Internetová stránka triedy riešiteľ: Michal Mančík ročník štúdia: štvrtý konzultant: Ing. Anna Gregorová
Ciele projektu <ul><li>Info o novinkách pre spolužiakov </li></ul><ul><li>Sprístupnenie poznatkov o našej triede verejnost...
Popis <ul><li>Sekcie: </li></ul><ul><ul><li>Úvod </li></ul></ul><ul><ul><li>Triedna </li></ul></ul><ul><ul><li>Spolužiaci ...
Analýza konkurencieschopnosti <ul><li>Prednosti </li></ul><ul><ul><li>Nižšie riziko získania vírusov </li></ul></ul><ul><u...
Technológia <ul><li>Dizajn vytvorený pomocou programu: </li></ul><ul><ul><li>COREL PHOTO-PAINT </li></ul></ul><ul><li>Spoj...
Postupy <ul><li>Odlišnosť stránky od iných: </li></ul><ul><ul><li>Výhody: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stránka vytvorená...
Aktuálny stav <ul><li>Potešujúce zaznamenania: </li></ul><ul><ul><li>1. miesto na školskom kole SOČ a 5. miesto na krajsko...
www.4.at.szm.sk Názov webovej stránky
Ďakujem za pozornosť!
of 9

Prezentácia webovej stránky

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentácia webovej stránky

  • 1. Internetová stránka triedy riešiteľ: Michal Mančík ročník štúdia: štvrtý konzultant: Ing. Anna Gregorová
  • 2. Ciele projektu <ul><li>Info o novinkách pre spolužiakov </li></ul><ul><li>Sprístupnenie poznatkov o našej triede verejnosti </li></ul><ul><li>Dosiahnuť určitú návštevnosť na stránke </li></ul>
  • 3. Popis <ul><li>Sekcie: </li></ul><ul><ul><li>Úvod </li></ul></ul><ul><ul><li>Triedna </li></ul></ul><ul><ul><li>Spolužiaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvrh </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotoalbum </li></ul></ul><ul><ul><li>Videá </li></ul></ul><ul><ul><li>Výsledky </li></ul></ul><ul><ul><li>Písomky </li></ul></ul><ul><ul><li>Download </li></ul></ul><ul><ul><li>Novinky </li></ul></ul><ul><li>Názov: „4.AT WEB“ </li></ul><ul><ul><li>Kontakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Počítadlo </li></ul></ul><ul><ul><li>Návštevná kniha </li></ul></ul><ul><ul><li>Anketa </li></ul></ul>
  • 4. Analýza konkurencieschopnosti <ul><li>Prednosti </li></ul><ul><ul><li>Nižšie riziko získania vírusov </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravidelné aktualizácie </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravdivé informácie </li></ul></ul><ul><ul><li>Webhosting zadarmo </li></ul></ul><ul><li>Nedostatky </li></ul><ul><ul><li>Menšia návštevnosť ako u veľkých firemných stránkach </li></ul></ul><ul><ul><li>Menej voľného priestoru voči plateným stránkam </li></ul></ul>
  • 5. Technológia <ul><li>Dizajn vytvorený pomocou programu: </li></ul><ul><ul><li>COREL PHOTO-PAINT </li></ul></ul><ul><li>Spojenie pomocou: </li></ul><ul><ul><li>COREL DRAW </li></ul></ul><ul><ul><li>FRONTPAGE </li></ul></ul><ul><li>Pomocné servery: </li></ul><ul><ul><li>www.ceknito.sk </li></ul></ul><ul><ul><li>www.blueboard.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>www.szm.sk </li></ul></ul>
  • 6. Postupy <ul><li>Odlišnosť stránky od iných: </li></ul><ul><ul><li>Výhody: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stránka vytvorená pomocou vlastného dizajnu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na stránku pridávané triedne videá, fotografie a pomôcky pre učenie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vytvorená ako pomôcka pre maturantov </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nevýhody: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaktívne prechody sú použité v obraze – zastaraný spôsob </li></ul></ul></ul>
  • 7. Aktuálny stav <ul><li>Potešujúce zaznamenania: </li></ul><ul><ul><li>1. miesto na školskom kole SOČ a 5. miesto na krajskom kole SOČ </li></ul></ul><ul><ul><li>cez 500 prístupov za necelý rok </li></ul></ul><ul><ul><li>plná funkčnosť na všetkých prehliadačoch (Internet Explorer, Opera, Mozila) </li></ul></ul><ul><li>Nepotešujúce: </li></ul><ul><ul><li>nedostatočná informovanosť verejnosti </li></ul></ul>
  • 8. www.4.at.szm.sk Názov webovej stránky
  • 9. Ďakujem za pozornosť!

Related Documents