Naar een vrije en
veilige maatschappij
Matthijs Pontier
Kandidaat lijsttrekker
Piratenpartij Amsterdam
Privacy inperken voor veiligheid?
1.
2.
3.
4.
Niet effectief
Leidt tot ongezonde machtsverhouding
Privacy juist voorwaard...
Veiligheid
• Veiligheid vs Onveiligheidsgevoel
• We geven jaarlijks 13 miljard uit aan veiligheid
• Afgelopen 11 jaar zijn...
Evaluatie Cameratoezicht
Amsterdam-West
• 130.000,- excl. Personeelskosten voor 3 camera’s
• Beelden nooit bruikbaar voor ...
Wat zegt behalen doelstellingen?
Veiligheid en veiligheidsgevoel verbeterd, maar:
• Cameratoezicht onderdeel breed pakket
...
Algemeen onderzoek naar
effectiviteit cameratoezicht
• Bordje ophangen vaak effectiever
• Beelden zelden bruikbaar voor op...
Niets te verbergen?
• Iedereen heeft wel wat te verbergen
• Functie in sociale relaties
• Als je niks te verbergen hebt, m...
Scheve Machtsverhouding
Burger - Overheid
– Reisgedrag en function creep
– Bespieden telefoon- en computergebruik
Scheve Machtsverhouding
Burger - Overheid
Scheve Machtsverhouding
Burger - Overheid
– Profiling = Discriminatie zonder weten waarop
– Amsterdam: In 10 jaar 180% sti...
Overheid niet altijd betrouwbaar
• Overheid laat gegevens slingeren
• WRR: Overheid is onbetrouwbaar met
gegevens. Informa...
Ron Kowsoleea
Vrije samenleving nodig
voor vooruitgang
• We weten niet wat waar wanneer fout is
 Zelfcensuur
• Met huidige controlesyst...
Alternatieven: Preventie
•
•
•
•
Educatie, Zelfhulp
Goed sociaal beleid
Stimuleren contact en saamhorigheidsgevoel
Herste...
Alternatieven: Reguleer cannabisteelt
• Verbod leidt niet tot minder gebruik, handel, productie
• Politie ruim 50% tijd kw...
Jan Nap over effectieve handhaving
• Doe werk dat kans op moreel handelen vergroot
Nu weinig discussie of werk deugt binne...
Amsterdam veilig en vrij
• Kies voor effectieve maatregelen
• Herstel machtsverhouding burger overheid
• Privacy juist voo...
Piratenpartij
• http://www.piratenpartij.nl/
•
@Piratenpartij
Bedankt!
•
@Matthijs85
•
Matthijs Pontier
• matthijspon@gmail.com
• http://www.piratenpartij.nl/
•
@Piratenpartij
Meer lezen?
• Dure Veiligheidsgevoelens
• Met het schrappen van anti-privacy maatregelen valt
miljarden te bezuinigen
• Ge...
Naar een vrije en veilige maatschappij - Presentatie vrijburgmiddag over veiligheid en privacy tegenover Ahmed Marcouch
of 21

Naar een vrije en veilige maatschappij - Presentatie vrijburgmiddag over veiligheid en privacy tegenover Ahmed Marcouch

Naar een vrije en veilige maatschappij Matthijs Pontier Kandidaat lijsttrekker Piratenpartij Amsterdam Privacy inperken voor veiligheid? 1.Niet effectief 2.Leidt tot ongezonde machtsverhouding 3.Privacy juist voorwaarde voor veiligheid 4.Er bestaan prima alternatieven
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Naar een vrije en veilige maatschappij - Presentatie vrijburgmiddag over veiligheid en privacy tegenover Ahmed Marcouch

 • 1. Naar een vrije en veilige maatschappij Matthijs Pontier Kandidaat lijsttrekker Piratenpartij Amsterdam
 • 2. Privacy inperken voor veiligheid? 1. 2. 3. 4. Niet effectief Leidt tot ongezonde machtsverhouding Privacy juist voorwaarde voor veiligheid Er bestaan prima alternatieven
 • 3. Veiligheid • Veiligheid vs Onveiligheidsgevoel • We geven jaarlijks 13 miljard uit aan veiligheid • Afgelopen 11 jaar zijn gemeentes 141% meer gaan uitgeven aan veiligheidsbeleid
 • 4. Evaluatie Cameratoezicht Amsterdam-West • 130.000,- excl. Personeelskosten voor 3 camera’s • Beelden nooit bruikbaar voor ingrijpen • Aantal incidenten in straten met camera’s steeg, terwijl dat in straten zonder camera’s daalde • Conclusie: Doelstellingen behaald.. !?
 • 5. Wat zegt behalen doelstellingen? Veiligheid en veiligheidsgevoel verbeterd, maar: • Cameratoezicht onderdeel breed pakket • Verbeteringen al zichtbaar voor camera’s • Verbeteringen ook in gebied zonder camera’s  Cameratoezicht = Dure veiligheidsgevoelens?
 • 6. Algemeen onderzoek naar effectiviteit cameratoezicht • Bordje ophangen vaak effectiever • Beelden zelden bruikbaar voor opsporing of berechting • Slechts preventief effect calculerende daders • Waterbedeffect: Verplaatsing criminaliteit
 • 7. Niets te verbergen? • Iedereen heeft wel wat te verbergen • Functie in sociale relaties • Als je niks te verbergen hebt, mogen anderen dan ook niks te verbergen hebben?
 • 8. Scheve Machtsverhouding Burger - Overheid – Reisgedrag en function creep – Bespieden telefoon- en computergebruik
 • 9. Scheve Machtsverhouding Burger - Overheid
 • 10. Scheve Machtsverhouding Burger - Overheid – Profiling = Discriminatie zonder weten waarop – Amsterdam: In 10 jaar 180% stijging slaan met wapenstok  Weinig transparantie, maar burgers gewantrouwd!
 • 11. Overheid niet altijd betrouwbaar • Overheid laat gegevens slingeren • WRR: Overheid is onbetrouwbaar met gegevens. Informatie wordt gemanipuleerd. • Macht corrumpeert • Ook overheid kan misdadig gedrag vertonen
 • 12. Ron Kowsoleea
 • 13. Vrije samenleving nodig voor vooruitgang • We weten niet wat waar wanneer fout is  Zelfcensuur • Met huidige controlesystemen was homoseksualiteit nog steeds illegaal geweest
 • 14. Alternatieven: Preventie • • • • Educatie, Zelfhulp Goed sociaal beleid Stimuleren contact en saamhorigheidsgevoel Herstelrecht / Mediation
 • 15. Alternatieven: Reguleer cannabisteelt • Verbod leidt niet tot minder gebruik, handel, productie • Politie ruim 50% tijd kwijt aan handhaving drugsverboden • Politie: 94% georganiseerde criminaliteit rond wietteelt
 • 16. Jan Nap over effectieve handhaving • Doe werk dat kans op moreel handelen vergroot Nu weinig discussie of werk deugt binnen politie • Benadruk positieve dingen die politie doet
 • 17. Amsterdam veilig en vrij • Kies voor effectieve maatregelen • Herstel machtsverhouding burger overheid • Privacy juist voorwaarde voor veiligheid
 • 18. Piratenpartij • http://www.piratenpartij.nl/ • @Piratenpartij
 • 19. Bedankt! • @Matthijs85 • Matthijs Pontier • matthijspon@gmail.com • http://www.piratenpartij.nl/ • @Piratenpartij
 • 20. Meer lezen? • Dure Veiligheidsgevoelens • Met het schrappen van anti-privacy maatregelen valt miljarden te bezuinigen • Geef de macht terug aan het volk • Vervang repressie door alternatieven die wel werken • Ons drugsbeleid is als een waterbed, oplossing: gereguleerde teelt • Stoppen drugsverboden maakt bezuinigingen overbodig • Over vijftig jaar zijn alle drugs legaal • Negatieve boodschap over drugs helpt niet

Related Documents