Vývoj a realizácia aplikácieumožňujúcej teleprítomnosť naneverejnom zasadnutí komisie( diplomová práca )Autor: Bc. Michal ...
Zadanie Cieľom diplomovej práce je vytvoriťpoužiteľnú aplikáciu pre obhajobudiplomovej resp. dizertačnej práce. Úlohy:1....
Videokonferencia moderný spôsob multimediálnej komunikácie prenos zvuku, obrazu a dát medzi dvoma i viacerými účastníkm...
História Berlín - 2. svetová vojna – uzavretý okruh USA (AT&T) - 70. roky – Picturephone USA (MIT) – 1986 – 1. „kodek“...
Groupware moderný multifunkčný nástroj na spoluprácuľudí na spoločnom projekte funkcie: pozývanie: plánovanie úloh a st...
Podnikové riešenia
Personálne riešenia
STUBA Video ConferenceObhajoba záverečnej práce realizovaná videokonferenčnýmhovorom cez zabezpečené spojenie na Internete.
ArchitektúraServer-klientPeer-to-peer
Technológiazachytenie +zobrazeniepráca smultimédiamispojenie +šifrovanie
Technologické riešeniazachytenie +zobrazeniepráca smultimédiamispojenie +šifrovanieJAVAJMFHamachi
Java Media Framework rozhranie pre programovanie aplikácií vJAVE pre prácu s médiami závislými od času JMF 2.1.1e funkc...
Real-Time Transport Protokol protokol aplikačnej vrstvy (TCP/IP model) zabezpečuje doručovanie multimediálnychdát (video...
Hamachi vytvorenie LAN adaptéra 5 účastníkov (voľna licencia) Virtual Private Network IPSec bezpečnosť autentifikáci...
Aplikácia
Výsledky STUBA Video Conference autor: Bc. Michal Ďorda teleprítomnosť komisie pri obhajobách prác „Aplikácia umožňujú...
Priestor na otázky
Posudky aktuálne funguje IBA na 32 bitovejarchitektúre problém: Java Media Framework Nevýhody: starší framework Výhod...
Ďakujem za pozornosťMichal Ďorda; xdorda@stuba.sk
Multimediálne formáty H.263 blok: 8x8 px 4x Y + Cb + Cr = makroblok stratová kompresia – DCT odhad pohybu dvoch za se...
Sieťové modely
RTP hlavička
IPSec
RSA autentifikácia
Diffie-Hellman IKE
AES
KoniecMichal Ďorda; xdorda@stuba.sk
of 27

STUBA Video Conference

Master thesis
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - STUBA Video Conference

 • 1. Vývoj a realizácia aplikácieumožňujúcej teleprítomnosť naneverejnom zasadnutí komisie( diplomová práca )Autor: Bc. Michal Ďorda; xdorda@stuba.skVedúci DP: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.Oponent DP: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
 • 2. Zadanie Cieľom diplomovej práce je vytvoriťpoužiteľnú aplikáciu pre obhajobudiplomovej resp. dizertačnej práce. Úlohy:1. Naštudujte problematiku použitia bezpečnejskupinovej komunikácie (SGC).2. Implementujte vybrané techniky umožňujúceteleprítomnosť na neverejnom zasadnutíkomisie.3. Vyhodnoťte realizované riešenie.
 • 3. Videokonferencia moderný spôsob multimediálnej komunikácie prenos zvuku, obrazu a dát medzi dvoma i viacerými účastníkmi ľubovoľná vzdialenosť v reálnom čase
 • 4. História Berlín - 2. svetová vojna – uzavretý okruh USA (AT&T) - 70. roky – Picturephone USA (MIT) – 1986 – 1. „kodek“ USA (PictureTel + IBM) - 1992 – projekt DIANE Skype, Hangout, CISCO telepresence
 • 5. Groupware moderný multifunkčný nástroj na spoluprácuľudí na spoločnom projekte funkcie: pozývanie: plánovanie úloh a stretnutí zdieľanie: obrazovky, súborov, aplikácií spolupráca: Označovanie, vzdialenéovládanie, nástenka/tabuľa komunikácia: Chat, VoIP, HD video hovory
 • 6. Podnikové riešenia
 • 7. Personálne riešenia
 • 8. STUBA Video ConferenceObhajoba záverečnej práce realizovaná videokonferenčnýmhovorom cez zabezpečené spojenie na Internete.
 • 9. ArchitektúraServer-klientPeer-to-peer
 • 10. Technológiazachytenie +zobrazeniepráca smultimédiamispojenie +šifrovanie
 • 11. Technologické riešeniazachytenie +zobrazeniepráca smultimédiamispojenie +šifrovanieJAVAJMFHamachi
 • 12. Java Media Framework rozhranie pre programovanie aplikácií vJAVE pre prácu s médiami závislými od času JMF 2.1.1e funkcie: zachytenie multimédií spracovanie multimédií - formáty: H.263 a DVI posielanie multimédií – RTP prehrávanie multimédií
 • 13. Real-Time Transport Protokol protokol aplikačnej vrstvy (TCP/IP model) zabezpečuje doručovanie multimediálnychdát (video/audio) v reálnom čase neinformuje o doručení dát (UDP + IP) sekvenčné čísla v hlavičke RTP Control Protocol
 • 14. Hamachi vytvorenie LAN adaptéra 5 účastníkov (voľna licencia) Virtual Private Network IPSec bezpečnosť autentifikácia: 2048 bit RSA IKE: 2048 bit Diffie-Hellman AES-256-CBC + ESP-style padding HMAC-SHA-1-96
 • 15. Aplikácia
 • 16. Výsledky STUBA Video Conference autor: Bc. Michal Ďorda teleprítomnosť komisie pri obhajobách prác „Aplikácia umožňujúca telehlasovanie“ autor: Bc. Miroslav Valuš telehlasovanie komisie pri obhajobách prác aplikácia pre plánovanú e-prítomnosť narôznych obhajobách
 • 17. Priestor na otázky
 • 18. Posudky aktuálne funguje IBA na 32 bitovejarchitektúre problém: Java Media Framework Nevýhody: starší framework Výhody: dobrá dokumentácia, príklady riešenie: Freedom for Media in Java + LTI-CIVIL možná modifikácia
 • 19. Ďakujem za pozornosťMichal Ďorda; xdorda@stuba.sk
 • 20. Multimediálne formáty H.263 blok: 8x8 px 4x Y + Cb + Cr = makroblok stratová kompresia – DCT odhad pohybu dvoch za sebou idúcich snímok G.711 (DVI) frekvenčná modulácia 8000Hz + 4 bit = 32 kbps
 • 21. Sieťové modely
 • 22. RTP hlavička
 • 23. IPSec
 • 24. RSA autentifikácia
 • 25. Diffie-Hellman IKE
 • 26. AES
 • 27. KoniecMichal Ďorda; xdorda@stuba.sk