Prezentačné zručnosti
Martina GEORGIEVOVÁ
Senior tréner/konzultant/kouč
DEVELOR www.develor.sk
AKO SPRÁVNE SERVÍROVAŤ
„STRÁVITEĽNÉ PREZENTÁCIE“
Think performance
Predstavenie sa
• Prezentácie
• Spätné väzby
• Teoret...
Kľúč k úspešnej prezentácii
Think performance
3
PREZENTAČNÉ PASCE
Think performance
 Čo môže pokaziť úspešnú prezentáciu?
4
Think performance
Nezabite účastníkov power-pointom
AKO ZAUJAŤ SVOJE PUBLIKUM?
Think performance
Myšlienka, ktorú chcete sprostredkovať zaručene neprejde, ak vám bude
chýba...
ČO JE CIEĽOM VAŠEJ
PREZENTÁCIE?
Think performance
CIEĽ VAŠEJ PREZENTÁCIE?
 Informovať?
 Vyvolať emocionálnu reakciu?
 Vyburcovať k akcii?
Think performance
ŠTRUKTÚRA PREZENTÁCIE
CIEĽ PREZENTÁCIE OVPLYVŇUJE VÝBER
ŠTRUKTÚRY SAMOTNEJ PREZENTÁCIE
10
ZÁKLAD JE MAŤ DOBRÚ
ŠTRUKTÚRU
Najhorší scenár
je nemať scenár
ako má
prebiehať vaša
prezentácia
Tzv. flow, alebo
sekvenci...
ZÁKLAD JE MAŤ DOBRÚ
ŠTRUKTÚRU
Think performance
Základ je mať
pevnú kostru,
ktorá stále
dovoľuje veľa
flexibility
ŠTÝL PREZENTÁCIE
Think performance
 Prezentujte problém, potom riešenie
 Prezentujte súčasnú situáciu a navrhovanú
sit...
VHODNÁ ŠTRUKTÚRA
Think performance
14
Think performance
Dynamický a kreatívny
nástup, ktorý prinúti
účastníkov zabudnúť na
realitu tam a vnímať len
tu a teraz....
NALAĎTE PUBLIKUM NA SVOJU
TÉMU
Think performance
• WII-FM
(What’s In It For Me)
Čo v tom je pre mňa?
• MMFI-AM
(Make Me...
ČO DAŤ DO PREZENTÁCIE?
Think performance
 Veľmi dobre si premyslite, čo je možné si zabaliť,
nakoľko pozornosť účastník...
VŽDY REŠPEKTUJTE ČAS!
Think performance
18
ČO DAŤ DO 8 MINÚT?
 Je to prejav neúcty/nerešpektovania
publika, ak nedodržíte vymedzený čas
(alebo vašej neschopnosti do...
UKONČENIE PREZENTÁCIE
Think performance
 Dajte výzvu svojmu publiku
 Zhrňte hlavné myšlienky
 Navrhnite dohodu alebo ...
ZÁVER PREZENTÁCIE
Think performance
 Zabaľte im vaše posolstvo
do orechovej škrupinky
Prezentačné zručnosti develor
of 21

Prezentačné zručnosti develor

Čo všetko potrebujete k dobrej prezentácii? Je štruktúra prezentácie dôležitá? Aké štýly existujú? Ktorý sa hodí na aký cieľ? Čo všetko "zabaliť" do dobrej prezentácie? A ako ju efektívne ukončiť? Na všetko toto nájdete v našej prezetácii odpoveď.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentačné zručnosti develor

 • 1. Prezentačné zručnosti Martina GEORGIEVOVÁ Senior tréner/konzultant/kouč DEVELOR www.develor.sk
 • 2. AKO SPRÁVNE SERVÍROVAŤ „STRÁVITEĽNÉ PREZENTÁCIE“ Think performance Predstavenie sa • Prezentácie • Spätné väzby • Teoretické vstupy
 • 3. Kľúč k úspešnej prezentácii Think performance 3
 • 4. PREZENTAČNÉ PASCE Think performance  Čo môže pokaziť úspešnú prezentáciu? 4
 • 5. Think performance Nezabite účastníkov power-pointom
 • 6. AKO ZAUJAŤ SVOJE PUBLIKUM? Think performance Myšlienka, ktorú chcete sprostredkovať zaručene neprejde, ak vám bude chýbať niektorá z nôh stoličky. Presvedčivá myšlienka 7 Logika Dôveryhodnosť Ethos Logos Emócie Pathos
 • 7. ČO JE CIEĽOM VAŠEJ PREZENTÁCIE? Think performance
 • 8. CIEĽ VAŠEJ PREZENTÁCIE?  Informovať?  Vyvolať emocionálnu reakciu?  Vyburcovať k akcii? Think performance
 • 9. ŠTRUKTÚRA PREZENTÁCIE CIEĽ PREZENTÁCIE OVPLYVŇUJE VÝBER ŠTRUKTÚRY SAMOTNEJ PREZENTÁCIE 10
 • 10. ZÁKLAD JE MAŤ DOBRÚ ŠTRUKTÚRU Najhorší scenár je nemať scenár ako má prebiehať vaša prezentácia Tzv. flow, alebo sekvencie Think performance
 • 11. ZÁKLAD JE MAŤ DOBRÚ ŠTRUKTÚRU Think performance Základ je mať pevnú kostru, ktorá stále dovoľuje veľa flexibility
 • 12. ŠTÝL PREZENTÁCIE Think performance  Prezentujte problém, potom riešenie  Prezentujte súčasnú situáciu a navrhovanú situáciu  Použite indukčný formát (od všeobecného ku konkrétnemu) alebo deduktívny formát (cez špecifické až po zovšeobecnené)  Vymenujte klady a zápory  Formát STARR: (situation) situácia, (task) úlohy, (action) akcia, (result) výsledok a (recommendations) odporúčania 13
 • 13. VHODNÁ ŠTRUKTÚRA Think performance 14
 • 14. Think performance Dynamický a kreatívny nástup, ktorý prinúti účastníkov zabudnúť na realitu tam a vnímať len tu a teraz. Nástup, ktorý povie mini príbehom:  Prečo sú tam (ciele)  Prečo si tam práve Ty  Prečo práve vaša firma  Prečo práve oni
 • 15. NALAĎTE PUBLIKUM NA SVOJU TÉMU Think performance • WII-FM (What’s In It For Me) Čo v tom je pre mňa? • MMFI-AM (Make Me Feel Important About Myself) Pomôž mi cítiť sa dôležito o samom sebe 16 Rozmýšľajte, čo musíte urobiť, aby ste vyladili vaše publikum na vašu prezentáciu?
 • 16. ČO DAŤ DO PREZENTÁCIE? Think performance  Veľmi dobre si premyslite, čo je možné si zabaliť, nakoľko pozornosť účastníkov je limitovaná ! 17
 • 17. VŽDY REŠPEKTUJTE ČAS! Think performance 18
 • 18. ČO DAŤ DO 8 MINÚT?  Je to prejav neúcty/nerešpektovania publika, ak nedodržíte vymedzený čas (alebo vašej neschopnosti dokázať sa zbaliť účelne. Možno tiež nedokážete selektovať témy a neviete sa rozlúčiť s niečím, čo je atraktívne pre vás, ale nemusí byť pre publikum a už vôbec nemusí podporovať vašu hlavnú myšlienku)  Nekŕmte publikum balastom  Nevláčte publikom po ceste, kde sa stratia Think performance
 • 19. UKONČENIE PREZENTÁCIE Think performance  Dajte výzvu svojmu publiku  Zhrňte hlavné myšlienky  Navrhnite dohodu alebo odporúčania pre konkrétne činnosti  Požite citát alebo štatistiku, ktorá priamo súvisí s témou  Použite príbeh, alebo anekdotu, ktorá pomáha sprostredkovať myšlienku, ktorú chcete, aby si vaši poslucháči odniesli domov 20
 • 20. ZÁVER PREZENTÁCIE Think performance  Zabaľte im vaše posolstvo do orechovej škrupinky

Related Documents