Kształtowanie się kultury
organizacyjnej w służbie cywilnej.
Kultura organizacyjna jest
obecnie obiektem badań i
westchnień teoretyków, oraz
praktyków zarządzania. Pełni
ona istot...
Jej początek uważa się za lata 80,
ponieważ wcześniej nie używano
tego terminu. ? W tym okresie
USA przechodząc kryzys ...
Elthon Mayo – człowiek który był jednym z
pierwszych badaczy kultury organizacyjnej.
Nie można jednak zapomnieć o zaczęc...
Kultura organizacji posiada
jedną cechę współną z
innymi naukami a mianowicie
posiada mnogość definicji.
Jedna z definicji mówi nam iż kultura
organizacyjna jest soczewkami które
pozwalają nam przyglądać się
głęboko zakorzen...
Klasyczną definicję stworzył E.Schein.
Określa kulturę jako wykrztałcone
środki działania i radzenia sobie z
problemami...
Kształtowanie kultury organizacji badacze
wskazują na funkcje kultury.
Funkcja kultury organizacyjnej = integracja
ucze...
Kultura organizacyjna
-wpływa na kształtowanie relacji
wewnętrzorganizacyjnych.
-pomaga wyznaczyć pracownikom ich codzi...
Kultura organizacyjna - Kod genetyczny danej społeczności,
zapisany w świadomości społecznej, powodującą
powtarzalność i...
G. Hofstede dokonał rozróżnienia kultur
narodowych i organizacyjnych prze
pomocy tzw diagramu cebuli ukazującego
przeja...
Kultura Narodowa od kultury organizacyjnej różni
się środkiem czyli tym co najważniejsze dla nas i
bliższego otoczenia. ...
Cechy pozostałe: Rytuały , bohaterowie i symbole są szerszymi grupami i są
podobne w obu grupach, które SA dostrzegalne d...
Szkolenia pracowników w ramach utrwalenia
służby cywilnej działa wspaniale dla każdej
firmy organizującej takowe szkolen...
Kultura w miejscach pracy jest bardzo ważnym
elementem dzięki którym każda jednostka
respektując zakorzenione zasady poz...
Członek danej korporacji bez względu na
wszystko powinien oddać się kulturzę panującej
w miejscu pracy aby być wizytówką...
Klijenteria według kultury powinna być
najważniejsza dla nas pracowników.
Mamy wykorzystać kulturę a w niej wszelkie
za...
Dziękujemy
Prezentacje wykonali:
● Michał Biernacki
● Adam Fliszkiewicz
● Piotr Krysa
of 18

Prezentacjaxxx

Kształtowanie się kultury organizacyjnej w służbie cywilnej
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacjaxxx

 • 1. Kształtowanie się kultury organizacyjnej w służbie cywilnej.
 • 2. Kultura organizacyjna jest obecnie obiektem badań i westchnień teoretyków, oraz praktyków zarządzania. Pełni ona istotną rolę w architekturze każdej firmy, ponieważ od niej zależy sposób funkcjonowania firmy i efektywność działań.
 • 3. Jej początek uważa się za lata 80, ponieważ wcześniej nie używano tego terminu. ? W tym okresie USA przechodząc kryzys , spostrzegli wyższe notowania Japońskich firm/korporacji. W obu przypadkach stosowano podobny system zarządania ale końcowe badania i wnioski pokazały że szalę przechylił nacisk na kulturę organizacji.
 • 4. Elthon Mayo – człowiek który był jednym z pierwszych badaczy kultury organizacyjnej. Nie można jednak zapomnieć o zaczęciu wydawania czasopisma " Economic Development and Cultural Change". Ogromny wkład wniósł Geert Hofstede który badaniami IBM zdobył wyniki pozwalające na prezentacje typologii kultur.
 • 5. Kultura organizacji posiada jedną cechę współną z innymi naukami a mianowicie posiada mnogość definicji.
 • 6. Jedna z definicji mówi nam iż kultura organizacyjna jest soczewkami które pozwalają nam przyglądać się głęboko zakorzenionej kulturze pracy w danych ośrodkach.
 • 7. Klasyczną definicję stworzył E.Schein. Określa kulturę jako wykrztałcone środki działania i radzenia sobie z problemami przez zespół. Badacz ten jest również twórcą modelu góry lodowej.
 • 8. Kształtowanie kultury organizacji badacze wskazują na funkcje kultury. Funkcja kultury organizacyjnej = integracja uczestników organizacji. E. Schein porównuje to do wspólnego sposobu porozumiewania siê umożliwiającego sprawną komunikacje.
 • 9. Kultura organizacyjna -wpływa na kształtowanie relacji wewnętrzorganizacyjnych. -pomaga wyznaczyć pracownikom ich codzienne zachowania i decyzje prowadzące do osiągnięcia celów organizacji. Kultura rodzi i definiuje te cele -Jest zasobem bardzo ważnym, ponieważ jest on trudny do uzyskania lub skopiowania przez inne organizacje.
 • 10. Kultura organizacyjna - Kod genetyczny danej społeczności, zapisany w świadomości społecznej, powodującą powtarzalność indywidualnych i zbiorowych zachować, postaw. Zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy -> skutek-> efektywność przyczyniająca się do podniesienia jakości pracy i tworzenia wzorca zachowań organizacyjny. Kultura organizacyjna -> Wpływa na postrzeganie danej organizacji przez jej otoczenie zewnęcznego, które dzięki temu zrozumienie misji strategii organizacji Kultura pozwala doskonalić środki i pomniejszać zły wpływ przeprowadzanych zmian w organizacji na osiągnięcie celu
 • 11. G. Hofstede dokonał rozróżnienia kultur narodowych i organizacyjnych prze pomocy tzw diagramu cebuli ukazującego przejawy kultury na różnych poziomach głębokości.
 • 12. Kultura Narodowa od kultury organizacyjnej różni się środkiem czyli tym co najważniejsze dla nas i bliższego otoczenia. W Kulturze narodowej są to wartości które są w nas wyrabiane na początku naszego życia i bardzo ciężko potem je zmienić, natomiast w kulturze organizacyjnej najważniejszą cechą są wspólne praktyki zawodowe.
 • 13. Cechy pozostałe: Rytuały , bohaterowie i symbole są szerszymi grupami i są podobne w obu grupach, które SA dostrzegalne dla ludzi z zewnątrz, ale zrozumieć ją bardziej mogą ją członkowie danej kultury. Kultury organizacyjnej możemy się nauczyć, lecz jest ona oparta na kulturze narodowej, a proces jej tworzenia jest długotrwały i zawiera wydarzenia z przeszłości oraz byłe lub obecne kluczowe osoby w danej organizacji Aby osiągnąć to kształtowane u pracownika będzie strefa praktyk, a nie wartości ponieważ wartości jest wręcz niemożliwa do zmiany . Struktury i systemy wpływają na zbiorowe praktyki ,a także pomaga w zmianach kulturowych. Aby uzyskać pozytywny efekt zmian kulturowych potrzeba dwóch osób. Osoby posiadającej władze, która posiada charyzmę oraz osoby posiadającej wiedzę który będzie umiał określić możliwości zmiany danej kultury lub jej utrzymania się.
 • 14. Szkolenia pracowników w ramach utrwalenia służby cywilnej działa wspaniale dla każdej firmy organizującej takowe szkolenia i dbająca o kulturę w swojej firmie.
 • 15. Kultura w miejscach pracy jest bardzo ważnym elementem dzięki którym każda jednostka respektując zakorzenione zasady pozwala firmie funkcjonować na najwyższych standardach.
 • 16. Członek danej korporacji bez względu na wszystko powinien oddać się kulturzę panującej w miejscu pracy aby być wizytówką firmy.
 • 17. Klijenteria według kultury powinna być najważniejsza dla nas pracowników. Mamy wykorzystać kulturę a w niej wszelkie zasady dobrego przysposobienia. Celem jest zrobienie wszystkiego by klijent wyszedł od nas zadowolony , nawet jeżeli nie mogliśmy mu pomóc to zaimponowaliśmy mu traktowaniem równemu sobie i okazaliśmy mu kulturę jakiej oczekiwał.
 • 18. Dziękujemy Prezentacje wykonali: ● Michał Biernacki ● Adam Fliszkiewicz ● Piotr Krysa

Related Documents