KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTUmiejętności miękkie kierownika projektu – czyli jak nie być pasywnym wobec prob...
KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTAgenda: Kim jest InProgress i jakie obszary wspieramy. Model przywództwa sytuacyjnego....
Poznajmy się…KIM JESTEŚMY?Doświadczoną firma - profesjonalnym zespołem trenerów ispecjalistów od szkoleń i coachingu.CO RO...
KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTOferta InProgressSZKOLENIAPromujemy skuteczne i sprawdzone metody potrzebnedo optymalnego za...
KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTIdea przywództwa Kierownika ProjektuDla przywódcy ważne nie jest w zasadzie to, co się dziej...
Kompetencje przywódcze Kierownika ProjektuPrzywódca wg. Blancharda powinien charakteryzować siętrzema kompetencjami: Posi...
Proces komunikacji – narzędzie KierownikaW ramach procesu komunikacji wyróżniamy cztery etapypostępowania: Definiowanie c...
Diagnozowanie sytuacjiKlasyfikacja etapów rozwoju odbywa się na podstawiedwóch cech: kompetencji i zaangażowania. Kompete...
Diagnozowanie sytuacji - etapy rozwoju względem zadań R3 – Kompetentny, ale ostrożny R2 – rozczarowany adept praktyk Śre...
Ale jak dotrzećwłaściwie do celu..?
Etapy rozwoju pracowników względem zadańR1 - dotyczy osób o wysokim R2 - zwany inaczejzaangażowaniu przy ro...
Etapy rozwoju pracowników względem zadańR3 - odnosi się w głównej R4 - to w gruncie rzeczymierze do kompetentnego, ...
Etapy rozwoju w projektach- ujęcie statystyczne R3 – Kompetentny, ale ostrożny R2 – rozczarowany adept p...
Czy mamy jakąś sensowną alternatywę?
Elastyczny dobór stylów wg. Blancharda http://businesscoachingmag.pl/wp-content/uploads/2010/07/www.sayeconomy.com_1.jpg
Elastyczny dobór stylów przez Kierownika Projektu S1 - instruowanie: bardzo S2 - konsultowanie: polega na precyz...
Elastyczny dobór stylów przez Kierownika ProjektuS3 - wspieranie: kierownik projektu S4 – delegowanie: menedżerkrok po k...
PodsumowanieUmiejętności przywódcze dlakierowników projektów tobezwzględna konieczność, któranie tyle stoi w sprzeczności ...
Dziękujemy za uwagęINPROGRESSul. Gabrieli Zapolskiej 38/30330-126 KrakówTel. 123 579 579www.inprogress.edu.ple-mail: biuro...
Prezentacja konferencja 2011_05_04
of 20

Prezentacja konferencja 2011_05_04

Materiały Konferencyjne
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentacja konferencja 2011_05_04

 • 1. KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTUmiejętności miękkie kierownika projektu – czyli jak nie być pasywnym wobec problemów i zadań dr inż. Martin Daliga Gdańsk, 11.05.2011 www.konferencjapm.pl
 • 2. KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTAgenda: Kim jest InProgress i jakie obszary wspieramy. Model przywództwa sytuacyjnego. Przykłady zastosowań modelu sytuacyjnego do rozwiązywania problemów biznesowych. www.konferencjapm.pl
 • 3. Poznajmy się…KIM JESTEŚMY?Doświadczoną firma - profesjonalnym zespołem trenerów ispecjalistów od szkoleń i coachingu.CO ROBIMY?Pomagamy firmom i instytucjom poznać najlepsze sposobyzarządzania projektami.JAK DZIAŁAMY?Stosujemy profesjonalne techniki szkoleń stworzone w oparciu osprawdzone i skuteczne metody.CO NAS WYRÓŻNIA?Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu metodyki PRINCE2.CO DAJEMY?Możliwość wykorzystania pełnego potencjału Twojej organizacji.
 • 4. KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTOferta InProgressSZKOLENIAPromujemy skuteczne i sprawdzone metody potrzebnedo optymalnego zarządzania projektami w Twojej firmie.DORADZTWO I WDROŻENIANasi specjaliści pomagają wdrożyć nowopoznane metodyi aktywnie uczestniczą we wstępnej fazie ich implementacji.BADANIA I ROZWÓJUruchomiliśmy inicjatywę InLab do opracowania analiz i rozwojutechnik zarządzania projektami, tak aby Nasze rozwiązania wspierałyrozwój Twojego biznesu. www.konferencjapm.pl
 • 5. KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENTIdea przywództwa Kierownika ProjektuDla przywódcy ważne nie jest w zasadzie to, co się dzieje wjego obecności, gdyż odchylenia od pożądanego stanu możeskorygować na bieżąco, ważne natomiast jest to, co dzieje siępodczas jego nieobecności… www.konferencjapm.pl
 • 6. Kompetencje przywódcze Kierownika ProjektuPrzywódca wg. Blancharda powinien charakteryzować siętrzema kompetencjami: Posiadać umiejętność prawidłowego rozpoznania sytuacji iokreślenia potrzeb pracownika. Stosować różne style zachowania. Zdołać uzgodnić z pracownikiem, jaki styl pomoże muosiągnąć konkretne cele lub zadania.
 • 7. Proces komunikacji – narzędzie KierownikaW ramach procesu komunikacji wyróżniamy cztery etapypostępowania: Definiowanie celu – technika SMART. Diagnozowanie sytuacji. Elastyczny dobór stylów. Współpraca na rzecz maksymalizacji wyników.
 • 8. Diagnozowanie sytuacjiKlasyfikacja etapów rozwoju odbywa się na podstawiedwóch cech: kompetencji i zaangażowania. Kompetencje to przede wszystkim wiedza lubumiejętności posiadane i wykorzystywane przez pracownikaprzy realizacji określonego zadania lub celu. Zaangażowanie zaś jest miarą motywacji i wiary w siebiezwiązanych z realizacją określonego celu lub zadania.
 • 9. Diagnozowanie sytuacji - etapy rozwoju względem zadań R3 – Kompetentny, ale ostrożny R2 – rozczarowany adept praktyk Średnie/wysokie kompetencje/ Niskie/średnie kompetencje niskie zaangażowanie niskie zaangażowanie R4 – Ekspert R1 – debiutant wysokie kompetencje/ wysokie Niskie kompetencje/wysokie zaangażowanie zaangażowanie
 • 10. Ale jak dotrzećwłaściwie do celu..?
 • 11. Etapy rozwoju pracowników względem zadańR1 - dotyczy osób o wysokim R2 - zwany inaczejzaangażowaniu przy rozczarowanym adeptem,stosunkowo niskich gdzie spadek zaangażowaniakompetencjach, dla których wynika z tego, że pracownicynależy dokładnie określać za wysoko oceniali swojeterminy, priorytety, podawać dotychczasowe umiejętności,przykłady rozwiązania rzeczywista sytuacja przerastazadania, podawać wręcz ich wyobrażenia o własnychalgorytm rozwiązania danego zdolnościach do działania.problemu.
 • 12. Etapy rozwoju pracowników względem zadańR3 - odnosi się w głównej R4 - to w gruncie rzeczymierze do kompetentnego, lecz samodzielny ekspert, któryostrożnego praktyka, którego wykazuje się inicjatywą i chęciązmienne zaangażowanie rozwoju, oczekuje uznania, a takżeniejednokrotnie doprowadza do nie pozwala na ingerencję wniedotrzymania terminów lub proces usprawniania swoichzrzucania odpowiedzialności na pomysłów. Chętnie przekazujeinnych. swoją wiedzę i umiejętności swoim współpracownikom.
 • 13. Etapy rozwoju w projektach- ujęcie statystyczne R3 – Kompetentny, ale ostrożny R2 – rozczarowany adept praktyk 53% 26% R4 – Ekspert R1 – debiutant 9% 12% 12% Źródło: InLab „Badanie skuteczności modelu przywództwa sytuacyjnego N=300 Blancharda [w okresie od 01.2011 do 30.04.2011]
 • 14. Czy mamy jakąś sensowną alternatywę?
 • 15. Elastyczny dobór stylów wg. Blancharda http://businesscoachingmag.pl/wp-content/uploads/2010/07/www.sayeconomy.com_1.jpg
 • 16. Elastyczny dobór stylów przez Kierownika Projektu S1 - instruowanie: bardzo S2 - konsultowanie: polega na precyzyjne definiowanie celu i zadawaniu pytań, byciu zadania, istotne jest wsparcie w dociekliwym, słuchaniu zastrzeżeń, zakresie planowania i organizacji opinii i pomysłów. Przydatnym działania, pokazywanie narzędziem organizacyjnym jest przykładów rozwiązania wykorzystanie metod podobnych problemów przez scenariuszowych do innych współpracowników. wypracowywania szeregu wariantów rozwiązań, tak aby pracownik widział szereg możliwości rozwiązań.
 • 17. Elastyczny dobór stylów przez Kierownika ProjektuS3 - wspieranie: kierownik projektu S4 – delegowanie: menedżerkrok po kroku przekazuje przekazuje pełną odpowiedzialność zausprawnienia, zachęca do dyskusji, zadanie swoim pracownikom, niezadaje pytania, docenia ingeruje w plany szczegółowe, leczkompetencje, osiągnięcia, ocenia wynik końcowy. Niewątpliwiewzmacnia wiarę w siebie jest to najbardziej pożądany styl przezpracownika, zachęca do dyskusji, każdego z liderów, nie oznacza tozadaje pytania, dzieli się jednocześnie, że lider nie możedoświadczeniem, pomysłami, oczekiwać od pracownika informacjiułatwia samodzielnie zwrotnej dotyczącej postępów pracrozwiązywanie problemów. nad danym zadaniem.
 • 18. PodsumowanieUmiejętności przywódcze dlakierowników projektów tobezwzględna konieczność, któranie tyle stoi w sprzeczności zmetodykami zarządzaniaprojektami, a stanowi ich istotneuzupełnienie.
 • 19. Dziękujemy za uwagęINPROGRESSul. Gabrieli Zapolskiej 38/30330-126 KrakówTel. 123 579 579www.inprogress.edu.ple-mail: biuro@inprogress.edu.pl

Related Documents