RYNEK MOBILNYPolska i Świat2010by<br />
INTRO<br />
TELEFON KOMÓRKOWY<br /><ul><li>Urządzenie wynalezione w 1973 r. przez Martina Coopera (Motorola)
Pierwsza rozmowa: kwiecień 1973 r.
7 w kolejności kanał medialny na świecie
Dla 68% populacji to najbardziej niezbędne i pożądane urządzenie</li></ul>Globalna sprzedaż telefonów komórkowych Q2 2010 ...
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ<br />Lata 90te - początek spektakularnego wzrostu <br /><ul><li>technologia 2G
kolorowe ekrany
przeglądarki internetowe
polifonia</li></ul>Lata 2000 – kontynuacja<br /><ul><li>bardziej żywotne baterie
zaawansowane aplikacje
nieograniczony transfer danych, 3G</li></ul>2010-???<br /><ul><li>WCDMA, HSDPA, CDMA2000, EV-DO, WIFI
Serwisy społecznościowe
IPHONE, IPAD
LBS, LTE……….</li></ul>310% wzrostu Q2 2009-2010<br />200% wzrostu Q2 2009-2010<br />Źródło: Wise Harbor, Fierce Wireless<b...
GLOBALNY RYNEK MOBILNY<br /><ul><li>Przekroczona globalna liczba 5 mld użytkowników
Liczba użytkowników (aktywnych kart SIM) wzrośnie do 7,1 mld w 2014 r.
Najbradziej dynamiczne rynki:
Afryka (22% wzrostu w skali roku)
Kraje Azji i Pacyfiku (18% wzrostu w skali roku)
W 2010 r. nabywców znajdzie 314,7 mln aparatów komórkowych
W 2010 r. sprzedanych zostanie 54,5 mln urządzeń smartphone
Wartość rynku reklamy mobilnej wynosi 315 mln USD (1,2 mld w 2015 r.)
Globalne wydatki na sektor multimedialny/ IT wyniosą 3,4 bln USD
Rynek gier i aplikacji mobilnych wart będzie 5,6 mld USD w Q4 2010
of 25

Polska mobilna

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Polska mobilna

 • 1. RYNEK MOBILNYPolska i Świat2010by<br />
 • 2. INTRO<br />
 • 3. TELEFON KOMÓRKOWY<br /><ul><li>Urządzenie wynalezione w 1973 r. przez Martina Coopera (Motorola)
 • 4. Pierwsza rozmowa: kwiecień 1973 r.
 • 5. 7 w kolejności kanał medialny na świecie
 • 6. Dla 68% populacji to najbardziej niezbędne i pożądane urządzenie</li></ul>Globalna sprzedaż telefonów komórkowych Q2 2010 (mln)<br />Źródło: Gartner, GSM Association, Strategy Analytics<br />
 • 7. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ<br />Lata 90te - początek spektakularnego wzrostu <br /><ul><li>technologia 2G
 • 8. kolorowe ekrany
 • 9. przeglądarki internetowe
 • 10. polifonia</li></ul>Lata 2000 – kontynuacja<br /><ul><li>bardziej żywotne baterie
 • 11. zaawansowane aplikacje
 • 12. nieograniczony transfer danych, 3G</li></ul>2010-???<br /><ul><li>WCDMA, HSDPA, CDMA2000, EV-DO, WIFI
 • 13. Serwisy społecznościowe
 • 14. IPHONE, IPAD
 • 15. LBS, LTE……….</li></ul>310% wzrostu Q2 2009-2010<br />200% wzrostu Q2 2009-2010<br />Źródło: Wise Harbor, Fierce Wireless<br />
 • 16. GLOBALNY RYNEK MOBILNY<br /><ul><li>Przekroczona globalna liczba 5 mld użytkowników
 • 17. Liczba użytkowników (aktywnych kart SIM) wzrośnie do 7,1 mld w 2014 r.
 • 18. Najbradziej dynamiczne rynki:
 • 19. Afryka (22% wzrostu w skali roku)
 • 20. Kraje Azji i Pacyfiku (18% wzrostu w skali roku)
 • 21. W 2010 r. nabywców znajdzie 314,7 mln aparatów komórkowych
 • 22. W 2010 r. sprzedanych zostanie 54,5 mln urządzeń smartphone
 • 23. Wartość rynku reklamy mobilnej wynosi 315 mln USD (1,2 mld w 2015 r.)
 • 24. Globalne wydatki na sektor multimedialny/ IT wyniosą 3,4 bln USD
 • 25. Rynek gier i aplikacji mobilnych wart będzie 5,6 mld USD w Q4 2010
 • 26. Przychody z usług mobilnych będą rosnąć w skali 100 mld USD/ 1 rok</li></ul>Źródło: ABI Research, Gartner<br />
 • 27. GLOBALNI OPERATORZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ TOP 20<br />
 • 28. MOBILES TOP 10 2010<br />HTC DESIRE<br />BLACKBERRY <br />TORCH<br />SAMSUNG GALAXY<br /> S I9000<br />IPHONE 4<br />HTC DESIRE HD<br />BLACKBERRY<br />CURVE 8520<br />BLACKBERRY<br />BOLD 9700<br />NOKIA N8<br />HTC WILDFIRE<br />SE XPERIA X10<br />Źródło: http://top10.com/mobilephones<br />
 • 29. RZECZPOSPOLITA POLSKA<br /><ul><li>Rzeczpospolita Polska – państwo w Europie Środkowo-Wschodniej
 • 30. Granica: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja </li></ul> (obwód kaliningradzki)<br /><ul><li>Granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku: Dania i Szwecja
 • 31. Pod względem powierzchni 68 miejsce na świecie, 9 w Europie
 • 32. Pod względem zaludnienia: 34 miejsce na świecie
 • 33. Ludność: 38 167 329
 • 34. Powierzchnia: 312 679 km kwadr.</li></ul>Źródło: GUS, Wikipedia<br />
 • 35. RZECZPOSPOLITA POLSKA <br />Struktura demograficzna:<br />0 – 14 lat<br />15,5%<br />MŁODE <br />POLKI<br />71,1% <br />15 – 64 lat<br />> 64 lata<br />13,3%<br />Oczekiwana długość życia:<br />MŁODZI <br />POLACY<br />Mężczyźni<br />71,18 lat<br />79,44 lat<br />Kobiety<br />Foto: www.kulturystyka.pl; www.gazeta.pl<br />
 • 36. POLSKI RYNEK MOBILNY <br />POLKOMTEL S.A.<br />PTK CENTERTEL SP. Z O.O.<br />PTC ERA SP. Z O.O.<br />P4 SP. Z O.O.<br />
 • 37. POLSKI RYNEK MOBILNY<br />Udział % w rynku Plus/ Orange/ Era/ Play<br />Źródło: UKE, GSM Association, opracowanie własne<br />
 • 38. POLSKI RYNEK MOBILNY – MVNO<br /><ul><li>Aspiro Sp. z o.o. (mBank mobile) – w sieci Polkomtel
 • 39. Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON) – w sieci PTK Centertel
 • 40. MNI Telecom S.A. (Symfonia) – MVNO w sieci PTK Centertel
 • 41. MNI Mobile S.A. (Ezo mobile, Snickers mobile) – MVNE w sieci PTK Centertel
 • 42. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) – w sieci PTC ERA
 • 43. CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) – w sieci Polkomtel
 • 44. MediaTelS.A. (Telepinmobi) – w sieci PTK Centertel
 • 45. Cyfrowy Polsat S.A. – w sieci PTC ERA
 • 46. Aster Sp. z o.o. – w sieci PTK Centertel
 • 47. CrowleyData Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) – w sieci PTK Centertel
 • 48. NetiaS.A. – w sieci P4 Sp. z o.o.
 • 49. MobylandSp. z o.o.
 • 50. GG Network S.A. (GaduAIR) – MVNO w sieci Polkomtel S.A.
 • 51. CenterNet(CenterNet Mobile, wRodzinie)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 • 52. POLSKI RYNEK MOBILNY <br /><ul><li>Na koniec II kw. 2010 r. w polskich sieciach komórkowych było 45,755 mln aktywnych kart SIM
 • 53. Od początku 2010 przybyło 850 tys. Kart SIM
 • 54. Penetracja rynku komórkowego na koniec Q2 2010 wyniosła 119,8 % wobec 118,5 % Q1 2010
 • 55. Wartość polskiego rynku usług i produktów mobilnych wyniosła na koniec 2009 r. = 45 mld PLN
 • 56. Szacowana wartość usług PREMIUM wynosi 700 mln PLN
 • 57. Liczba wysłanych SMS (mld) w 2009 r.: 49.697
 • 58. Liczba wysłanych MMS (mln) w 2009 r.: 226.000
 • 59. Czas połączeń głosowych wychodzących wyniósł 49,48mld minut
 • 60. Średnia liczba SMS/ użytkownik/ 1 rok (tys.) = 1.038
 • 61. Średni czas połączeń/użytkownik/ 1rok (min.) = 1.091</li></ul>Źródło: GUS, UKE<br />
 • 62. Udziałowcy:<br />Liczba klientów*: 13.709 (-5,2%)<br />Post-paid: 7.422 (+5,6%)<br />Pre-paid: 6.287 (-15,5%)<br />Przychody: 1.934 PLN (-2,8%)<br />Technologie: <br /><ul><li>GSM
 • 63. GPRS
 • 64. EDGE/ UMTS
 • 65. HSPA/ HSPA+
 • 66. CDMA
 • 67. LTE</li></ul>Źródło: www.polkomtel.com.pl<br />*Dane Q2 2010 / W nawiasach: porównanie do Q2 2009 <br />
 • 68. Akcjonariat: 49,78% France Telecom/ TP S.A.<br />Łączna liczba klientów<br />13.774 (+0,7%)<br />Post-paid<br />6.713 (+6,3%)<br />Pre-paid<br />7.061<br />1.816 (-9,1%)<br />Przychody<br />Zagregowane ARPU <br />41,2 PLN (Post-paid 64,5/ Pre-paid 19,2)<br /><ul><li>Technologie:
 • 69. GSM
 • 70. GPRS
 • 71. EDGE/ UMTS
 • 72. HSPA/ HSPA+
 • 73. CDMA
 • 74. NMT 450</li></ul>Źródło: Raport bieżący TP S.A. Q1 2010<br />
 • 75. <ul><li>Przychody: 1.756 (-6,2%)
 • 76. Baza klientów: 13.361 (+0,6%)
 • 77. Post-paid: 6.722
 • 78. Pre-paid: 6.639
 • 79. Zagregowane ARPU: 41 PLN
 • 80. Technologie:
 • 81. GSM
 • 82. GPRS
 • 83. EDGE/ UMTS
 • 84. HSPA/ HSPA+</li></ul>Udziałowcy:<br />Źródło: Raport bieżący PTC ERA Q1 2010; www.era.pl<br />
 • 85. Udziałowcy:<br />Baza klientów: 4.560<br />Przychody: 1.340<br />Technologie:<br /><ul><li>GSM
 • 86. GPRS
 • 87. EDGE
 • 88. UMTS
 • 89. HSDPA</li></ul>Źródło: www.playmobile.pl; GSM Association<br />
 • 90. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Polska pod względem cen miesięcznego koszyka usług wg danych Teligen znalazła się w 2009 roku na 13 miejscu wśród 19 wybranych krajów UE
 • 91. Cena polskiego miesięcznego koszyka usług dla średnio aktywnego użytkownika jest wyższa o 3,79 EUR od średniej UE
 • 92. Stawki MTR (ang.: Mobile TerminationRates) w2008/ 2009 r. spadły do poziomu 0,2162 zł, następnie do 0,1677 zł/ min. kończonego połączenia </li></ul> (z wyłączeniem sieci Play, gdzie stawka wynosiła 0,4041 gr./min)<br /><ul><li>Polska znalazła się w 2009 roku na 20 miejscu z 27 krajów UE wg kryterium penetracji rynku. Penetracja podawana przez Komisję Europejską w Raportach oparta jest na liczbie aktywnych użytkowników definiowanych wg jej indywidualnych założeń.</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 • 93. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas potrzebny na przeniesienie numeru wynosi dla wszystkich krajów Unii 4,1 dnia. Polska znajduje się poniżej średniej, czas potrzebny na realizację usługi wynosi 3 dni
 • 94. Wejście na rynek CenterNetu jako 5 operatora infrastrukturalnego stworzyło szansę na wzrost konkurencyjności. CenterNet podpisał list intencyjny z Mobylandem w zakresie wzajemnego udostępnienia infrastruktury, a także połączenia sieci i stworzenie jednego operatora telekomunikacyjnego
 • 95. Przychody z telefonii komórkowej w 2009 roku stanowiły ponad 44%</li></ul> przychodów sektora telekomunikacyjnego w Polsce<br /><ul><li>Wg prognoz Analysys Mason średnia wartość ARPU wyniosła na koniec 2009 r. 56,88 PLN, spadek o 41 groszy w stosunku do roku poprzedniego
 • 96. Udział MVNO w rynku telefonii komórkowej (liczba kart SIM) wynosi 0,5%</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
 • 97. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas rozmowy polskiego użytkownika wynosi 26 minut
 • 98. 17 minut rozmowy w celach prywatnych (średnia w Europie: 26-32min.)
 • 99. Przeciętny Polak wydatkuje na telefon 57 PLN/ miesiąc
 • 100. Najbardziej pożądane przez polskiego użytkownika usługi mobilne:
 • 101. GPS
 • 102. Automatyczna usługa kopii zapasowej danych
 • 103. Bieżąca dostępność (?!)
 • 104. M-Bilet
 • 105. Bankowość mobilna
 • 106. Mikropłatności
 • 107. Mobilny Internet
 • 108. Wzrost wartości rynku wolniejszy niż PKB</li></ul>Źródło: Ericsson Lab Raport 2009<br />
 • 109. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU W POLSCE<br /><ul><li>Rozwój wszechstronnego dostępu do treści poprzez różne platformy
 • 110. Wzrost sprzedaży urządzeń multimedialnych, smartphones, …..
 • 111. Szybki rozwój nowych produktów na styku telekomunikacji i mediów </li></ul> (telewizja mobilna DVB-H, IPTV, usługi VoD, itp.)<br /><ul><li>Kluczowe czynniki rozwoju:
 • 112. Konkurencyjność rynku – nowe podmioty
 • 113. Spadek cen dla użytkownika końcowego
 • 114. Portfolio usług:
 • 115. LBS, geolokalizacja
 • 116. GPS
 • 117. Mobilne płatności, usługi bankowe
 • 118. Usługi konwergentne: Mobilny Internet + Kontent (video, muzyka, gry, TV)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br /> Materiały własne<br />
 • 119. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015 <br /><ul><li>Systemy operacyjne:
 • 120. Smartphones:</li></ul>Rozwojowe usługi:<br /><ul><li>LBS/ GPS
 • 121. WIFI/ HSPA+/ LTE
 • 122. ID systems,
 • 123. Java Scripts/ HTML
 • 124. Bluetooth</li></ul>Zagrożenia: Fraud!<br /><ul><li>kradzież danych i haseł dostępowych do serwisów mobilnych
 • 125. kradzież danych dostępu do poczty głosowej
 • 126. usługi Premium Rate
 • 127. kradzież haseł do transakcji giełdowych </li></ul>Źródło:Gartner<br />
 • 128. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br /><ul><li>Kierunek rozwoju; Brazylia,Rosja, Indie, Chiny (generują 26 mld USD)
 • 129. Rozwój skondensowanych usług SMS, mobilnego Internetu i </li></ul>kontentumultimedialnego (muzyka, gry, video, TV) 340 mld USD w 2012 r.<br /><ul><li>60% wartości rynku usług non-voice generować będzie SMS
 • 130. Obniżenie wartości ARPU rzędu 5-6% w skali roku
 • 131. W 2012 r. urządzenia z ekranem dotykowym zdobędą 80% rynku
 • 132. Do 2013 r. z mobilnej bankowości korzystać będzie 400 mln. użytkowników
 • 133. Prognozuje się stały, dynamiczny rozwój mobilnej rozrywki:
 • 134. muzyka (dzwonki, ring-backtones, pliki MP3)
 • 135. video
 • 136. aplikacje rozrywkowe,
 • 137. gry java/ flash/ browser
 • 138. serwisy tekstowe</li></ul>Źródło: InformaResearch; JuniperResearch<br />
 • 139. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br />Źródło: GSM Association; www.netsize.com<br />
 • 140. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!<br />http://time4mobi.pl<br />Dariusz Adamczyk<br />info@time4mobi.pl<br />mob.+48 600 285 055<br />

Related Documents