POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË
POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Porositë e komunikimit definohen për secilin publik veç e veç.
POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Natyra e grupeve të qëllimit është kriteri kryesor për krijimin e porosive të...
POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË ME RËNDËSI !!!! Porosia e komunikimit duhet të jetë e qartë, të japë përgjigj...
POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Shembull : Porosi për këshilltarët dhe kryetarin e komunës Porosia që komisi...
of 5

Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë

Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë

  • 1. POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË
  • 2. POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Porositë e komunikimit definohen për secilin publik veç e veç.
  • 3. POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Natyra e grupeve të qëllimit është kriteri kryesor për krijimin e porosive të komunikimit , por edhe të mënyrës së qasjes, tonit të porosive ( informativ, neutral, urdhërues ), si dhe gjuhës me të cilën u drejtohemi atyre .
  • 4. POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË ME RËNDËSI !!!! Porosia e komunikimit duhet të jetë e qartë, të japë përgjigje, e jo të shkaktojë një mori çështjesh të reja.
  • 5. POROSITË E KOMUNIKIMIT OSE PËR ÇKA NJOFTOJMË Shembull : Porosi për këshilltarët dhe kryetarin e komunës Porosia që komisioni do ta dërgojë te këshilltarët, njëkohësisht duhet t’i detyrojë ata ta shohin nevojën reale për përgatitje dhe miratim të Programit, t’i informojë ata për përfitimet nga edukimi dhe njoftimi i të rinjve me kulturën e bashkësive të ndryshme etnike . Qytetarët e tjerë do t’i informojmë për qëllimet e komisionit, ndërsa porosia e dërguar te shkollat dhe organizatat joqeveritare duhet të mundësojë koordinim me kohë të të gjitha aktiviteteve .

Related Documents