Cele działania systemu <ul><li>Mede.pl jest systemem zintegrowanej komunikacji łączące j firmy farmaceutyczne, biotechn...
Model działania systemu | 1 Firma komunikuje lekarzowi o programie profilaktycznym Lekarz przesyła informację o programie ...
Model działania systemu | 2 <ul><li>Unikalną cechą systemu jest realizacja realnych potrzeb poszczególnych interesariusz...
Model działania systemu | 3 <ul><li>System rozwiązuje najistotniejsze problemy związane z codziennym działaniem placówki m...
4 obszary komunikacji w platformie
Po co lekarzowi system mede.pl? <ul><li>Rentowność każdego gabinetu uzależniona jest od efektywności wykorzystania czas...
Korzyści dla gabinetu (lekarza) | 1 <ul><li>Całodobowa rejestracja / harmonogram pracy lekarzy </li></ul><ul><li>Pacjent m...
Korzyści dla gabinetu (lekarza) | 2 <ul><li>Powiadomienia e-mail </li></ul><ul><li>Każde potwierdzenie wizyty, anulowanie,...
Indywidualne korzyści dla lekarza <ul><li>Wygodniejsza współpraca z firmą farmaceutyczną </li></ul><ul><li>Poprzez platfor...
Firma farmaceutyczna – idea działania <ul><li>Firma farmaceutyczna, udostępniając narzędzie wybranym lekarzom, może zbudow...
Firma farmaceutyczna <ul><li>Platforma mede.pl to wymierne korzyści i możliwości prowadzenia działań w zakresie: </li></ul...
Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 1 <ul><li>System m ede.pl pozwala na komunikację typu CLM z konkretnym lekarzem (m...
Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 2 <ul><li>System m ede.pl pozwala na komunikację z wybranym targetem lekarzy we ws...
Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 3 <ul><li>System m ede.pl pozwala na k omunikacj ę z pacjentami (celowan a komuni...
Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 4 <ul><li>System m ede.pl pozwala na propagowani e programów promocyjnych i pro-p...
Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 5 <ul><li>System m ede.pl pozwala na przeprowadzanie badań rynku i preferencji ś...
Badania kliniczne – idea działania <ul><li>Mede.pl jest systemem zintegrowanej komunikacji pomiędzy firmą biotechnologiczn...
Korzyści dla badań klinicznych <ul><li>Rekrutacja „celowana” – rodzaj schorzenia określa specjalizację lekarzy, którzy po...
Badania kliniczne – schemat działania systemu <ul><li>Wstępna i efektywna selekcja pacjentów </li></ul>Wstępna identyfikac...
FIRMA > LEKARZ (SMS lub email) > PACJENT <ul><li>Szybka informacja (w kilka minut) o: </li></ul><ul><li>programach promocy...
Podsumowanie <ul><li>Oprócz oczywistych korzyści komunikacyjnych na linii firma farmaceutyczna – lekarz, u nikalną cechą ...
Strategiczne partnerstwo
Możliwe kierunki rozwoju <ul><li>Mamy świadomość, że przedstawiona struktura działania platformy i jej aktualne funkcjonal...
Struktura kosztowa systemu <ul><li>Struktura kosztowa systemu mede.pl obejmuje 3 elementy: </li></ul><ul><ul><li>Moduł dl...
<ul><li>Zapraszam do kontaktu </li></ul><ul><li>Marcin Setlak </li></ul><ul><li>CEO </li></ul><ul><li>Promoship Sp.J. </l...
 
 
of 29

Prezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja systemu Mede.pl - wersja Pharma

 • 2. Cele działania systemu <ul><li>Mede.pl jest systemem zintegrowanej komunikacji łączące j firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, lekarzy i pacjentów w jedną sieć komunikacji. </li></ul>
 • 3. Model działania systemu | 1 Firma komunikuje lekarzowi o programie profilaktycznym Lekarz przesyła informację o programie swoim pacjentom
 • 4. Model działania systemu | 2 <ul><li>Unikalną cechą systemu jest realizacja realnych potrzeb poszczególnych interesariuszy: przychodni, lekarzy, firmy farmaceutycznej oraz pacjenta. </li></ul><ul><li>Platforma jest skierowana do o b sługi małych przychodni, gabinetów oraz indywidualnych praktyk lekarskich. </li></ul><ul><li>Powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem lekarskim, dzięki czemu zawiera funkcjonalności stanowiące o istocie skutecznej komunikacji z pacjentami. </li></ul>
 • 5. Model działania systemu | 3 <ul><li>System rozwiązuje najistotniejsze problemy związane z codziennym działaniem placówki medycznej , dzięki czemu stanowi przydatne narzędzie wspierające zarządzenie gabinetem: </li></ul><ul><ul><li>przyjmowaniem zgłoszeń od pacjentów </li></ul></ul><ul><ul><li>zarządzaniem rejestracją </li></ul></ul><ul><ul><li>harmonogramem pracy lekarzy. </li></ul></ul><ul><li>Dodatkowo umożliwia zwiększenie ilości obsługiwanych pacjentów poprzez prowadzenie akcji marketingowych i świadome zarządzanie częstotliwością wizyt w ramach posiadanej bazy. </li></ul>
 • 6. 4 obszary komunikacji w platformie
 • 7. Po co lekarzowi system mede.pl? <ul><li>Rentowność każdego gabinetu uzależniona jest od efektywności wykorzystania czasu jaki zostanie poświęcony na ralizację usług medycznych. </li></ul><ul><li>Co jednak dzieje się, gdy pacjent nie pojawia się na umówionej wizycie? Czas pracy lekarza, który zarezerwował 30 lub 60 minut dla pacjenta staje się czasem bezproduktywnym - nie przynosi zysku. </li></ul><ul><li>Mede.pl usprawnia komunikację z pacjentem i przynosi dodatkowe oszczędności . </li></ul>
 • 8. Korzyści dla gabinetu (lekarza) | 1 <ul><li>Całodobowa rejestracja / harmonogram pracy lekarzy </li></ul><ul><li>Pacjent może dokonać całodobowej rejestracji wizyty w gabinecie lub mieć dostęp do podglądu informacji o terminach aktualnie dostępnych. </li></ul><ul><li>Programy marketingowe </li></ul><ul><li>Akcje informacyjne kierowane są do bardzo dokładnie wyodrębnionej bazy pacjentów przychodni, dzięki czemu dany komunikat kierowany jest do właściwej grupy odbiorców. </li></ul><ul><li>Natychmiastowa aktualizacja danych </li></ul><ul><li>Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Dokonanie rejestracji automatycznie blokuje możliwość rejestracji innemu użytkownikowi chcącemu zarejestrować się na ten sam termin. </li></ul><ul><li>Powiadomienia SMS </li></ul><ul><li>Komunikacja z pacjentem jest wspierana poprzez kanał mobilny - najbardziej skuteczny i efektywny z aktualnie dostępnych narzędzi. </li></ul>
 • 9. Korzyści dla gabinetu (lekarza) | 2 <ul><li>Powiadomienia e-mail </li></ul><ul><li>Każde potwierdzenie wizyty, anulowanie, zmiana przesyłana jest na adres e-mail pacjenta podany podczas rejestracji. </li></ul><ul><li>Statystyki i raporty </li></ul><ul><li>Wielostopniowa konfiguracja statystyk pozwala dokładnie prześledzić efektywność pracy poszczególnych lekarzy, jak również ocenić efektywność działania przychodni. </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo i ochrona danych </li></ul><ul><li>Protokół SSL - taki sam, jaki stosują banki internetowe - zabezpiecza dane wymagane do rejestracji. </li></ul>
 • 10. Indywidualne korzyści dla lekarza <ul><li>Wygodniejsza współpraca z firmą farmaceutyczną </li></ul><ul><li>Poprzez platformę, lekarz wypełnia badania przygotowane przez firmę farmaceutyczną np. traper, czytelnictwo etc. </li></ul><ul><li>Rozliczanie wynagrodzenia </li></ul><ul><li>Za wypełnione badanie lekarz otrzymuje wynagrodzenie. Środki za udział w badaniach są przekazywane lekarzom za pośrednictwem operatora Mede. Firma może płacić zbiorczą fakturę, bez konieczności rozliczania się z każdym lekarzem (płaci za przeprowadzenie badania w wybranym targecie). Nasza firma dokonuje płatności indywidualnie do lekarzy za wykonane badanie. </li></ul>
 • 11. Firma farmaceutyczna – idea działania <ul><li>Firma farmaceutyczna, udostępniając narzędzie wybranym lekarzom, może zbudować własny kanał komunikacji ze zdefiniowaną grupą docelową lekarzy, a za ich pośrednictwem mieć również kontakt z ich pacjentami. </li></ul>
 • 12. Firma farmaceutyczna <ul><li>Platforma mede.pl to wymierne korzyści i możliwości prowadzenia działań w zakresie: </li></ul><ul><li>e-promocji – na platformie lekarza </li></ul><ul><li>przeprowadzania badań RYNKU online oraz monitorowania wyników w czasie rzeczywistym . </li></ul>
 • 13. Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 1 <ul><li>System m ede.pl pozwala na komunikację typu CLM z konkretnym lekarzem (mail + komunikaty dodawane w panelu komunikacji dla lekarza ) . </li></ul>
 • 14. Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 2 <ul><li>System m ede.pl pozwala na komunikację z wybranym targetem lekarzy we wskazanym regionie (wg wytycznych) . </li></ul>
 • 15. Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 3 <ul><li>System m ede.pl pozwala na k omunikacj ę z pacjentami (celowan a komunikacj a - np. tylko pacjenci pediatrów w danym regionie poprzez SMS wysyłany przez lekarza ) , </li></ul>
 • 16. Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 4 <ul><li>System m ede.pl pozwala na propagowani e programów promocyjnych i pro-produktowych do lekarzy . </li></ul>
 • 17. Korzyści dla firmy farmaceutycznej | 5 <ul><li>System m ede.pl pozwala na przeprowadzanie badań rynku i preferencji środowiska medycznego online . </li></ul>
 • 18. Badania kliniczne – idea działania <ul><li>Mede.pl jest systemem zintegrowanej komunikacji pomiędzy firmą biotechnologiczną a środowiskiem medycznym. </li></ul><ul><li>Firma biotechnologiczna, udostępniając narzędzie wybranym lekarzom, może zbudować własny kanał wspierający rekrutację pacjentów oraz wstępne kwalifikowanie pacjentów do badań klinicznych. </li></ul>
 • 19. Korzyści dla badań klinicznych <ul><li>Rekrutacja „celowana” – rodzaj schorzenia określa specjalizację lekarzy, którzy powinni być objęci systemem. </li></ul><ul><li>Zasięg rekrutacji zależny jest od lokalizacji ośrodków badawczych. </li></ul><ul><li>Wspólna selekcja pacjentów pod kątem badania. </li></ul><ul><li>Skrócony czas rekrutacji i badania. </li></ul><ul><li>Usprawnienie pracy ośrodków badawczych. </li></ul><ul><li>Obniżenie kosztów rekrutacji. </li></ul>
 • 20. Badania kliniczne – schemat działania systemu <ul><li>Wstępna i efektywna selekcja pacjentów </li></ul>Wstępna identyfikacja pacjenta
 • 21. FIRMA > LEKARZ (SMS lub email) > PACJENT <ul><li>Szybka informacja (w kilka minut) o: </li></ul><ul><li>programach promocyjnych dla pacjentów </li></ul><ul><li>pro-zdrowotnych akcjach pro-pacjenckich </li></ul><ul><li>akcjach edukacyjnych i csr </li></ul><ul><li>białych sobotach. </li></ul>
 • 22. Podsumowanie <ul><li>Oprócz oczywistych korzyści komunikacyjnych na linii firma farmaceutyczna – lekarz, u nikalną cechą platformy jest jej faktyczna przydatność w codziennej pracy lekarza, co pozytywnie wpływa również na wizerunek partnera – firmy farmaceutycznej. </li></ul><ul><li>Z uwagi na posiadany zakres funkcjonalności i praktyczny charakter systemu, tylko jedno tego typu rozwiązanie będzie mogło funkcjonować w gabinecie lekarskim. </li></ul><ul><li>System wpisuje się w strategię partnerstwa i odpowiedzialnej współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. </li></ul>
 • 23. Strategiczne partnerstwo
 • 24. Możliwe kierunki rozwoju <ul><li>Mamy świadomość, że przedstawiona struktura działania platformy i jej aktualne funkcjonalności to zaledwie początek nowego modelu komunikacji z lekarzami. Poniżej prezentujemy dalsze możliwe kierunki jej rozwoju. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie Państwo wiele innych użytecznych zastosowań dla platformy mede.pl: </li></ul><ul><ul><li>profilowana biblioteka publikacji medycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>profilowana biblioteka publikacji dla pacjentów. </li></ul></ul>
 • 25. Struktura kosztowa systemu <ul><li>Struktura kosztowa systemu mede.pl obejmuje 3 elementy: </li></ul><ul><ul><li>Moduł dla przychodni (rejestracja, pacjenci, programy marketingowe), przychodnia = odrębny adres domenowy http://przychodnia.mede.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Moduł dla lekarzy (programy marketingowe lekarzy, komunikacja z firmą farmaceutyczną) </li></ul></ul><ul><ul><li>Moduł dla firmy farmaceutycznej (komunikacja z lekarzami) – funkcjonalność każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb </li></ul></ul>
 • 26. <ul><li>Zapraszam do kontaktu </li></ul><ul><li>Marcin Setlak </li></ul><ul><li>CEO </li></ul><ul><li>Promoship Sp.J. </li></ul><ul><li>tel.: 81 534 26 66 </li></ul><ul><li>tel.: +48 509 364 644 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.promoship.pl </li></ul><ul><li>www.pharma.mede.pl – dla firm </li></ul><ul><li>www.mede.pl – dla lekarzy </li></ul>