Zjawisko zachodzące w prądnicy <ul><li>Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji e...
Budowa i zasada działania <ul><li>Głównymi częściami prądnicy są stojan (nieruchoma część związana z obudową) oraz wirnik...
Cyklotron;) <ul><li>Zbudowany jest ze skrzyżowanych ze sobą prostopadle połów: elektrycznego i magnetycznego. Obszar, w kt...
Prosty model silnika elektrycznego i zasada jego działania <ul><li>Zasada działania silnika elektrycznego jest następując...
Siła Lorentza <ul><li>Kierunek siły F jest prostopadły zarówno do kierunku linii pola magnetycznego jak i kierunku płynące...
Opis Pola Magnetycznego <ul><li>Pole magnetyczne-jedna z postaci pola elektromagnetycznego: jest to pole wytwarzane przez...
of 6

Namiot to placek

Prezentacja Magnetyzm
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Sports      


Transcripts - Namiot to placek

  • 1. Zjawisko zachodzące w prądnicy <ul><li>Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Odbywa się to na skutek względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego. </li></ul>
  • 2. Budowa i zasada działania <ul><li>Głównymi częściami prądnicy są stojan (nieruchoma część związana z obudową) oraz wirnik (rotor, część wirująca wewnątrz stojana). Uzwojenie cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie wzbudzające i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła elektromotoryczna </li></ul>
  • 3. Cyklotron;) <ul><li>Zbudowany jest ze skrzyżowanych ze sobą prostopadle połów: elektrycznego i magnetycznego. Obszar, w którym panuje pole magnetyczne nazywamy duantami. Między duantami panuje pole elektryczne, którego zwrot zmienia się na przeciwny, gdy cząstka „zawraca” w Dauncie. </li></ul>
  • 4. Prosty model silnika elektrycznego i zasada jego działania <ul><li>Zasada działania silnika elektrycznego jest następująca: wirnik obraca się dzięki temu, że uzwojenia przewodzące prąd umieszczone są w polu magnetycznym. Te dwa pola kolidują ze sobą powodując ruch wirnika (ramki). Komutatory poprzez szybką zmianę kierunku przepływu prądu przez ramkę powodują dalszy obrót (gdyby nie komutatory to ramka ciągle powracałaby do pozycji początkowej, a właśnie komutatory powodują jej dalszy obrót w jedną stronę). Po tym proces zaczyna się od początku i cykl rozpoczyna się na nowo. a </li></ul>
  • 5. Siła Lorentza <ul><li>Kierunek siły F jest prostopadły zarówno do kierunku linii pola magnetycznego jak i kierunku płynącego prądu. </li></ul><ul><li>Można go ustalić za pomocą tzw. &quot;reguły Fleminga&quot;. </li></ul><ul><li>Jeżeli trzy palce lewej dłoni ustawimy pod kątami prostymi i palec wskazujący skierujemy wzdłuż linii pola magnetycznego, a palec środkowy w kierunku przepływu prądu, to kciuk wskaże kierunek i zwrot siły F. </li></ul>
  • 6. Opis Pola Magnetycznego <ul><li>Pole magnetyczne-jedna z postaci pola elektromagnetycznego: jest to pole wytwarzane przez zmiany pola elektrycznego w czasie , w szczególności przez układ poruszających się ładunków (makroskopowo ruch ten może objawiać się jako istnienie niezerowego momentu magnetycznego). </li></ul><ul><li>Pole magnetyczne działa na poruszające się ładunki (prąd elektryczny). Pole magnetyczne charakteryzują wektory natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B. Oddziaływanie pola magnetycznego z pojedynczym ładunkiem opisuje wzór na siłę Lorentza. </li></ul>