Regionalny Konwent Społeczeństwa
Informacyjnego – odsłona trzecia
Zakopane, 25 czerwca 2008 r.
Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia,
sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujem...
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008
of 11

Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008

  • 1. Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego – odsłona trzecia Zakopane, 25 czerwca 2008 r.
  • 2. Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie możemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem. Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r.

Related Documents