Naar een duurzame samenlevingMeerjarentraject omtrent sociaal-culturele innovatie – SOCIUS26-04-2012
Of het verhaal van de radijsjesHoe komen we aan deze radijsjes en wat is hetverhaal errond?
De Meester-WroeterijKrekelstraat 171, 9800 Astene (Deinze)Gelegen aan het Stadsbos DeinzeOpgestart door Lieven Godderis - ...
• CSA gemeenschapsboerderij• 60 oogstaandeelhouders (30 volwassen – 30 kinderen)
• Groenten zelf te oogsten – oogstaandeel van 200 € p.p.
• Werkdag laatste zaterdag van de maand
• Bio-dynamisch• Natuur!eik leren
• Natuur!eik leren1. Werken en leren op de boerderij2. Door de herhaling en het ritme van de boerderijwerkzaam- heden ...
Visie op leren• Leren in authentieke leeromgeving: leren op een échte actieve boerderij.• Directe ervaring in de natuur:...
Naar een duurzame samenleving!?• SOCIAAL – Gemeenschapsvormend – Je leert mensen kennen uit je eigen buurt – Inte...
• ECONOMISCH – Systeem met oogstaandeel dat vooraf betaald wordt – Gedeelde oogst, gedeeld risico – Nieuwe vorm van eco...
Innovatief?• Sterke verwevenheid van ecologische, sociale en economische dimensie – evenwicht landbouw, natuur, mens• Sam...
Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij
Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij
Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij
Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij
Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij
of 17

Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naar een duurzame samenleving: de meester-wroeterij

 • 1. Naar een duurzame samenlevingMeerjarentraject omtrent sociaal-culturele innovatie – SOCIUS26-04-2012
 • 2. Of het verhaal van de radijsjesHoe komen we aan deze radijsjes en wat is hetverhaal errond?
 • 3. De Meester-WroeterijKrekelstraat 171, 9800 Astene (Deinze)Gelegen aan het Stadsbos DeinzeOpgestart door Lieven Godderis - 2009
 • 4. • CSA gemeenschapsboerderij• 60 oogstaandeelhouders (30 volwassen – 30 kinderen)
 • 5. • Groenten zelf te oogsten – oogstaandeel van 200 € p.p.
 • 6. • Werkdag laatste zaterdag van de maand
 • 7. • Bio-dynamisch• Natuur!eik leren
 • 8. • Natuur!eik leren1. Werken en leren op de boerderij2. Door de herhaling en het ritme van de boerderijwerkzaam- heden ontstaat verdieping van de leerervaringen3. Van actie naar reflectie
 • 9. Visie op leren• Leren in authentieke leeromgeving: leren op een échte actieve boerderij.• Directe ervaring in de natuur: Op de boerderij worden alle zintuigen geprikkeld. We ervaren verbondenheidmet de natuur en komen in contact met de natuur door verzorgende relaties metaarde, planten en dieren te ontwikkelen.• Ontdekken van elkaars eigenheid: Kwaliteiten zoals handigheid, moed, doorzetngsvermogen, zorgzaamheid,samenwerking, empathie,… worden op natuurlijke wijze aangesproken• Reflectie: We kijken terug op de activiteiten – We filosoferen. In dit terugblikken wordt het leren geoogst.
 • 10. Naar een duurzame samenleving!?• SOCIAAL – Gemeenschapsvormend – Je leert mensen kennen uit je eigen buurt – Interactie met de boer – Leren kennen van andere perspectieven – Aanspreken op eigen kunnen – Leren van elkaar – Rust - ontspanning
 • 11. • ECONOMISCH – Systeem met oogstaandeel dat vooraf betaald wordt – Gedeelde oogst, gedeeld risico – Nieuwe vorm van economie• ECOLOGISCH – Op het ritme van de natuur – Met natuurlijke vijanden, compagnion- planting, wisselteelt – Bio-dynamisch – Herzaaibare, resistente oerrassen – Humusrijke bodem (vastleggen C) – Zo veel als mogelijk kringlopen sluiten – Lokaal, weinig transport (< 5 km oogstaandeelhouders) – Vers van het veld – Ondersteunen biodiversiteit in de omgeving
 • 12. Innovatief?• Sterke verwevenheid van ecologische, sociale en economische dimensie – evenwicht landbouw, natuur, mens• Samen zoeken naar oplossingen – betaalbaarheid, watervoorziening, bewaren van groenten en fruit…• Andere vorm van economie, stelt huidige systemen in vraag• Andere vorm van in eigen voedsel voorzien• Opnieuw meer sluiten van kringlopen – korte keten• Niet vrijblijvend – in het ‘echt’• Stelt eigen gedrag en cultuur in vraag

Related Documents