ProduktiPromocioni Çmimi Distribucioni
Pas ligjeratës së sotme,ju do të jeni në gjendje të dini:Ç’ është produkti?Cilat janë nivelet(dimens.)e produktit?Hierarki...
“Produkt është çdo gjë që mundtë ofrohet në treg për të provokuarvëmendjen, blerjen, përdorimin oseshpenzimin që mund t’i ...
-Sipas DRUCKER: ‘‘Ajo çfarëmendojnë të prodhojnë drejtuesit e ndërmarrjes nuk ka më rëndësinë kryesore.Ajo që ka rë...
REVLON : «Në fabrikën tonë, neprodhojmë artikuj kozmetikë, nëparfumeri ne shesim ëndrrën!!!»Fabula e këtyre thënieve është...
BËRTHAMAPRODUKTI GJENERI KPRODUKTI I PR I TUR PRODUKTI G LOBALPRODUKTI POTENCI AL
1. Esenca e Produktit2. Materializimi i Produktit 3. Begatimi i produktit
Produkti i zgjëruar Levitt cekë se: “Njerëzit nuk blejnë produkte, ata blejnë dobitë e pritura!” Produkti duhet të ketë ...
Klasifikimi i prdukteve: Klasifikimi i produkteve Produkte...
Afatit të përdorimit:1. Afat të gjatë2. Afat të shkurtër3. Shërbimet.
Produktet e konsumit final:1. Produkte e përditshme,2. Produktet pasreflektimit,3. Produktet speciale,4. Produktet e pakër...
Produkte industriale:1. Lëndët e para2. Produktet e papërpunuara3. Paisjet dhe instalimet4. Inventari dhe shërbimet.
Gama – asortimenti i produkteve: Përfshinë të gjitha produktet që bëjnë pjesë në kategori të ...
Gama - Asortimenti i Prodhimit Thellësia Linja I 1 2 3 Linja II 1 ...
Gjerësia, thellësia dhe gjatësia e gamës GAMA 1 GAMA 2Thellësia...
Produktet që formojnë një gamë janë: 1. Produktet prijëse,• 2. Produktet tërheqëse,• 3. Produktet që përgatisin të ardhme...
Analiza e gamës së produkteve % e akumuluar e vëllimit të shitjeve100 % % e kumuluar e80 %...
Analiza e gamës së produkteve: Ligji i Paretos 80/20 tregon se 80% e të ardhurave vine ...
Kontributi fitim dhe shitje Shitjet dhe fitimet në SHITJET përqindje FITIMET ...
Plani i së ardhurës – Parimi 80/20E ardhura c B c B ...
Diversifikimi i asortimentit të prodhimit TreguProduktet T0 T1 T2 ... T...
Llojet e diversifikimit:• Diversifikimi vërtikal – Komp. e prodhimit,• Diversifikimi horizontal – kanë ngjashmëri,...
Politika produktit
Politika produktit
Politika produktit
Politika produktit
Politika produktit
Politika produktit
of 28

Politika produktit

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politika produktit

 • 1. ProduktiPromocioni Çmimi Distribucioni
 • 2. Pas ligjeratës së sotme,ju do të jeni në gjendje të dini:Ç’ është produkti?Cilat janë nivelet(dimens.)e produktit?Hierarkia e produktitKlasifikimi i produkteveAsortimenti i prodhimitMenaxhimi i gamës së produktitDiversikimi i asortimentit të prodhimit
 • 3. “Produkt është çdo gjë që mundtë ofrohet në treg për të provokuarvëmendjen, blerjen, përdorimin oseshpenzimin që mund t’i plotësojënevojat e konsumatorit”. Philip Kotler
 • 4. -Sipas DRUCKER: ‘‘Ajo çfarëmendojnë të prodhojnë drejtuesit e ndërmarrjes nuk ka më rëndësinë kryesore.Ajo që ka rëndësi është se çfarëdëshiron të blejë konsumatori,cili është koncepti i tij për vlerënqë i jep produkti’’.
 • 5. REVLON : «Në fabrikën tonë, neprodhojmë artikuj kozmetikë, nëparfumeri ne shesim ëndrrën!!!»Fabula e këtyre thënieve është sefilozofia e re e ndërmarrjes qëndronnë konceptimin e produktit përklientin.
 • 6. BËRTHAMAPRODUKTI GJENERI KPRODUKTI I PR I TUR PRODUKTI G LOBALPRODUKTI POTENCI AL
 • 7. 1. Esenca e Produktit2. Materializimi i Produktit 3. Begatimi i produktit
 • 8. Produkti i zgjëruar Levitt cekë se: “Njerëzit nuk blejnë produkte, ata blejnë dobitë e pritura!” Produkti duhet të ketë “ekstra” elemente të cilat e bëjnë atraktiv për blerësin.
 • 9. Klasifikimi i prdukteve: Klasifikimi i produkteve Produktet Produktet dhe shërbimet Produktet e sipas afatit industriale konsumit të gjerë të përdorimit
 • 10. Afatit të përdorimit:1. Afat të gjatë2. Afat të shkurtër3. Shërbimet.
 • 11. Produktet e konsumit final:1. Produkte e përditshme,2. Produktet pasreflektimit,3. Produktet speciale,4. Produktet e pakërkuara5. Të panjohura.
 • 12. Produkte industriale:1. Lëndët e para2. Produktet e papërpunuara3. Paisjet dhe instalimet4. Inventari dhe shërbimet.
 • 13. Gama – asortimenti i produkteve: Përfshinë të gjitha produktet që bëjnë pjesë në kategori të lidhura ngushtë ndërmjet tyre. P.sh.kompania “Dell” prodhon kompjuterë,llaptopë,tv etj.
 • 14. Gama - Asortimenti i Prodhimit Thellësia Linja I 1 2 3 Linja II 1 2 3 4 5 Gjerësia Linja III 1 Linja IV 1 2 3Tabela 1.Dimensionet easortimentit të prodhimit: Gjatësia : 12Gjerësia, thellësia , Gjerësia : 4gjatësia dhe shk. Thellësia mesatare : 3konzistencës.
 • 15. Gjerësia, thellësia dhe gjatësia e gamës GAMA 1 GAMA 2Thellësiae gamës 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Produkti A B C Ç D E F Gjerësia e gamës: numri i linjave në gamë Linja
 • 16. Produktet që formojnë një gamë janë: 1. Produktet prijëse,• 2. Produktet tërheqëse,• 3. Produktet që përgatisin të ardhmen,• 4. Produktet rregulluese dhe• 5. Produktet taktike.
 • 17. Analiza e gamës së produkteve % e akumuluar e vëllimit të shitjeve100 % % e kumuluar e80 % numrit të produkteve të klasifikuara sipas rëndësisë në rendin zbritës 20 % 100 %
 • 18. Analiza e gamës së produkteve: Ligji i Paretos 80/20 tregon se 80% e të ardhurave vine nga 20% e produkteve.
 • 19. Kontributi fitim dhe shitje Shitjet dhe fitimet në SHITJET përqindje FITIMET Artikulli
 • 20. Plani i së ardhurës – Parimi 80/20E ardhura c B c B c c } E ardhura që duhet të krijohet nga produktet e reja } B c B E ardhura nga produktet A A A B që kanë ekzistuar në A fillim të planit A 2000 2002 2003 2004 2005 Koha Optimalizmi i asortimenteve të prodhimit
 • 21. Diversifikimi i asortimentit të prodhimit TreguProduktet T0 T1 T2 ... Tn Pushtimi i P0 tregut Zhvillimi i tregut P1 Zhvillimi i P2 produkteve ……. të reja Pn Diversifikimi
 • 22. Llojet e diversifikimit:• Diversifikimi vërtikal – Komp. e prodhimit,• Diversifikimi horizontal – kanë ngjashmëri,• Diversifikimi lateral – lëmenjtë e rinj. * PhM