Zarządzanie ssakami naczelnymi w stronę ewolucyjnej psychologii pracy i organizacji ...
Zarządzanie ssakami naczelnymi Psychologia ewolucyjna: Człowiek jest ssakiem ...
Zarządzanie ssakami naczelnymi 1. Teoria mózgu społecznego ...
Wszyscy krewni i znajomi Królika liczba Dunbara, określa liczbę znajomości, które jest w stanie podt...
Wszyscy krewni i znajomi Królika ● Liczba Dunbara ma związek z objętością kory nowej, najm...
Wszyscy krewni i znajomi Królika ● przekroczenie tej liczby powoduje konieczność u...
Wszyscy krewni i znajomi Królika (Wilson, 2000) ...
Najwyższy przywódca W myśl ewolucyjnej teorii przywództwa, podążanie za liderem jest strategią adaptacyjną – grupy m...
Najwyższy przywódca Co gorsza... ● Dzisiejsi przywódcy (menedżerowie) rzadko wywodzą się z grupy, której prz...
Organizacja stworzona dla ludzi? W. L. Gore & Associates Działająca od 1958 roku, firma wyce...
Nie ma jak w domu
Nie ma jak w domu
Nie ma jak w domu ● Spacery na łonie natury poprawiają koncentrację, pozwalają lepiej odzyskiwać siły ...
Nie ma jak w domu Na skutek doboru naturalnego, nasz mózg – poprzez nasze upodobania – dąży do stawiania na...
Sawanna w biurze Projektowanie filogenetyczne (Phylogenetic Design) Jego zamierzeniem jest odtwarzanie warunków ...
Sawanna w biurze© treehugger.com
BibliografiaColarelli, S. M. (1998). Psychological interventions in organizations. An evolutionary perspective. AmericanPs...
Dziękuję za uwagę! Michał Kosakowskimichal.kosakowski.pl@gmail.com
of 18

Nagie małpy w biurze

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nagie małpy w biurze

 • 1. Zarządzanie ssakami naczelnymi w stronę ewolucyjnej psychologii pracy i organizacji Michał Kosakowski
 • 2. Zarządzanie ssakami naczelnymi Psychologia ewolucyjna: Człowiek jest ssakiem naczelnym, jego mózg i umysł stanowią rezultat doboru naturalnego. Obecne środowisko funkcjonowania człowieka różni się od warunków, które je ukształtowały – afrykańskiej sawanny z czasów plejstocenu (Dunbar, 2009) Organizacje są częścią ekosystemu w którym funkcjonuje człowiek, stosowane w nich rozwiązania podlegają doborowi naturalnemu, muszą się dostosowywać. Musimy je rozumieć, jako wytwór określonego gatunku. (Colarelli, 1998)Faustin Bedbeder, domena publiczna
 • 3. Zarządzanie ssakami naczelnymi 1. Teoria mózgu społecznego 2. Ewolucyjna teoria przywództwa 3. Projektowanie filogenetyczneFaustin Bedbeder, domena publiczna
 • 4. Wszyscy krewni i znajomi Królika liczba Dunbara, określa liczbę znajomości, które jest w stanie podtrzymać przeciętny człowiek, tym samym wyznaczając rozmiar grupy w jakiej jest w stanie funkcjonować – wynosi ona 147,8 (w praktyce mieszcząc się w przedziale 100-230). Badania wskazują, że satysfakcja z pracy maleje, gdy liczba współpracowników jest większa niż 150. Niejako instynktownie tworzymy grupy i instytucje w takim rozmiarze: ● typowy rozmiar samodzielnej jednostka wojskowej na przestrzeni dziejów: 100-200 osób ● osady pierwszych rolników i wioski współczesnych kultur tradycyjnych ● wspólnoty religijne, np. wioski Hutterytów, dzielone, gdy ich liczebność przekracza 150 (Dunbar, 2009)
 • 5. Wszyscy krewni i znajomi Królika ● Liczba Dunbara ma związek z objętością kory nowej, najmłodszej ewolucyjnie części kory mózgowej; wyjątkowo dużej u naczelnych, zwłaszcza ludzi. ● Nasze mózgi są nieproporcjonalnie duże, ich utrzymywanie jest zaś bardzo kosztowne energetycznie, musi zatem istnieć ważne uzasadnienie dla ich rozmiarów. ● Prawdopodobnie jest nim konieczność funkcjonowania w zawiłym świecie relacji społecznych i orientowania się w zakresie koniecznych do przetrwania w nim informacji - plotek (Dunbar, 2009). ● Niektóre badania (Horvath, 2011) pokazują, że ludzie z większą neocortex wiodą bogatsze życie społeczne.
 • 6. Wszyscy krewni i znajomi Królika ● przekroczenie tej liczby powoduje konieczność utworzenia struktur zarządzania i komunikacji, do 150 sprawdza się komunikacja bezpośrednia ● „plotkowanie”, wymiana informacji o innych członkach społeczności stanowi istotny mechanizm zapewniający jej spójność – waga komunikacji nieformalnej („winorośli”) ● W 2007 roku, agencje szwedzkich urzędów skarbowych został zreorganizowane tak, by poszczególne jednostki nie liczyły sobie więcej niż 147,8 pracownika. Swedish tax collectors organized by apes, „The Local”, 23.07.07
 • 7. Wszyscy krewni i znajomi Królika (Wilson, 2000) ławica ryb: struktura jednopoziomowa, silnie połączonaludzkie wojsko: ludzka organizacja: stado pawianów:wielopoziomowa, silnie wielopoziomowa, wielopoziomowa,hierarchiczna, słabo niehierarchiczna, słabo hierarchiczna, silniepołączona połączona połączona
 • 8. Najwyższy przywódca W myśl ewolucyjnej teorii przywództwa, podążanie za liderem jest strategią adaptacyjną – grupy mające lidera radzą sobie lepiej. Mamy jednak tendencję do wybierania przywódców dostosowanych do warunków afrykańskiej sawanny: ● Rolę w wyborze wciąż odgrywają czynniki pozamerytoryczne: wzrost i płeć ● Wybory prezydenckie w stanach zjednoczonych wygrywają na ogół kandydaci wyższego wzrostu ● W czasach niestabilnych preferujemy liderów o silnie zmaskulizowanych rysach twarzy (skłonnych do ryzyka), w czasach spokojnych starszych i łagodniejszych (nastawionych na relacje) – decyduje kształt szczęki Korzystając z tej wiedzy, naukowcy są w stanie przewidywać wyniki wyborów z niesamowitą skutecznością (Dunbar, 2011; Anjana i Vugt, 2010), nie oznacza to jednak, że wybieramy dobrze.
 • 9. Najwyższy przywódca Co gorsza... ● Dzisiejsi przywódcy (menedżerowie) rzadko wywodzą się z grupy, której przewodzą ● Dotychczasowe mechanizmy „ewaluacyjne” złych przywódców - podważanie autorytetu, nieposłuszeństwo, opuszczenie grupy czy dyskredytacja - są niedopuszczalne w dzisiejszych organizacjach. ● Podwładni są paradoksalnie znacznie bardziej uzależnieni od przełożonych w stosunkach służbowych ● Struktury są formalne, zbyt duże i mają nieefektywną komunikację (Dunbar, 2011; Anjana i Vugt, 2010)
 • 10. Organizacja stworzona dla ludzi? W. L. Gore & Associates Działająca od 1958 roku, firma wyceniana na 1,1 miliarda dolarów, najbardziej znana z posiadania patentu na materiał Gore-Tex, jednym z jej większych odbiorców jest wojsko ● pośród pracowników właściwie nie ma hierarchii, nie ma tytułów, nie ma szefów ● „150 miejsc parkingowych” ● na czele zespołów stoją przywódcy wyłaniani spośród członków, dzięki temu, że mają posłuch ● cele wyznaczane są na zasadzie konsensusu ● bezpośrednia komunikacja ● pracownicy nie odpowiadają przed szefem, a przed sobą nawzajem
 • 11. Nie ma jak w domu
 • 12. Nie ma jak w domu
 • 13. Nie ma jak w domu ● Spacery na łonie natury poprawiają koncentrację, pozwalają lepiej odzyskiwać siły mentalne i dodają energii, pacjenci szybciej zdrowieją i mają mniej skutków ubocznych w salach z widokiem. ● Pracownicy biurowi (N=100) i pracownicy call center (N=200) pracują 10-25 i 7-12% wydajniej, mając do dyspozycji duże okna z widokiem na roślinność (Herman Miller GreenHouse, 2005
 • 14. Nie ma jak w domu Na skutek doboru naturalnego, nasz mózg – poprzez nasze upodobania – dąży do stawiania nas w sytuacjach, które kiedyś pozwalały naszym przodkom skutecznie się reprodukować. Takim środowiskiem jest sawanna, z rzadką roślinnością, w której możemy obserwować otoczenie, nie będąc widzianymi. Zapewnia ona również optymalną ilość bodźców do pracy naszego mózgu. W rezultacie, środowisko sawanny stanowi naturalne i upodobane siedlisko Homo sapiens sapiens. Jak stworzyć sawannę w biurze?
 • 15. Sawanna w biurze Projektowanie filogenetyczne (Phylogenetic Design) Jego zamierzeniem jest odtwarzanie warunków środowiska filogenezy człowieka – środowiska naturalnego afrykańskiej sawanny ●podwieszane sufity imitują rozłożyste korony drzew, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, podobnie jak zaciszne pomieszczenia służące do wypoczynku ●otwarte przestrzenie (szerokie przejścia, niskie ściany działowe) zapewniają szerokie pole widzenia dobrze oświetlone przejścia nie powodują niepokoju ● ●w naturze występuje połączenie elementów zaskakujących i samopowtarzających się wzorców, stopniowych przejść kolorystycznych i kontrastów, jak również poruszające się elementy (Hase i Heerwagen, 2000)
 • 16. Sawanna w biurze© treehugger.com
 • 17. BibliografiaColarelli, S. M. (1998). Psychological interventions in organizations. An evolutionary perspective. AmericanPsychologist. 53 (9), s. 1044-1056.Dunbar, R. (2009). Pchły, plotki i ewolucja języka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna OwcaDunbar, R. (2011). Ilu przyjaciół potrzebuje człowiek? Na tropie zagadek ewolucji. Kraków: WydawnictwoLiterackieHase, B.; Heerwagen, J. H. (2000). Phylogenetic Design: A New Approach for Workplace Design. The Journalof Quality & Participation. 23 (5), s. 27-31.Herman Miller GreenHouse (2005). Evolutionary Psychology and Workplace Design: Doing What ComesNaturally. Dostępny w internecieVan Vugt, M.; Anjana, A. (2010). Selected: Why some people lead, why oters follow and why it matters.London: Profile Press Ltd.Wilson, E. O. (2000). Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe. Poznań: Zysk i S-ka
 • 18. Dziękuję za uwagę! Michał Kosakowskimichal.kosakowski.pl@gmail.com