„Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, konta...
Náš cieľ:<br /><ul><li>Poskytovanie rýchlych a komplexných služieb v oblasti ľudských zdrojov
Zabezpečenie požadovanej kvalifikácie a počtu zamestnancov
Obsadzujeme najmä stredné, vyššie, odborné a TOP pozície
Poskytnutie vysokej úrovne služby pre Klienta ale aj Kandidáta
Neustále zdokonaľovanie a hľadanie riešení na trhu práce
Individuálny osobný a časový prístup</li></ul>Naše motto: „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personáln...
PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality....
Ponuka služieb:<br /><ul><li>Recruitment – Výber a Vyhľadávanie zamestnancov
Executive Search – Priame oslovenie Kandidátov
TemporaryPlacement – Dočasné zamestnávanie, personálny lízing
HR Outsourcing – Externé riadenie ľudských zdrojov
Payroll Outsourcing – Externé spracovanie miezd
of 13

Prezentácia Personality

Prezentácia spoločnosti Personality.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Prezentácia Personality

 • 1. „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 2. Náš cieľ:<br /><ul><li>Poskytovanie rýchlych a komplexných služieb v oblasti ľudských zdrojov
 • 3. Zabezpečenie požadovanej kvalifikácie a počtu zamestnancov
 • 4. Obsadzujeme najmä stredné, vyššie, odborné a TOP pozície
 • 5. Poskytnutie vysokej úrovne služby pre Klienta ale aj Kandidáta
 • 6. Neustále zdokonaľovanie a hľadanie riešení na trhu práce
 • 7. Individuálny osobný a časový prístup</li></ul>Naše motto: „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 8. PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 9. Ponuka služieb:<br /><ul><li>Recruitment – Výber a Vyhľadávanie zamestnancov
 • 10. Executive Search – Priame oslovenie Kandidátov
 • 11. TemporaryPlacement – Dočasné zamestnávanie, personálny lízing
 • 12. HR Outsourcing – Externé riadenie ľudských zdrojov
 • 13. Payroll Outsourcing – Externé spracovanie miezd
 • 14. Grafologické testovanie – Spoznajte osobnostné vlastnosti ľudí
 • 15. Psychometrické testovanie – Systémom Thomas International
 • 16. Consulting – Konzultačné a poradenské služby</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 17. Recruitment<br />Výber a Vyhľadávanie zamestnancov:<br />Služba Recruitment obsahuje:<br /><ul><li>Zadefinovanie konkrétnej pracovnej pozície
 • 18. Určenie kontaktnej osoby u Klienta
 • 19. Inzerciu v médiách, na internete a partnerských portáloch
 • 20. Stretnutie Kandidátov s konzultantom
 • 21. V prípade požiadavky zabezpečíme psychometrické testovanie, prípadne grafologický posudok
 • 22. Príprava Profilu Kandidáta – popis zručností a odborných skúseností a zaslanie Klientovi
 • 23. Dohodnutie termínu stretnutia a osobné predstavenie Kandidáta Klientovi
 • 24. Zabezpečíme kompletnú komunikáciu s Kandidátom až po obsadenie pracovnej pozície</li></ul>Predpokladaná suma za službu je kalkulovaná na základe hrubej nástupnej mzdy zamestnanca. V prípade obsadenia viacerých pozícií, prípadne pri rozdelení na rôzne úrovne zamestnancov, ponúkame individuálnu cenu. Garancia na výber je v dĺžke 3 mesiace.<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 25. Executive Search<br />Priame oslovenie Kandidátov<br />Služba ExecutiveSearch je optimálna hlavne pre vyhľadávanie a obsadenie Kandidátov na manažérske pozície a na pozície, na ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia v danej oblasti.<br />V priebehu celého výberu, až do finálnej fázy, zostáva meno Vašej spoločnosti dôverným, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Kandidáti, ktorí sú Vám predstavení, majú Vami požadovaný profil a zodpovedajúce skúsenosti v danom odbore, či v danej pozícii. Kandidáti sú predstavení v podrobnom Osobnom Profile, ktorý obsahuje potrebné informácie od štúdia po súčasné zamestnanie, motivačné faktory Kandidáta a oblasť, v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať.<br />Stretnutia prebiehajú štandardne v priestoroch spoločnosti Personality, ktoré ma Klient plne k dispozícii. <br />U vybraného Kandidáta môže následne prebehnúť vytvorenie Analýzy Osobného Profilu systémom Thomas International, prípadne iné vyhodnotenie získané týmto systémom. Podľa požiadaviek Klienta prebehne získavanie referencií od bývalých zamestnávateľov, prípadne priamych nadriadených. <br />Suma za službu je kalkulovaná individuálne, v závislosti na požiadavkách Klienta. Garancia na výber Kandidáta je v dĺžke 6 mesiacov.<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 26. Temporary Placement<br />Dočasné zamestnávanie,<br />Personálny lízing <br />Služba Vám poskytne možnosť využiť dočasnú výpomoc na rôznych projektoch, pri rýchlom rozširovaní spoločnosti, ak súčasní zamestnanci čerpajú dovolenku, pri neočakávaných situáciách, prípadne dlhodobých PN zamestnancov. <br />Služba obsahuje aj práce študentov a brigádnikov, avšak najmä pri dlhodobejšej a permanentnej spolupráci. <br />Zabezpečíme pre Vás:<br /><ul><li>Vyhľadanie, výber a preverenie skúseností vybraných Kandidátov
 • 27. Zaškolenie Kandidátov s ohľadom na vykonávané pozície
 • 28. Príprava a zodpovednosť za pracovné zmluvy Kandidátov, vrátane mzdovej a daňovej agendy
 • 29. Fakturovanie za odvedenú prácu podľa vopred dohodnutej sadzby v mesačných intervaloch
 • 30. Priebežne prehodnocujeme pracovné výkony a poskytujeme Klientovi spätnú väzbu
 • 31. Rýchlo reagujeme na potrebu navýšenia, prípadne výmenu zamestnanca na žiadosť Klienta</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 32. HR Outsourcing<br />Externé riadenie ľudských<br />zdrojov<br />HR Outsourcing je komplexný produkt, pri využití ktorého za Vás prevezmeme všetky činnosti riadenia ľudských zdrojov. Tieto činnosti pre Vás potom budú v plnom rozsahu vykonávať naši konzultanti. Je vhodný predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sa programovo sústredia na svoje kľúčové aktivity a súčasne si uvedomujú nutnosť štruktúrovaného riadenia ľudských zdrojov. <br />Zabezpečíme pre Vás:<br /><ul><li>Plánovanie pracovných síl a rozpočtovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti ľudských zdrojov v súlade s firemnou plánovacou metodikou, a v nadväznosti na firemné procesy
 • 33. Zabezpečenie konzistencie medzi štruktúrou a počtom pracovných miest a potrebami kľúčových procesov v spoločnosti
 • 34. Riadenie pracovného výkonu, motivácie, osobného rozvoja, vzdelávania a spokojnosti zamestnancov
 • 35. Tvorba systému odmeňovania a systému zamestnaneckých výhod, vrátane vedenia personálnej a mzdovej agendy, a iné</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 36. Payroll Outsourcing<br />Externé spracovanie miezd<br />Venujte sa svojím obchodným cieľom a neproduktívnu prácu nechajte na nás. Preberieme Vašu kompletnú personálnu a mzdovú administratívu. <br />Zabezpečíme :<br /><ul><li>Kompletnú administratívu spojenú s prijímaním zamestnancov a zmenami
 • 37. Plníme oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a k zdravotným poisťovniam
 • 38. Výpočet miezd podľa platných predpisov a noriem
 • 39. Odosielanie miezd na účet zamestnanca
 • 40. Spracovanie a odosielanie odvodov na účty poisťovní
 • 41. Poskytujeme pravidelný reporting v dohodnutej forme</li></ul>PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 42. Psychometrické testovanie<br />Grafologické testovanie<br />Testovanie Kandidátov, ale aj súčasných zamestnancov Vám umožnuje presnejšie spoznať ich potenciál. Odporúčame použiť systém Thomas International , ktorý aj my používame pri výberových procesoch. Zaručuje výnimočnú flexibilitu, časovú nenáročnosť, vysokú výpovednú hodnotu a prijateľnú cenu. <br />Potrebujete znížiť náklady a pritom zaistiť plnenie cieľov?<br /><ul><li>Poznajte skutočný potenciál Vašich zamestnancov
 • 43. Zistite ich vhodnosť na pracovné pozície
 • 44. Využite tieto informácie na zvýšenie pracovného výkonu
 • 45. Vytvorte efektívny pracovný tím
 • 46. To všetko objektívne, rýchlo, kdekoľvek a v 56 jazykových verziách</li></ul>Systém Thomas International Vám napríklad umožňuje vytvoriť správy pre Osobný rozvoj Manažéra, vhodnosť ľudí na pozície, zlepšenie vzťahov a motivácie, ale taktiež pri prijímaní nových zamestnancov a plánovaní kariéry. Oficiálna stránka: thomasinternational.net<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 47. Referencie<br />Naše kancelárie sú Vám k dispozícii v mestách: Bratislava, Nitra a Košice.<br />Informácie o nás nájdete aj na našej stránke www.personality.sk<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 48. Kontakt<br />Kancelária Bratislava<br />Bajkalská 22<br />821 09<br />Lucia Kráľová<br />Tel.: +421 2 5363 1465<br />Mobil: +421 903 291 830<br />bratislava@personality.sk<br />www.personality.sk<br />Kancelária Nitra<br />Svätoplukovo námestie 1<br />949 01<br />Alica Šišková<br />Tel.: +421 37 651 6179 <br />Mobil: +421 911 291 828<br />nitra@personality.sk<br />www.personality.sk<br />Kancelária Košice<br />Hlinkova ulica<br />040 01<br />Peter Križan<br />Mobil: +421 903 962 510<br />kosice@personality.sk<br />www.personality.sk<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />
 • 49. „Dobrí ľudia pre Dobré spoločnosti“<br />Tešíme sa na spoluprácu<br />PERSONALITY - personálne služby<br />Kancelárie: Bratislava, Nitra, Košice, kontakt: info@personality.sk www.personality.sk<br />

Related Documents