ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAPORTAL.MELLE.COMSZYBKA OBSŁUGA ZAKUPÓWWSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJEWiarygodnewskazówki...
ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAWszystko podkontroląEkspresowezamawianieWiarygodnewskazówkiProdukty top80% obrotuNajwię...
ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGA Aby zalogowad się do portalu należy z małychliter wpisad przypisaną nazwę użytkownika...
 Wprowadzanie zamówieo Sprawdzanie statusu zamówienia, stały wgląd na pozycjezrealizowane, oraz te które oczekują na rea...
Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - wprowadzanie nowego zamówieniaWybieramy okno „NOWEZLECENIE”W okienku „2.nr po...
Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - wprowadzanie nowego zamówieniaNastępnie wybieramyWYŚLIJTak wprowadzone zamówi...
Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - dodatkowe opcjeNależy zaznaczyd kropkęznajdującą się po lewejstronie„ „ a nas...
Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - dodatkowe opcjeKażde wprowadzonezamówienie na portalu manadany nr , aby odszu...
1. Po wprowadzeniu do arkusza pozycji należyzaznaczyd kolumnę A i B na całej długościwiersza2. Z paska narzędzi wybieramy ...
 Zaznaczamy opcję „Dodaj do Koszyka”K2 TEMPO TURBO - 120 g Należy wyszukad towar jaki chcą Paostwo kupid np.: Na koniec...
Strona startowa -> Statystyki zakupów Statystyki zakupów wg typu asortymentu dokonane w bieżącym miesiącu.
 Przedstawiamy listę produktów, które w naszej firmie, dla typów asortymentów występującychw Paostwa zamówieniach (np. de...
 Przedstawiamy listę produktów, których sprzedaż w ostatnich 14 dniach wzrosłaprocentowo najbardziej w porównaniu do popr...
 Przedstawiamy listę niezamawianych nowości (tj. wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 12miesięcy) o największej sprzeda...
 Tabelka przedstawia produkty, które w poprzednim zamówieniubyły niedostępne (zostały anulowane z kodem A02 (braktowaru),...
Strona startowa - > Statystyki realizacji zamówieo Czas realizacji zamówieo za ostatnie 60 dni Odsetek realizacji zamówi...
 Tabela planowanych w przyszłości i zrealizowanych w ostatnich 60dniach zmian cen tych produktów, które kupowali Paostwo ...
 Zestawienie wszystkich faktur oraz należności. Numery faktur, data wystawienie dokumentu, terminpłatności, przeterminow...
 Reklamacje zgłoszone do Melle . Stała kontrola, aż do momentu zamknięcia reklamacjiReklamacje
 Zapraszamy do skorzystanie z ankiety dzięki, której mogą Paostwoocenid naszą współpracę i nie tylko..Ankieta
 Ogólne informacje kontaktowe do Firmy Melle oraz osobyz działu sprzedaży obsługującej Klienta.Kontakt do Melle
 Zmiana hasło użytkownika:należy wybrad PREFERENCJE Następnie zaznaczamy HASŁO- Stare hasło:- Nowe hasło:- Potwierdzenie...
 Po dłuższym czasie nie korzystania z portalu, nastąpi automatyczne wylogowanie, konieczne będzie ponowne zalogowanie. P...
ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAMailowy komplet informacji• Potwierdzenie otrzymania zamówienia - pewnośd, że zamówieni...
of 24

Portal klienta Melle

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Portal klienta Melle

 • 1. ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAPORTAL.MELLE.COMSZYBKA OBSŁUGA ZAKUPÓWWSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJEWiarygodnewskazówkiEkspresowezamawianieWszystko podkontroląInstrukcja użytkownika
 • 2. ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAWszystko podkontroląEkspresowezamawianieWiarygodnewskazówkiProdukty top80% obrotuNajwiększewzrostysprzedażyHitowenowościZmiany cenSzybkaobsługazamówieoKatalogmultimedialnyKontakt doMelleAnkietaoceniającaOdsetek i czasrealizacjizamówieoReklamacjeAktualnepromocjeFilmyi prezentacjeproduktówPoznaj najwyższy standard obsługiDołącz do licznego grona zadowolonych użytkowników
 • 3. ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGA Aby zalogowad się do portalu należy z małychliter wpisad przypisaną nazwę użytkownika anastępnie hasło. Na koniec wybrad opcję„Zaloguj” Z małych liter proszę wpisad nazwęużytkownika a następnie hasło. Na koniecnależy wybrad opcję zaloguj. Po zalogowaniu należy wybrad:- Obszary- Ostatnie obszary- Portal klientaLogowaniePonowne logowanie, po wylogowaniuPORTAL.MELLE.COM
 • 4.  Wprowadzanie zamówieo Sprawdzanie statusu zamówienia, stały wgląd na pozycjezrealizowane, oraz te które oczekują na realizacje. Historia całego zamówienia, poszczególnegotowaru z możliwością wyboru zakresu dat. Sprawdzanie ceny oraz ilości zakupionego produktu.Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo
 • 5. Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - wprowadzanie nowego zamówieniaWybieramy okno „NOWEZLECENIE”W okienku „2.nr pozycji”należy przy pomocy skrótówklawiszowych CTRL + C(kopiowanie) oraz CTRL + V(wklejanie) – wprowadzidwcześniej przygotowanezamówienieWprowadzenie nowegozamówienia
 • 6. Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - wprowadzanie nowego zamówieniaNastępnie wybieramyWYŚLIJTak wprowadzone zamówienie, zostało przesłane bezpośrednio do naszego systemuW okienku „PAOSTWAUWAGI DO ZAMÓWIENIA” -pokazanym obok, należy dodadinformacje dotyczące realizacjizłożonego zamówieniaDodatkowe informacjedotyczące zamówienia np.promocji ..
 • 7. Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - dodatkowe opcjeNależy zaznaczyd kropkęznajdującą się po lewejstronie„ „ a następnie wybradopcję znajdź.Należy w okienku obokkliknąd nakalendarzyk, następniewybrad dzieoi zaznaczyd zielony„dziubek”Należy w okienku „2.nrpozycji” kliknąd na lupkę lubklikając myszką na białe pole,a następnie na klawiaturzewybrad F2Zamówienia –niezrealizowane,zafakturowane,anulowaneWybór zakresu datZaczynając do…, od…Wyszukiwanie towaruzakupionego,zafakturowanego,anulowanego.
 • 8. Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo - dodatkowe opcjeKażde wprowadzonezamówienie na portalu manadany nr , aby odszukadwcześniej wprowadzonezamówienie, wystarczy wpolu „Nrzlecenia” wpisad ten nr np.12003456, a następniewybrad „znajdź”.Aby odszukad zamówienia ponr faktury, wystarczy wokienku „Numer Dokumentu”wpisad nr a następnie wybrad„znajdź” .W okienku „OPIS” należy wpisadnazwę towaru zaczynając od *koocząc *, całe słowo z dużychliter np. *TEMPO*Wyszukiwaniezamówieo po numerze.WyszukiwanieF VAT po numerze.
 • 9. 1. Po wprowadzeniu do arkusza pozycji należyzaznaczyd kolumnę A i B na całej długościwiersza2. Z paska narzędzi wybieramy SORTUJ/FILTRUJNastępnie klikamy FILTRUJW kolumnie A i B pokażą się strzałki w dół3. Klikamy na strzałki w kolumnie B. Zpaska, który się wyświetli poniżejodznaczmy 0 oraz PUSTE i klikamy OK4. Ponownie zaznaczamy tylkokolumny A i B w których znajdują sięwartości i przy pomocy skrótów CTRL +C – kopiujemy kolumny.5. Tak przygotowany plik należy przypomocy skrótów CTRL + V – wkleid wkolumnie 2. nr pozycji w pierwszej linii. Powklejeniu należy użyd klawisza F5 w celuodświeżenia , wówczas wartości pokażąsię w zamówieniu.Strona startowa -> Szybka obsługa zamówieo > Przygotowanie pliku excel
 • 10.  Zaznaczamy opcję „Dodaj do Koszyka”K2 TEMPO TURBO - 120 g Należy wyszukad towar jaki chcą Paostwo kupid np.: Na koniec przechodzimy do opcji „Pokaż koszyk” w którejwystarczy wpisad zamawianą ilośd danego towaru. Następnieeksportujemy plik do excela i wklejamy jako nowe zamówienie.Strona startowa -> Katalog multimedialny – wprowadzanie zamówienia
 • 11. Strona startowa -> Statystyki zakupów Statystyki zakupów wg typu asortymentu dokonane w bieżącym miesiącu.
 • 12.  Przedstawiamy listę produktów, które w naszej firmie, dla typów asortymentów występującychw Paostwa zamówieniach (np. detaliczny, lakierniczy, myjniowy, warsztatów mechaniki pojazdowej)wygenerowały 80% obrotu w ostatnich 30 dniach, a których Paostwo nie zamawiali. W ramachdanego typu asortymentu wybrano spośród niekupowanych 10 produktów o najwyższym obrocie wostatnich 30 dniach. Z przedstawionych w tabelceproduktów , mogą Paostwo utworzydzamówienie. Wystarczy wybrad opcję „utwórz zamówienie dla tegoasortymentu”, i programautomatycznie przekieruje Paostwa dookna „Szybka obsługazamówieo”, gdzie wystarczy wpisadilości jakie chcą Paostwo zamówid dladanego towaru.Strona startowa - > Produkty TOP 80%
 • 13.  Przedstawiamy listę produktów, których sprzedaż w ostatnich 14 dniach wzrosłaprocentowo najbardziej w porównaniu do poprzednich 14 dni, o ile wartośd ichsprzedaży w tym czasie przekroczyła ustalony próg minimalny kilku tysięcy złotych.W ramach danego typu asortymentu wybrano spośród niekupowanych 10produktów o największych wzrostach sprzedaży. Z przedstawionych w tabelceproduktów , mogą Paostwo utworzydzamówienie. Wystarczy wybrad opcję „utwórz zamówienie dla tegoasortymentu”, i programautomatycznie przekieruje Paostwa dookna „Szybka obsługazamówieo”, gdzie wystarczy wpisadilości jakie chcą Paostwo zamówid dladanego towaru.Strona startowa - > Największe wzrosty sprzedaży
 • 14.  Przedstawiamy listę niezamawianych nowości (tj. wprowadzonych na przestrzeni ostatnich 12miesięcy) o największej sprzedaży, których Paostwo nie kupują. W ramach danego asortymentuwybrano spośród niekupowanych 10 nowych produktów o największej sprzedaży w ciągu 30 dni. Z przedstawionych w tabelceproduktów , mogą Paostwo utworzydzamówienie. Wystarczy wybrad opcję „utwórz zamówienie dla tegoasortymentu”, i programautomatycznie przekieruje Paostwa dookna „Szybka obsługazamówieo”, gdzie wystarczy wpisadilości jakie chcą Paostwo zamówid dladanego towaru.Strona startowa - > Nowe produkty
 • 15.  Tabelka przedstawia produkty, które w poprzednim zamówieniubyły niedostępne (zostały anulowane z kodem A02 (braktowaru), P02 (anulowane przez klienta), a aktualnie są ponowniedostępne. Z przedstawionych w tabelceproduktów , mogą Paostwo utworzydzamówienie. Wystarczy wybrad opcję „utwórz zamówienie dla tegoasortymentu”, i programautomatycznie przekieruje Paostwa dookna „Szybka obsługa zamówieo”,gdzie wystarczy wpisad ilości jakie chcąPaostwo zamówid dla danego towaru.Strona startowa -> Produkty ponownie dostępne
 • 16. Strona startowa - > Statystyki realizacji zamówieo Czas realizacji zamówieo za ostatnie 60 dni Odsetek realizacji zamówieo za ostatnie 60 dni. Dane dotyczące przesyłki (spedytor, nr listu przewozowego) Godzina i data wysyłki, planowany czas dostawy, waga przesyłki
 • 17.  Tabela planowanych w przyszłości i zrealizowanych w ostatnich 60dniach zmian cen tych produktów, które kupowali Paostwo od nas wciągu ostatnich 30 dni. Z przedstawionych w tabelceproduktów , mogą Paostwo utworzydzamówienie. Wystarczy wybrad opcję „utwórz zamówienie dla tegoasortymentu”, i programautomatycznie przekieruje Paostwa dookna „Szybka obsługazamówieo”, gdzie wystarczy wpisadilości jakie chcą Paostwo zamówid dladanego towaru.Strona startowa - > Zmiany cen
 • 18.  Zestawienie wszystkich faktur oraz należności. Numery faktur, data wystawienie dokumentu, terminpłatności, przeterminowane płatnościNależności i zobowiązania
 • 19.  Reklamacje zgłoszone do Melle . Stała kontrola, aż do momentu zamknięcia reklamacjiReklamacje
 • 20.  Zapraszamy do skorzystanie z ankiety dzięki, której mogą Paostwoocenid naszą współpracę i nie tylko..Ankieta
 • 21.  Ogólne informacje kontaktowe do Firmy Melle oraz osobyz działu sprzedaży obsługującej Klienta.Kontakt do Melle
 • 22.  Zmiana hasło użytkownika:należy wybrad PREFERENCJE Następnie zaznaczamy HASŁO- Stare hasło:- Nowe hasło:- Potwierdzenie nowego hasła:Zmiana hasła
 • 23.  Po dłuższym czasie nie korzystania z portalu, nastąpi automatyczne wylogowanie, konieczne będzie ponowne zalogowanie. Preferowane przeglądarki : Mozilla Firefox 11.0, Internet Explorer 7.0Kwestie techniczne
 • 24. ŚWIETNE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGAMailowy komplet informacji• Potwierdzenie otrzymania zamówienia - pewnośd, że zamówienie jest realizowane. Dodatkowootrzymują Paostwo: wykaz najlepiej sprzedających się produktów, które nie zostały przez Paostwazamówione, a na tym etapie można jeszcze je domówid ; informację o zaległych płatnościach igratisach, produktach ponownie dostępnych, aktualnie rozpatrywane reklamacje, a także awizacjęzmian cen kupowanych przez Paostwa produktów.• Potwierdzenie rozpoczęcia kompletacji - informacja o dostępności towaru i ostatecznym kształciezamówienia,w tym szacowana liczba palet, waga i objętośd zamówienia. Na tym etapie prosimy o informacjęzwrotną jeżeli zamówienie nie zgadza się z przesłanym przez Paostwa – pozwoli to uniknądniepotrzebnych korekt.• Faktura w wersji PDF - potwierdza realizację zamówienia, dociera do Paostwa już minutę po jejwystawieniu.• Potwierdzenie wysyłki - kontakt do spedytora, numer listu przewozowego, odsetek i czas realizacjiPaostwa zamówieo za ostatnie 60 dni, informacja, w której palecie znajduje się dany produkt,szczegółowa tabela z zawartością poszczególnych palet (co na górze, co w środku, co na dole).EDIZachęcamy do korzystania z elektronicznej wymiany danych, co zdecydowanie przyspieszy przepływinformacji między naszymi firmami. Obsługujemy różne komunikaty EDI, w tym zamówienie, fakturę,korektę faktury. Wykorzystujemy różne standardy EDI, także indywidualne.Portal klientaZamówienie wprowadzone przez Portal jest w tej samej sekundzie dodane w naszym systemie, tymsamym jest realizowane szybciej niż przesłane faksem, mailem bądź złożone telefonicznie.Można je składad metodą kopiuj-wklej z arkusza kalkulacyjnego (cała operacja to 60 sekund, nawet przy100 pozycjach), w sposób analogiczny jak w Paostwa programie do obsługi firmy (w tempie kilka pozycjina minutę) albo tak, jak w sklepie internetowym (klikając na obrazki i opisy interesujących produktów).Portal zawiera także wszystkie informacje wysyłane mailem, o których poniżej..Propozycje klientówJesteśmy otwarci na Paostwa opinie i wszelkie uwagi, które pomogą nam w ciągłym doskonaleniu jakościobsługi Klienta.Zachęcamy do kontaktu z nami.Melle Sp. z o.o.Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp. Tel. (062) 737 88 00 E-mail: info@melle.comSzanowni Paostwo,Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejsze.Oferujemy wiele różnych rozwiązao zorientowanych naułatwienie codziennej komunikacji i współpracy.Obok przedstawiamy ich opis.Ponadto, prosimy o wszelkie uwagi i sugestie dotycząceniniejszej prezentacji – chcemy by była ona pomocna iużyteczna w codziennej pracy. Będziemy ją aktualizowad napodstawie Paostwa uwag – prosimy o kontakt z osobąodpowiedzialną za realizację Paostwa zamówieo.Zapraszamy do współpracy !Melle Sp. z o.o.PORTAL.MELLE.COMChcemy byd Paostwa ulubionym dostawcą

Related Documents