Electrolux Home e-handelmåndag 18 februari 13
Home För hela köket Kompletta köks- och förvaringsinredningar Noggrant utv...
Relationmåndag 18 februari 13
Mål med e-handel En av de viktigaste kanalerna Inspirerande, tillgänglig och trygg handel ...
Framgångsrik e-handel Förtroendeskapande faktorer Frakt Rapp ...
Checklista Nansen e-commerce checklist I fokus för Electrolux Home ...
Id Theme US Description In i backlog ...
Metodik PO 50% Scrum mentoring Roller / Competence chart F...
Agilt teammåndag 18 februari 13
Produkter bakom skaletmåndag 18 februari 13
Mäta Mäta igen. … och följa upp.måndag 18 februari 13
I siffror 112 13 7 6 29 5000 11 55 24 10 4.4måndag 18 februari 13
Uppmärksammadmåndag 18 februari 13
UX & designmåndag 18 februari 13
Workshop Varumärket Konkurrenter Best practices för ehandel idag.måndag 18...
Varumärket / tone of voice Commerce High-end Modern Knowle...
måndag 18 februari 13
Best practices Trust Branding Navigering Utbud Suggest ...
Branding Navigering Trust Utbud ...
Branding Navigering Trust Utbud ...
Branding Navigering Trust Utbud ...
Slutsatser konkurrenter Minimal branding Förstasidan ‘saknas’ Dubbel navig...
Choice Paralysis Användaren får för många/breda val. Tvingas spendera för lång tid i urv...
Choice Paralysis Användaren får för många/breda val. Tvingas spendera för lång tid i urv...
Paradox of choice People choose not on the basis of what’s most important, but on what’s...
Paradox of choice People choose not on the basis of what’s most important, but on what’s...
Två direkta konsekvenser Hitta produkt – filtreringen Produktinformationen...
Generic search Campaigns Compare services Pr...
Generic search Campaigns S uggest products upfront. ...
måndag 18 februari 13
måndag 18 februari 13
Generic search Campaigns Compare services Pr...
måndag 18 februari 13
måndag 18 februari 13
Två direkta konsekvenser Hitta produkt – filtreringen Produktinformationen...
Struktur produktsida Skapa intresset Visa de starkaste säljargumenten ...
Vitvaror Dammsugare Köksapparater Support Logo ...
måndag 18 februari 13
QS5423-L2L QS5423-L2L QD7634X XO3492I AS3465-2 ER6599Umåndag 18 f...
Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa ...
Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa ...
Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa ...
QS5423-L2L QS5423-L2L QD7634X XO3492I AS3465-2 ER6599Umåndag 18 f...
Tack. Thank you. 多謝 . Danke.måndag 18 februari 13
of 44

Nansen EPiServer Dagarna nov 2012

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Nansen EPiServer Dagarna nov 2012

 • 1. Electrolux Home e-handelmåndag 18 februari 13
 • 2. Home För hela köket Kompletta köks- och förvaringsinredningar Noggrant utvalda hushållsprodukter 60 butiker, grundat 1995 Ägs av Electrolux som äger 3 av butikernamåndag 18 februari 13
 • 3. Relationmåndag 18 februari 13
 • 4. Mål med e-handel En av de viktigaste kanalerna Inspirerande, tillgänglig och trygg handel B2C-försäljning till hela Sverigemåndag 18 februari 13
 • 5. Framgångsrik e-handel Förtroendeskapande faktorer Frakt Rapp Organisk Uppföljande/multi-screen Relaterade Fördjupande fakta direkt Jämförelse, enkel att använda Visuellt ”Levandekänsla” Notifikationer Naturlig och tillgänglig placering av ofta efterfrågad funktionalitet Lockpriser, badges och varumärkesfokusmåndag 18 februari 13
 • 6. Checklista Nansen e-commerce checklist I fokus för Electrolux Home Commerce setup Products and pricing Payment Shipping Customer support and returns Rating and reviewsmåndag 18 februari 13
 • 7. Id Theme US Description In i backlog 11 Concept)&)design Design)of)personalized)stores Personlized)Homestore)owners)individual)info 117 Concept)&)design Köp)komplett)kök)D)page)design) Inspirationsgalleri)+)artikelsidor 118 Concept)&)design Search)page Search)form)+)result)page)design 119 Concept)&)design My)page)design My)page)design)for)approval 19 Concept)&)design Visual)design)s4 Based)on)the)wireframes)our)design)team)dev complete)visual)design)framework)for)the)pro and)style)guidelines)you)wish)us)to)use)to)com design)direction)will)be)translated)in)to)the)pr 20 Concept)&)design Full)service)solution)/)"Hjälp)hela) Wireframing)and)designing)the)full)kitchen)sol vägen")s4 28 Environments Setup)test)environment Setup)internal)demo/testenvironment)for)spri connected)to)the)development)database/data 29 Environments Commerce)in)test Install)Commerce)in)test)environment 31 Integration SAP)sales)data Arch.)Investigation)sprint)1:)SAP)sales)data)int STILL)MISSING)SPRINT)4 35 Commerce) Commerce)setup Setup)of)shipping)options Identifierade faktorer 36 Commerce) Commerce)setup Product)&)Accessory)associations 38 Commerce) Commerce)setup Setup)payment)options 40 Commerce) In)stock In)stock)status)(three)stages) 43 Integration Category)and)product)import)s4 Category)and)product)import 44 Integration Price)import)from)SAP Price)import)from)SAP?)(probably,)yes) 45 Commerce) Subscriptions Subscriptions)D)Payment)status Checklisteinput 46 47 48 Commerce) Integration Integration Integration NPS Order)Creation In)stock)batch NPS)D)Customer)Survey)data Order)Creation)D)SAP Product)availability)check)(batch) 49 In)stock)order Product)availability)check)(order) 52 Commerce) Check)out Create/update)cart Best practice etc 53 Commerce) Check)out Payment)options 54 Integration Check)out Newsletter)with)Paloma. 55 Integration Check)out Initiate)Payment)D)PayEx 56 Integration Check)out PSP)D)PayEx)configuration)and)base)functions 57 Integration Check)out Get)payment)status)D)PayEx 58 Integration Check)out Order)confirmation)D)SAP 59 Integration Prisjakt Export)products)to)XML)for)Prisjakt 60 Integration Prisjakt Get)ratings)and)reviews)from)Prisjakt 61 Web)site)foundation 404 EPiServer)Development)US:)Setup 62 Web)site)foundation Error)page EPiServer)Development)US:)Setup 66 Web)site)foundation Meta)data)for)pages Description)=)ingress,)fallback)on)dynamic)pro Author)=)pd.createdby keywords)=)tags/topics 68 Navigation/Site)structure Bread)crumbs FE/)BE:)Bread)crumbs 69 Navigation/Site)structure Page)foot)navigation FE/)BE:)Page)foot)navigation 70 Navigation/Site)structure Footer FE/)BE:)Footer 71 Navigation/Site)structure Supportive)navigation)header FE/)BE:)Supportive)navigation)header 72 Navigation/Site)structure Sub)navigation)(submenu) FE/)BE:)Sub)navigation)(submenu) 73 Page)template Start)page Page)type)with)various)controls)for)Images,)Ca preamble,)text,)campaigns,)teasers… 74 Page)template Standard)page Page)type)with)various)controls)for)Images,)to preamble,)text,)tables,)lists. Order)forms)using)EPiServer)Xforms,)e.g.)for)o 75 Administrative Project)documentation)s4 This)document)and)other)requested)documen 76 Administrative Project)meetings)s4 Approx.)need)of)nonDscrum)meetings)and)PO) communication/project)management)within)tmåndag 18 februari 13 79 Page)template Search)page Google)site)search
 • 8. Metodik PO 50% Scrum mentoring Roller / Competence chart Förbestämda stödverktyg Dailymåndag 18 februari 13
 • 9. Agilt teammåndag 18 februari 13
 • 10. Produkter bakom skaletmåndag 18 februari 13
 • 11. Mäta Mäta igen. … och följa upp.måndag 18 februari 13
 • 12. I siffror 112 13 7 6 29 5000 11 55 24 10 4.4måndag 18 februari 13
 • 13. Uppmärksammadmåndag 18 februari 13
 • 14. UX & designmåndag 18 februari 13
 • 15. Workshop Varumärket Konkurrenter Best practices för ehandel idag.måndag 18 februari 13
 • 16. Varumärket / tone of voice Commerce High-end Modern Knowledge Not luxurymåndag 18 februari 13
 • 17. måndag 18 februari 13
 • 18. Best practices Trust Branding Navigering Utbud Suggest Sales supportmåndag 18 februari 13
 • 19. Branding Navigering Trust Utbud Suggest Sales supportmåndag 18 februari 13
 • 20. Branding Navigering Trust Utbud Suggest Sales supportmåndag 18 februari 13
 • 21. Branding Navigering Trust Utbud Suggest Sales supportmåndag 18 februari 13
 • 22. Slutsatser konkurrenter Minimal branding Förstasidan ‘saknas’ Dubbel navigering En alternativ väg Direkt på utbud – “Evaluation mode”måndag 18 februari 13
 • 23. Choice Paralysis Användaren får för många/breda val. Tvingas spendera för lång tid i urvalsprocessen. Blir handlingsförlamad.måndag 18 februari 13
 • 24. Choice Paralysis Användaren får för många/breda val. Tvingas spendera för lång tid i urvalsprocessen. Blir handlingsförlamad. Få val, översiktmåndag 18 februari 13
 • 25. Paradox of choice People choose not on the basis of what’s most important, but on what’s easiest to evaluate. – Barry Schwartzmåndag 18 februari 13
 • 26. Paradox of choice People choose not on the basis of what’s most important, but on what’s easiest to evaluate. – Barry Schwartz I en beslutssituation vet vi på förhand inte vad som är bäst. Vi kommer att bestämma det i efterhand när vi ser våra alternativ. Hjälp besökaren att värderamåndag 18 februari 13
 • 27. Två direkta konsekvenser Hitta produkt – filtreringen Produktinformationenmåndag 18 februari 13
 • 28. Generic search Campaigns Compare services Product search KÖPmåndag 18 februari 13
 • 29. Generic search Campaigns S uggest products upfront. Compare services Product search Close the deal! KÖPmåndag 18 februari 13
 • 30. måndag 18 februari 13
 • 31. måndag 18 februari 13
 • 32. Generic search Campaigns Compare services Product search KÖPmåndag 18 februari 13
 • 33. måndag 18 februari 13
 • 34. måndag 18 februari 13
 • 35. Två direkta konsekvenser Hitta produkt – filtreringen Produktinformationenmåndag 18 februari 13
 • 36. Struktur produktsida Skapa intresset Visa de starkaste säljargumenten Primary optical area Strong fallow area Den svagaste ytan Används för kompletterande info Weak fallow area Terminal area Call to actionmåndag 18 februari 13
 • 37. Vitvaror Dammsugare Köksapparater Support Logo QE4563 Electrolux Lorem ipsum dolorVitvaror 4 omdömen▶ Item 1▶ Item 2 Beskrivning▶ Item 1▶ Item 2▶ Item 1 Produktbild▶ Item 2▶ Item 1▶ Item 2Dammsugare Endast 7490:- KöpKöksapparater 5 års garanti Lägg produkt i din minneslista Fri installation Skriv ut Zooma bild Se instruktionsfilm Fri frakt Köp med försäkring 7490+169 = 7659:- Kundrecensioner (4) Teknisk data Skriv en recension och du kan vinna i vår recensionstävlingmåndag 18 februari 13
 • 38. måndag 18 februari 13
 • 39. QS5423-L2L QS5423-L2L QD7634X XO3492I AS3465-2 ER6599Umåndag 18 februari 13
 • 40. Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa Räddaren i nöden Perfekt i för barnfamiljen sommarstugan! Ny CO2 teknik för en Rymligast av de små effektivare frysmåndag 18 februari 13
 • 41. Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa Räddaren i nöden Perfekt i för barnfamiljen sommarstugan! Ny CO2 teknik för en Rymligast av de små effektivare frysmåndag 18 februari 13
 • 42. Allt i ett kyl med Multifunktionskyl som trippel miljöklassning är lätt att anpassa Räddaren i nöden Perfekt i för barnfamiljen sommarstugan! Ny CO2 teknik för en Rymligast av de små effektivare frysmåndag 18 februari 13
 • 43. QS5423-L2L QS5423-L2L QD7634X XO3492I AS3465-2 ER6599Umåndag 18 februari 13
 • 44. Tack. Thank you. 多謝 . Danke.måndag 18 februari 13

Related Documents