Preventing Illness During an EmergencyGerms such as bacteria, viruses, fungi and parasites cause infections that can leadt...
Phòng bệnh trong lúc khẩn cấpMầm bệnh như vi khuẩn, siêu vi, nấm và ký sinh trùng gây nhiểm trùng có thể dẫnđến bệnh nghiê...
Dịch vụ dịch thuật tài liệu y tế/y học/y khoa – Công ty dịch thuật CNN Medica Translation Services – CNN Translation C...
of 3

Preventing illness during_an_emergency_viet_final dich thuat phien dich cnn

Preventing illness during_an_emergency_viet_final dich thuat phien dich cnn, công ty dịch thuật phiên dịch CNN chuyên dịch thuật tài liệu y học, y tế, y khoa, http:/cnntranslation.com
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preventing illness during_an_emergency_viet_final dich thuat phien dich cnn

  • 1. Preventing Illness During an EmergencyGerms such as bacteria, viruses, fungi and parasites cause infections that can leadto serious illness. There are things you can do to stay healthy during an emergency:• Wash your hands often.  Wash the front and back of your hands and wrists, between your fingers and around your nails with soap and water for 15 seconds.  Wash your hands: o After using the toilet o Before and after eating or handling food o After coughing, sneezing or blowing your nose o Before and after you have contact with someone who is sick o Before and after changing a baby’s diaper o After touching another person o After handling dirty dishes or garbage o After touching animals or handling animal waste  Use alcohol-based hand sanitizer when soap and water are not available.• Avoid touching your eyes, nose and mouth. Germs often spread when you touch something that has germs on it and then touch your face.• Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze to prevent spreading germs to those around you. Throw away the tissue and wash your hands. If you do not have a tissue, cough or sneeze into your shoulder or arm.1
  • 2. Phòng bệnh trong lúc khẩn cấpMầm bệnh như vi khuẩn, siêu vi, nấm và ký sinh trùng gây nhiểm trùng có thể dẫnđến bệnh nghiêm trọng. Quý vị nên làm các việc sau để luôn khỏe mạnh trong lúckhẩn cấp:• Thường xuyên rửa tay.  Rửa mặt ngoài và mặt trong của bàn tay và cổ tay, giữa các ngón tay và quanh các móng tay với xà bong và nước trong 15 giây.  Nên rửa tay: o Sau khi vào nhà vệ sinh o Trước và sau khi ăn hay cầm thức ăn o Sau khi ho, hắc hơi hay hỉ mũi o Trước và sau khi quý vị tiếp xúc với người bệnh o Trước và sau khi thay tã cho em bé o Sau khi sờ vào người khác o Sau khi bưng chén đĩa dơ hay rác o Sau khi nựng thú vật hay tiếp xúc với chất thải của thú vật  Dùng nước diệt khuẩn tay có cồn khi không có xà bông và nước.• Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng. Mầm bệnh thường lây truyền khi quý vị sờ vào vật gì có mầm bệnh rồi sau đó sờ vào mặt mình.• Che miệng và mũi bằng khăn khi ho hay hắt hơi nhằm ngăn mầm bệnh lây lan sang những người chung quanh. Bỏ khăn và rửa tay. Nếu quý vị không có khăn, hãy ho hay hắt hơi vào vai hay cánh tay của mình.Preventing Illness During an Emergency. Vietnamese.1
  • 3. Dịch vụ dịch thuật tài liệu y tế/y học/y khoa – Công ty dịch thuật CNN Medica Translation Services – CNN Translation Company Công ty dịch thuật CNN | www.cnntranslation.com

Related Documents