Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů Pavel Vlach – odborný garant Gymnázium Blovice
Interaktivita – didaktické aspekty <ul><li>Interaktivní výuka je edukační proces, který probíhá za spoluúčasti pedagogů a ...
Jak podporují ICT interaktivní výuku? <ul><ul><li>Podporuje princip názornosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>IT je mladou ...
Co by měl správný interaktivní software umět? <ul><ul><li>Tvořit výukový obsah (texty, obrázky, animace, aplety, videa, .....
A které to jsou?
Základní koncepce projektu <ul><li>poskytnout pedagogickým pracovníkům vzdělávání v oblasti využívání ICT při interaktivní...
Základní koncept vzdělávání
Předškolení formou samostudia a e-learningu <ul><li>přípravný kurz formou samostudia, který do jisté míry sjednotí jejich ...
Předškolení formou samostudia a e-learningu <ul><li>Vyžaduje : </li></ul><ul><li>e-learningová podpora a stránkách http:/...
Základní koncept vzdělávání
Prezenční školení I. část <ul><li>Účastníci se během této první části seznámí prezenčně pod vedením lektora s interaktivní...
Prezenční školení I. část
Základní koncept vzdělávání
Individuální prezenční podpora lektora I. část
Základní koncept vzdělávání
Výstupy vzdělávacích kurzů <ul><li>Výukový obsah pro dvě po sobě navazující nebo samostatné vyučovací hodiny </li></ul><ul...
Výstupy vzdělávacích kurzů <ul><li>evaluace výstupů odbornými metodiky </li></ul><ul><ul><ul><li>Pavel Vlach </li></ul></...
Děkuji za pozornost Pavel Vlach Gymnázium Blovice [email_address]
of 18

Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach

Projekt Moderní učitel se interaktivních a multimediálních technologií nebojí
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů - Pavel Vlach

 • 1. Popis konceptu a obsahu vzdělávacích kurzů Pavel Vlach – odborný garant Gymnázium Blovice
 • 2. Interaktivita – didaktické aspekty <ul><li>Interaktivní výuka je edukační proces, který probíhá za spoluúčasti pedagogů a studentů. Jejich vztah je založen na principu partnerství a spolupráce. Student je aktivním subjektem, který má vliv na průběh a podobu tohoto procesu </li></ul><ul><li>Interaktivní výuka: </li></ul><ul><ul><li>Podporuje tvůrčí atmosféru ve třídě. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podněcuje k vyjádření vlastních názorů a myšlenek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pracuje se zpětnou vazbou. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytváří pocit zodpovědnosti za společný úkol. </li></ul></ul>
 • 3. Jak podporují ICT interaktivní výuku? <ul><ul><li>Podporuje princip názornosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>IT je mladou generací dobře přijímáno, schopnost učitele orientovat a pracovat s IT zvyšuje tedy jeho prestiž. </li></ul></ul><ul><ul><li>Umožňuje pružně reagovat na vývoj hodiny, vytvářet její obsah nebo formu on-line. </li></ul></ul><ul><ul><li>Žáci mohou zasahovat do hodiny </li></ul></ul><ul><ul><li>a spoluvytvářet obsah a formu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nabízí interaktivní testy </li></ul></ul><ul><ul><li>s okamžitým vyhodnocením. </li></ul></ul>
 • 4. Co by měl správný interaktivní software umět? <ul><ul><li>Tvořit výukový obsah (texty, obrázky, animace, aplety, videa, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsahovat nástroje pro práci s  uvedeným výukovým obsahem </li></ul></ul><ul><ul><li>Sestavit z výukového obsahu konkrétní hodinu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasahovat do připravené hodiny on-line a pružně měnit její obsah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mít atraktivní vzhled, přehledné a intuitivní ovládání. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mít zabudovaný nástroj na vytváření testů a písemných či ústních zkoušení. </li></ul></ul><ul><ul><li>Umožňovat administraci hodnocení testů a zkoušení. </li></ul></ul><ul><ul><li>Umožňovat práci s interaktivní tabulí či dalšími multimediálními nástroji. </li></ul></ul>
 • 5. A které to jsou?
 • 6. Základní koncepce projektu <ul><li>poskytnout pedagogickým pracovníkům vzdělávání v oblasti využívání ICT při interaktivní výuce </li></ul><ul><li>Problémy: </li></ul><ul><ul><li>nedostatečné vybavení </li></ul></ul><ul><ul><li>nestejná úroveň znalostí </li></ul></ul><ul><ul><li>nevhodné výukové materiály zaměřené na jinou cílovou skupinu </li></ul></ul><ul><ul><li>software </li></ul></ul><ul><ul><li>Co řeší náš projekt? </li></ul></ul>
 • 7. Základní koncept vzdělávání
 • 8. Předškolení formou samostudia a e-learningu <ul><li>přípravný kurz formou samostudia, který do jisté míry sjednotí jejich znalosti a vědomosti na požadovanou vstupní úroveň. </li></ul><ul><li>základní práce s notebookem, OS Windows (nebo kompatibilním) a kancelářským balíkem MS Office (nebo kompatibilním), možnosti v oblasti interaktivních a multimediálních pomůcek </li></ul><ul><li>teoretická se příprava na základní práci s interaktivní tabulí a vizualizérem </li></ul><ul><li>Časová dotace: </li></ul><ul><li>Dle individuální potřeby (maximálně 30 dní před konáním prezenčního kurzu) </li></ul>
 • 9. Předškolení formou samostudia a e-learningu <ul><li>Vyžaduje : </li></ul><ul><li>e-learningová podpora a stránkách http://moderniucitel.pilsedu.cz </li></ul><ul><li>manuál Přehled interaktivních pomůcek a nástrojů pro pedagogy (on-line) </li></ul><ul><li>manuál Přehled multimediálních pomůcek a nástrojů pro pedagogy (on-line) </li></ul><ul><li>manuál k práci s notebookem (on-line) </li></ul><ul><li>manuál k práci s vizualizérem (on-line) </li></ul><ul><li>manuál k práci s interaktivní tabulí (on-line) </li></ul><ul><li>Výstup : </li></ul><ul><li>Absolvování e-testu, povinné pro vstup do další části kurzu. </li></ul>
 • 10. Základní koncept vzdělávání
 • 11. Prezenční školení I. část <ul><li>Účastníci se během této první části seznámí prezenčně pod vedením lektora s interaktivními a multimediálními technologiemi, vyzkouší si tyto technologie, začnou pracovat s vybraným software na tvorbu interaktivních výukových materiálů </li></ul><ul><li>Vyžaduje </li></ul><ul><li>Vybavení prezenční (interaktivní tabule 2×, vizualizér, dataprojektor, nainstalované aplikace Scrapbook, MS Office, EduBase 2, Adobe Flash) </li></ul><ul><li>Vybavení účastníků (notebooky s výše naistalovaným software) </li></ul><ul><li>Výukové publikace uvedené v předchozím oddílu v tištěné a el. formě </li></ul><ul><li>Publikace Metodika využívání interaktivních a multimediálních nástrojů </li></ul><ul><li>Publikace Vytváření výukových obsahů za pomoci interaktivních a multimediálních nástrojů </li></ul>
 • 12. Prezenční školení I. část
 • 13. Základní koncept vzdělávání
 • 14. Individuální prezenční podpora lektora I. část
 • 15. Základní koncept vzdělávání
 • 16. Výstupy vzdělávacích kurzů <ul><li>Výukový obsah pro dvě po sobě navazující nebo samostatné vyučovací hodiny </li></ul><ul><li>Obsahuje </li></ul><ul><ul><li>učební text </li></ul></ul><ul><ul><li>obrázkovou galerii (dle možností) </li></ul></ul><ul><ul><li>připojený soubor (např. prezentace, video, animace, webová stránka) </li></ul></ul><ul><ul><li>metodické a didaktické poznámky v elektronické podobě </li></ul></ul><ul><ul><li>soubor testových otázek (test ve 4 variantách po deseti otázkách) </li></ul></ul><ul><li>sestavený výukový obsah dle časového a tematického plánu hodin </li></ul>
 • 17. Výstupy vzdělávacích kurzů <ul><li>evaluace výstupů odbornými metodiky </li></ul><ul><ul><ul><li>Pavel Vlach </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Michal Wendl </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>využívání výukových materiálů ostatními učiteli </li></ul></ul>
 • 18. Děkuji za pozornost Pavel Vlach Gymnázium Blovice [email_address]