...
Základní principy přístupnosti• Pro zrakově postižené (přístupný web a přístupné dokumenty)• Pro sluchově postižené (znak...
Co se chystá u nás?• Od roku 2012 MV zintenzivňuje aktivity• Stanoven harmonogram aktivit s průběžným plněním• Přístupnos...
Co se chystá v EU?• Evropská komise připravuje směrnici o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru•...
Co a jak?• Snaha o implementaci WCAG 2.0 (ISO 40500)• Přechod od konkrétních pravidel k obecnějším principům• Revize něk...
Nejčastější chyby• Přístupnost vztažená úzce pouze na engine webových stránek• Malá přístupnost hlavního obsahu• Nepřístu...
Zdroje informací• Připravovaný web Přístupnost informací ve veřejné správě www.pristupnost-informaci.cz• www.blindfriend...
of 13

Prezentace Michala Rady na seminář paradní web 2013 (promítání)

Prezentace Michala Rady pro vystoupení na semináři Parádní web pořádaný MV ČR 19.2.2013
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace Michala Rady na seminář paradní web 2013 (promítání)

 • 1. Přístupnost informací na webechPrezentace na seminář Parádní web 201319.2.2013Michal Rada, MVČR
 • 2. Proč přístupnost?Zajištění rovného přístupu k informacím provšechny, včetně osob se zdravotnímpostižením.Články 4, 9 a 21, Úmluvy o právech OZP
 • 3. Přístupnost nejen pro webové stránky• Přístupnost webových stránek• Přístupnost digitálních dokumentů• Přístupnost elektronických formulářů• Přístupnost rozhraní a aplikací pro komunikaci s občanem
 • 4. Kvalifikovaný odhad četnosti zdrojů informacíČetnost užitných informací podle formy20% 10% Webové stránky Dokumenty 70% Formuláře
 • 5. Příklad 11. Chci podat žádost2. Na webu si najdu informace3. Vyplním a zašlu formulář4. Probíhá řízení5. Obdržím dokument s rozhodnutím
 • 6. Příklad 21. Chci podat žádost2. Kontakt buď znám, nebo jej najdu na webu3. Zavolám, nebo zajdu k úředníkovi4. S úředníkem vyplníme žádost5. Probíhá řízení6. Obdržím dokument s rozhodnutím
 • 7. Kde a jak se získají informace?• Na webových stránkách formou textových a netextových informací• V dokumentech (na webu, emailem atd.)• Elektronickou poštou• Datovou schránkou• Poštovním stykem• Jednáním na úřadě
 • 8. Základní principy přístupnosti• Pro zrakově postižené (přístupný web a přístupné dokumenty)• Pro sluchově postižené (znaková videa, kontakty, SMS a elektronická komunikace)• Pro pohybově postižené (bezbariérový přístup, snadná manipulace)• Další druhy handicapu a kombinovaná postižení znamenají specifické požadavky
 • 9. Co se chystá u nás?• Od roku 2012 MV zintenzivňuje aktivity• Stanoven harmonogram aktivit s průběžným plněním• Přístupnost v komplexnějším pojetí• Nová legislativní i procesní úprava• Přechod k obecnějším principům• Zintenzivnění osvěty a podpory• Aktivita 2014-2020
 • 10. Co se chystá v EU?• Evropská komise připravuje směrnici o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru• Projednávání únor a březen 2013• Povinnost přístupnosti v rámci vybraných veřejných služeb státu• Vedena veřejná odborná diskuse• Názory: nesrozumitelné, netransparentní, nedodělané• ČR aktivitu vítá, ale má svoje výhrady
 • 11. Co a jak?• Snaha o implementaci WCAG 2.0 (ISO 40500)• Přechod od konkrétních pravidel k obecnějším principům• Revize některých pravidel dle praxe• Úplně nové oblasti: Přístupnost dokumentů a přístupnost formulářů
 • 12. Nejčastější chyby• Přístupnost vztažená úzce pouze na engine webových stránek• Malá přístupnost hlavního obsahu• Nepřístupné dokumenty• Nepřístupné formuláře• Nepřístupné portály a služby pro občany• Neschopnost reagovat na zjištěné problémy po odborné stránce• Nedostatečné řešení vztahů úřad a dodavatel
 • 13. Zdroje informací• Připravovaný web Přístupnost informací ve veřejné správě www.pristupnost-informaci.cz• www.blindfriendly.cz• www.poslepu.cz• www.pravidlapristupnosti.cz• http://www.w3.org/TR/WCAG/

Related Documents