Zebrania sołeckie - marzec 2013
Fundusz Sołecki 2012Blizna- Odnowa rowów melioracyjnych 6 000 zł- Zakup urząd zeń zabawowych dla...
Fundusz Sołecki 2012Ostrów- Projekt i wykonanie parkingu obok cmentarza 48 221 zł- Zakup sztandaru i tablic...
Inwestycje na drogach w roku 2012Ocieka• Modernizacja drogi gminnej Ocieka – Kmiecie 450mb 100 274,52• Budowa chodn...
Inwestycje na drogach w roku 2012SkrzyszówModernizacja drogi gminnej Skrzyszów – Anastazów 220mb 69 835,22Modernizacja d...
Przebudowa mostów w Skrzyszowie i Zdżarach Most w Skrzyszowie - 2.3 mln zł Most w Zdżarach - 780 tys. z...
Zagospodarowanie placu przy UG Wartość inwestycji - 210 tys. zł Dofinansowanie – 65%
Stacja odwróconej osmozyWartość inwestycji – 3 963 000 zł
Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego do sortowni Wartość inwestycji – 797 040 zł
Budowa kwatery na azbest Wartość inwestycji – 170 tys. zł
Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów w Kozodrzy (kompostownia) Wartość inwestycji – 3 ...
Budowa sali gimnastycznej w Skrzyszowie Łączny koszt: 2.5 mln zł Dofinansowanie ministerstwa sportu...
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)Wartość inwestycji w 2013 roku – 620 933 zł
Budowa kanalizacji w Ociece i Borku Małym Łączny koszt - 5.5 mln zł Kanalizacja w Ociece – 5 mln ...
Budżet Gminy Ostrów 2013 Dochody: 44 134 206,17 zł Wydatki: 44 648 792,17 zł
Dochody Gminy Ostrów w 2013 r.25000000200000001500000010000000 5000000 0
Wydatki Gminy Ostrów w 2013 r.25,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0010,000,000.00 5,000,000.00 0.00
Budżet Gminy Ostrów (dochody, wydatki majątkowe, zadłużenie) 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,0...
Subwencja oświatowaWysokość subwencji 5 620 440 zł Zadania własne: 1 510 800 złBrak do subwencji: 4 412 360 zł
Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach1,031 1,008 960 904 8...
Liczba uczniów w szkołach podstawowych 532 531 545 526 ...
Liczba uczniów w gimnazjach 239 222 222 212 ...
Nowy system gospodarowania odpadamiIstniejące umowy na odbiór odpadów ważne do 30 czerwca 2013r.Metoda naliczania opłaty z...
Urząd Gminy w Ostrowie 39-103 Ostrów 225 tel./fax (17) 745 11 60e-mail info@ostrow.gmina.pl
of 24

Prezentacja gmina-ostrow-2013

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja gmina-ostrow-2013

 • 1. Zebrania sołeckie - marzec 2013
 • 2. Fundusz Sołecki 2012Blizna- Odnowa rowów melioracyjnych 6 000 zł- Zakup urząd zeń zabawowych dla dzieci 10 000 zł- Budowa kortu tenisowego 10 000 złBorek Mały- Powiększenie parkingu przy domu ludowym 28 877 złKamionka- Poprawa infrastruktury wokół pomnika Grunwald oraz 58 221 złszkoły podstawowej i gimnazjumKozodrza- Odmulenie rowów i udrożnienie przepustów 43 221 zł- Budowa grilla przy domu ludowym 15 000 złOcieka- Wykonanie projektów chodników 40 000 zł- Projekt budowy budynku ośrodka zdrowia 18 221 zł
 • 3. Fundusz Sołecki 2012Ostrów- Projekt i wykonanie parkingu obok cmentarza 48 221 zł- Zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej dla szkoły 10 000 złSkrzyszów- Zagospodarowanie terenu obok OSP na cele sportowo- 58 221 złrekreacyjneWola Ociecka- Wykonanie ogrodzenia remizy OSP 35 409 zł- Modernizacja schodów w szkole podstawowej 5 000 zł- Zakup materiałów do utrzymania stadionu 1 000 złZdżary- Renowacja i odnowa rowów melioracyjnych 7 189 zł- Poprawa infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Ociece 20 000 złFilia w Zdżarach
 • 4. Inwestycje na drogach w roku 2012Ocieka• Modernizacja drogi gminnej Ocieka – Kmiecie 450mb 100 274,52• Budowa chodnika dla pieszych 180 030,48Ostrów• Modernizacja drogi gminnej Ostrów – szkoła 240mb 54 364,03• Budowa parkingu przy cmentarzu 63 998,62• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 123 575,96Kamionka• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 100mb 49 569,00Kozodrza• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 130mb 116 392,72• Przebudowa drogi gminnej Kozodrza Rędziny 240mb 53 502,05• Renowacja, umocnienie brzegów oraz przebudowa zajazdów 64 827,15na rowie przy drodze powiatowej
 • 5. Inwestycje na drogach w roku 2012SkrzyszówModernizacja drogi gminnej Skrzyszów – Anastazów 220mb 69 835,22Modernizacja drogi gminnej Skrzyszów – cmentarz 290mb 63 697,17Budowa chodnika przy drodze powiatowej 300mb 68 566,42
 • 6. Przebudowa mostów w Skrzyszowie i Zdżarach Most w Skrzyszowie - 2.3 mln zł Most w Zdżarach - 780 tys. zł Przebudowa została przeprowadzona przez UG Ostrów, Starostwo Powiatowe w Ropczycach i firmę Budimex
 • 7. Zagospodarowanie placu przy UG Wartość inwestycji - 210 tys. zł Dofinansowanie – 65%
 • 8. Stacja odwróconej osmozyWartość inwestycji – 3 963 000 zł
 • 9. Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego do sortowni Wartość inwestycji – 797 040 zł
 • 10. Budowa kwatery na azbest Wartość inwestycji – 170 tys. zł
 • 11. Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów w Kozodrzy (kompostownia) Wartość inwestycji – 3 253 059 zł
 • 12. Budowa sali gimnastycznej w Skrzyszowie Łączny koszt: 2.5 mln zł Dofinansowanie ministerstwa sportu – 300 tys. złDofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (w ocenie) – 1 mln zł Środki własne - 1,2 mln zł Etap 5 – roboty wykończeniowe 823 487 zł
 • 13. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)Wartość inwestycji w 2013 roku – 620 933 zł
 • 14. Budowa kanalizacji w Ociece i Borku Małym Łączny koszt - 5.5 mln zł Kanalizacja w Ociece – 5 mln zł Kanalizacja w Borku Małym – 500 tys. zł Dofinansowanie 75% (do kosztów kwalifikowanych)
 • 15. Budżet Gminy Ostrów 2013 Dochody: 44 134 206,17 zł Wydatki: 44 648 792,17 zł
 • 16. Dochody Gminy Ostrów w 2013 r.25000000200000001500000010000000 5000000 0
 • 17. Wydatki Gminy Ostrów w 2013 r.25,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0010,000,000.00 5,000,000.00 0.00
 • 18. Budżet Gminy Ostrów (dochody, wydatki majątkowe, zadłużenie) 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013Dochody 21,373,365 47,126,379 49,002,535 40,259,346 44,134,206Wyd. majątkowe 3,912,970 15,393,728 13,553,590 5,668,537 7,570,190Zadłużenie 1,905,610 6,074,488 10,243,366 11,602,244 12,116,830
 • 19. Subwencja oświatowaWysokość subwencji 5 620 440 zł Zadania własne: 1 510 800 złBrak do subwencji: 4 412 360 zł
 • 20. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach1,031 1,008 960 904 871 806 765 719 682
 • 21. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 532 531 545 526 4362013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
 • 22. Liczba uczniów w gimnazjach 239 222 222 212 213 2072013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
 • 23. Nowy system gospodarowania odpadamiIstniejące umowy na odbiór odpadów ważne do 30 czerwca 2013r.Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość: a) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc b) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc c) Powyższe stawki mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przez Gminę przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów Złożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami do 30 kwietnia 2013r. Nowy system gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013r. Termin pierwszej wpłaty za gospodarowanie odpadami do 31 lipca 2013r.
 • 24. Urząd Gminy w Ostrowie 39-103 Ostrów 225 tel./fax (17) 745 11 60e-mail info@ostrow.gmina.pl

Related Documents