Specifika komunikace neslyšících
Situace u nás• 500 000 neslyšících a nedoslýchavých lidí (odhad)• Je třeba brát ohled na neslyšící a přizpůsobovat jimkomu...
UkázkaNeslyšící nájemnice• http://www.youtube.com/watch?v=JO3JArVea RQ
Vstřícnost reportáže vůči audiálněznevýhodněnému divákoviSkryté titulkyPevná žánrová pravidla reportážeAktéři a jejich ...
ZdrojeDEVITO, Joseph A.. Základy mezilidské komunikace. Překlad Milan Bartůšek a Jiří Rezek. Praha : Grada Publishing, sp...
of 5

Prezentace sockom Neslyšící

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace sockom Neslyšící

  • 1. Specifika komunikace neslyšících
  • 2. Situace u nás• 500 000 neslyšících a nedoslýchavých lidí (odhad)• Je třeba brát ohled na neslyšící a přizpůsobovat jimkomunikaci• Rozsah podnětů menší• Omezené vnímání• Znemožněno verbální vnímání sebe a ostatních
  • 3. UkázkaNeslyšící nájemnice• http://www.youtube.com/watch?v=JO3JArVea RQ
  • 4. Vstřícnost reportáže vůči audiálněznevýhodněnému divákoviSkryté titulkyPevná žánrová pravidla reportážeAktéři a jejich pozice vůči kameře, gestaKódy snímáníopakování informací, způsob vyjadřování
  • 5. ZdrojeDEVITO, Joseph A.. Základy mezilidské komunikace. Překlad Milan Bartůšek a Jiří Rezek. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., 2001.PAVLÍČKOVÁ, Barbora. Komunikace s neslyšícími diváky v televizní praxi se zaměřením na skryté titulky ve zpravodajství (diplomová práce). Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Salaquardová. Brno 2010, 141 stran. Dostupné z WWW:<http://is.muni.cz/th/181932/fss_m/DP_Pavlickova_fi nal.pdf>, čerpáno 20. března 2013.

Related Documents