Përforcimi i ekspertizës së qeverive të Ballkanit për eQeveri „ We-Go“ Kontribut për Maqedoninë Dr. Peter Sonntagbauer Fe...
The Federal Computing Center <ul><li>Outsourc im nga Ministria e Finansave 1996 </li></ul><ul><li>Akcionet në pronësi t...
“ Bashkëpunimi si faktor më i madh i suksesit ” Koordinimi dhe koordinacioni si faktor kyç për sukses Pse ? a) përfitoj...
Mbikëqyrja e bashkëpunimit mes niveleve federale është e domosdoshme  rreth 70% e administratës nuk është në nivel fe...
<ul><li>Akti e Qeveri  bazat ligjore </li></ul><ul><li>Funskioni i Kartës së Qytetarëve  eID për të gjithë ( Ç...
Austria Bashkëpunimi dhe konsensusi ishin faktorët kyç për arritjen e maksimumit
Njerëz - Proces - Teknologji “ Soft Factors”
“ Çfarë mundet të bëjë WeGo për Maqedoninë ? ” Projekti WeGo ka për qëllim a) të përcjellë Know-How & shkëmbim p...
Partnerët tuaj UE 8 UE Partnerë nga 3 shtete Të gjithë të ranguar në listën më të re të eGov, sipas Cap Gemini Septemb...
WeGo Pako
“ We-Go” Komponentë të projektit <ul><li>Rrjetizimi është shkencor , ekspertë teknologjil dhe qeveritar dhe koordini...
e Qeveri – ardhmëria <ul><li>Trende </li></ul><ul><li>Harmonizimi i procedurave, formave të të dhënave etj, brenda UE ...
eQeverisje – ardhmëria
Bashkëpunim dhe koordinim <ul><li>Shfrytëzimi i benefiteve nga bashkëpunimi dhe koordinimi </li></ul><ul><ul><li>Në Maqe...
„ We-Go“ <ul><li>Ekipi i „We-Go“ është plot energji </li></ul><ul><li>Faleminderit për vëmendjen dhe përkrahjen ! </li...
of 15

Përforcimi i ekspertizës së qeverive të Ballkanit për eQeveri

Përforcimi i ekspertizës së qeverive të Ballkanit për eQeveriDr. Peter SonntagbauerFederal Computing Center (BRZ)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Përforcimi i ekspertizës së qeverive të Ballkanit për eQeveri

 • 1. Përforcimi i ekspertizës së qeverive të Ballkanit për eQeveri „ We-Go“ Kontribut për Maqedoninë Dr. Peter Sonntagbauer Federal Computing Center (BRZ) [email_address] „ We-Go“
 • 2. The Federal Computing Center <ul><li>Outsourc im nga Ministria e Finansave 1996 </li></ul><ul><li>Akcionet në pronësi të Republikës së Austrisë (BMF) </li></ul><ul><li>IT-Prov ajder dhe Qendra e kompetencave për Qeverinë e Austrisë dhe agjencionet </li></ul><ul><li>Në operim e sipër janë më tepër 1.200 rrjete lokale për rreth 56.000 klientë në më tepër se 320 zgjedhje aplikacionesh për ministri dhe departamente të ndryshme . </li></ul><ul><li>450 të punësuar në 1997, kurse tani 1000 </li></ul>Qendra Federale e kompjuterave (QFK) është kompani në pronësi të Qeverisë Austrisë .
 • 3. “ Bashkëpunimi si faktor më i madh i suksesit ” Koordinimi dhe koordinacioni si faktor kyç për sukses Pse ? a) përfitojnë nga përvoja ( sukses dhe gabime ) e të tjerëve b) në nivel lokal është e rëndësishme të arrihet konsensus
 • 4. Mbikëqyrja e bashkëpunimit mes niveleve federale është e domosdoshme  rreth 70% e administratës nuk është në nivel federativ  mënyra e bashkëpunimit ka prioritet kyç në të qenit i suksesshëm KIT në sektorin publik është si një anije e madhe – ka nevojë për vendime të qarta para se të planifikohen lëvizjet e vërteta Punim i përbashkët – Austria Digjital
 • 5. <ul><li>Akti e Qeveri  bazat ligjore </li></ul><ul><li>Funskioni i Kartës së Qytetarëve  eID për të gjithë ( Çmim botëror për eID ) </li></ul><ul><li>Dërgim elektronik </li></ul><ul><li>HELP.gv.at  udhëzues virtual për të gjitha autoritetet (eEurope Çmim ) </li></ul><ul><li>Regjistrim elektronik i vendbanimit ( Çmim për Praksë më të mirë EU ) </li></ul><ul><li>Regjistri elektronik i tokave ( Çmim për Praksë më të mirë EU ) </li></ul><ul><li>Regjistrim elektronik i firmave ( Çmim për Praksë më të mirë EU ) </li></ul><ul><li>Regjistrim elektronik i ndërtesave, Electronic register of buildings, banesave dhe adresave </li></ul><ul><li>Një sistem elektronik i skedarëve në të gjitha ministritë ( Çmim për Praksë më të mirë EU ) </li></ul><ul><li>E-shëndetësi , E- Pagesë , E- fatura , E- Paisje , E- Bankieri </li></ul><ul><li>Online tatime ( Çmim për Praksë më të mirë EU ) </li></ul><ul><li>E- drejtësi , E- ligj ( UN çmim ) </li></ul><ul><li>… .. Një strategji dhe standarde unike në fushën federale, nacionale dhe lokale, duke përfshirë industrinë </li></ul>Aplikacionet kyç të Austrisë
 • 6. Austria Bashkëpunimi dhe konsensusi ishin faktorët kyç për arritjen e maksimumit
 • 7. Njerëz - Proces - Teknologji “ Soft Factors”
 • 8. “ Çfarë mundet të bëjë WeGo për Maqedoninë ? ” Projekti WeGo ka për qëllim a) të përcjellë Know-How & shkëmbim përvojash b) vendosja e bashkëpunimit ndërkombëtar ... Të mundësojë Maqedoninë të përdorë me shpejtësi e- Qeverinë
 • 9. Partnerët tuaj UE 8 UE Partnerë nga 3 shtete Të gjithë të ranguar në listën më të re të eGov, sipas Cap Gemini September 2007 Austria #1 ( për së dyti ), Sl l ovenia dhe Estonia si „ lëvizës të shpejtë “
 • 10. WeGo Pako
 • 11. “ We-Go” Komponentë të projektit <ul><li>Rrjetizimi është shkencor , ekspertë teknologjil dhe qeveritar dhe koordinimi si “ Kornizë interoperabile ” </li></ul><ul><li>Aplikacion për vlerësim dhe demonstrime të bazuara në “ Praksat e mira të UE ” dhe kapitalizimi i know-how të fituar për implementim të suksesshëm </li></ul><ul><li>Ndërtim i kapaciteteve , ekseprtizë dhe shkathtësi të resusrseve njerëzore – themelimi i “We-Go Akademive ” </li></ul><ul><li>Sigurimi i qëndrueshmërisë për koordinimi dhe inicimi i ” Rrjetit të diturisë ” </li></ul><ul><li>Tërheqja dhe përcaktimi i përfituesve publik, privat dhe OJQ të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet </li></ul>IST-2005-2.6.5.1.d
 • 12. e Qeveri – ardhmëria <ul><li>Trende </li></ul><ul><li>Harmonizimi i procedurave, formave të të dhënave etj, brenda UE dhe më larg </li></ul><ul><li>Shkëmbim tranzicional i të dhënave </li></ul><ul><li>Shembuj : eID- projekti , e- Furnizimi projekti </li></ul>Harmonization WeGo kontribuon për ardhmërinë e eQeverisë
 • 13. eQeverisje – ardhmëria
 • 14. Bashkëpunim dhe koordinim <ul><li>Shfrytëzimi i benefiteve nga bashkëpunimi dhe koordinimi </li></ul><ul><ul><li>Në Maqedoni përmes koordinimit mes të gjithë aktorëve kyç </li></ul></ul><ul><ul><li>Në nivel ndërkombëtar përmes bashkëpunimit me shtete tjera </li></ul></ul>
 • 15. „ We-Go“ <ul><li>Ekipi i „We-Go“ është plot energji </li></ul><ul><li>Faleminderit për vëmendjen dhe përkrahjen ! </li></ul><ul><li>Kontakt : </li></ul><ul><li>Peter Sonntagbauer: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Related Documents